Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w witrynie internetowej firmy Logitech

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w witrynie internetowej firmy Logitech

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2024
Poprzednią wersję polityki prywatności można znaleźć tutaj.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności wyjaśnia, w jaki sposób firma Logitech gromadzi i wykorzystuje dane osobowe osób odwiedzających ich witryny internetowe i mobilne, które są bezpośrednio powiązane z niniejszym Oświadczeniem (łącznie „Witryny”). Logitech to grupa firm działających w ramach firmy macierzystej; Logitech Europe SA (łącznie „Logitech”, „My” i „Nas”). Firma Logitech, która zarządza danymi osobowymi użytkownika, będzie się różnić w zależności od relacji użytkownika z nami (tego, czy jest to klient, partner, dostawca, wykonawca, czy jakakolwiek inna istotna relacja).

Aktywnie Przekazywane Dane

Jeśli użytkownik zadzwoni do nas, wyśle do nas wiadomość e-mail lub wypełni formularz w jednej z naszych Witryn, będziemy wykorzystywać podane przez użytkownika informacje, aby odpowiedzieć na zapytanie lub w inny sposób komunikować się z użytkownikiem lub mu pomóc. Jeśli użytkownik dokona zakupów przez nasze Witryny, możemy gromadzić dane niezbędne do realizacji zamówienia użytkownika, takie jak adres wysyłki, zamówione produkty i informacje kontaktowe użytkownika. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem po dokonaniu zakupu, aby poznać jego poziom zadowolenia z produktu lub usługi.

Pasywnie Przekazywane Dane

Podczas uzyskiwania dostępu do naszych Stron internetowych, w zależności od dokonanego przez użytkownika wyboru, udostępniane są nam pewne informacje o komputerze lub urządzeniu przenośnym, które mogą obejmować czynności wykonywane w naszych Witrynach, rodzaj używanego sprzętu i oprogramowania (takie jak system operacyjny lub przeglądarka), informacje przechowywane w plikach cookie, adres IP, czas dostępu, strony internetowe, z których użytkownik przybył, regiony, z których przegląda stronę internetową, oraz strony internetowe, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Wykorzystujemy te informacje, aby lepiej zrozumieć zainteresowania użytkowników naszych Witryn, a także aby udoskonalić nasze Witryny, usługi i produkty.

Obecnie nie reagujemy na sygnały „Nie śledzić” (Do Not Track) przeglądarek internetowych i staramy się zapewnić spersonalizowane wrażenia.

Pliki Cookie

Firma Logitech używa plików cookie, które zasadniczo są małymi plikami danych umieszczanymi na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie.

Wykorzystanie i Udostępnianie Danych

Gromadzone dane wykorzystujemy, aby zapewnić bogate interaktywne wrażenia. W szczególności możemy wykorzystywać dane w celu:

 • świadczenia usługi lub realizacji transakcji na żądanie użytkownika;
 • udoskonalenia i rozwoju naszych produktów;
 • personalizowania wrażenia użytkownika;
 • przetworzenia podań o pracę przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem naszych Witryn;
 • wyświetlania użytkownikowi reklam i sprzedaży zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, co może obejmować wysyłanie komunikatów promocyjnych, kierowanie reklam i przedstawianie mu odpowiednich ofert.
Przeczytaj więcej

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika.

W pewnych okolicznościach możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim. Korzystamy z powiązanych i niepowiązanych dostawców usług, którzy pomagają nam przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług i prowadzenia naszej działalności zgodnie z umowami dotyczącymi zachowania ścisłej poufności. Na przykład, dostawcy usług pomagają w realizacji następujących funkcji:

Opis usługi Przesyłane dane Cel
Obsługa klienta Dane kontaktowe, Dane dotyczące zapytania Pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz świadczyć wsparcie w zakresie produktów i usług
Funkcjonalność E-commerce Dane kontaktowe, interakcje ze stroną internetową Ułatwienie sprzedaży naszych produktów online
Promocje i ważne wiadomości Dane kontaktowe, pliki cookies Dostarczanie danych i zachęt dotyczących naszych produktów i usług
Wydajność strony internetowej Pliki cookie, interakcje ze stroną internetową Zapewnienie funkcjonalności i funkcji podczas korzystania z naszych stron internetowych
Menedżer korzystania z plików cookie Dane cookie Aby zapewnić możliwość wyboru plików cookie, które mają być dozwolone na naszych stronach internetowych

Firmy te są zobowiązane do przestrzegania naszych wymogów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać danych osobowych, które od nas otrzymują, do żadnych innych celów.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w celu

 1. przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz odpowiadać na wnioski zgodne z prawem, w tym w celu spełnienia krajowych wymogów bezpieczeństwa, nakazów sądowych i procedur prawnych;
 2. ochrony i obrony praw lub własności naszej lub osób trzecich, w tym egzekwowania umów, zasad i warunków użytkowania;
 3. w nagłych przypadkach, w tym w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników lub osób; lub
 4. w związku z dochodzeniem lub zapobieganiem oszustwom.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w celach związanych z transakcją biznesową lub negocjacjami transakcji biznesowych, które obejmują sprzedaż lub przekazanie całości lub części naszej firmy lub aktywów. Transakcje te mogą obejmować wszelkie fuzje, finansowanie, przejęcia, zbycie aktywów, wspólne przedsięwzięcie albo partnerstwo, lub postępowanie upadłościowe.

Korzystamy również z informacji zagregowanych i pseudonimizowanych do celów wydajnościowych i analitycznych, które nie mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkownika.

Dzieci

Firma Logitech nie zbiera ani nie przechowuje świadomie danych dotyczących dzieci i młodzieży poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że w naszych Witrynach lub za ich pośrednictwem zostały zebrane dane dotyczące osób poniżej 13 roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich usunięcia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 13 roku życia, które założyło konto lub zarejestrowało się do korzystania z usług w naszych Witrynach, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, aby doprowadzić do zamknięcia konta lub usługi tego dziecka i usunięcia jego danych osobowych.

Przechowywanie Danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalności i realizacji żądanych przez użytkownika transakcji, lub w innych uzasadnionych celach, takich jak wypełnianie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie naszych umów. Ponieważ potrzeby te mogą być różne dla różnych typów danych, kontekstu naszych interakcji z użytkownikiem lub korzystania z naszych Witryn, rzeczywiste okresy przechowywania mogą się znacznie różnić.

Bezpieczeństwo Danych

Wykorzystujemy certyfikaty TLS, kodowanie, ograniczenia dostępu do danych, oprogramowanie antywirusowe i zapory, aby zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Przesyłanie danych przez Internet lub sieć bezprzewodową nie jest całkowicie bezpieczne. Przekazując nam swoje dane osobowe oraz publikując informacje na naszych forach publicznych, należy pamiętać o zagrożeniach bezpieczeństwa.

Aby zgłosić jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem dowolnego produktu firmy Logitech, prosimy o wypełnienie formularza i odpowiednich załączników oraz przesłanie ich do działu Bezpieczeństwa Logitech.

Kontrolowanie i Dostęp Do Informacji

Użytkownik może poprosić nas o aktualizację lub usunięcie/dezaktywację niektórych informacji o sobie. Jeśli firma Logitech nie będzie mieć możliwości usunięcia niektórych informacji osobistych, powiadomi użytkownika o przyczynach. Jeśli użytkownik zapisał się do otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, może on zrezygnować z ich otrzymywania wykonując instrukcje podane w takiej wiadomości lub na stronie zarządzania subskrypcjami w naszej Witrynie.

Użytkownik ma również prawo do żądania informacji o sposobie, w jaki jego dane są przetwarzane i komu je udostępniamy. Ponadto, jeśli użytkownik uważa, że pewne informacje przetwarzane przez firmę Logitech na jego temat są niedokładne, ma prawo do ich skorygowania. Firma Logitech postara się udzielić odpowiedzi na prośbę o sprawdzenie przechowywanych informacji w ciągu 30 dni od otrzymania takiej prośby. Pytania, komentarze lub zgłoszenia dotyczące swoich danych lub naszego Oświadczenia, poprzednich Oświadczeń i praktyk w zakresie danych można zgłaszać poprzez stronę support.logitech.com/response-center lub korzystając z następujących metod:

Numer telefonu: +1 646-454-3200
Adres e-mail: support.logitech.com/response-center
Adres pocztowy: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 Stany Zjednoczone

W przypadku braku zadowolenia z naszej odpowiedzi można skierować skargę lub spór dotyczący prywatności do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych w określonej jurysdykcji.

Specjalne informacje dla użytkowników z EOG, UK i Swiss

Ta sekcja zawiera informacje dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa (UK) i Szwajcarii (CH), których dane osobowe są przetwarzane podczas korzystania z naszych Witryn przez firmę Logitech w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Przeczytaj więcej

Podane przez użytkownika informacje mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom Logitech na całym świecie, jak opisano w niniejszej polityce.

Podstawa prawna przetwarzania

Firma Logitech przetwarza dane osobowe w co najmniej jednej zgodnej z prawem podstawie określonej poniżej:

 1. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem.
  Musimy przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkownika w celu aktywacji i rejestracji produktów, zapewniania gwarancji, że produkty i usługi, z których Użytkownik korzysta działają prawidłowo, zarządzania produktami i ulepszania ich, odpowiadania na pytania i prowadzenia obsługi klienta.
 2. Przetwarzanie jest konieczne z uwagi na uzasadnione interesy firmy Logitech.
  Przetwarzamy dane użytkowe w celu wsparcia funkcjonalności strony internetowej, wykrywania i zapobiegania oszustwom; w celu ochrony i obrony praw lub własności innych klientów lub osób trzecich, lub naszych własnych praw i interesów. Uwzględniamy przy tym prawa i swobód użytkownika i pseudonimujemy dane osobowe w najszerszym możliwym zakresie. Może zaistnieć również potrzeba przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu spełnienia odpowiednich przepisów prawa, wymogów regulacyjnych lub w odpowiedzi na wnioski prawne, nakazy sądowe i procedury prawne.
 3. Przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia prawnych zobowiązań firmy Logitech.
  Przetwarzanie danych osobowych użytkownika może być konieczne w celu zapewnienia zgodności z odpowiednim prawem UE, prawem państw członkowskich UE, prawem brytyjskim i szwajcarskim, wymogami regulacyjnymi oraz w celu odpowiedzi na wnioski prawne, nakazy sądowe i procedury prawne.
 4. Zgoda
  Firma Logitech przetwarza niektóre dane osobowe w oparciu o zgodę. Często robimy to dla celów naszej bezpośredniej komunikacji marketingowej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Prawa i wybory użytkownika

Klientom firmy Logitech z obszaru EOG, UK lub CH mogą przysługiwać opisane poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Logitech.

Prawo dostępu i wyjaśnienia
 • Użytkownik ma prawo otrzymać wyjaśnienie, jakie dane na jego temat posiada firma Logitech i w jaki sposób je wykorzystuje.
 • Użytkownik ma prawo otrzymać kopię danych osobowych, które na jego temat posiada firma Logitech.
Prawo do sprostowania
 • Jeśli użytkownik uważa, że pewne informacje przetwarzane przez firmę Logitech na jego temat są niedokładne lub niekompletne, ma prawo do ich skorygowania.
Prawo do usunięcia
 • Użytkownik ma prawo zażądać trwałego usunięcia danych osobowych na jego temat posiadanych przez firmę Logitech.
Prawo do sprzeciwu
 • Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez firmę Logitech na podstawie uzasadnionego interesu z powodów związanych z jego szczególną sytuacją. Firma Logitech może nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika niezależnie od sprzeciwu w zakresie dozwolonym przez RODO. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez firmę Logitech dla celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Użytkownik ma prawo zażądać, aby firma Logitech ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych w pewnych sytuacjach, w których uważa je za niewłaściwe.
Prawo do przenoszenia
 • Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia danych osobowych przekazanych nam w sposób czynny lub bierny (co nie obejmuje danych uzyskanych lub wywnioskowanych ze zgromadzonych danych), jeżeli przetwarzanie takich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z użytkownikiem i w sposób zautomatyzowany.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez firmę Logitech do Komisji ds. Ochrony Danych, irlandzkiego organu nadzoru:
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
  D02 RD28, Irlandia
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Korzystanie z naszych Witryn i produktów w sposób opisany w Oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Logitech jest dobrowolny.

Zgodnie z normą EU-USA Ramy ochrony danych (UE-USA DPF) i brytyjskie rozszerzenie dla UE-USA DPF i Szwajcaria-USA Ramy ochrony danych (Szwajcaria-USA DPF), firma Logitech zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z Zasadami DPF dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika. Osoby z UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii z zapytaniami lub skargami dotyczącymi postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o UE-USA DPF i rozszerzenie Wielkiej Brytanii na UE-USA DPF i Szwajcaria-USA DPF powinien najpierw skontaktować się z firmą Logitech.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw i odpowiedzieć na pytania lub skargi, prosimy o wypełnienie formularza tutaj. Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie, za pomocą poczty e-mail lub listownie, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Numer telefonu: + 1-646-454-3200
Adres e-mail: privacy@logitech.com
Adres pocztowy: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Inspektor ochrony danych (DPO): Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@logitech.com.

Zgodnie z normą EU-USA DPF i rozszerzenie Wielkiej Brytanii na UE-USA DPF i Szwajcaria-USA DPF, Logitech zobowiązuje się do współpracy i przestrzegania odpowiednio zaleceń panelu ustanowionego przez organy UE ds. ochrony danych (DPA), brytyjskie Biuro Rzecznika ds. Informacji (ang. Information Commissioner’s Office), Urząd Regulacji Gibraltaru (GRA) oraz Szwajcarską Federalną Komisję ds. Ochrony Danych i Informacji komisarz (FDPIC) w odniesieniu do nierozwiązanych skarg dotyczących postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o sprawę UE-USA DPF i rozszerzenie Wielkiej Brytanii na UE-USA DPF i Szwajcaria-USA DPF.

Użytkownik ma możliwość, pod pewnymi warunkami, odwołania się do wiążącego arbitrażu w przypadku skarg dotyczących zgodności z DPF, które nie zostały rozwiązane za pomocą żadnego z innych mechanizmów DPF. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2

Międzynarodowe przekazywanie danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe z EOG, UK i CH do krajów spoza tych obszarów wyłącznie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku międzynarodowego przekazywania danych przez Logitech opieramy się na i) decyzjach o adekwatności przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO i RODO w Wielkiej Brytanii), ii) standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską, umowy te są dostępne na żądanie pod adresem privacy@logitech.com.

Firma Logitech oraz jej amerykańskie filie i spółki zależne (Logitech) uzyskały certyfikat zgodności z USA Departament Handlu, który należy do UE-USA Zasady ramowe prywatności danych (UE-USA DPF) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o dane UE-USA DPF oraz z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) w oparciu o brytyjskie rozszerzenie na UE-USA DPF. Firma Logitech uzyskała certyfikat USA Departament Handlu, który należy do Szwajcarii-USA Zasady ram ochrony danych osobowych (Szwajcaria-USA DPF) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii w oparciu o szwajcarskie dane DPF. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między warunkami niniejszej polityki prywatności a warunkami UE-USA DPF i/lub Swiss-US Zasady DPF, obowiązują te Zasady. Aby dowiedzieć się więcej o programie Data Privacy Framework (DPF) i zapoznać się z naszym certyfikatem, odwiedź stronę https://www.dataprivacyframework.gov/

Poniżej znajduje się lista filii i oddziałów firmy Logitech w Stanach Zjednoczonych, które również podlegają relacji UE-USA Zasady DPF i Szwajcaria-USA Zasady DPF:

 1. Bałtycki i łotewski Universal Electronics, LLC
 2. Blue Microphones Holding Corporation
 3. General Workings Inc.
 4. Logitech (Slim Devices) Inc. (Fka Spotlife Inc.)
 5. Logitech (Streaming Media) Inc. (Fk. Logitech (Slim Devices) Inc.)
 6. Logitech Inc.
 7. Logitech Latin America Inc.
 8. Meetio Inc.
 9. Mevo Inc.
 10. Streamlabs LLC
 11. UE Acquisition Inc.
 12. Słuchawki Ultimate Ears Incorporated

Firma Logitech jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje zgodnie z Zasadami DPF, a następnie przekazuje stronie trzeciej działającej jako agent w imieniu firmy Logitech. Firma Logitech ponosi odpowiedzialność zgodnie z Zasadami DPF, jeżeli jej przedstawiciel przetwarza takie dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami DPF, chyba że firma Logitech udowodni, że nie jest odpowiedzialna za zdarzenie będące przyczyną powstania szkody.

Federalna Komisja Handlu (FTC) ma jurysdykcję w zakresie przestrzegania przez firmę Logitech normy UE-USA DPF i rozszerzenie Wielkiej Brytanii na UE-USA DPF i Szwajcaria-USA DPF.

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD

Od czasu do czasu firma Logitech będzie aktualizowała niniejsze Oświadczenie. W przypadku istotnych zmian w tym Oświadczeniu lub w sposobie używania informacji osobistych przez firmę Logitech firma Logitech poinformuje o nich w wyraźnie wyeksponowanym ogłoszeniu.

Firma Logitech nie będzie wprowadzała żadnych zmian, które obniżyłyby poziom ochrony zebranych wcześniej informacji osobistych użytkownika bez jego zgody.

Firma Logitech zachęca użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby miał bieżącą wiedzę o tym, jak firma Logitech chroni jego informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Logitech oraz jej produktami i usługami.

Ostatnia aktualizacja: Listopad 2023 r

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Logitech gromadzi i wykorzystuje dane osobowe osób odwiedzających ich witryny internetowe i mobilne, które są bezpośrednio powiązane z niniejszą Polityką prywatności (łącznie „Witryny”). Twoje dane osobowe są kontrolowane przez Logitech Europe S.A (razem „Logitech”, „my” i „nas”).

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy