Logitech EEA/CH Privacy Policy

Powiadomienie firmy Logitech dotyczące ochrony prywatności dla UE

Logitech Europe S.A. zapewnia niniejsze Powiadomienie dotyczące ochrony prywatności mieszkańcom Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, które zawiera dodatkowe informacje stanowiące uzupełnienie Oświadczenia dotyczącego ochrony prywatności w witrynie internetowej firmy Logitech i Powiadomienia dotyczącego ochrony prywatności użytkowników produktów Logitech.

Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w oparciu o różne podstawy prawne w następujący sposób:

  1. W oparciu o konieczność wykonania umowy z Użytkownikiem — musimy przetwarzać dane osobowe w celu aktywacji i rejestracji produktów, zapewniania gwarancji, że produkty i usługi, z których Użytkownik korzysta działają prawidłowo, zarządzania produktami i ulepszania ich, odpowiadania na pytania i prowadzenia obsługi klienta.
  2. W oparciu o uzasadnione interesy — przetwarzamy otrzymane dane o wykorzystaniu produktu, aby tworzyć nowe produkty o polepszonych funkcjach, ochronie i zabezpieczeniach; wykrywać nadużycia i zapobiegać im; strzec i chronić praw lub dobytku innych klientów, stron trzecich lub naszych własnych praw i interesów; rozważamy interesy Użytkownika dotyczące ochrony prywatności w tym zakresie i redagujemy dane osobowe w możliwie największym stopniu, aby nie naruszać praw Użytkownika do prywatności.
  3. W oparciu o wypełnianie obowiązków prawnych — może zaistnieć potrzeba przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z koniecznością przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, wymogów regulacyjnych lub w odpowiedzi na wnioski prawne, nakazy sądowe i procedury prawne.
  4. W oparciu o zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego — można zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili, korzystając z instrukcji znajdujących się tutaj: https://www.logitech.com/subscribe.
Prawa i wybory

Można skontaktować się z nami w celu otrzymania kopii danych osobowych. Można również przekazać prośbę o poprawienie, zarchiwizowanie/usunięcie danych osobowych pod numerem telefonu:

+1 510-795-8500
Kontakt: support.logitech.com/response-center
Poczta: Logitech Data Protection Officer, Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation, Daniel Borel Innovation Center, CH – 1015 Lozanna, Szwajcaria

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego i do przenoszalności danych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, Użytkownik ma prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Korzystanie z naszych Witryn i Produktów, jak opisano w Oświadczeniu dotyczącym ochrony prywatności Logitech, jest dobrowolne.

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

Wraz ze spółkami zależnymi i dostawcami usług przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe Użytkownika na serwerach nie budzących zastrzeżeń dotyczących odpowiedniego poziomu ochrony znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. W celu poświadczenia o zapewnianiu odpowiedniej ochrony danych firma Logitech otrzymała certyfikat programu „Bezpieczna przystań”. Jednak ze względu na to, że organy ds. ochrony danych nie akceptują już rejestracji w programie „Bezpieczna przystań” jako wskaźnika odpowiedniej ochrony, uczestnictwo firmy Logitech w programie zostało zakończone. Firma Logitech nadal zapewnia odpowiednią ochronę danych poprzez zawarcie umów dotyczących ochrony i przekazywania danych, które zawierają standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Umowy dotyczące ochrony danych są dostępne na żądanie.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika podczas korzystania z Witryn lub naszych Produktów bądź jeśli jest to wymagane przez prawo na potrzeby prawne/zgodności.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy