Polityka prywatności produktów firmy Logitech (archiwum: Ιούνιος 2023)

PRYWATNOŚĆ I JEJ OCHRONA

Niniejsza polityka prywatności nie ma już zastosowania. Kliknij tutaj aby zapoznać się z aktualną wersją.

Firma Logitech ceni prywatność użytkowników, dlatego stworzyliśmy niniejszą politykę, aby wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności i bezpieczeństwa wskazuje rodzaje danych, jakie gromadzimy, sposób, w jaki je wykorzystujemy, a także to, w jaki sposób chronimy dane osobowe gromadzone poprzez nasze produkty, usługi, aplikacje, oprogramowanie i inne urządzenia. Logitech jest grupą spółek, które podlegają spółce dominującej; Logitech Europe S.A. To, która spółka Logitech będzie przetwarzała dane użytkownika, zależy od relacji użytkownika z nami (tego czy jest klientem, partnerem, wykonawcą, czy w inny sposób z nami współpracuje).

W przypadku użytkowania naszych produktów wraz z naszymi stronami internetowymi, zastosowanie ma również Oświadczenie o prywatności strony internetowej firmy Logitech.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Gromadzimy dane, służące do usprawniania naszych produktów i usług, na różne sposoby:

 • Informacje podane przez użytkownika
  Obejmują informacje przekazywane nam podczas rejestracji i konfiguracji nowych produktów, pobierania oprogramowania, publikowania na platformach online takich jak fora lub społeczności, udzielania odpowiedzi w ankietach lub przystępowania do konkursów.
 • Informacje wynikające z użycia produktów i usług
  Podczas korzystania z produktów i usług mogą być do nas wysyłane pewne dane, takie jak model sprzętu, wersja oprogramowania układowego i wersja systemu operacyjnego, unikatowe identyfikatory urządzeń oraz adres IP/informacje lokalizacyjne. W innych przypadkach, zależnych od obowiązującego prawa i, w stosownych sytuacjach, uzyskania zgody użytkownika, możemy gromadzić dane dotyczące działań użytkownika, co obejmuje ustawienia i konfiguracje, dane użytkowania oraz dane o awariach i błędach.

Możemy również gromadzić i w inny sposób przetwarzać biznesowe informacje kontaktowe, które użytkownik nam przekazuje lub które otrzymujemy od jego organizacji, np. od naszych partnerów biznesowych i dostawców, gdy prowadzimy działalność gospodarczą i w kontekście realizacji umowy. Jeśli do takiego przetwarzania wymagane jest powiadomienie lub zgoda, organizacja powiadomi i uzyska taką zgodę od swojego personelu i upoważnionych użytkowników

Przeczytaj więcej

 
Dane, które otrzymujemy, zależne są od produktu, funkcji i usług stosowanych przez użytkownika, wydarzeń, w których użytkownik może uczestniczyć, kontaktów biznesowych, a także innych interakcji użytkownika z nami. Takie dane mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – dane takie jak imię i nazwisko, osobisty lub służbowy adres e-mail, osobisty lub służbowy adres pocztowy, osobisty lub służbowy numer telefonu, identyfikator użytkownika i inne podobne dane kontaktowe.
 • Dane uwierzytelniające – hasła, podpowiedzi i informacje stosowane do uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu do konta
 • Dane demograficzne – dane użytkownika takie jak wiek, płeć, kraj i preferowany język
 • Dane dotyczące płatności – dane użytkownika wymagane do przetworzenia zamówienia złożonego poprzez stronę internetową Logitech, takie jak adres wysyłki, zamówione produkty i dane kontaktowe. Kiedy użytkownik kupuje produkty cyfrowe, przetwarzamy dane dotyczące płatności, takie jak wartość transakcji, jakie subskrypcje użytkownik zakupił oraz, jeśli dotyczy, identyfikator użytkownika Paypal, WeChat, AliPay lub Stripe. Nie gromadzimy informacji o płatności lub numerów kart kredytowych.
 • Dane o użytkowaniu – możemy gromadzić dane o interakcji użytkownika i jego urządzenia z nami i naszymi produktami, takie jak:
  • Dane dotyczące użytkowania produktu – dane o używanych funkcjach, podejmowanych działaniach i czynnościach użytkownika, takie jak: wciśnięcia przycisków, interakcje z aplikacją lub czas spędzony na słuchaniu głośnika.
  • Dane dotyczące urządzenia – dane dotyczące urządzenia użytkownika i sieci, którą stosuje do łączenia się z naszymi produktami, w tym informacje o systemach operacyjnych i innym oprogramowaniu na urządzeniu użytkownika, identyfikatory urządzenia, a także ustawienia regionalne i języka;
  • Dane o innych produktach – informacje z innych urządzeń i oprogramowania, takich jak urządzenia stereo, domowe systemy automatyzacji i telewizory, informacje o dostawcy telewizji kablowej
  • Raporty o błędach i dane dotyczące wydajności – rodzaj lub dotkliwość problemu, szczegółowe informacje o oprogramowaniu lub sprzęcie związanym z błędem, treść plików, z których użytkownik korzystał w trakcie wystąpienia błędu, a także informacje o innym oprogramowaniu na urządzeniu użytkownika
  • Dane pomocnicze – informacje o użytkowniku i jego sprzęcie, oprogramowaniu i szczegóły dotyczące incydentu, dane uwierzytelniające, informacje o komunikacji użytkownika z nami, dane dotyczące maszyny i aplikacji użytkowanej przez użytkownika, a także dane dotyczące systemu, rejestru i konfiguracji.
 • Zainteresowania i ulubione – preferencje muzyczne, zaprogramowane aktywności lub rutynowe czynności, kanały i stacje radiowe, a także usługi, z których korzysta użytkownik
 • Kontakty i relacje – możemy gromadzić informacje o kontaktach i relacjach, jeśli użytkownik użytkuje produkt, który obsługuje wielu użytkowników, społeczności i funkcje udostępniania
 • Konta Logitech (Gość i Logi ID) – w zależności od produktu lub usługi oraz wyboru użytkownika dostępne są różne opcje tworzenia konta. Użytkownik może zrezygnować z tworzenia konta, ale podać dane jako gość. W takim przypadku możemy gromadzić jedynie ograniczone informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres do wysyłki. Użytkownik może zdecydować się na utworzenie w naszej witrynie osobistego konta Logitech o nazwie Logi ID. W takim przypadku możemy również gromadzić takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, co pozwoli nam zoptymalizować doświadczenia użytkownika. Konto umożliwia na przykład lepszą personalizację oraz pozwala na zapisywanie i przywoływanie ustawień, konfiguracji i historii działań. Przypiszemy do konta i informacji o nim unikalny numer identyfikacyjny. Kiedy użytkownik zaloguje się do swojego konta, możemy gromadzić dane związane z jego sesją, w tym zapis logowania, który obejmuje datę i godzinę, informacje o produkcie, do którego się zalogował, numer przypisany do konta oraz unikatowy identyfikator przypisany do urządzenia, adres IP, system operacyjny i wersję przeglądarki. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy użytkownik zaloguje się do swojego konta, pozostanie zalogowany do momentu wylogowania się.
 • Loginy społecznościowe – kiedy korzystasz z usług stron trzecich, takich jak Apple, Facebook, Google czy Twitch, aby się zalogować, przetwarzamy dane osobowe, które zgodziłeś się udostępnić za pośrednictwem danej platformy strony trzeciej. Szczegóły na temat informacji otrzymywanych przez Logitech można znaleźć w politykach prywatności przedstawionych przez te usługi stron trzecich podczas łączenia kont.
 • Dane o lokalizacji – Niektóre produkty korzystają z danych lokalizacyjnych do celów takich jak ustawienie godziny/daty i preferencji językowych lub w celu zapewnienia zgodności z prawem. Dane, które możemy zbierać o lokalizacji użytkownika, mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Precyzyjne dane lokalizacyjne mogą być informacjami o adresie domowym lub służbowym lub danymi globalnego systemu pozycjonowania, które możemy gromadzić, gdy użytkownik włączy produkty lub funkcje oparte na lokalizacji. Nieprecyzyjne dane lokalizacyjne mogą obejmować lokalizację pochodzącą z sieci Wi-Fi lub adresu IP użytkownika bądź dane, które wskazują lokalizację użytkownika z mniejszą precyzją, na przykład kraj lub region.
 • Treść – Możemy gromadzić informacje związane z zawartością plików użytkownika i komunikacją, gdy jest to konieczne do zapewnienia użytkownikowi dostępu do używanych produktów. Możemy również gromadzić treść wiadomości wysyłanych do nas, takich jak informacje zwrotne i opinie o produktach, które piszą użytkownicy, lub pytania i informacje przekazywane przez użytkownika w celu uzyskania obsługi klienta. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, rozmowy telefoniczne lub sesje czatu z przedstawicielami mogą być monitorowane i rejestrowane zgodnie z obowiązującym prawem i, gdy jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika.
Dane testera produktów

Gdy użytkownik zgłasza chęć testowania produktu lub usługi firmy Logitech, możemy gromadzić dane o użytkowniku. Dane takie używane są przy wysyłaniu zaproszenia do testowania do użytkownika, a ponadto wykorzystujemy informacje zwrotne uzyskiwane od użytkownika do rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług.

Przeczytaj więcej

 
Przykładowymi gromadzonymi przez nas informacjami są:

 • Kategorie produktów i usług, którymi interesuje się użytkownik
 • Informacje zawarte w aplikacji na testera produktów
 • Aktywność użytkownika związana z testowaniem, dane o produkcie, dane o urządzeniu i dane diagnostyczne
 • Nagrania wideo i/lub audio, jeśli testy, w których użytkownik uczestniczy, obejmują takie nagrania
 • Dane o wysyłce/dostawie
 • Informacje zwrotne i opinia użytkownika o testowanych produktach i usługach.

Jeżeli w trakcie zapisywania się do programu testowania nie zostanie określone inaczej, wykorzystujemy takie dane do nawiązywania lub prowadzenia komunikacji pomiędzy użytkownikiem i firmą Logitech.

 
Powrót do góry

JAK KORZYSTAMY Z INFORMACJI

Gromadzone dane wykorzystujemy do:

 1. prowadzenia działalności i dostarczania, doskonalenia i personalizacji naszych produktów i usług, oraz
 2. do wysyłania komunikacji, w tym komunikacji promocyjnej, informacji o kontach, aktualizacji zabezpieczeń i informacji o produktach.

Możemy analizować takie dane, w tym dane osobowe użytkownika, aby zapewnić mu bardziej płynne, spójne i spersonalizowane doświadczenie. Czynności podejmowane przez nas w tym zakresie zawsze będą zgodne z prawem i zależne od uzyskania zgody użytkownika.

Przeczytaj więcej
Dostarczanie i ulepszanie naszych produktów i usług

Wykorzystujemy dane do dostarczania i ulepszania oferowanych przez nas produktów oraz wykonywania niezbędnych operacji. Obejmuje to obsługę i użytkowanie produktów, utrzymywanie i poprawę ich wydajności, a także wykorzystywanie danych do opracowywania nowych funkcji, prowadzenia badań i świadczenia usług obsługi klienta. Możliwymi zastosowaniami są:

 • Dostarczanie produktu lub świadczenie usługi
  Wykorzystujemy dane, aby zapewnić, że nasze produkty działają w sposób zamierzony i oczekiwany. Nasze produkty mogą zawierać spersonalizowane funkcje i rekomendacje, które zwiększają produktywność i wygodę użytkowania oraz dopasowują doświadczenia związane z produktami w oparciu o aktywności, zainteresowania i lokalizację.
 • Obsługa klienta
  Wykorzystujemy dane do diagnozowania problemów z produktem, naprawy urządzeń klienta oraz świadczenia innych usług w zakresie obsługi klienta.
 • Aktywacja i rejestracja produktów
  Wykorzystujemy dane, w tym wersję urządzenia i aplikacji, lokalizację oraz unikatowe identyfikatory urządzeń, sieci i identyfikatorów, do aktywacji i rejestracji produktów.
 • Udoskonalanie produktu
  Wykorzystujemy dane do udoskonalania naszych produktów, dodawania nowych funkcji lub możliwości, zgłaszania błędów, poprawiania bezpieczeństwa, określania priorytetów w zakresie nowych funkcji, a także do zwiększania wydajności.
 • Zabezpieczenia, bezpieczeństwo i rozstrzyganie sporów
  WWykorzystujemy dane do ochrony bezpieczeństwa naszych produktów i użytkowników, do wykrywania i zapobiegania oszustwom, a także do rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Możemy na przykład wykorzystać dane do określenia, które produkty wymagają poprawek bezpieczeństwa, lub analizować wzorce w danych, które pozwalają nam opracować nowe funkcje zabezpieczeń.
 • Operacje biznesowe
  Możemy również wykorzystywać anonimowe i zagregowane dane do tworzenia statystyk i analiz. Na przykład raporty finansowe i produktowe są tworzone w celu analizowania wyników w danym sektorze lub regionie.
 • Komunikaty marketingowe
  Możemy wysyłać użytkownikowi informacje o naszych produktach lub usługach poprzez e-mail lub telefonicznie, w tym informacje o nowych funkcjach produktów, premierach, promocjach i ogłoszeniach, jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania takich informacji lub jeśli mamy uzasadniony, zgodny z obowiązującym prawem, interes. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji poprzez kliknięcie łącza „zrezygnuj z subskrypcji” w marketingowych wiadomościach e-mail lub poprzez odwiedzenie tej strony. Zgodnie z obowiązującym prawem i, w stosownych przypadkach, po otrzymaniu zgody użytkownika możemy również wykorzystywać pliki cookie lub technologię śledzenia, aby określić skuteczność naszej komunikacji – na przykład w celu określenia łącznej liczby osób, które otworzyły nasze wiadomości e-mail. Możemy również wysyłać wiadomości e-mail, aby przypomnieć użytkownikowi o artykułach pozostawionych w koszyku online, przekazać mu nowe informacje lub zapytanie dotyczące żądania serwisu lub naprawy, a także do poinformowania o konieczności podjęcia działań w celu utrzymania aktywności konta.
 • Komunikaty wspomagające
  Możemy kontaktować się z użytkownikiem poprzez e-mail lub w inny sposób, aby informować go o kończącej się subskrypcji lub o pojawieniu się aktualizacji zabezpieczeń.

Powrót do góry

UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika po otrzymaniu jego zgody lub w celu sfinalizowania transakcji lub dostarczenia żądanych lub autoryzowanych przez użytkownika produktów lub usług. Udostępniamy również dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym i zależnym w celach opisanych w niniejszej polityce i gdy jest to wymagane przez prawo.

Przeczytaj więcej

 
Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu do celów opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład firmy zatrudnione w celu zapewnienia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu zapewnienia tych funkcji.

Firmy te są zobowiązane do przestrzegania naszych wymogów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać danych osobowych, które od nas otrzymują, do żadnych innych celów. Możemy również ujawnić dane osobowe innej spółce, jeśli planujemy ją przejąć lub zostaniemy przejęci przez nią. To może obejmować dowolną organizację, biorącą udział w przejęciu, przekazaniu lub sprzedaży naszego majątku lub działalności.

Jeśli użytkownik opublikuje informacje w publicznych obszarach naszych produktów i usług, takich jak społeczności, fora lub blogi, staną się one publicznie dostępne i będziemy mogli je wykorzystać i opublikować ponownie według naszego uznania i zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania.

Ponadto będziemy uzyskiwać dostęp, przekazywać, ujawniać i przechowywać dane osobowe, w tym zawartość użytkownika, jeżeli w dobrej wierze uważamy, że jest to konieczne w celu:

 • zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub podjęcia działań w odpowiedzi na procedury prawne, takie jak czynności podejmowane przez organy ścigania lub inne agencje rządowe;
 • ochrony naszych klientów, na przykład w celu zapobiegania spamowi lub próbom oszukania naszych użytkowników, lub zapobiegania utracie życia lub poważnym obrażeniom ciała;
 • utrzymywania bezpieczeństwa naszych produktów, łącznie z zapobieganiem atakom na nasze systemy lub sieci;
 • ochrony praw użytkownika lub naszych lub podjęcia działań w odpowiedzi na obowiązujące prawo lub żądania sądów albo agencji rządowych.
Informacje przekazywane przez użytkownika stronom trzecim

Nie bierzemy odpowiedzialności za informacje przekazane przez użytkownika stronom trzecim ani za informacje, które nie podlegają niniejszej polityce. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za prywatność, bezpieczeństwo i inne ryzyko związane z przekazywaniem stronom trzecim jakichkolwiek informacji, włącznie z danymi osobowymi. Aby zapoznać się z działaniami w zakresie ochrony prywatności przez takie strony trzecie, należy zapoznać się z polityką prywatności takich stron, jeśli takie strony trzecie stosują politykę prywatności.

Powrót do góry

KONTROLOWANIE I DOSTĘP DO INFORMACJI

Użytkownik ma możliwość poproszenia nas o aktualizację, usunięcie lub dezaktywację pewnych informacji należących do niego. Użytkownik może także zażądać od nas usunięcia informacji osobistych z bloga, forów społeczności lub innych obszarów publicznych będących pod naszą kontrolą. Jeśli nie będziemy w stanie usunąć pewnych danych osobowych, poinformujemy użytkownika o przyczynie takiego stanu rzeczy.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, postępując według instrukcji, którą otrzyma w wiadomości e-mail, lub poprzez stronę zarządzania subskrypcjami, dostępną na naszej stronie internetowej. Staramy się odpowiadać na prośby o sprawdzenie informacji, które przechowujemy, w ciągu 30 dni od otrzymania żądania.

Użytkownik może zrezygnować z wyrażenia zgody na stosowanie jego danych osobowych w określonych celach, gdy prosimy go o podanie takich informacji. Pytania, komentarze lub żądania dotyczące danych lub naszego oświadczenia o prywatności i praktykach w zakresie danych można zgłaszać poprzez stronę support.logitech.com/response-center lub korzystając z następujących metod:

Numer telefonu: +1 646-454-3200
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Adres pocztowy: Logitech Privacy Officer, 3930 North First Street, San Jose, CA 95134 Stany Zjednoczone

W przypadku braku zadowolenia z naszej odpowiedzi można skierować skargę lub spór dotyczący prywatności do urzędu ds. ochrony danych w określonej jurysdykcji.

DZIECI

Firma Logitech nie zbiera ani nie przechowuje świadomie danych dotyczących dzieci i młodzieży poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiemy się, że w witrynach Logitech lub za ich pośrednictwem zostały zebrane dane dotyczące osób poniżej 13. roku życia, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich usunięcia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 13 roku życia, które założyło konto lub zarejestrowało się do korzystania z usług w naszych witrynach, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych, aby doprowadzić do zamknięcia konta lub usługi tego dziecka i usunięcia jego danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Stosujemy wiele różnych technologii i procedur zabezpieczeń, w tym szyfrowanie TLS, w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

JAK PRZECHOWUJEMY I PRZETWARZAMY INFORMACJE

Będziemy przechowywali dane osobowe użytkownika tak długo, jak

 • będzie on korzystał z naszych produktów lub usług
 • jego konto będzie aktywne
 • będziemy musieli świadczyć dla niego usługi
 • wymaga od nas tego prawo.
 • w celu rozstrzygania sporów, oraz
 • egzekwowania naszych umów.

Dane osobowe, które nie muszą być już przechowywane, będą usuwane w regularnych odstępach czasu.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym my lub nasze podmioty stowarzyszone lub usługodawcy mają placówki.

Podejmujemy działania, aby zapewnić, że gromadzone przez nas dane przetwarzane były w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu i zgodnie z prawem, obowiązującym w miejscu przechowywania danych.

SPECJALNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Z EOG/UK/CH

Niniejszy rozdział zawiera informacje dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa (UK) i Szwajcarii, a także użytkowników, których dane osobowe przetwarzane są przez firmę Logitech w EOG, UK lub Szwajcarii.

Przeczytaj więcej

Informacje przekazywane przez użytkownika mogą być przekazywane lub stosowane przez podmioty firmy Logitech z całego świata w sposób opisany w niniejszej polityce.

Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe z co najmniej jednej z poniższych przyczyn:

 1. Aby dostarczyć użytkownikowi żądane produkty lub usługi
  Musimy aktywować i rejestrować produkty, zapewniać, że produkty i usługi stosowane przez użytkownika działają w sposób zamierzony, utrzymywać produkty, odpowiadać na pytania i prośby użytkowników, a także świadczyć usługi z zakresu obsługi klienta zgodnie z gwarancją lub umową serwisową.
 2. W uzasadnionych interesach firmy Logitech
  Musimy wykrywać oszustwa i zapobiegać im, a także bronić praw lub własności innych klientów lub stron trzecich, lub naszych własnych praw i interesów. Uwzględniamy interes użytkownika w związku z ochroną danych, gdy zapewniamy taką ochronę i redagujemy dane osobowe, w tak szerokim zakresie, jak to możliwe.
 3. Wykonanie obowiązków prawnych firmy Logitech
  Może zaistnieć potrzeba wykonania obowiązków wynikających z prawa UE, UK i państw członkowskich UE, wymagań regulacyjnych, a także w odpowiedzi na wnioski prawne, nakazy sądowe i procedury prawne.
 4. Za zgodą
  Firma Logitech wykorzystuje pewne dane osobowe w oparciu o zgodę. Na przykład przetwarzamy dane dotyczące użytkowania, aby opracowywać nowe produkty i usługi, a także w celu poprawiania funkcjonalności, zabezpieczeń i bezpieczeństwa. Za zgodą użytkownika wykorzystujemy również dane w celach związanych z bezpośrednią komunikacją marketingową.
Prawa i wybory

Jeśli użytkownik jest klientem firmy Logitech z obszaru EOG, UK lub CH, przysługują mu prawa opisane poniżej. Aby skorzystać ze swoich praw, należy wypełnić ten formularz. Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub listownie, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Numer telefonu: +1 646-454-3200
Kontakt: privacy@logitech.com
Adres pocztowy: Logitech Privacy Office EMEA, Logitech Ireland Services Limited, City Gate Plaza Two, Mahon, Cork, Ireland

Inspektor ochrony danych (DPO): Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@logitech.com.

Prawo dostępu i wyjaśnienia
 • Użytkownik może poprosić o informacje dotyczące tego, jakie dane o nim przechowujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy.
 • Użytkownik może poprosić o kopię jego danych, które przechowujemy.
Prawo do sprostowania
 • Jeśli według użytkownika jego dane osobowe przechowywane przez nas są niedokładne lub niepełne, może poprosić nas o ich skorygowanie.
Prawo do usunięcia
 • Użytkownik może poprosić nas o permanentne usunięcie jego danych.
Prawo do sprzeciwu
 • Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec stosowania jego danych przez nas w związku z naszym uzasadnionym interesem lub w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik może również poprosić o to, aby decyzje go dotyczące nie były podejmowane wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania. Będziemy mogli kontynuować przetwarzanie danych użytkownika, jeśli jest to dozwolone, jednak nie będziemy mogli przetwarzać jego danych dla celów marketingu bezpośredniego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Użytkownik może poprosić nas o powstrzymanie się od przetwarzania jego danych osobowych, jeśli uzna, że dane takie są niedokładne, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub jeśli jego dane potrzebne mu będą do wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo do przenoszenia
 • Użytkownik może poprosić o przeniesienie danych, które aktywnie lub pasywnie nam przekazał, gdy przechowujemy takie dane w oparciu o zgodę użytkownika lub na podstawie umowy z użytkownikiem i gdy przetwarzanie danych jest zautomatyzowane.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Komisji ds. ochrony danych irlandzkiego organu nadzoru: Można się z nim skontaktować pod następującym adresem:
   
  Data Protection Commission
  21 Fitzwilliam Square
  Dublin 2
  D02 RD28
  Irlandia
  Telefon: +353 57 8684800, +353 (0)761 104 800
   
  Użytkownik korzysta z naszych produktów i usług dobrowolnie, dlatego w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w oparciu o jego zgodę, może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie.
Międzynarodowe przekazywanie danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe z EOG, UK i CH do krajów spoza tych obszarów wyłącznie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku międzynarodowego przekazywania danych przez Logitech opieramy się na i) decyzjach o adekwatności przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO i RODO w UK) lub ii) standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską. Umowy te można uzyskać poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem privacy@logitech.com.

Powrót do góry

Produkty Creativity i Productivity

Produkty Creativity i Productivity firmy Logitech obejmują urządzenia takie jak myszy, klawiatury, panele dotykowe, prezentery, kamery internetowe i zestawy słuchawkowe, a także związane z nimi oprogramowanie i usługi takie jak Logitech Options i Options+ (Logitech Options), Logitech Capture, Logitech Presentation, Setpoint i Logitech Control Center. Wykorzystujemy dane gromadzone w związku z użytkowaniem tych produktów i usług w różnych celach opisanych poniżej, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i wydajności produktów. Polityka prywatności obejmuje takie produkty, ale istnieje kilka wyjątków, które zostały wskazane poniżej.

Przeczytaj więcej
Kopia zapasowa i transfer ustawień urządzenia

Logitech Options umożliwia skonfigurowanie myszy, klawiatur i paneli dotykowych na komputerze. Oprogramowanie Logitech Capture umożliwia rejestrowanie wideo i dźwięku na komputerze i zmianę ustawień kamery. Oprogramowanie to umożliwia również wykonanie kopii zapasowej ustawień urządzenia i wysłanie ich do chmury, tak aby możliwe było przesłanie tych ustawień do innych komputerów w celu ułatwienia konfiguracji posiadanych urządzeń.

Gromadzone mogą być następujące informacje:

 • Informacje związane z kontem, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, w celu stworzenia konta lub jeśli do logowania stosowane są zewnętrzne usługi uwierzytelniające (OAuth2) takie jak Facebook lub Google.
 • Informacje dotyczące komputera, takie jak nazwa, marka i model komputera, w celu upewnienia się, że urządzenie działa prawidłowo.
 • Informacje specyficzne dla Logitech Options -
  • Ustawienia przycisków i klawiszy, w tym ustawienia specyficzne dla aplikacji
  • Inne ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia nakierowywania i przewijania myszy
  • Dane analityczne gromadzone są na podstawie zgody użytkownika.
 • Informacje specyficzne dla Logitech Capture -
  • Kompozycja sceny i ustawienia kamery

W oprogramowaniu Logitech Options kopia zapasowa ustawień urządzenia tworzona jest automatycznie. Można wyłączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowej ustawień urządzenia lub wylogować się, co spowoduje wyłącznie funkcji tworzenia kopii zapasowej.

Przeczytaj więcej
Aktualizacje oprogramowania

Nasze serwery automatycznie rejestrują wybrane informacje, w tym adres IP, wersję oprogramowania, a także podłączone urządzenia, aby sprawdzać dostępność niezbędnych aktualizacji oprogramowania i pobierać wymagane obrazy urządzenia lub zasoby, podczas i po instalacji naszego oprogramowania.

Wydajność, diagnostyka i analityka

Po otrzymaniu zgody użytkownika niektóre nasze programy (takie jak Logitech Options, Capture, aplikacja Presentation, Setpoint i Logitech Control Center) gromadzą i rejestrują informacje o oprogramowaniu, urządzeniach i inne informacje takie jak

 • Korzystanie z funkcji oprogramowania
 • Ustawienia urządzeń
 • Sprzęt i oprogramowanie systemu, np. wersja systemu operacyjnego
 • Informacje o lokalizacji na poziomie miasta poprzez adres IP
 • Częstotliwość użytkowania urządzenia, np. ilość kliknięć i wciśnięć przycisków. Na przykład w celu analizy wytrzymałości i niezawodności naszych produktów możemy rejestrować liczbę użyć każdego przycisku w ciągu 24 godzin.
 • Informacje specyficzne dla Logitech Capture – wykorzystanie przechwytywania sceny i informacje o modelu kamery. Nie analizujemy ani nie transmitujemy nagrań audio lub wideo od użytkownika.
 • Program Logitech Presenters przechwytuje w momencie rozpoczęcia i zakończenia prezentacji, wraz z nazwą aplikacji i użytkowaną wersją. Gromadzimy takie informacje, aby wspomagać usprawnianie funkcjonalności.

Nie gromadzimy danych wprowadzanych przez użytkownika podczas używania myszy, klawiatury czy touchpada. Przypisanie sekwencji klawiszy odnosi się do sytuacji, gdy użytkownik dostosowuje swoje urządzenie i przypisuje mu skrót, a nasze aplikacje wymagają od niego pozwolenia na wykonanie przypisanego skrótu.

Funkcjonalność produktu

Czasami gromadzimy dane takie jak informacje o urządzeniu i aplikacji, aby funkcje produktu mogły działać prawidłowo. Na przykład niektóre urządzenia mają funkcję Logitech Flow, która umożliwia bezproblemowe przełączanie pomiędzy dwoma lub trzema komputerami, a także przesyłanie tekstu, obrazów i plików z jednego komputera do drugiego. Aby umożliwić automatyczne rozpoznawanie komputerów podczas procesu konfiguracji oprogramowania Flow, możemy pobrać identyfikator i adres IP urządzenia użytkownika.

 
Powrót do góry

Kamery i produkty Circle

Logitech Circle to bezprzewodowe kamery i aplikacje oprogramowania, które mogą być stosowane w różnych celach w domu i w pracy. Zapewniają użytkownikom dostęp do rozbudowanych nagrań audio i wideo przy użyciu urządzenia mobilnego lub komputera. Polityka prywatności obejmuje takie produkty, ale istnieje kilka wyjątków, które zostały wskazane poniżej.

Przeczytaj więcej
Aktywacja i rejestracja

Aby aktywować i rejestrować produkty, użytkownik przekazuje nam informacje w celu stworzenia konta, w tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, informacje o karcie kredytowej (jeśli zapisuje się na usługi premium), nazwę kamery i ustawienia kamery.

Oferujemy również aktywację i rejestrację za pośrednictwem otwartych usług autoryzacji innych podmiotów (OAuth2), takich jak Facebook, dzięki czemu możliwe jest udostępnianie wybranych klipów w takiej usłudze.

Podczas ustawiania produktu konieczne jest ustawienie kodu kraju, aby umożliwić obsługę. Niektóre systemy operacyjne mogą poprosić o dostęp do danych dotyczących lokalizacji podczas określania krajowego kodu obsługi.

Nagrania audio i wideo Circle

Podczas korzystania z produktów i usług Circle nasze serwery automatycznie otrzymują, rejestrują i przetwarzają dane wymagane do świadczenia usługi, a także informacje z urządzeń używanych do wyświetlania lub słuchania danych, takie jak:

 • nagrania audio i wideo;
 • informacje specyficzne dla urządzenia, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, identyfikatory urządzenia, np. adres MAC, informacje o sieci komórkowej, nazwy routerów i metadane dotyczące Apple Home Hubs i innych urządzeń Apple HomeKit;
 • informacje dotyczące rejestrowania zdarzeń usługi;
 • godzina i data użycia usługi;
 • włączenie/wyłączenie i inna interakcja z produktem;
 • zawieszenia, aktywność systemu i ustawienia sprzętu;
 • informacje geolokalizacyjne (gdy usługi lokalizacyjne są włączone).

Produkty Circle mogą wysyłać informacje pseudoanonimowe do narzędzia analitycznego, w tym sygnatury czasowe, statystyki transmisji, wykorzystanie funkcji, wskaźniki wydajności, błędy itp. Używamy pseudoanonimowych informacji do dostarczania, rozwijania i udoskonalania naszych usług, funkcji, wsparcia technicznego i informacji.

Funkcje Circle

Produkty Circle oferują funkcje, które, jeśli zostaną włączone, wymagają od nas inteligentnego gromadzenia i analizowania danych, aby mogły działać. Na przykład funkcja Inteligentna lokalizacja automatycznie wykrywa, kiedy użytkownik opuszcza dom lub wraca do niego. Z kolei Inteligentne alerty w inteligentny sposób analizują ruch, dzięki czemu użytkownik otrzymuje tylko istotne alerty.

Bezpieczeństwo Circle i przechowywanie danych

Wdrożyliśmy produkty Circle po to, aby żaden pracownik firmy Logitech, wykonawca, sprzedawca, podmiot stowarzyszony ani organ państwowy nie mógł uzyskać dostępu do zakodowanych nagrań. Każda kamera Circle ma unikalny prywatny klucz i certyfikat cyfrowy, które stosowane są do kodowania komunikacji w drodze. Serwery Circle wykorzystują 256-bitowe kodowanie z podwójną warstwą AES, aby przechowywać zakodowane nagrania.

Gromadzone dane przechowywane są bezpośrednio w aplikacji, na urządzeniu użytkownika i na serwerach w USA lub innych krajach, w których my lub nasze podmioty stowarzyszone, podmioty zależne lub usługodawcy mają siedziby. Zgromadzone informacje będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usługi oraz zgodnie z Polityką prywatności firmy Logitech.

Kamery Circle obsługujące Apple HomeKit

Po podłączeniu kamery Circle do ekosystemu Apple HomeKit, firma Apple kontroluje dane generowane i przekazywane do HomeKit i ponosi odpowiedzialność za ochronę prywatności i obsługę treści audio i wideo użytkownika. Nie mamy możliwości ani mechanizmów, aby móc uzyskać dostęp do jakichkolwiek danych audio/wideo HomeKit.

Nawet jeśli kamera Circle zostanie skonfigurowana jedynie w HomeKit, będzie co jakiś czas sprawdzała dostępność aktualizacji oprogramowania układowego na naszych serwerach. To wiąże się z wysyłaniem informacji o modelu, wersji oprogramowania układowego i krajowego kodu obsługi do naszych serwerów.

Jeśli użytkownik aktywuje udostępnianie informacji diagnostycznych firmie Logitech za pomocą aplikacji Apple Home App, następujące dane będą udostępniane firmie Logitech i/lub firmie Apple i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z rozwiązywaniem problemów:

 • Informacje specyficzne dla urządzenia, takie jak model sprzętu, nazwy, wersja systemu operacyjnego, identyfikatory urządzenia, takie jak adres MAC, informacje o pobliskich sieciach bezprzewodowych, a także metadane dotyczące Apple Home Hubs i innych urządzeń HomeKit.
 • informacje dotyczące rejestrowania zdarzeń urządzenia;
 • godzina i data użycia urządzenia;
 • włączenie/wyłączenie i inna interakcja z Produktem;
 • zawieszenia, aktywność systemu, ustawienia sprzętu;
 • wszelkie dodatkowe informacje przesyłane przez użytkownika, takie jak opisy, zrzuty ekranu i nagrania.

Powrót do góry

Produkty Logitech Gaming

Produkty i usługi Logitech Gaming (Logitech G) obejmują sprzęt taki jak klawiatury do grania, zestawy słuchawkowe, głośniki i myszy, jak również aplikacje dla konsol do gier i komputerów osobistych, takie jak oprogramowanie G HUB. Polityka prywatności obejmuje takie produkty, ale istnieje kilka wyjątków, które zostały wskazane poniżej.

Przeczytaj więcej
Dostosowane doświadczenie Logitech G

Oprogramowanie G HUB umożliwia użytkownikowi łatwą konfigurację urządzeń oraz tworzenie poleceń i makr do gier i innych aplikacji. Dodanie innych informacji o komputerze użytkownika, systemie operacyjnym, grach i aplikacjach, jak również jakichkolwiek specjalnych ustawieniach, które użytkownik konfiguruje w ramach ustawień produktu, poprawia doświadczenie użytkownika. Wykorzystujemy te dane również do zwiększania bezpieczeństwa i stabilności naszych produktów.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie danych analitycznych, podczas użytkowania G HUB nasze serwery będą automatycznie odbierały i rejestrowały informacje o użytkowaniu produktu użytkownika, w tym:

 • informacje o lokalizacji i adres IP;
 • dane dotyczące uzyskiwania dostępu do funkcji G HUB, takie jak regulacja DPI, oświetlenia lub konfiguracja sterowania;
 • dane związane z rozpoznawaniem urządzeń podłączanych przez użytkownika, takich jak nowa mysz czy klawiatura Logitech G;
 • inne aktywności urządzenia i systemu, w tym użytkowanie funkcji, wskaźniki wydajności, błędy, dane o awariach itp.
 • Użytkownik wydaje oddzielną zgodę dotyczącą wysyłania rejestrów błędów do firmy Logitech. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika anonimowe dane dotyczące awarii będą automatycznie (i ręcznie w zależności od ustawień użytkownika) wysyłane do nas w celu rozwiązania problemów.
Społeczność Logitech G HUB

Gdy użytkownik tworzy konto w społeczności G HUB, gromadzimy informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania oraz odpowiedzi na pytania zabezpieczające. Wejście do społeczności G HUB zapewnia dostęp do opcji takich jak:

 • Pobieranie profili, konfiguracji oświetlenia i innych ustawień z Biblioteki społeczności;
 • Wysyłanie profili i efektów użytkownika, aby udostępnić je społeczności lub przechować dla własnych celów. Użytkownik może usunąć każdy udostępniony element w dowolnym momencie.
 • Osobisty profil, który zobaczyć może każdy członek społeczności. Użytkownik może kontrolować, co udostępnia na swoim profilu.

Użytkownik może cofnąć subskrypcję lub usunąć konto G HUB w dowolnym momencie.

Przenośna konsola Logitech G Cloud Gaming

G Cloud to przenośna konsola do gier, na której możesz grać w gry w chmurze i korzystać z usług strumieniowania w chmurze w dowolnym miejscu i czasie. Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Logitech jest ograniczone do sprzętu i oprogramowania firmy Logitech. Gromadzimy unikalny identyfikator urządzenia użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego działania konsoli. Istnieją również pewne dane osobowe gromadzone na potrzeby podstawowego funkcjonowania, które są przetwarzane i przechowywane wyłącznie lokalnie na konsoli użytkownika, takie jak dane dotyczące kraju lub regionu, z którego pochodzi połączenie sieciowe.

Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić dane diagnostyczne i dane dotyczące użytkowania urządzenia, otrzymamy informacje o sposobie korzystania z konsoli, takie jak sposób używania baterii i ładowania, korzystanie z przycisków i joysticków oraz portów audio. Wykorzystujemy te informacje do ulepszania naszych produktów i usług.

W przypadku EOG, Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii; gromadzimy dane dotyczące diagnostyki i użytkowania urządzenia na podstawie uzasadnionego interesu. Wykorzystujemy te informacje do ulepszania naszych produktów i usług. W każdej chwili można z tego zrezygnować w ustawieniach urządzenia.

Pro Alliance

Pro Alliance to platforma internetowa stworzona po to, aby wspierać użytkownika jako profesjonalnego gracza, aby poprawić jego wydajność i samopoczucie. Firma Logitech świadczy na rzecz użytkownika usługi, takie jak pomoc w obsłudze klienta i informacje techniczne o produktach. Istnieją również zewnętrzni dostawcy usług, z których użytkownik może skorzystać, np. w celu otrzymania poradnictwa i usług z zakresu odnowy biologicznej. Konieczne może być zarejestrowanie się u tej strony trzeciej, wyrażenie zgody na jej warunki i zapoznanie się z jej polityką prywatności. Nie udostępniamy danych osobowych tym stronom trzecim ani nie otrzymujemy żadnych danych osobowych, które użytkownik im udostępnia.

Powrót do góry

Produkty firmy Logitech do wideokonferencji

Produkty i usługi firmy Logitech do wideokonferencji obejmują systemy wideokonferencji, kamery do wideokonferencji, zestawy głośnomówiące, kontrolery dotykowe, zestawy słuchawkowe i kamery internetowe, a także oprogramowanie takie jak Sync czy nasza platforma do zarządzania urządzeniami w chmurze. Polityka prywatności obejmuje takie produkty, ale istnieje kilka wyjątków, które zostały wskazane poniżej.

Przeczytaj więcej
Usługa Logitech Sync

Usługa Logitech Sync umożliwia użytkownikom zdalne monitorowane i zarządzanie ich systemami Logitech do wideokonferencji. Sync składa się z dwóch części: z aplikacji pulpitu Sync i aplikacji w chmurze „Sync Portal”. Aby skorzystać z Sync Portal, na komputerze w sali spotkań musi być zainstalowana aplikacja Sync. Po zainstalowaniu i uwierzytelnieniu przez Sync Portal aplikacja Sync będzie komunikowała się bezpośrednio z Sync Portal, aby umożliwić zdalne zarządzanie i monitorowanie.

W trakcie tworzenia konta Logitech Sync gromadzimy informacje takie jak imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, hasło, kraj i nazwa organizacji. Dane te stosowane są do uwierzytelniania i przypisywania użytkownika do jego konta i urządzeń.

Sync gromadzi dane diagnostyczne i dotyczące użytkowania, aby wspomagać utrzymywanie i poprawianie doświadczenia związanego z użytkowaniem Sync. Sync gromadzi następujące informacje, aby zapewnić funkcje zarządzania i monitorowania:

 • informacje o produkcie Logitech do wideokonferencji (nazwa, wersja oprogramowania układowego, meta dane);
 • zainstalowana wersja aplikacji Sync;
 • informacje o komputerze (typ systemu operacyjnego, wersja systemu operacyjnego, adres IP, adres MAC, specyfikacje komputera);
 • geolokalizacja; oraz
 • informacje o zajętości (tylko metadane).

Powrót do góry

Produkty i usługi Jaybird

Produkty i usługi Jaybird obejmują lekkie, wysokiej jakości słuchawki dla osób prowadzących aktywny styl życia, a także powiązane aplikacje dla tabletów i/lub smartfonów, takie jak aplikacja Jaybird. Polityka prywatności obejmuje takie produkty, ale istnieje kilka wyjątków, które zostały wskazane poniżej.

Przeczytaj więcej
Aplikacja Jaybird

Aplikacja Jaybird umożliwia użytkownikowi:

 • dostosowywanie dźwięku słuchawek;
 • aktualizowanie ustawień produktu i oprogramowania układowego;
 • rejestrowanie lokalizacji, w której słuchawki zostały ostatnio podłączone;
 • przeglądanie i używanie ustawień wstępnych i list odtwarzania Spotify udostępnionych przez innych użytkowników.

Podczas rejestracji konta gromadzimy informacje takie jak imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, obraz osobisty (awatar), bieżąca lokalizacja i hasło. Dane te stosowane są do uwierzytelniania i przypisywania użytkownika do jego konta i urządzeń. Jaybird oferuje również rejestrację za pośrednictwem otwartych usług autoryzacji innych podmiotów (OAuth2), takich jak Facebook, Google i Spotify.

Gdy użytkownik używa produktu Jaybird wraz z aplikacją lub samej aplikacji, nasze serwery automatycznie odbierają i rejestrują pewne informacje, w tym:

 • dane produktu, takie jak model słuchawek lub wersja aplikacji;
 • dane związane ze sposobem użycia aplikacji, takie jak funkcje, do których użytkownik uzyskuje dostęp oraz czas podłączenia słuchawek;
 • dane związane z wykrywaniem urządzeń w środowisku użytkownika, a także z korzystaniem z funkcji produktu, takich jak „zmiana nazwy”;
 • za zgodą użytkownika, jeśli jest wymagana, informacje wysyłane do narzędzia analitycznego, w tym dotyczące stosowania funkcji, wskaźników wydajności, błędów itp.

Aby bezpiecznie utworzyć kopię zapasową niestandardowych konfiguracji użytkownika, nasze serwery odbierają i rejestrują dodatkowe informacje, takie jak:

 • bieżące ustawienia produktu, w tym nazwa, elementy sterujące przycisków i ustawienia monitów głosowych;
 • informacje o ustawieniach wstępnych i listach odtwarzania.

Dane lokalizacji dla funkcji Znajdź moje słuchawki są przechowywane na urządzeniu mobilnym, a ich kopia zapasowa nie jest tworzona na serwerze.

Powrót do góry

Produkty i usługi Ultimate Ears

Produkty Ultimate Ears to pięknie zaprojektowane głośniki i słuchawki o wysokiej jakości. Ultimate Ears Pro i CSX oferują dostosowywane monitory douszne (słuchawki nauszne) klasy premium. Aplikacje Ultimate Ears zapewniają dostęp do dodatkowych funkcji i umożliwiają użytkownikom lepszą kontrolę i większe możliwości w zakresie dostosowywania ich wrażeń podczas słuchania. Polityka prywatności obejmuje takie produkty, ale istnieje kilka wyjątków, które zostały wskazane poniżej.

Przeczytaj więcej
Funkcje mobilne Ultimate Ears i dostosowywanie

Użytkownicy mogą dostosować swoje wrażenia podczas słuchania, konfigurując urządzenia przy użyciu aplikacji Ultimate Ears. Te aplikacje oferują funkcje, takie jak parowanie wielu urządzeń, dotykowe elementy sterujące i funkcje DJ-a dla wielu użytkowników.

Podczas procesu dostosowywania może być wymagane od użytkownika wprowadzenie imienia i nazwiska oraz informacji kontaktowych, takich jak adres e-mail i hasło.

Nie gromadzimy danych dotyczących treści odtwarzanych przez użytkownika za pomocą produktów Ultimate Ears.

Integracja Ultimate Ears z innymi usługami

Niektóre produkty Ultimate Ears, takie jak nasze głośniki Bluetooth, mogą zostać zintegrowane z zewnętrznymi usługami takimi jak Amazon Alexa. Takie integracje umożliwiają użytkownikom wykonywanie czynności, takich jak przesyłanie strumieniowe muzyki, zamawianie towarów i usług oraz pytanie o informacje.

Aby aktywować usługi podmiotów zewnętrznych, które łączą się z urządzeniem Ultimate Ears użytkownika, użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się na stronie takiego podmiotu zewnętrznego i wyrażenie zgody na jego warunki. Po powiązaniu urządzenia Ultimate Ears mogą odbierać i przekazywać informacje bezpośrednio do podmiotu zewnętrznego.

Produkty Ultimate Ears nie przechowują żadnych danych dotyczących poleceń użytkownika, które są przekazywane przez użytkownika do podmiotu zewnętrznego. Zachowywane są tylko dane wymagane do zapewnienia powiązania między innymi firmami a produktem Ultimate Ears użytkownika.

Dostosowane monitory douszne (IEM)

Ultimate Ears Pro i CSX oferują dostosowywane monitory douszne (słuchawki nauszne) klasy premium. Większość urządzeń Pro wymaga wycisków uszu użytkownika, które są zazwyczaj tworzone cyfrowo lub za pomocą form przez podmioty zewnętrzne, najczęściej audiologów. Urządzenia CSX wymagają obrazów i wycisków ucha użytkownika, aby zoptymalizować dopasowanie produktu. Przechowujemy takie wyciski na wypadek ich zagubienia, dla celów ponownego zamówienia lub ponownego wyprodukowania, lub do momentu otrzymania prośby o ich usunięcie od użytkownika.

Powrót do góry

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD

Od czasu do czasu firma Logitech będzie aktualizowała niniejsze Oświadczenie. W przypadku istotnych zmian w tym Oświadczeniu lub w sposobie używania informacji osobistych przez firmę Logitech firma Logitech poinformuje o nich w wyraźnie wyeksponowanym ogłoszeniu.

Firma Logitech nie będzie wprowadzała żadnych zmian, które obniżyłyby poziom ochrony zebranych wcześniej informacji osobistych użytkownika bez jego zgody.

Firma Logitech zachęca użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby miał bieżącą wiedzę o tym, jak firma Logitech chroni jego informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Logitech oraz jej produktami i usługami.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy