Begrenset garanti for Ultimate Ears egendefinert in-ear monitor

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor, begrenset garanti

Ultimate Ears Custom In-Ear Monitor, begrenset garanti  

Ultimate Ears garanterer mot dårlig tilpasning på alle tilpassede øreplugger (“det tilpassede produktet”) i en periode på tretti (30) dager fra den opprinnelige forsendelsesdatoen. I tillegg garanterer Ultimate Ears at det tilpassede Ultimate Ears-produktet (det eksterne etuiet og/eller interne komponenter) skal være uten produkt- eller produksjonsfeil i ett (1) år fra kjøpsdato. Så langt gjeldende lovgivning tillater, kan garantien ikke overføres, og skal kun gjelde den opprinnelige kjøperen. Garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du beskyttes av andre lover, avhengig av nasjonalt lovverk.

Ultimate Ears’ eneste ansvar og ditt eneste rettsmiddel i tilfelle garantibrudd skal være, etter Ultimate Ears’ skjønn, (1) å reparere eller erstatte det spesialtilpassede produktet eller (2) å refundere kjøpesummen, på betingelse av at det spesialtilpassede produktet returneres til kjøpsstedet eller et annet sted utpekt av Ultimate Ears, sammen med en kopi av kjøpskvitteringen eller en datert og spesifisert kvittering. Frakt- og administrasjonsgebyrer kan påløpe unntatt der det er forbudt etter regelverket. Ultimate Ears står fritt til å velge å reparere eller erstatte ethvert tilpasset produkt med nye, overhalte eller brukte deler som er i god stand. Ethvert erstatningsprodukt for det tilpassede produktet garanteres i resten av den opprinnelige garantiperioden, eller i tretti (30) dager, dersom det gjenstår mindre enn 30 dager av denne, eller eventuelt lenger dersom dette er lovfestet i det aktuelle landet.

Denne garantien dekker ikke problemer eller skader som skyldes (1) ulykker, misbruk, feil bruk eller uautoriserte reparasjoner, endringer eller demontering; (2) feil betjening eller vedlikehold, bruk som ikke er i overensstemmelse med produktinstruksjonene, eller tilkopling til feil inngangsspenning; eller (3) bruk av forbruksvarer, f.eks. ledninger.

Garantiservice, reparasjon og bytte.

Før et garantikrav framsettes, anbefaler vi at du besøker brukerstøtten på www.logitech.com for teknisk assistanse. Alle henvendelser gjeldende reparasjon eller erstatning (garanti eller ikke) må behandles der du kjøpte produktet. Det spesialtilpassede produktet kan være mulig å reparere etter at garantien utløper. Beregnet reparasjonstid er tilgjengelig ved forespørsel. Dersom du må returnere det spesialtilpassede produktet for garantiservice eller reparasjon, kan du ringe kundeservice på 800-589-6531 for å få et RMA-nummer (Return Merchandize Authorization). Returner det spesialtilpassede produktet i originalinnpakningen eller tilsvarende beskyttende innpakning, forsikret, med RMA-nummeret, og med forhåndsbetalt frakt til: Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618, USA . Legg ved beskrivelse av problemet, returadresse og kontaktinformasjon. Garantireparasjoner vil returneres avgiftsfritt via landtransport.

Garantikrav rettes direkte til brukerstøtten hos www.logitech.com . Du finner adresser og telefonnumre til kundeservice til Ultimate Ears i dokumentasjonen som fulgte med produktet, samt på www.logitech.com .

Ansvarsbegrensning

ULTIMATE EARS SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR UHELL, SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE) OG FORRETNINGSMESSIG TAP SOM SKYLDES BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE PRODUKTGARANTIER, SELV OM ULTIMATE EARS VAR KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Varighet for implisitte garantier

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER ENHVER IMPLISITT GARANTI OM ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL SOM GJELDER DETTE TILPASSEDE PRODUKTET, BEGRENSET TIL PRODUKTETS BEGRENSEDE GARANTIPERIODE.

Andre rettigheter.

Enkelte delstater tillater ingen form for tidsbegrensning på garantier, eller fraskrivelse eller begrensing av ansvar som følge av uhell eller følgeskader, så det er mulig at begrensningene eller utelatelsen som er nevnt ovenfor, ikke gjelder deg. Denne garantien gir deg særskilte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter, avhengig av hvilken stat, hvilket land eller hvilken rettskrets du befinner deg i.

Nasjonale, lovfestede rettigheter

Forbrukerlovgivningen som er i kraft i de forskjellige landene, gir forbrukerne visse rettigheter. Disse rettighetene påvirkes ikke av garantiene i denne begrensede garantien.

Ingen andre garantier

Ingen av Ultimate Ears' forhandlere, representanter eller ansatte er autorisert til å foreta endringer, utvidelser eller tilføyelser til denne garantien.

Garantiperioder.

Merk: Innenfor EU utvides enhver garantiperiode på under to år til to år.

Adresse:

Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618, USA

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå