RightSense-teknologi

STILIGE VIDEOMØTER. AUTOMATISK.

Logitech RightSense™ proaktive teknologier gjør det enklere og mer automatisk å holde bedre møter. RightSound optimaliserer menneskestemmen og forbedrer klarheten i samtalen. RightSight beveger automatisk på kameraet og justerer zoomen slik at ingen blir utenfor bildet. RightLight viser alle fra sin beste side, uansett lysforhold. Med RightSense blir videomøter stiligere og mer effektive uten noen form for kalibrering, manuelle inngrep eller støtte.

RightSight

Automatisk kamerakontroll

Se alle som sitter ved bordet, perfekt i bildet, med Logitech RightSight™, en kamerakontrollteknologi som automatisk beveger linsen og justerer zoomen slik at ingen havner utenfor bildet. RightSight sikrer at alle møtedeltakere alltid kan sees og er optimalt avbildet på skjermen. RightSight jobber sømløst i bakgrunnen for å gjøre samtaler og øyekontakt like enkelt og naturlig som når alle deltakerne sitter i samme rom.

RightLight

Lys- og fargeoptimalisering

Med Logitech RightLight™ ser alle best mulig ut foran kameraet, uansett lysforhold. RightLight reduserer videostøy, optimaliserer lysbalansen, og finjusterer farge og metning for å gi naturlige resultater for alle hudtoner.

Uten RightLight
Med RightLight

RightLight i rom

RightLight med WDR (Wide Dynamic Range) kan skille mennesker fra vegger og vinduer, korrigere effekten av bakgrunnslys og gjenskinn uten å legge ansikter i skyggen. Hver deltaker på kameraet drar fordel av individuell nyanse- og luminansoptimalisering for å å gi hudtoner og klesfarger med et naturlig utseende. Videoen forblir konsistent, selv om lysforholdene endres, så du trenger ikke ofre visninger eller blokkere ut naturlig lys.

Best for: Flere deltakere

Uten RightLight
Med RightLight

RightLight på skrivebordet

Åpne kontormiljøer og hjemmekontorer kan være en utfordring for vanlige webkameraer med sterk overliggende belysning og sidegjenskinn fra lyse vinduer. Når du lener deg over integrerte kameraer på bærbare PC-er, blir bakgrunnslys og skygger enda verre. Ultra-HD-bildesystemet i Logitech BRIO bruker RightLight med HDR (High Dynamic Range) for å fange opp mer lys og farge, og optimaliserer deretter bildet for det viktigste objektet: deg.

Best for: Enkeltdeltakere

RightSound

Forbedret lyd

Logitech RightSound™ er en serie med lydbehandlingsteknologier og designinnovasjoner som leverer lyd i bedriftsklassen i videokonferanser. RightSound er optimalisert for menneskestemmen og reduserer uønskede lyder (for eksempel vifter og tastaturklikk) og fokuserer på den aktive taleren for å formidle hvert eneste ord med enestående klarhet. En avansert taledeteksjonsalgoritme øker til og med volumet for stille talere automatisk, slik at hver eneste stemme høres.

Antivibrationskabinett

Et patentsøkt suspensjonssystem frakobler høyttalermodulen i det eksterne kabinettet, noe som nesten eliminerer vibrasjoner som kan gå gjennom vegger, stativer og bord. Dette forbedrer ekkokanselleringsytelsen samtidig som det sikrer at videobildene forblir klare og stabile, selv ved høye volumnivåer og når det zoomes inn på bildene.

Mikrofonmatrise for RightSound

Stråledannende teknologier i Logitech Rally holder tritt med frem og tilbake-samtaler, lytter etter og fokuserer på nye aktive talkere 125 ganger per sekund. Opptil syv Rally mikrofonholdere jobber sammen for å lage en stråledannende matrise som dekker store bord og opptil 46 deltakere.

AI-taledeteksjon

En maskin som lærer AI læres opp med over 20 000 forskjellige stemmer, slik at RightSound presist kan skille mellom uønsket lyd og menneskestemmer. Oppdaterte algoritmer leveres til Logitech konferansekameraer via kostnadsfrie fastvareoppdateringer, slik at taledeteksjon og støydemping forbedres gjennom hele systemet.

Sømløs kompatibilitet

RightSense-teknologiene er direkte integrert i kameraene og lydløsningene våre. De fungerer automatisk med de fleste videokonferanseplattformer, inkludert Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business og Teams Microsoft Teams, Zoom og de fleste andre videokonferanse-, strømmings- eller opptaksprogrammer som støtter USB-enheter. I tillegg tilbyr Logitech kostnadsfrie fastvareoppdateringer for hele levetiden til produktet.

Programvare og tilgjengelighet for RightSense

Mange av Logitechs RightSense-teknologier varierer etter produkt- og programvareversjon, og aktiveres eller forbedres med fastvareoppgraderinger og tilhørende programmer. Se spesifikasjonene for Logitech-enheten og hold Logitech-enheten oppdatert for å få best mulig ytelse.

Spesifikasjoner og detaljer

RightSense-teknologier

RightSense-teknologiene varierer etter produkt og programvareversjon. Se spesifikasjonene for Logitech-enheten og installer den nyeste fastvaren for å få best mulig ytelse.

Støtte

RightSense-programvare

Mange av Logitechs RightSense-teknologier aktiveres eller forbedres med fastvareoppgraderinger og tilhørende programmer. Hold Logitech-enheten oppdatert for å få best mulig ytelse.

RightSight

Kjerneteknologier

 • Deteksjon av menneskefigurer
 • Auto-komponer deltakere ved møtestart
 • Auto-komponer deltakere på forespørsel
 • Automatisk omkomposisjon av deltakere under møter
RightLight

Kjerneteknologier

 • Kompensasjon for lite lys
 • Videostøyreduksjon
 • Metningsoptimalisering for lite lys

RightLight™ med HDR

 • Lys- og fargeoptimalisering for hele bildet
 • Best for enkeltdeltakere

RightLight med WDR

 • Lys- og fargeoptimalisering for naturlige hudtoner
 • Reduserer bakgrunnslys og gjenskinn uten å gjøre hele bildet mørkere
 • Best for flere deltakere
RightSound

Kjerneteknologier

 • Støydemping
 • Ekkokansellering
 • Auto-balanser høye og lave stemmer

Mikrofonmatrise for Rightsound

 • Støtter opptil 56 akustiske stråler (8 per Rally-mikrofonholder) for å fokusere inn på den aktive taleren
 • Oppdateringshastighet for strålefokus: 8 ms (125 ganger pr sekund)

Antivibrasjonskammer

 • Et patentsøkt suspensjonssystem frakobler høyttalermodulen i det eksterne kabinettet, noe som nesten eliminerer vibrasjoner som kan gå gjennom vegger, stativer og bord. Dette forbedrer ekkokanselleringsytelsen samtidig som det sikrer at videobildene forblir klare og stabile, selv ved høye volumnivåer og når det zoomes inn på bildene.
 • En toppeffektbegrensende algoritme forhindrer selv kortvarig signalklipping for å unngå forvrengninger på høyttaleren