Wytyczne społeczności online

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Zasady dotyczące społeczności internetowych

Zasady dotyczące forów pomocy technicznej firmy Logitech, blogów oraz rankingów i recenzji (nazywanych dalej „Społecznościami internetowymi”)

(Ostatnia aktualizacja: sierpień 2009)

Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Zasad dotyczących społeczności internetowych (nazywanych dalej „Zasadami”) oraz Warunków użytkowania określonych przez firmę Logitech, które okresowo podlegają zmianom. Każde naruszenie tych warunków może spowodować czasowe lub stałe pozbawienie Użytkownika prawa dostępu do Społeczności internetowych.

Jeśli Użytkownik się nie zgadza z którymikolwiek z niniejszych Zasad lub Warunków użytkowania, nie powinien w żaden sposób korzystać z informacji zawartych w Społecznościach internetowych ani publikować w nich żadnych informacji.

Opis i cel istnienia

Społeczności internetowe to anglojęzyczne fora użytkowników, blogi oraz rankingi i recenzje, będące formą komunikacji między osobami zainteresowanymi produktami firmy Logitech, ekspertami i użytkownikami, której tematem są produkty i usługi firmy Logitech. Użytkownik może brać udział w dyskusjach dotyczących różnych produktów i tematów w celu usprawnienia swojej pracy, uzyskania rozwiązań, wskazówek, rad itp. 

Idea Społeczności internetowych opiera się na pomocy użytkownikowi. Firma Logitech pragnie, aby korzystanie ze Społeczności internetowych było dla użytkowników przyjemne i sprawne. Należy mieć na uwadze, że Społeczności internetowe służą do komunikowania się użytkowników i niekoniecznie są miejscem, w którym można uzyskać natychmiastową odpowiedź od agentów Pomocy technicznej firmy Logitech. 

W przypadku pilnego pytania natury technicznej dotyczącego produktu firmy Logitech należy odwiedzić stronę Pomocy technicznej firmy Logitech w celu wyświetlenia artykułów i uzyskania dalszych informacji na temat stron Pomocy technicznej poświęconych produktom firmy Logitech. 

Rejestracja

Dostęp do Społeczności internetowych nie wymaga rejestracji. Rejestracja (przez podanie działającego adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła) i zalogowanie się są jednak wymagane do publikowania wiadomości i dostosowywania ustawień użytkownika. Postępowanie firmy Logitech z informacjami otrzymanymi od Użytkownika jest określane przez Zasady prywatności i bezpieczeństwa. 

Podczas rejestracji Użytkownik jest proszony o wprowadzenie osobistych informacji: adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła. 

Podczas wybierania nazwy użytkownika i tworzenia profilu należy mieć na uwadze, że nazwa, łącze do profilu i stan online użytkownika są automatycznie wyświetlane obok postów publikowanych przez Użytkownika. 

>

Reprezentanci firmy Logitech

W celu zapewnienia najlepszego działania Społeczności internetowych użytkownicy powinni przestrzegać podstawowych wskazówek i zasad postępowania. Firma Logitech zapewnia Użytkownikowi dostęp do Społeczności internetowych zgodnie z Warunkami użytkowania, które okresowo mogą być aktualizowane przez firmę Logitech bez powiadamiania Użytkownika. Wszystkie Warunki użytkowania są włączone w niniejsze Zasady na mocy odwołania. Zasady regulują korzystanie ze Społeczności internetowych przez Użytkownika i opisują poprawne postępowanie oraz niedozwolony użytek Społeczności internetowych. Niniejsze warunki nie są wyczerpujące, a firma Logitech zastrzega sobie prawo do modyfikowania ich w dowolnym momencie. Korzystanie ze Społeczności internetowych podlega ograniczeniu wiekowemu od lat 13. 

Zgodnie z niniejszymi Zasadami Użytkownikowi nie wolno:

(1) nękać innych uczestników forum dyskusyjnego firmy Logitech, użytkowników ani innych osób, grozić im, wprowadzać w zakłopotanie ani powodować zdenerwowania czy dyskomfortu;

(2) przesyłać za pomocą Społeczności internetowych żadnych informacji, danych, tekstu, plików, łączy, oprogramowania, rozmów i innych form komunikacji ani innych materiałów (zwanych dalej „Zawartością”), które firma Logitech uznaje za niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, wulgarne, obsceniczne lub szerzące nienawiść, oparte na przynależności rasowej lub etnicznej albo niewłaściwe w inny sposób;

(3) podszywać się w Społecznościach internetowych pod inne osoby, w tym, ale nie tylko, pod przedstawiciela firmy Logitech, specjalistę, kierownika lub zarządcę forum dyskusyjnego;

(4) używać nazw „Logitech” i „Logi”, nazw domen, znaków towarowych, znaków logo i innych oznaczeń znaków w nazwie użytkownika, które w jakikolwiek sposób sugerowałyby, że Użytkownik jest pracownikiem firmy Logitech lub jest w jakiś sposób z nią związany;

(5) zakłócać dyskusje na forum dyskusyjnym firmy Logitech albo w inny sposób negatywnie wpływać korzystanie ze Społeczności internetowych przez innych uczestników;

(6) publikować lub przesyłać niezamawiane reklamy, materiały promocyjne lub inne formy oferowania usług na forach dyskusyjnych firmy Logitech ani używać forów do celów komercyjnych w inny sposób;

(7) wykorzystywać Społeczności internetowych do generowania ruchu na innych witrynach; 

(8) w sposób zamierzony lub niezamierzony naruszać dowolne z lokalnych, stanowych, narodowych lub międzynarodowych praw mających zastosowanie, w tym, ale nie tylko, wszelkich przepisów mających moc prawną dotyczących dowolnej formy korzystania ze Społeczności internetowych oraz uzyskiwania do nich dostępu;

(9) naruszać prywatności ani łamać praw osobistych lub zastrzeżonych osób bądź podmiotów;

(10) podawać w profilu użytkownika informacji niedokładnych, nieprawdziwych albo niekompletnych;

(11) naruszać praw własności intelektualnej lub podobnych praw, w tym, ale nie tylko, praw autorskich i znaków towarowych osób lub podmiotów. 

Firma Logitech zastrzega sobie prawo do przedrukowywania, modyfikowania, rozpowszechniania i usuwania postów Użytkownika. Firma Logitech nie sprawdza ani nie edytuje postów przed pojawieniem się ich w witrynie firmy, ale jednocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania postów, jeśli naruszają one niniejsze Zasady. Ponadto firma Logitech może w każdej chwili usunąć konto Użytkownika z dowolnego powodu.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy