Deborah Thomas – icke-verkställande styrelsemedlem på Logitech

Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDARSKAP    /    DEBORAH THOMAS        

DEBORAH THOMAS

Vice VD och ekonomichef för Hasbro, Inc.


Deborah Thomas har varit icke-verkställande ledamot i Logitechs styrelse sedan september 2020 och sitter i Logitechs revisionskommitté.

Thomas är VD och ekonomichef för Hasbro, Inc., ett globalt spel- och underhållningsföretag. Thomas har varit ekonomichef för Hasbro sedan 2009. Hon anställdes av Hasbro 2003 och har även innehaft rollerna VD, chef för företagsekonomi, controller och assisterande controller. Innan hon anställdes av Hasbro hade hon utfästelsepositioner på KPMG Peat Marwick, LLP i USA och i Storbritannien.

Thomas sitter i styrelsen och är även kassör för Rhode Island Airport Corporation.

Hon har en kandidatexamen från Providence College. Thomas är även en certifierad revisor.