Mangfold, likeverd, inkludering og tilhørighet (DEIB), rapport

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here
Bracken Darrell

«Som et ydmykt selskap i stadig utvikling, forventer vi å bli holdt ansvarlig ikke bare for økonomisk resultat, men også for vårt bidrag til å gjøre verden til et mer rettferdig sted for alle. Endring kan starte hos oss. Vi kan bekjempe systemisk diskriminering og bidra til likestilling i selskapet og stå som eksempel på de rette handlingene for vår bransje og andre».

— Bracken Darrell, CEO

VÅRT FOKUS

Med vårt engasjement for mangfold, likeverd, inkludering og tilhørighet kan vi kan samle mennesker med forskjellige perspektiver, ferdigheter og ideer for å skape innovasjon. Vi verdsetter og feirer et mangfold av kulturer, bakgrunner og at gode ideer kommer fra oss alle (selvfølgelig).

Skape og styrke en inkluderende kultur

Dyrke en bedriftskultur som fremmer inkluderende ledere og sikrer teamsamarbeid, innovasjon og perfeksjonisme i et miljø der medarbeiderne føler seg respektert, støttet og verdsatt av Logitech og hverandre.

Engasjere og støtte underrepresenterte mennesker

Fremme synlighet, kompetanse, fellesskap og tilgang for mennesker som kommer fra ressursfattige eller marginaliserte bakgrunner og lokalsamfunn.

Endre måten vi driver virksomheten på

Kontinuerlig forbedring av Logitechs prosesser og programmer for å få bedre kontakt med kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere ved å maksimere inkludering og minimere skjevheter.

Logitech – rask oversikt

Vårt globale avtrykk overstiger alle hav og landegrenser. Med tilstedeværelse følger ansvar. Vi står på for saker som har stor betydning, ser etter innovative muligheter til å foreta endringer og forsøker å være en aktiv aktør på global basis for å løse større utfordringer.

Verdenskart grått
Verdenskart sort
map-desktop-text-v4