Rozwiązania do stanowisk zespołowych

PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI
Pangea temporary hotfixes here

Zapewniaj lepszą jakość (współ)pracy

Spraw, by warto było uczestniczyć w spotkaniach. Wyposaż sale konferencyjne każdej wielkości w wysokiej jakości kamery, sprzęt audio, tablice i wiele więcej.

Palec dotykający sterownika Logitech Tap

Produkty

Łącz się przy pomocy narzędzi do współpracy wideo. Usprawnij ją dzięki zaawansowanej technologii.

Obraz miejsca spotkań z produktami do wideokonferencji

Platformy

Stworzone z myślą o dostawcach serwisów wideokonferencyjnych, których już używasz.

Osoby zarządzające produktami do wideokonferencji w aplikacji Sync

Oprogramowanie

Z łatwością wdrażaj, zarządzaj i aktualizuj urządzenia.

Widok z góry na osoby uczestniczące w wideokonferencji

Usługi

Zyskaj święty spokój dzięki pomocy technicznej klasy korporacyjnej, dostępnej 24/7.

Produkty

Pomóż wszystkim widzieć i słyszeć wyraźnie

Wysokiej jakości dźwięk i obraz pozwala wszystkim cieszyć się bardziej sprawiedliwymi wideokonferencjami. Daj uczestnikom możliwość efektywnej pracy w każdym miejscu.

Obraz przedstawiający video bary

Video bary

Video bary typu „wszystko w jednym” i kamery konferencyjne, które zachęcają zdalnych uczestników do rozmowy.

Obraz przedstawiający tablicę i kamerę do tablic

Kamera do tablic

Udostępniaj tablice podczas wideokonferencji przy pomocy Scribe, kamery do tablic wspomaganej sztuczną inteligencją.

Obraz przedstawiający kamerę na biurko

Kamera na biurko

Inteligentna kamera na biurko Sight rejestruje uczestników w całym pomieszczeniu z najlepszego ujęcia.

Obraz przedstawiający salę konferencyjną

Rozwiązania typu „wszystko w jednym” do sal konferencyjnych

Wstępnie skonfigurowane produkty do sal konferencyjnych o praktycznie każdym kształcie i wielkości.

Technologie do spotkań

Najlepszy widok. Lepsze wrażenia.

Popraw wrażenia podczas spotkań wideo za pomocą inteligentnego oprogramowania, które ożywia salę dla każdego uczestnika.

Tryby widoku RightSight

Wybierz lepsze wrażenia wideo dla pracowników zdalnych za pomocą trybów Widok mówcy i Widok siatki, aby uzyskać lepszą ostrość, kadrowanie i podążanie za uczestnikami spotkania w sali.

Dźwięk RightSound

Lepiej usłysz rozmowy dzięki technologii RightSound. Ogranicz niepożądane hałasy i uzyskaj niezwykłą klarowność podczas skupienia na aktywnym mówcy.

Inteligentne przełączanie

Adaptacyjna inteligencja monitoruje rozmowy, przedstawiając najlepszą perspektywę z ujęć kamery na biurku lub z przodu sali.

Platformy

Wykorzystaj więcej możliwości swojej platformy wideo

Wraz z wiodącymi dostawcami serwisów wideokonferencyjnych zapewniamy bardziej inkluzywne i sprawiedliwe wrażenia podczas spotkań hybrydowych.

Partners' logo

Oprogramowanie

Zarządzaj, utrzymuj, maksymalizuj wydajność

Z łatwością wdrażaj urządzenia w wielu pomieszczeniach, zarządzaj nimi i zapewnij ich aktualizowanie o najnowsze funkcje.

Zarządzenie urządzeniami w Sync

Sync działa równolegle do narzędzi administracyjnych dostawcy usług, aby pomagać w tworzeniu i utrzymywaniu wdrożeń sprzętu wideo w miarę powiększania się kadr pracujących w trybie hybrydowym i rozmiarów Twojej organizacji.

SYSTEM OPERACYJNY CollabOS

CollabOS to bezpieczny system operacyjny napędzający urządzenia i usługi do współpracy wideo, który bezproblemowo współdziała z serwisami firm trzecich i umożliwia ciągłe aktualizacje i usprawnienia.

Porozmawiaj z ekspertem

Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy. Porozmawiaj z przedstawicielem Logitech już dziś.

Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty. Rozpocznij zakupy