Podejście do cyklu życia produktu | Projekty Logitech w duchu zrównoważonego rozwoju

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

MYŚLENIE CAŁOŚCIOWE

Na każdym etapie tworzenia produktu oceniamy jego potencjalny wpływ na środowisko – od doboru materiałów i stylistyki, przez produkcję, do zadowolenia klienta i przetworzenia po zużyciu.

Paprocie z nałożonym na zdjęcie kształtem krzyża

Działania w sprawach klimatycznych

Jednym z największych wyzwań dla naszego pokolenia są zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka. Skala działań, jakie należy podjąć przekracza już możliwości pojedynczych osób. Zmiany musimy wprowadzać kolektywnie.

Logitech jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości (emisje z zakresu 1, 2 i 3) i przyjął pozytywne podejście do klimatu. Podejmujemy działania mające na celu usuwanie z atmosfery większej ilości węgla niż firma wytwarza, przechodzenie na odnawialne źródła energii, a także wspieranie społeczności dotkniętych zmianami klimatu.

Projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju

PROJEKTOWANIE W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zdajemy sobie sprawę z tego, że największe możliwości zredukowania wpływu na środowisko pojawiają się wcześnie w procesie projektowania, gdy podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące produktu.

Naszym celem jest kreowanie doskonałych wrażeń z użytkowania produktów, które poprawiają jakość życia. Dla nas oznacza to uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju podczas dokonywania każdej decyzji projektowej. Prawdziwie ekologiczny projekt bierze pod uwagę wpływ na środowisko i społeczeństwo od momentu pozyskania surowców aż do końca cyklu życia produktu.

Oznaczenie węglowe z boku pudełka na produkt do gier logitech

Jasność w sprawie emisji

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak pilnie należy podjąć działania w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi. Wierzymy w to, że zachowanie otwartości i przejrzystości pod względem własnego wpływu na klimat, pozwoli nam zainspirować nasze zespoły do podejmowania lepszych decyzji podczas projektowania, a konsumentom ułatwi podjęcie świadomych decyzji co do zakupów.

W roku 2020 zostaliśmy pierwszą firmą z branży elektroniki konsumenckiej, która zobowiązała się umieścić na opakowaniach wszystkich naszych produktów etykietę z informacjami na temat śladu węglowego. Zapraszamy inne firmy, aby dołączyły do nas w wprowadzaniu pozytywnych zmian poprzez umieszczanie na swoich produktach etykiet wskazujących na wpływ emisji dwutlenku węgla. Dokonanie prawdziwie znaczących zmian będzie wymagało wysiłku całego sektora.

Mysz bezprzewodowa częściowo wyprodukowana z przetworzonych tworzyw sztucznych

NOWE ŻYCIE PLASTIKU

Stworzyliśmy program recyklingu tworzyw sztucznych, w którym promujemy wykorzystywanie przetworzonego plastiku pokonsumenckiego (PCR) w naszych urządzeniach jako alternatywy dla tworzyw pierwotnych. Wykorzystujemy tworzywa PCR, aby dać drugie życie tworzywom zużytym i ograniczyć nasz ślad węglowy. Stosujemy PCR w skali całej firmy, ze szczególnym naciskiem na największe portfolio naszych produktów, aby jak najskuteczniej ograniczać emisje dwutlenku węgla.

Recykling odpadów elektrycznych

KOLISTOŚĆ

Naszym celem jest wspieranie konsumentów w wydłużaniu życia urządzeń elektronicznych, komponentów i materiałów. Finansujemy recykling na całym świecie i pracujemy nad wprowadzaniem innowacji i utworzeniem bardziej cyklicznych systemów produkcji i konsumpcji, by sprostać rosnącemu popytowi na elektronikę, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę ochrony zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i rezerwuarów ditlenku węgla.

Klawisze klawiatury komputerowej

PRODUKCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Strukturę zarządzania odpowiedzialną produkcją opieramy na naszym zobowiązaniu do przestrzegania przepisów prawa, zgodności z kodeksem postępowania sojuszu RBA, a także zgodności z kryteriami akredytacji oraz międzynarodowymi dobrymi praktykami według norm ISO 14001 i ISO 45001. Z uwagi na to, że znaczna część naszych przychodów pochodzi z produktów wytwarzanych we własnym zakładzie, ciągle stawiamy sobie nowe wyzwania w zakresie eliminacji odpadów i etapów nie dodających wartości w naszym zakładzie produkcyjnym, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko.

Produkt Logitech zapakowany w materiały pozyskane w sposób przyjazny środowisku, a przy tym świetnie go chroniące

OPAKOWANIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Opakowania odgrywają niezwykle istotną rolę dla każdego z naszych produktów, chroniąc je podczas podróży od hali produkcyjnej przez świat do Twojego domu, a także wywierając pierwsze wrażenie wizualne i dotykowe naszego produktu. Nieustannie opracowujemy nowatorskie rozwiązania mające na celu zmniejszenie wpływu naszych projektów na środowisko poprzez zmniejszenie ich masy, jak najszersze wykorzystanie surowców ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie, by nasze materiały nadawały się do przetworzenia. Nasze opakowania o mniejszym wpływie na środowisko są wynikiem doświadczeń na rynku międzynarodowym.

Inżynierowie dokonujący kontroli i testów części produktu

SUBSTANCJE KONTROLOWANE

Wytworzenie urządzeń peryferyjnych do komputerów oraz innych urządzeń elektronicznych wymaga zastosowania mieszanki setek zróżnicowanych części, materiałów i podzespołów. Wykorzystywane w naszych produktach materiały wytwarzane są w łańcuchu dostaw obejmującym cały świat.

Współpracujemy z naszymi dostawcami w celu oceny specyfikacji materiałów, testowania produktów i podzespołów oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska w czasie trwania całego cyklu życia naszych produktów. Rozpatrujemy wpływ na środowisko w szerszym kontekście, niż pozyskanie surowców i działania wytwórcze, uwzględniając też typowe scenariusze utylizacji produktu.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy