Begrenset maskinvaregaranti

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Logitechs begrensede maskinvaregaranti

Logitech garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at Logitech-maskinvaren er uten materialdefekter i form av produkt- eller produksjonsfeil i den tidsperioden som er angitt på produktets innpakning og/eller i brukerdokumentasjonen, fra kjøpsdato (eller leveringstidspunkt, som kreves i enkelte områder). Du kan også finne denne informasjonen på webområdet for elektronisk støtte, med å velge produktet ditt her: support.logi.com. Så langt gjeldende lovgivning tillater, kan garantien ikke overføres, og skal kun gjelde den opprinnelige kjøperen. Garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du beskyttes av andre lover, inkludert en lengre garantiperiode, avhengig av nasjonalt lovverk.

Slik starter du

Det første du må gjøre hvis du tror du har et garantikrav, er å besøke support.logi.com, der du finner en rekke støtte- og OSS-sider med verdifull teknisk assistanse.

Hvis du ikke finner en løsning på webområdet, må du kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra. Gyldige garantikrav behandles vanligvis av kjøpsstedet.

Hvis garantikravet ikke kan behandles av kjøpsstedet, kan du besøke seksjonen for Støtte Garanti OSS, og finne ut hvordan du kontakter støtteavdelingen vår.

Rettsmiddel

Logitechs eneste ansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd, er enten, etter Logitechs skjønn, (1) å reparere eller erstatte maskinvaren eller (2) å refundere kjøpesummen, på betingelse av at maskinvaren returneres til kjøpsstedet eller et annet sted utpekt av Logitech, sammen med en kopi av kjøpskvitteringen eller en datert og spesifisert kvittering. I den utstrekning gjeldende lovgivning tillater, kan det belastes frakt- og administrasjonsgebyrer. Logitech står fritt til å velge å reparere eller erstatte ethvert maskinvareprodukt med nye, reparerte eller brukte deler. Erstatningsprodukter for maskinvare garanteres i resten av den opprinnelige garantiperioden, eller i 30 (tretti) dager dersom det gjenstår mindre enn 30 dager av denne, eller eventuelt lenger dersom dette er lovfestet i det aktuelle området.

Garantien dekker ikke problemer eller skader som skyldes (1) ulykke, misbruk, feil bruk eller uautorisert reparasjon, modifisering eller demontering; (2) feil bruk eller vedlikehold, bruk som ikke er i overensstemmelse med produktinstruksjonene, eller tilkopling til feil inngangsspenning; (3) bruk av forbruksvarer, f.eks. batterier, som ikke er levert av Logitech, unntatt der slike restriksjoner forbys av gjeldende lover; (4) mistede deler som opprinnelig ble levert med maskinvareproduktet fra Logitech; (5) enheter som ikke har Logitech-merket, deler eller tilbehør, selv om at disse ble solgt sammen med maskinvareproduktet fra Logitech; (6) tredjeparts tjenester som ikke er Logitech, men som kan nås eller kontrolleres med et mAskinvareprodukt fra Logitech, eller (7) normal slitasje.

Denne begrensede garantien vil ikke, under noen omstendigheter, dekke erstatningen av, eller godtgjørelse av, enhver elektronisk enhet eller personlige eiendel, som ikke er et Logitech-produkt.  Denne garantien dekker heller ikke Logitech-produkter som brukes av bedrifter med den hensikt og gi sluttbrukere tilgang til Internett mot betaling.

Ansvarsbegrensning

LOGITECH SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR UHELL, SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) OG FORRETNINGSMESSIG TAP SOM SKYLDES BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE PRODUKTGARANTIER, SELV OM LOGITECH VAR KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Enkelte lands lovgivning tillater ingen form for fraskrivelse eller begrensing av ansvar ved spesielle og indirekte skader, uhell og følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller unntakene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

Varighet for implisitte garantier

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER ENHVER IMPLISITT GARANTI VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET, BEGRENSET TIL PRODUKTETS UTTRYKTE GARANTIPERIODE. Enkelte lands lovgivning tillater ingen begrensninger av hvor lenge en implisitt garanti skal vare, så det er mulig at begrensningene som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg.

Nasjonale, lovfestede rettigheter

Forbrukerlovgivningen som er i kraft i de forskjellige landene, gir forbrukerne visse rettigheter. Disse rettighetene påvirkes ikke av garantiene i denne begrensede garantien.

Ingen andre garantier

Ingen av Logitechs forhandlere, representanter eller ansatte er autorisert til å foreta endringer, utvidelser eller tilføyelser til denne garantien.

Garantiperioder.

Merk: Innenfor EU utvides enhver garantiperiode på under to år til to år.

Logitechs adresse

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå