Niel Hunt – icke-verkställande styrelsemedlem på Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDARSKAP    /    NEIL HUNT       

NEIL HUNT

Strategichef, Curai


Neil Hunt har varit icke-verkställande ledamot av Logitechs styrelse sedan september 2010 och sitter i Logitechs kompensationskommitté och teknik- och innovationskommitté.

Doktor Hunt är strategichef på Curai, ett riskkapitaluppbackat företag inom hälsoteknik som bygger teknik som ska tillämpa artificiell intelligens och maskininlärning till primärvårdsmedicin. Innan han åtog sig den rollen i november 2018 var doktor Hunt VD för Curai sedan januari 2018. Innan han grundade Curai arbetade Hunt som produktchef på Netflix från 1999 till 2017 och hade ansvaret för utformning, implementering och drift av tekniken på Netflix. Han tjänstgjorde som VD för Internet Engineering på Netflix från 1999 tills han befordrades till produktchef 2002. 1997 till 1999 var Hunt teknisk direktör på Rational Software, en tillverkare av verktyg för utveckling av programvara baserad i Kalifornien. Dessförinnan innehade han tekniska befattningar på flera företag mellan 1991 och 1997.

Doktor Hunt sitter i styrelsen för Roku, Inc och Here International B.V.

Doktor Neil Hunt innehar en doktorstitel i datavetenskap från University of Aberdeen i Skottland och en kandidatexamen och en hedersexamen från University of Durham i England.