Roczna rozszerzona gwarancja Logitech na wybrane produkty VC

Pangea temporary hotfixes here
Etykieta rozszerzonej gwarancji na zdjęciu produktu

ROCZNA ROZSZERZONA GWARANCJA

Zakup rozszerzonej gwarancji dodaje jeden rok do pierwotnej dwuletniej gwarancji producenta firmy Logitech, co daje pewność, że systemy pomieszczeń do współpracy wideo zakupione od firmy Logitech są objęte gwarancją na te same trzy lata, co komputer Lenovo Tiny. Jest to zgodne z typowym cyklem amortyzacji i wymiany większości wyposażenia sal konferencyjnych.

BRAK DOSTĘPNOŚCI WE WSZYSTKICH KRAJACH. SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ.