Patrick Aebischer – icke-verkställande styrelsemedlem på Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDARSKAP    /    PATRICK AEBISCHER          

PATRICK AEBISCHER

Före detta rektor på École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)


Patrick Aebischer har varit icke-verkställande ledamot i Logitechs styrelse sedan september 2016 och sitter i Logitechs nomineringskommitté och i teknik- och innovationskommittén.

Doktor Aebischer var från år 2000 till 2016 rektor för École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), ett av världens mest prestigefyllda universitet. Han är även professor i neurovetenskap på EPFL och direktör för EPFL:s Neurodegenerative Disease Laboratory vid Brain Mind Institute, EPFL. Innan han åtog sig dessa ansvarsuppgifter år 2000 var Aebischer professor och direktör på den kirurgiska forskningsavdelningen och genterapicentret på universitetssjukhuset i Lausanne. Han var även ordförande för avdelningen Artificial Organs, Biomaterials and Cellular Technology på Browns Universitys avdelning för biologi och medicin.

Doktor Aebischer har grundat tre biotekniska företag och sitter i styrelsen på Nestlé S.A.. Han är också ordförande i det rådgivande utskottet för Novartis Venture Fund samt delägare i ND Capital.

Doktor Aebischer innehar en doktorsexamen från Université de Genève och Université de Fribourg i Schweiz. Han har även fyra hedersdoktorstitlar.