Prakash Arunkundrum – Logitechs chef för Global verksamhet

Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDARSKAP    /    PRAKASH ARUNKUNDRUM

Prakash Arunkundrum

Prakash Arunkundrum

Chef för Global verksamhet


Som Logitechs chef för global verksamhet är Prakash Arunkundrum ansvarig för all Logitechs globala tillverkning, världsomspännande leveranskedja, inköp och kvalitetshantering. Prakash ansvarar också för att driva strategin och genomförandet av Logitechs hållbarhetsinitiativ och främja Logitechs hållbarhetsåtaganden över dess världsomspännande verksamhet och produkter. Prakash har haft positionen sedan 2018 och har tidigare haft ledande befattningar som chef för nya produktintroduktioner och globala inköp på Logitech. Prakash har över 20 års erfarenhet av affärsverksamhet och kom till Logitech år 2015. Innan han började på Logitech var han chef på managementkonsultföretag A.T. Kearney och PricewaterhouseCoopers där hans fokus var att driva bruttomarginalförbättringar och verksamhetsomvandlingar för flera teknikföretag. Innan hans karriär som verksamhetschef innehade Prakash ledande produktlednings- och konsultroller på flera leverantörskedjeföretag och programvaruföretag.

Prakash har en kandidatexamen i kemiteknik från Central ElectroChemical Research Institute (CECRI) i Indien och en master i materialteknik från University of Maryland i College Park.