Retningslinjer for varemerket Logitech

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Logitechs retningslinjer for varemerker

Logitechs retningslinjer for varemerker

Disse retningslinjene gjelder for alle, inkludert, men ikke begrenset til, Logitechs lisensholdere, autoriserte forhandlere, distributører, videreforhandlere, utviklere og kunder som ønsker å bruke Logitechs varemerker i kampanje- eller reklamesammenheng, som en del av informativt materiale eller referansemateriale, eller på webområder, produkter eller innpakninger, eller på andre måter eller i andre kapasiteter som ikke nevnes uttalt her.

Ved å følge disse retningslinjene, beskyttes Logitechs varemerkerettigheter, og Logitechs selskaps- og merkeidentitet styrkes. Ved å bruke et av Logitechs varemerker, godtar du at Logitech har enerett på varemerket, og at du ikke kommer til å gripe inn i Logitechs rettigheter til varemerket. Dette inkluderer å utfordre Logitechs bruk, registrering av eller søknad om å registrere slike varemerker hvor som helst i verden, samt at du ikke skader, misbruker eller vanærer omdømmet til et Logitech-varemerke eller et ord eller merke som er til forveksling likt Logitechs varemerker. Hvis du gjennom bruk av Logitechs varemerker opparbeider deg goodwill i ett av merkene, skal all slik goodwill automatisk overdras til Logitech, og du skal utføre alle handlinger og undertegne alle dokumenter som kreves for at slik overdragelse kan finne sted.

Du kan bruke Logitechs varemerker eller produktnavn til å referere spesifikt til Logitech-produkter. Logitech har ikke noe imot at du bruker varemerker eller produktnavn (men ikke logoer eller designmerker) i referansesammenheng, så lenge du følger retningslinjene nedenfor, og så lenge denne referansebruken ikke gir et galt bilde av Logitech. Bruken må heller ikke gi noen et uriktig inntrykk av at Logitech sponser, er tilknyttet eller anbefaler din bedrift eller dine produkter eller tjenester.

1. Identifiser Logitechs varemerker tydelig

Tydelig identifisering av Logitechs varemerker skjer blant annet ved at de merkes med det relevante varemerkesymbolet (® eller TM), som vist i produktlistene på vårt webområde, og at den riktige produktbenevningen eller det riktige generiske substantivet brukes. Varemerket må ikke gjengis med en avvikende stavemåte, i genitivs- eller flertallsform eller brukes som et substantiv eller verb. Du kan skrive navnet med understrek, i kursiv eller i fet skrift.

Ikke bruk symbolet for registrert varemerke (®) hvis du bare refererer til firmaet Logitech. Det skal bare brukes når du refererer til bestemte Logitech-produkter og tjenester. Begge varemerkesymbolene (® og TM) skal gjengis med hevet skrift, og vises på en mindre fremtredende måte enn navnet på produktet eller tjenesten fra Logitech.

2. Bruk varemerkemerknader

Du bør referere til det fulle produktnavnet og bruke de riktige varemerkesymbolene sammen med vårt eller våre varemerke(r) gjengitt i sin helhet som den første og mest fremtredende referansen, eventuelt referere til det eller dem så tidlig som praktisk mulig. Få med en tilskrivelse om at Logitech eier varemerket i dokumentasjonen eller innpakningen til produktet, eller i reklamen for det, sammen med andre tilskrivelser. Dette er riktig format:/

 

" Logitech, Logi og og logeoene deres er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Logitech Europe S.A. og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og andre land." 

3. Kompatibilitet

Hvis det er sant, kan du si at et Logitech-produkt er kompatibelt med produktet ditt, ved å bruke uttrykk som "kan brukes med", "for", "fungerer med", så lenge brukeren ikke kan bli villedet når det gjelder kilde eller produsent. Logitech-varemerket kan ikke være en del av navnet på produktet ditt, og må ikke fremheves i like stor grad som produktnavnet. Du kan ikke oppgi informasjon om Logitech eller Logitechs produkter som du vet er uriktig, misvisende, feilaktig, falsk eller potensielt skadelig for Logitech og Logitechs datterselskaper.

4. Publikasjoner, seminarer og konferanser

Du kan referere til Logitech og Logitech-produkter hvis (a) publikasjonen, seminaret eller konferansen er relatert til Logitech eller et Logitech-produkt, (b) hvis ditt navn og din logo vises mer framtredende enn Logitechs på alt tilhørende trykt materiale, (c) hvis du inkluderer en fraskrivelse av at Logitech sponser, er tilknyttet eller anbefaler det du står for, og (d) hvis du inkluderer en varemerketilskrivelse i det formatet som er oppgitt ovenfor.

5. Vareproduksjon

Du kan ikke produsere, selge eller gi bort varer, inkludert, men ikke begrenset til krus, t-skjorter eller lignende med Logitechs varemerker, inkludert logoen, med mindre du på forhånd har innhentet en skriftlig lisens for dette fra Logitech.

6. Produktdesign

Du kan ikke imitere Logitechs logoer, produktdesign eller andre aspekter ved Logitechs produkter, produktinnpakning eller webområde i noen materialer, inkludert, men ikke begrenset til reklame, produktinnpakning, webområder og kampanjematerialer.

7. Slagord og fraser

Du kan ikke bruke eller etterligne noen av Logitechs slagord eller kjennetegnende fraser.

8. Domenenavn

Du kan ikke bruke et Logitech-varemerke eller noe som er til forveksling likt et Logitech-varemerke som et domenenavn eller andrenivå-domene.

9. Tredjepartsutviklere

Bruk av Logitechs varemerker må være i tråd med resten av Logitechs retningslinjer for varemerker. Du må bruke det fullstendige og riktige Logitech-varemerket. Du skal ikke forkorte det på noen måte, bruke deler av det eller lage ordspill e.l. med utgangspunkt i varemerket:

Du kan heller ikke bruke et Logitech-varemerke til å referere til en hel produktkategori.  Du skal heller ikke bruke bilder av et Logitech-produkt med mindre programmet ditt kun kan brukes med det avbildede Logitech-produktet.

Retningslinjer for bruk av Logitechs bedriftslogo og designmerker

Logitechs bedriftslogo og andre designmerker må ikke brukes til noe annet formål uten en uttrykkelig, skriftlig lisens for dette fra Logitech. De er formgitt med sin egen spesifikke design, og må ikke typesettes på nytt eller endres på noen annen måte. Du finner detaljerte retningslinjer for logo og designmerker nedenfor.

1. Kombinere logo og designmerker med annen grafikk

Logitech-logoen og designmerkene skal aldri forekomme sammen med andre symboler eller ikoner, og skal heller ikke omsluttes av en boks, en sirkel eller andre former.

2. Anvendelse

Logitechs logo og designmerker kan kun brukes til å referere til Logitech eller Logitech-produkter eller -tjenester. I tillegg til reglene for farge, størrelse og plassering som er angitt nedenfor, må tredjeparter også godta følgende vilkår ved bruk av Logitechs bedriftslogo og designmerker. All bruk av Logitechs logo og designmerker som ikke kommer under disse vilkårene, er strengt forbudt:

  1. Logitechs logo og designmerker kan kun brukes til å identifisere Logitech eller Logitechs produkter og tjenester.
  2. Logitechs logo og designmerker skal ikke brukes på en måte som kan antyde at firmaet ditt sponses av, anbefales av eller samarbeider med Logitech.
  3. Logitechs logo og designmerker skal ikke brukes på en måte som kan antyde at produkter, tjenester eller webområder fra firmaet ditt sponses av, anbefales av eller samarbeider med Logitech.
  4. Logitechs logo og designmerker skal ikke brukes på en måte som stiller Logitech eller Logitechs samarbeidspartnere, produkter eller tjenester i et dårlig lys.
  5. Logitechs logo og designmerker skal aldri være større enn eller mer framtredende enn dine egne varenavn, tjenestenavn eller varemerker i noen materialer som produseres eller distribueres av firmaet ditt.
  6. Logitechs logo og designmerker skal vises sammen med følgende fotnote: "(Varemerke) er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Logitech i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere."
  7. Du må bruke Logitech-logoen og -designmerkene slik de utgis av Logitech, uten endringer i farge eller design. Medfølgende digital eller kameraklar grafikk er kun utgitt til reproduksjonsformål.
  8. Logitech forbeholder seg retten til å imøtegå urettmessig bruk eller misbruk av sine varemerker og andre overtredelser av gjeldende lovgivning.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå