Fokus på produktenes livssyklus | Logitechs bærekraftige design

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

THINKING END-TO-END

Vi evaluerer potensielle miljøpåvirkninger på hvert trinn av produktutviklingen – fra valg av materialer og design til produksjon, kundetilfredshet og resirkulering.

Fjell vist gjennom et korsoverlegg

Klimatiltak

Vi designer for bærekraft for å redusere karbonpåvirkningen i hele verdikjeden. Innen 2030 skal vi redusere Scope 1- og 2-utslippene til nesten null og redusere Scope 3-utslippene med mer enn 50 %.

Design for bærekraft

DESIGN FOR BÆREKRAFT

Vi innser at de største mulighetene for å redusere miljøpåvirkningen oppstår tidlig i designprosessen når nøkkelbeslutninger om et produkt tas.

Målet vårt er å skape gode produktopplevelser som beriker folks liv. For oss betyr dette å vurdere bærekraft som en del av enhver designbeslutning. Virkelig bærekraftig design betyr å ta hensyn til miljømessige og samfunnsmessige påvirkninger fra det øyeblikket råmaterialer blir innkjøpt og helt til slutten av produktets levetid.

Karbonmerking på siden av en logitech spillprodukteske

Karbonklarhet

Vi er klar over det presserende behovet for å iverksette klimaaksjon. Ved å være åpne og transparente om vårt avtrykk mener vi at vi kan treffe bedre beslutninger om design i våre egne team og mer informerte kjøpsbeslutninger blant våre forbrukere.

I 2020 ble vi det første forbrukerelektronikkselskapet som forplikter seg til å merke produktemballasjen med karbonavtrykk for hele porteføljen. Vi inviterer andre selskaper til å følge etter for å oppnå positive endringer ved å merke produktene karbonavtrykk. Det vil kreve en innsats over hele bransjen for virkelig å gjøre en forskjell.

Trådløs mus delvis laget av resirkulert plastharpiks

NEXT LIFE-PLAST

Vi har et etablert resirkulert plastprogram som fremmer bruken av post-consumer resirkulert (PCR) plast som et alternativ til ny plast i enhetene våre. Vi bruker PCR-plast for å gi nytt liv til brukt plast og bidra til å redusere karbonavtrykket vårt. Vi anvender PCR i stor skala over hele selskapet for å målrette våre største produktporteføljer for den mest effektfulle karbonreduksjonen.

Logitech-produkt emballert i miljøvennlige materialer samtidig som det beskyttes godt

BÆREKRAFTIG EMBALLASJE

Emballasje spiller en kritisk rolle for alle produktene våre. Den holder produktene trygge når de fraktes rundt i verden fra fabrikkgulvet til hjemmet ditt og definerer det første uttrykket og følelsen av produktet. Vi forbedrer kontinuerlig designet på emballasjen for å redusere miljøpåvirkningen ved å redusere vekten, bruke fornybare ressurser i størst mulig grad og sikre resirkulerbarheten til materialene. Vi følger internasjonal praksis for å levere emballasje med mindre avtrykk.

Resirkulering av e-avfall

SIRKULÆRHET

Vår ambisjon er å gi forbrukerne mulighet til å forlenge levetiden til elektroniske enheter, komponenter og materialer. Vi finansierer resirkulering over hele verden og jobber med å innovere og utvikle mer sirkulære produksjons- og forbrukssystemer med formålet å møte den økende etterspørselen fra forbrukerne etter elektronikk, samtidig som vi ivaretar behovet for å bevare naturressurser, biologisk mangfold og redusert karbonutslipp.

En person som planter et tre

BIODIVERSITY

Vi anerkjenner det essensielle behovet for å ivareta biologisk mangfold som en av de kritiske prosesser i jordsystemet som er essensielt for menneskelig utvikling.

Vi mener også bevaring av biologisk mangfold er en viktig del av klimaaksjonen, og vi støtter global innsats for å stanse og reversere avskoging og forstå virkningene for biologisk mangfold.

Vi tror vi kan bidra til å vise vei ved å vurdere hele livssykluspåvirkningen av vår virksomhet og virksomhet og ved å utvikle programmer for å redusere negative påvirkninger på biologisk mangfold og skape positive endringer.

Taster på datatastaturet

ANSVARLIG PRODUKSJON

Våre styringsrammer for ansvarlig produksjon er forankret i vår forpliktelse om juridisk overholdelse, RBA etiske retningslinjer og revisjonsgjennomføring samt ISO 14001 og ISO 45001 for internasjonal god praksis. Fordi en betydelig andel av inntektene våre kommer fra produktene vi produserer ved anlegget vårt, utfordrer vi oss selv hele tiden til å fjerne avfall og ikke-verdiskapende tiltak ved produksjonsanlegget for å minimere miljøpåvirkningen vår.

Ingeniører vurderer og tester produktdeler

SPESIFIKKE STOFFER

Produksjon av ekstern enheter og elektroniske enheter krever hundrevis av forskjellige deler, materialer og komponenter. Materialene vi bruker produseres av en forsyningskjede som er spredt over hele verden.

Vi samarbeider med leverandørene for å vurdere materialspesifikasjoner, teste produkter og komponenter og identifisere potensielle risikoer for menneskers helse eller miljøet gjennom hele livssyklusen for våre produkter. Vi vurderer miljøpåvirkning utover innkjøp og produksjonsvirksomhet og ser på normale livssyklusscenarioer.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå