Michael Polk – icke-verkställande styrelsemedlem på Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDARSKAP    /    MICHAEL POLK         

MICHAEL POLK

Rådgivande chef för Berkshire Partners LLC och VD för Implus Corp.


Michael Polk har varit icke-verkställande ledamot i Logitechs styrelse sedan september 2019 och är ordförande i Logitechs lönekommitté samt sitter i Logitechs nomineringskommitté.

Polk är rådgivande chef för Berkshire Partners LLC, ett riskkapitalbolag, och VD för ett Berkshire-portföljbolag, Implus Corporation, en global ledare inom träningstillbehör och träningsprodukter. Han har innehavt sina nuvarande roller sedan februari 2020. Innan Berkshire Partners var han ordförande och verkställande direktör för Newell Brands Inc., ett multinationellt företag för konsumentvaror, en befattning han innehade från 2011 till 2019. Från 2003 till 2011 innehade han en rad ledande befattningar på Unilever. I sina två sista roller på Unilever rapporterade Polk till koncernchefen och var ledamot i Unilevers globala exekutivstyrelse. Innan Michael Polk började på Unilever arbetade han på Kraft Foods Inc. i 16 år. Där innehade han ledande befattningar och chefspositioner och satt i Kraft Foods förvaltningskommitté. Michael Polk påbörjade sin karriär på Procter & Gamble.

Michael Polk sitter i styrelsen för företaget Colgate-Palmolive.

Han har en kandidatexamen i operationsanalys och industriteknik från Cornell University och en MBA från Harvard University.