Bezpieczeństwo baterii i akumulatora i instrukcje dotyczące recyklingu

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

BEZPIECZEŃSTWO BATERII I AKUMULATORA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU

Baterie i akumulatory wykorzystywane w produktach firmy Logitech mogą być przystosowane do obsługi przez użytkownika lub nie.
Aby bezpiecznie korzystać ze wszystkich typów baterii i akumulatorów i zapewnić ich właściwy recykling, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Baterie i akumulatory przystosowane do obsługi przez użytkownika

 • Przeczytaj instrukcje dotyczące wymiany lub ładowania baterii i akumulatorów zawarte w instrukcji instalacji lub wskazówkach dla użytkownika produktu firmy Logitech.

 • Nowe baterie należy prawidłowo włożyć, sprawdzając symbole dotyczące położenia dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna każdej baterii. Nie odwracać biegunów baterii.

 • Należy wymieniać baterie zgodnie z rozmiarem i typem podanym w instrukcji instalacji lub wskazówkach dla użytkownika produktu firmy Logitech. Wszystkie baterie powinny być jednocześnie wyjmowane z produktu.

 • Podczas ładowania akumulatorów należy przeczytać instrukcje dołączone do produktu firmy Logitech i użyć odpowiedniego sprzętu do ładowania.

 • Baterie i akumulatory należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w normalnej temperaturze pokojowej.

 • Baterie i akumulatory, które będą nieużywane przez dłuższe okresy czasu, należy wyjąć z urządzeń.

 • Baterii i akumulatorów nie należy demontować, przebijać, modyfikować, upuszczać, rzucać ani narażać na niepotrzebne wstrząsy.

 • Nie zostawiać baterii i akumulatorów w nagrzanych miejscach, takich jak samochód narażony na działanie promieni słonecznych.

 • Nie przechowywać baterii i akumulatorów w pobliżu piekarnika, pieca ani innego źródła ciepła.

 • Nie wkładać baterii i akumulatorów do kuchenki mikrofalowej ani innego pojemnika wysokociśnieniowego.

 • Nie wkładać baterii i akumulatorów do wody i dopuszczać do ich kontaktu z wodą.

 • Nie zwierać baterii i akumulatorów. Na przykład nie należy przenosić baterii ani akumulatorów luźno w kieszeni czy torbie z innymi metalowymi obiektami, które mogą przypadkiem spowodować zwarcie.

 • Nie używać baterii ani ładować akumulatorów, z których wycieka płyn, które zmieniły kolor, są zardzewiałe, zdeformowane, z których wydobywa się nietypowy zapach lub które uległy innym zmianom.

 • Nie dotykać baterii i akumulatorów, z których wycieka płyn. Takie baterie lub akumulatory należy prawidłowo zutylizować.

 • Nie należy stosować jednocześnie używanych i nowych baterii lub instalować używanych baterii w innych sprzętach.

 • Nie ładować baterii bez możliwości ładowania oraz akumulatorów dłużej niż podano w instrukcjach.

 • Nie dawać baterii ani akumulatorów dzieciom ani nie przechowywać ich w miejscu dostępnym dla dzieci.

 • Nie wkładać baterii ani akumulatorów do ust. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 • Jeżeli to możliwe, należy oddzielić produkt i akumulator od odpadów domowych w celu recyklingu, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych lub sklepem, w którym zakupiono produkt, bądź odwiedzić stronę www.logitech.com/recycling.

Baterie i akumulatory nieprzystosowane do obsługi przez użytkownika

 • Niektóre produkty firmy Logitech zawierają baterie i akumulatory, których użytkownik nie może obsługiwać. Nie należy próbować samodzielnie wymieniać takich baterii lub akumulatorów. Zamiast tego należy się skontaktować z działem obsługi klienta firmy Logitech w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy lub wymiany, zapewnić profesjonalny serwis lub wymianę baterii lub akumulatora.

Obsługa klienta

 • W przypadku dalszych pytań dotyczących prawidłowego korzystania z baterii i akumulatorów i recyklingu należy się skontaktować z działem obsługi klienta firmy Logitech

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy