Batteri og sikkerhet, resirkuleringsveiledning

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

ANVISNINGER OM BATTERISIKKERHET OG AVHENDING

Batteridrevne Logitech-produkter bruker både batterier som kan vedlikeholdes av brukeren og ikke.
Følg anvisningene nedenfor for sikker håndtering og resirkulering av begge batteritypene.

Batterier som kan vedlikeholdes av brukeren

 • Les anvisningene for utskifting og oppladning av batteriet i installasjonsveiledningen eller Komme i gang-veiledningen til Logitech-produktet.

 • Sett inn de nye batteriene på riktig måte ved å følg symbolene for de positive (+) og negative (-) polene for hvert batteri. Ikke reverser polariteten til batteriene.

 • Du må erstatte batteriene med batterier av størrelsen og typen som er angitt i installasjonsveiledningen eller Komme i gang-veiledningen til det aktuelle Logitech-produktet. Fjern alle batteriene fra produktet samtidig.

 • Følg anvisningene som følger med Logitech-produktet, når du skal lade oppladbare batterier, og bruk riktig ladeutstyr.

 • Oppbevar batteriene på et kjølig, tørt sted ved normal romtemperatur.

 • Fjern batterier fra enheter som ikke skal brukes i lengre perioder.

 • Du må ikke demontere, punktere, modifisere, slippe ned eller kaste batteriene, eller utsette dem for andre belastninger.

 • Du må ikke oppbevare batteriene på varme steder, for eksempel en bil i direkte sollys.

 • Du må ikke oppbevare batteriene i nærheten av ovner, komfyrer eller andre varmekilder.

 • Du må ikke legge batteriene i en mikrobølgeovn eller i eventuelle høytrykksbeholdere.

 • Du må ikke legge batteriene i vann eller la dem komme i kontakt med vann.

 • Du må ikke kortslutte batteriene. Du må for eksempel ikke legge løse batterier i lommen eller i en veske sammen med andre metallobjekter, da det kan føre til at batteriene kortsluttes.

 • Du må ikke bruke batterier, eller lade oppladbare batterier, som lekker, er misfarget, rustet eller deformert, lukter eller på annen måte virker unormale.

 • Du må ikke berøre batterier som lekker. Avhend dem i henhold til anvisningene.

 • Du må ikke blande gamle og nye batterier, eller bruke gamle batterier i annet utstyr.

 • Du må ikke lade engangsbatterier, eller fortsette å lade batteriene utover den angitte levetiden.

 • Du må ikke gi batterier til små barn, eller oppbevar batterier der barn får tilgang til dem.

 • Du må ikke legge batterier i munnen. Ved svelging må du umiddelbart kontakte lege.

 • Hvis det er mulig, sorterer du produktet og batteriet separat fra husholdningsavfallet og resirkulerer dem i henhold til lokal lovgivning. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte lokale myndigheter eller kjøpsstedet, eller besøke www.logitech.com/recycling.

Batterier som ikke kan vedlikeholdes av brukeren

 • Noen Logitech-produkter bruker batterier som ikke kan vedlikeholdes av brukeren. Du må ALDRI forsøke å bytte disse batteriene selv. I stedet kontakter du Logitechs kundestøtte for å få informasjon om reparasjon og bytte av batterier. Du kan eventuelt ta kontakt med faglærte for å vedlikeholde eller bytte batteriet.

Kundestøtte

 • Kontakt Logitechs kundestøtte hvis du har andre spørsmål om sikker håndtering og resirkulering av batterier

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå