Oprogramowanie Logi Tune

Przedstawiamy

JEDNA APLIKACJA TUNE,WIELE OPCJI

Aplikacja Logi Tune upraszcza sterowanie oraz dostosowywanie zestawu słuchawkowego i kamery internetowej oraz ich masowe zastosowanie.

Logi Tune upraszcza personalizację funkcji i sterowanie

Zarządzaj wieloma osobistymi urządzeniami* Logitech służącymi do współpracy za pomocą aplikacji Logi Tune. Dostępna w wersjach na komputery stacjonarne i aplikacje mobilne, aplikacja Logi Tune oferuje elegancki, intuicyjny pulpit nawigacyjny dla łatwej konfiguracji, sterowania i dostosowywania. Przetestuj mikrofon i dźwięk swojego zestawu słuchawkowego, odpowiednio dostosuj korektor i ton boczny, aby słyszeć własny głos z odpowiednią głośnością. W przypadku kamer internetowych kontroluj kadrowanie, dostosuj ostrość i wybierz wstępne ustawienia kolorów, aby wyglądać lepiej na filmach. Aplikacja Logi Tune ułatwia również aktualizację oprogramowania za pomocą jednego dotknięcia.

Oprogramowanie Logi Tune na urządzenia przenośne

UŻYWAJ W TELEFONIE

Otwórz aplikację mobilną Logi Tune1, aby uzyskać dostęp do funkcji sterowania zestawem słuchawkowym Zone Wireless na swoim iPhonie lub smartfonie z systemem Android™. Za pomocą łatwego w użyciu pulpitu nawigacyjnego możesz zarządzać wyciszeniem, wyświetlać stan ładowania, modulować sterowanie tonem bocznym i dostosowywać 5-pasmowe suwaki korektora EQ (lub wybierz jedno z ustawień niestandardowych). Aplikacja mobilna Logi Tune ułatwia również pobieranie aktualizacji oprogramowania układowego.

 

Oprogramowanie Logi Tune na urządzenia przenośne

Obsługiwane urządzenia

UŻYWAJ APLIKACJI TUNE NA MASOWĄ SKALĘ

ŁATWE ZARZĄDZANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI TUNE

Aplikacja Logi Tune upraszcza masowa obsługę i ułatwia zarządzanie regułami i rolami, blokowanie niektórych funkcji dla określonych grup lub całej firmy oraz przesyłanie informacji diagnostycznych za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki obsłudze środowisk Mac, Windows i mieszanych systemów operacyjnych aplikacja Logi Tune ułatwia konfigurację i zarządzanie opcjami dla urządzeń obsługiwanych przez firmę na całym świecie.

Łatwa masowa obsługa i konfiguracja
Skalowalność
Skalowalność

Dostosuj aplikację Logi Tune dla indywidualnych użytkowników lub udostępnij w całym przedsiębiorstwie za pomocą konfigurowalnego instalatora MSI.

Konfigurowalność
KONFIGUROWALNOŚĆ

Konfiguruj zestawy słuchawkowe w sposób zdalny, ustawiaj reguły, zarządzaj dostępem, przypisuj role i upraszczaj logowanie dzięki zintegrowanej kontroli Microsoft Azure Active Directory.

Diagnostyka
DIAGNOSTYKA

Aplikacja Logi Tune zapewnia automatyczną diagnostykę przy użyciu jednego kliknięcia i generuje raporty w ogólnie dostępnym katalogu w celu zapewnienia łatwego dostępu dla zespołu wsparcia IT.

Partnerzy i integratorzy

Wykorzystując możliwości aplikacji Tune do zastosowania w przedsiębiorstwie i ekosystem rozwiązań partnerów technologicznych firmy Logitech, informatycy, kierownicy obiektów i dostawcy usług mogą korzystać ze scentralizowanych, wieloplatformowych rozwiązań do monitorowania, zarządzania i analizowania osobistych urządzeń używanych do współpracy.

Partnerzy i integratorzy
funkcja Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wireless Bezprzewodowy zestaw Zone Wireless i
Zone Wireless Plus
Przewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wired Zone Wired*
Oprogramowanie Tune Aplikacja Tune dla urządzeń przenośnych Aplikacja Tune na komputer Aplikacja Tune na komputer
Ton boczny Prawda Prawda Prawda
Korektor dźwięku** Prawda Prawda Prawda
Kontrola wzmocnienia mikrofonu Fałsz Prawda Prawda
Dostosowywanie przycisków Fałsz Prawda Fałsz
Menadżer połączeń Bluetooth® Fałsz Prawda Fałsz
Ustawienia uśpienia Prawda Prawda Fałsz
Diagnostyka zestawu słuchawkowego Fałsz Prawda Prawda
Aktualizacje oprogramowania układowego Prawda Prawda Prawda
Parowanie przy użyciu technologii Unifying
Mysz i klawiatura
Fałsz *** Fałsz
* Aplikacja Logi Tune Mobile nie jest dostępna dla urządzeń Zone Wired
** Korektor dźwięku dla przewodowych zestawów słuchawkowych obsługiwany tylko dla systemu Windows
*** Funkcja dostępna tylko dla urządzeń Zone Wireless Plus
funkcja Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wireless Brio Przewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wired Logitech C930 / C930C Przewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wired Logitech C925E Przewodowy zestaw słuchawkowy Zone Wired Logitech C920E / C920C
Powiększanie/pomniejszanie Prawda Prawda Prawda Prawda
Pole widzenia po przekątnej 90°, 78°, 65° Fałsz Fałsz Fałsz
Regulacja kolorów i ustawienia wstępne Prawda Prawda Prawda Prawda
Ostrość ręczna Prawda Prawda Prawda Prawda
Diagnostyka kamery internetowej Prawda Prawda Prawda Prawda
Filtr zapobiegający migotaniu Prawda Prawda Prawda Prawda
HDR Prawda Fałsz Fałsz Fałsz
Aktualizacje oprogramowania układowego Prawda Prawda Fałsz Fałsz

Wymagania systemowe

 

Oprogramowanie Logi Tune na urządzenia przenośne

Urządzenie obsługujące system operacyjny Android 5.0 lub nowszy
Urządzenie obsługujące system operacyjny iOS 11 lub nowszy

 

Oprogramowanie Logi Tune na komputer

System operacyjny Windows 10 lub nowszy
System operacyjny macOS X 10.14 lub nowszy

1. Aplikacja jest dostępna tylko w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i portugalski.