Edouard Bugnion – icke-verkställande styrelsemedelm på Logitech

GÅ TILL HUVUDINNEHÅLL
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDARSKAP    /    EDOUARD BUGNION           

EDOUARD BUGNION

Professor, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)


Edouard Bugnion har varit icke-verkställande ledamot i Logitechs styrelse sedan september 2015 och sitter i Logitechs ersättningskommitté samt i Logitechs teknik- och innovationskommitté.

Dr Bugnion är professor vid School of Computer and Communication Sciences vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Han var också vicerektor för informationssystem vid EPFL från januari 2017 till december 2020. Innan Bugnion anställdes vid EPFL i augusti 2012 grundade han Nuova Systems, Inc., ett företag som utvecklar lösningar för företagsdatacenter och var utvecklingsansvarig där från 2005 till 2008. Nuova Systems finansierades och köptes upp av Cisco Systems, Inc., ett världsledande företag inom IP-baserade nätverksprodukter med tillhörande tjänster. Han anställdes på Cisco som Vice President och Chief Technology Officer på Ciscos företagsenhet för serveråtkomst och virtualisering mellan 2008 och 2011. Innan doktor Bugnion började på Nuova grundade han VMware, en ledande leverantör av programvara och tjänster för moln och virtualisering och var bland annat teknikchef från 1998 till 2005.

Doktor Bugnion sitter i styrelserna för InnoSuisse (en ställning som han utnämndes till av det schweiziska federala rådet) och Fondation de l'Hermitage och är medlem av Församlingen för Röda Korsets internationella kommitté.

Doktor Bugnion har en examen i ingenjörsvetenskap från ETH Zürich, en magisterexamen och doktorsexamen i datateknik från Stanford University, båda i datavetenskap.