Vilkår og betingelser for Logitech og Adobe Affinity-tilbud

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH OG ADOBE AFFINITY-TILBUD
VILKÅR OG BETINGELSER

DU MÅ KJØPE FOR Å DELTA. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER BEGRENSET AV GJELDENDE LOVGIVNING.

 1. KVALIFISERING. Logitech og Adobe Affinity-tilbudet («tilbudet») er åpent for personer over 18 år (på datoen for innmelding) som er registrerte innbyggere i Norge («deltakeren(e)»). Ledere, direktører og medarbeidere i Logitech Europa SA, deres datterselskaper og partnerselskaper samt Adobe INC. («Adobe»), deres datterselskaper og partnerselskaper samt alle reklame- og markedsføringsbyråer, personer som er involvert i utvikling, produksjon og distribusjon av materialer for dette tilbudet og nære familiemedlemmer eller personer som bor i samme husholdning (enten de er i slekt eller ei) er ikke kvalifisert til å delta i dette tilbudet. Ved å delta i dette tilbudet godtar deltakerne uten forbehold å være bundet av disse vilkår og betingelser.

 2. KAMPANJEANSVARLIG. Logitech Europe SA («Kampanjeansvarlig») med forretningsadresse EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Sveits, står bak og vil administrere tilbudet. Hvis du har spørsmål om dette tilbudet, kan du sende en e-post til adobeaffinity@logitech.com og henvise til tilbudet. Adressen skal kun brukes til forespørsler om tilbudet. Andre skriftlige beskjeder vil ikke bli behandlet.

 3. SLIK DELTAR DU. Deltakerne må kjøpe én (1) av følgende Logitech-enheter: Logitech MX Master 3S for Mac, Logitech MX Mechanical Mini for Mac, Logitech MX Master 3S, Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini, Logitech MX Anywhere 3, Logitech MX Anywhere 3 for Mac, Logitech MX Keys, Logitech MX Keys for Mac, Logitech MX Keys Mini, Logitech MX Keys Mini for Mac, Logitech Craft Wireless Keyboard, Logitech MX Vertical or Logitech MX Ergo («kvalifiserende enhet») utelukkende og utelukkende fra Logitechs offisielle nettsted (www.logitech.com) (ytterligere vilkår og betingelser gjelder) i løpet av kampanjeperioden som definert nedenfor for å delta i tilbudet og kreve enten én (1) kostnadsfri tilgang til Adobe Creative Cloud Photography Plan-medlemskap i to (2) måneder, som omfatter Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Lightroom Classic, Adobe Spark og 20 GB skylagring eller én (1) kostnadsfri tilgang til Adobe Creative Cloud All Apps Plan-medlemskap i én (1) måned, som omfatter full Creative Cloud-pakke, inkludert Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD og Adobe Acrobat DC («Gave»). Deltakeren kan bare kreve én (1) gave per ordre (uansett hvor mange kvalifiserte enheter som bestilles) og per e-postadresse. Dette tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud som kjøres samtidig fra kampanjeansvarlig eller Adobe.

  Deltakeren vil motta en unik kobling som oppgis i ordrebekreftelsen. Deltakeren må bruke den unike koblingen oppgitt i ordrebekreftelsen for å kreve gaven. Denne koblingen fører til en innløsningsportal på www.adobepartneroffer.com (ytterligere vilkår og betingelser gjelder), hvor deltakeren blir bedt om å velge gaven og logge på med, eller opprette en, Adobe-konto. Uoppkrevde gaver vil ikke bli utstedt på nytt til deltakeren.

 4. KAMPANJEPERIODE. Tilbudet starter i Norge den 17. september 2020 kl. 09:01, CET og avsluttes 30. November 2023 kl. 23:59, CET («Kampanjeperiode»).

 5. INNLØSNINGSPERIODE. Gaven kan innløses mellom 17. desember 2020 kl. 09:01, CET og 31. januar 2024 kl. 23:59, CET («Innløsningsperiode»).

 6. LISENSBEVILGNING. Deltakeren skal beholde alle eierskapsrettighetene i forbindelse med registreringen, men med hver registrering gir deltakeren kampanjeansvarlig og dennes partnere en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, permanent, royalty-fri, fullstendig betalt, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, tilpasse, modifisere, publisere, reprodusere, distribuere, lage avledede produkter fra, offentlig vise og fremstille registreringen, helt eller delvis, i forbindelse med dette tilbudet og i forbindelse med markedsføring, annonsering og kampanje for Logitech-produkter. Kampanjeansvarlig kan også bruke innsendelsen i forbindelse med (i) detaljhandelsmarkedsføring, inkludert messer, kataloger, mailers, kjøpesteder eller andre butikkdisplayer; og (ii) nettbutikker, inkludert nettsiden til kampanjelederen, i alle medieformater og via alle slags medier og sosiale kanaler.

 7. GENERELLE BETINGELSER.. Ingen erstatning, overføring eller tilsvarende beløp i kontanter for noen gave er tillatt, unntatt fra kampanjeansvarligs side, som forbeholder seg retten til å erstatte en gave med en gave av tilsvarende eller høyere verdi. Eventuelle skatter og avgifter på gaven er vinnerens eneansvar.

  Hvis deltakeren returnerer den kvalifiserte enheten, vil kravet om en gave være ugyldig, og deltakeren vil ikke ha rett til å kreve eller motta gaven i henhold til dette tilbudet. Dette gjelder ikke dersom deltakeren utøver sine juridiske rettigheter i henhold til forbrukerrettighetslovene fordi den kvalifiserte enheten er defekt.

  Kampanjeansvarligs beslutninger er endelige og bindende for alle saker relatert til dette tilbudet. Kampanjeansvarlig og deres partnere skal ikke holdes ansvarlig for ufullstendige, tapte, forlagte, skadde, forsinkede eller forkludrede registreringer eller e-postmeldinger, uriktig eller unøyaktig registrering av påmeldingsinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, tekniske funksjonsfeil, menneskelig eller teknisk feil, utelatelse, avbrudd, sletting, mangel eller svikt av enhver telefon- eller datalinje eller nettverk, datautstyr, eller enhver kombinasjon derav.

  Kun elektroniske registreringer som er fullstendig utfylt godtas. Alle registreringer som sendes inn, blir eiendommen til kampanjeansvarlig. Kampanjeansvarlig forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å avslutte dette tilbudet, helt eller delvis, eller endre dette tilbudet på enhver måte, og av enhver grunn, inkludert uten begrensning, hvis kampanjeansvarlig, etter eget skjønn, avgjør at svindel, teknisk svikt eller enhver annen faktor utenfor kampanjeansvarligs rimelige kontroll svekker tilbudets integritet. Kampanjeansvarlig forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person de mener har tuklet med søknadsprosessen eller har handlet i strid med disse vilkår og betingelser. Ethvert forsøk fra enhver person til å med vilje underminere den legitime driften av tilbudet er et brudd på strafferett og sivilrett, og skulle et slikt forsøk oppdages, forbeholder kampanjeansvarlig seg retten til å søke erstatning fra enhver slik person i størst mulig grad tillatt av loven.

  Dersom en lov, utelatelse, hendelse eller omstendighet oppstår som ligger utenfor kampanjeansvarligs rimelige kontroll og som hindrer kampanjeansvarlig i å overholde disse vilkår og betingelser, skal ikke kampanjeansvarlig holdes ansvarlig for eventuell unnlatelse av å utføre sine forpliktelser. Kampanjeansvarlig reserverer seg retten til å endre, utsette, forsinke eller avslutte tilbudet dersom det oppstår omstendigheter som ligger uten for dennes kontroll.

 8. PUBLISITETSMELDING. Unntatt der loven forbyr det, skal godtakelse av en gave utgjøre deltakerens avtale med kampanjeansvarlig om å bruke deres navn, bilde, adresse, stemme, likhet og gaveinformasjon til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, kommersielle formål, annonseformål og reklameformål, uten ytterligere betaling eller kompensasjon.

 9. PERSONVERN, DATAINNSAMLING. Informasjon deltakeren oppgir i forbindelse med gaven er underlagt kampanjeansvarligs personvernerklæring som ligger på https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

 10. SURVIVAL. Dersom det fastslås at en av klausulene i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller på annen måte ugjennomførlig, skal den utgå og slettes, og de andre klausulene skal fortsatt være gyldige og gjeldende.

 11. TVISTER. Ved å delta godtar deltakeren at: (a) eventuelle tvister, krev og handlingsårsaker som skyldes eller kan tilskrives dette tilbudet, bortsett fra administrering av tilbudet, skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende av en domstol med kompetent jurisdiksjon; (b) eventuelle erstatningskrav, dommer og belønninger skal begrenses til faktiske direkte utgifter som har påløpt, inkludert utgifter i forbindelse med å registrere seg for dette tilbudet, men ikke i noe tilfelle advokatutgifter og (c) ikke under noen omstendigheter skal deltakeren tillates å få erstatning for, og deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til å kreve straffeerstatning, tilfeldig skade- og følgeskadeerstatning og annen erstatning, annet enn for faktiske direkte utgifter, og eventuelle rettigheter til å få skadeserstatninger mangfoldiggjort eller på annen måte økt. Alle stridspunkter og spørsmål angående konstruksjon, gyldighet og fortolkning og eksekusjon av disse vilkår og betingelser, eller rettighetene og forpliktelsene til deltakeren og kampanjeansvarlig i forbindelse med dette tilbudet skal reguleres av, og utlegges i samsvar med, lovene i Sveits, uten å berettige valg av lovbestemmelser eller konflikt mellom lovregler. Eventuelle tvister som oppstår vedrørende disse vilkår og betingelser skal avgjøres av de kompetente domstolene i Lausanne, Sveits. Disse domstolene skal ha eksklusiv domsmakt.

 12. ANSVARSBEGRENSNING. KAMPANJEANSVARLIG GIR INGEN FORSIKRINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM NOEN GAVE ELLER DELTAKERENS DELTAKELSE I TILBUDET. VED Å DELTA I TILBUDET GODTAR DELTAKEREN Å FRIGI OG HOLDE KAMPANJEANSVARLIG OG DERES MEDARBEIDERE, LEDERE, DIREKTØRER, AGENTER, REPRESENTANTER OG PARTNERE, DATTERSELSKAPER, MORSELSKAPER, REKLAME-, MARKEDSFØRINGS- OG GJENNOMFØRINGSBYRÅER SAMT JURIDISKE RÅDGIVERE SKADESLØSE FOR EVENTUELLE TAP, SKADER, RETTIGHETER, ERSTATNINGSKRAV OG HANDLINGER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED TILBUDET ELLER SOM SKRIVER SEG FRA MOTTAK, BESITTELSE ELLER BRUK AV EN GAVE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, PERSONSKADE, DØD OG SKADE PÅ EIENDOM, OG ERSTATNINGSKRAV BASERT PÅ OFFENTLIGHETSRETTER, ÆREKRENKELSE ELLER KRENKELSE AV PRIVATLIVETS FRED.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå