Polityka przesyłania materiałów bez wezwania

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Polityka przesyłania materiałów bez wezwania

ZASADY FIRMY LOGITECH DOTYCZĄCE NIEZAMÓWIONYCH ZGŁOSZEŃ

Firma Logitech ani żaden z jej pracowników nie przyjmuje ani nie rozpatruje niezamówionych informacji ani pomysłów, w tym między innymi pomysłów na nowe produkty, ulepszenia produktów, nowe technologie, procesy, materiały, usługi, kampanie reklamowe lub promocyjne, działania marketingowe lub nazwy nowych produktów. Nie należy przesyłać żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych, niezamówionych pomysłów, sugestii, propozycji, komentarzy ani materiałów w jakiejkolwiek formie do firmy Logitech lub jej pracowników. Celem tych zasad jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów w przypadku, gdy produkty, usługi, funkcje lub strategie marketingowe firmy Logitech mogą wydawać się podobne lub identyczne z pomysłami przesłanymi do firmy Logitech.

Jeśli mimo znajomości zasad firmy Logitech Użytkownik prześle jakiekolwiek niezamówione informacje lub pomysły, zgadza się, aby wszystkie informacje otrzymane w ramach tego procesu były traktowane przez firmę Logitech jako niepoufne i niezastrzeżone. Ponadto Użytkownik zgadza się, że przesłane materiały staną się własnością firmy Logitech, że firma Logitech może wykorzystać je w dowolnym celu oraz że firma Logitech nie podpisze Umowy o zachowaniu poufności lub umowy o poufności dotyczącej przesłanych materiałów. Jedynym celem tych zasad jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów, jeśli produkty lub technologie firmy Logitech wydają się podobne do pomysłów przesłanych do firmy Logitech.

Niezależnie od powyższego, jeśli Użytkownik prześle swoje pomysły firmie Logitech, to niezależnie od treści listu, wiadomości e-mail, okładki lub innej transmisji, do przesłanych pomysłów będą miały zastosowanie następujące warunki.

WARUNKI ZGŁASZANIA POMYSŁÓW

Zgadzasz się, że:

  1. Zgłoszenia i ich zawartość stają się automatycznie własnością firmy Logitech, bez żadnej rekompensaty (w jakiejkolwiek formie) dla Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.
  2. Firma Logitech nie jest zobowiązana do zachowania poufności lub własności Materiałów przesłanych przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie tych Materiałów.
  3. Firma Logitech może wykorzystywać lub redystrybuować Zgłoszenia i ich zawartość w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez żadnych ograniczeń ani obowiązku powiadamiania.
  4. Firma Logitech nie jest zobowiązana do używania, przeglądania, przechowywania, potwierdzania ani zwracania zgłoszeń lub jakichkolwiek związanych z nimi materiałów.

POMOC PRZY ISTNIEJĄCYM PRODUKCIE

Nasz zespół pomocy technicznej nie może przyjmować niezamówionych zgłoszeń, ale jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie istniejących produktów firmy Logitech, możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem strony https://support.logi.com. Nie wysyłaj do naszego zespołu pomocy technicznej żadnych niezamówionych pomysłów, zgodnie z Zasadami firmy Logitech dotyczącymi niezamówionych zgłoszeń (opisanymi powyżej). Wszelkie opinie przekazane firmie Logitech lub jej pracownikom będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Firma Logitech będzie mogła korzystać z takich informacji w nieograniczony sposób, bez żadnego wynagrodzenia (w jakiejkolwiek formie) dla Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy