Avtale om betatesting

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

AVTALE OM BETATESTING

VED Å KLIKKE PÅ «JA» ELLER «GODTA» (ELLER ANNEN KNAPP ELLER MEKANISME BEREGNET PÅ Å SAMTYKKE TIL VILKÅRENE I DENNE AVTALEN) ELLER VED Å LASTE NED, ÅPNE ELLER INSTALLERE BETAVERSJONEN, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DENNE AVTALEN.

Denne BETATESTAVTALEN («Avtalen») er av og mellom Logitech Europe S.A og deres tilknyttede selskaper (samlet «Logitech») og deg («rettighetshaver») eller «Deg»).

  1. «Betaversjon» skal bety produktene, programvaren, tjenestene og/eller funksjonene som er utpekt som beta- eller førlanseringsversjoner fra Logitech eller en Logitech-partner og blir gitt til deg i denne periode.

  2. Lisens Logitech gir deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar, ikke viderelisensierbar lisens til å bruke betaversjonen utelukkende i test-, forsknings- og evalueringsøyemed. Du skal ikke endre, demontere, dekompilere, baklengsutvikle, leie ut, lease ut, låne bort, overføre eller kopiere betaversjonen.

  3. Eierskap. Alle titler, interesser og eierrettigheter tilknyttet betaversjonen og den tilhørende dokumentasjonen, inkludert alle forbedringer, endringer og utvidelser av dette, tilhører og skal alltid tilhøre Logitech eller Logitechs partnere. Bortsett fra de rettighetene som spesifikt beskrives i denne avtalen, har du ingen andre rettigheter, verken uttrykte eller underforståtte.

  4. Konfidensialitet. Betaversjonen, dens eksistens, all medfølgende dokumentasjon og all informasjon du får fra Logitech, herunder i forbindelse med betaversjonen, inkludert blant annet ytelsesdata, funksjoner og annen informasjon som gjelder eller innhentes fra betaversjonen, er «konfidensiell informasjon» som tilhører Logitech. Du skal ikke bruke den konfidensielle informasjonen, bortsett fra når det er nødvendig i henhold til avtalen, og skal ikke formidle noen del av den konfidensielle informasjonen til andre personer eller enheter. Du skal treffe alle rimelige tiltak for å beskytte den konfidensielle informasjonen mot uautorisert bruk eller innsyn. Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon som: (1) du rettmessig ble kjent med uten å være pålagt taushetsplikt, (2) du rettmessig har anskaffet deg fra en tredjepart uten bruks- eller innsynsbegrensninger eller (3) er eller blir allment kjent for offentligheten uten at det er din skyld eller at du har overtrådt denne avtalen.

  5. Oppsigelse. Denne avtalen skal avsluttes ved utgivelse av en offentlig tilgjengelig versjon av betaversjonen av Logitech. Logitech garanterer ikke at noen slik offentlig tilgjengelig versjon vil bli utgitt.

  6. Data og tilbakemelding. Du godtar at Logitech kan innehente informasjon og data fra deg i forbindelse med din registrering, installasjon og bruk av betaversjonen, blant annet personopplysninger. Logitech kan også samle inn og behandle teknisk og ytelsesrelatert informasjon om din bruk av betaversjonen og bruke denne informasjonen til å støtte og feilsøke problemer, gi oppdateringer, analysere trender og forbedre Logitech-produkter eller -tjenester. Logitech skal ha rett til å bruke slike data og dele slike data med Logitech-partnere for programformålene. Du godtar herved at Logitech behandler og overfører denne informasjonen, inkludert eventuelle personopplysninger, i samsvar med Logitechs personvernerklæring, som blir oppdatert fra tid til annen. Videre skal du gi tilbakemelding til Logitech angående funksjonaliteten og ytelsen til betaversjonen fra tid til annen som Logitech med rimelighet kan anmode om, blant annet identifisering av potensielle feil og forbedringer. Du vil også bli invitert til å delta i undersøkelser angående Logitech-enheter. Tilbakemelding gitt til Logitech gjennom noen av de foregående metodene i forbindelse med betaversjonen, kan bli brukt av Logitech og dets partnere for å forbedre eller utvikle produkter, tjenester og/eller funksjoner, og følgelig skal Logitech ha en ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig , royaltyfri, verdensomspennende rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, fremlegge, underlisensiere, distribuere, endre og på annen måte utnytte slik tilbakemelding uten begrensninger.

  7. BETAPRODUKTET KAN INNEHOLDE FEIL OG GJØRES TILGJENGELIG KUN FOR BEGRENSET EVALUERING. BETAVERSJONEN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN NOEN SOM HELST GARANTI, VERKEN UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT, LOVRELATERT ELLER ANNET. LOGITECH FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET, UKRENKELIGHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

  8. LOGITECHS SAMLEDE ANSVAR SOM SKYLDES ELLER ER RELATERT TIL DENNE AVTALEN SKAL IKKE OVERSTIGE 100 USD. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL LOGITECH VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, SELV OM DE ER GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DISSE BEGRENSNINGER SKAL GJELDE UANSETT EVENTUELL FEIL VED SENTRALT FORMÅL MED ET BEGRENSET RETTSMIDDEL.

  9. Diverse. Denne avtalen skal styres av lovene i California uten henvisning til prinsipper om lovkonflikt. Du skal ikke tildele denne avtalen, direkte eller indirekte, ved bruk av lov eller på annen måte uten forutgående skriftlig samtykke fra Logitech. Du skal i alle henseender overholde alle amerikanske og utenlandske eksport- og reeksportlover og forskrifter som gjelder teknologien og dokumentasjonen gitt nedenfor. Dette utgjør hele avtalen mellom partene relatert til emnene som avtalen beskriver. Ingen avkall på eller modifisering av denne avtalen skal være gyldig med mindre skriftlig signert av hver part. Dersom kompetente rettsmyndigheter finner at noen del av denne avtalen bryter noen lov, skal resten av avtalen forbli gjeldende.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå