KLASSEROMSLØSNINGER FOR ELEVER

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

For elevene

Et bedre klasserom for elevene

Noen enkle forandringer i klasseromoppsettet kan gjøre undervisningen mer tilgjengelig og morsom for alle elever – uansett alder, lærestil eller plassering. De rette løsningene fjerner hindringer, gjør at elevene kan samarbeide uten distraksjoner og styrker læreopplevelsen. 

Sette opp et undervisningsrom med tavle

LÆRING UTEN BEGRENSNINGER

MULIGHETENE

Bakgrunnsstøy

Et støyende klasserom kan bremse læringen. Noen enkle forandringer i klasseromoppsettet kan gjøre undervisningen mer tilgjengelig og morsom for alle elever – uansett alder, lærestil eller plassering. De rette løsningene fjerner hindringer, gjør at elevene kan samarbeide uten distraksjoner og styrker læreopplevelsen.

Navigasjon

Ved å utstyre elevene og lærerne med mus og styrefelt kan de velge den metoden som fungerer best for dem i ulike scenarioer.

Produktivitet

Virtuelle tastaturer legger beslag på verdifull skjermplass og reduserer mengden materiale elevene kan se samtidig. Det kan også være frustrerende og gi flere feil å skrive på et virtuelt tastatur.

LØSNINGEN

Elev som får undervisning med hodesett og nettbrett

MINDRE STØY. DYPERE FOKUS.

Når elevene lærer via tilpassede apper i et klasserommiljø, er det ekstra viktig å kunne fokusere uten distraksjoner.

Et støydempende hodesett stenger ute lydene fra andre elever og aktiviteter i rommet slik at hver enkelt elev kan fokusere på egen læring. 

Hodesett med kunstlær kontra øreputer av skum gir trygg bruk av flere siden de enkelt kan desinfiseres og rengjøres etter bruk – og de gir komfort hele dagen.

 

Verktøy:

Kreativ arbeidsplass med trådløs mus og bærbar datamaskin

NAVIGASJON SOM KLIKKER PÅ PLASS

Ulike oppgaver krever ulike typer og grader av kontroll. Fra rulling gjennom lange nettsider til behandling av data i undervisningsapper kan elevene måtte jobbe på ulike måter. 

En mus gir elevene et valg for hvordan de vil jobbe i forhold til oppgaven og lar dem få nødvendig kontroll. Når elevene får jobbe på sin egen måte, blir de ikke lenger holdt tilbake av verktøyene og kan fokusere på å lære.

Klasseromsundervisning med nettbrett

SKRIV. KLIKK. LÆR.

Chromebook og iPad gir viktige innfallsporter til læring for dagens elever. Ved å utstyre dem med verktøy som gjør enhetene enda kraftigere, økes sjansene for at de lykkes.

Et eksternt tastatur gjør at en Chromebook-skjerm kan plasseres i riktig høyde og avstand fra eleven slik at øynene beskyttes.

Rugged Combo 3 beskytter iPaden mens elevene får et fysisk tastatur, slik at det blir bedre plass på skjermen for undervisningsmateriale og enklere å skrive. For enda bedre allsidighet har Rugged Combo 3 Touch i tillegg et styrefelt med høy presisjon. 

Med skjermpenn – Crayon eller Logitech Pen – kan elevene skrive og tegne naturlig på iPad eller Chromebook for bedre fleksibilitet i undervisningen.

 

Verktøy:

Elever i et bibliotek tilkoblet et virtuelt møte med bærbar datamaskin og eksternt webkamera

UTVIDE KLASSEROMMET

MULIGHETENE

LABORATORIER, BIBLIOTEKER MM.

Elevene bruker tiden på mange områder av skolen og trenger ofte å kontakte andre utenfor skolen – fra virtuelle ekskursjoner til andre elever i hybride læremiljøer.

BRINGE INN UTVERDENEN

Fra virtuelle ekskursjoner til tilpassede undervisningsapper kan elevene ta inn verden i klasserommet.

VERDIEN AV LEK

E-sportsligaer tilbyr elever på skolen og hjemme sjansen til å få kontakt med andre, bygge opp sunne sosiale kontakter og lære viktig problemløsingsferdigheter for den virkelige verden.

Elev i et bibliotek som får undervisning med hodesett og nettbrett

UNDERVISNING I ALLE ROM

Enten det er på musikkrommer, datalaben, biblioteket eller andre steder, må elevene være korrekt utstyrt for å jobbe effektivt og oppnå best mulig læring.

Et hodesett gjør at de kan være i sin helt egne verden selv om de sitter i et rom med klassekameratene, for økt fokus og forståelse.

En lettstelt mus og tastatur gjør at elevene trygt kan dele utstyr i områder som skolebiblioteket.

Et eksternt webkamera gir elevene fleksibiliteten til å flytte kameraet og vise ulike ting for lærer og klassekamerater.

 

Verktøy:

Elever som deltar i praktisk gruppearbeid med nettbrett

UTVID KLASSEROMMET

La elevene delta i klasserommet fra den fjerneste avkrok av verden eller hør fra en ekspert i en annen tidssone. Virtuelle ekskursjoner og lekser kan gi dimensjon og allsidighet til undervisningen. 

Room videokonferansekameraer gjør at hele klassen kan legge ut på eventyr sammen.

Med hver sine webkameraer og hodesett kan elevene legge ut på egne reiser i nye verdener og lære ting de kan dele med klassekameratene senere.

 

Verktøy:

Elever i en datalab med hodesett

LÆRE GJENNOM LEK

Spilling brer stadig mer om seg, og e-sportligaer tilbyr elevene flere måter å koble seg sammen på, samtidig som de føler seg som en del av noe spesielt for skolen. I tillegg hjelper spilling elevene med å utvikle viktig egenskaper for kritisk tenking til bruk i hverdagen. 

En komplett e-sportslab starter med det grunnleggende – et hodesett, tastatur, mus og spillkontroller.

 

Verktøy:

 

For lærere

ET BEDRE KLASSEROM FOR LÆRERE

Med bare noen få endringer av lærerens oppsett kan undervisningen bringes til et helt nytt nivå. Det betyr mer effektiv planlegging av undervisningstimer, mer dynamisk undervisning og mer produktive møter, konferanser og utføring av administrative oppgaver.

Lærere og elever som samhandler i klasserommet

MAGI I KLASSEROMMET

MULIGHETENE

EFFEKTIV PLANLEGGING

Enten lærerne forbereder seg til undervisningstimene på skolen eller hjemmefra, trenger de det rette oppsettet for å jobbe effektivt og skape innhold som virkelig engasjerer og inspirerer elevene.

DYNAMISK LEVERING

I dag er det viktig at skolene utstyrer lærerne for å oppnå direkte elevoppmerksomhet og legge til rette for aktiv gruppedialog og samspill lærer/elev.

NYTTIGE SAMTALER

Fra foreldresamtaler til lærerråd trenger lærerne løsninger som støtter samtalene som fokuserer på å hjelpe elevene.

LØSNINGEN

Lærer i et skrivebordmiljø som bruker trådløs mus med styrekule og tastatur

FORBEREDE SEG

Fra bakgrunnsmateriale for forskning til å utarbeide den logiske flyten i en skoletime trenger lærerne muligheten til å jobbe effektivt når de forbereder timene. Samtidig trenger de fleksibiliteten til å utarbeide ulike typer materiale for utlevering og skape innhold.

Ved å bruke mus med bærbar datamaskin kan man velge hvordan man navigerer blant dokumenter og nettsider og kan øke hastigheten med 30 % og presisjonen med 50 % i forhold til styrefelt, avhengig av oppgaven som skal utføres.Logitech Ergonomic Lab-studie med 23 deltakere (okt. 2019) med fire standard Logitech-mus og to standard innebygde styrefelt.

Med et eksternt tastatur kan lærerne heve den bærbare datamaskinen til øyenivå og skyve den minst 50 cm unna for å unngå unødvendig påkjenning for øynene.

Med strømmekamera og mikrofon kan lærerne ta opp ekstra materiale som støtte til det sentrale undervisningsmaterialet. Dette kan også være nyttig for elever som ikke er til stede i klasserommet eller som ønsker å repetere senere, for eksempel før en prøve.

 

Verktøy:

Lærer som underviser foran en digital tavle

ENGASJERTE ELEVER

Dagens skole handler om dynamiske gruppesamtaler, ikke enetaler fra læreren, noe som krever at klasserommet utstyres for å støtte aktive samtaler og enkelt samarbeid mellom elever og lærere.

Mikrofoner plassert rundt om i klasserommet fanger opp og gjengir alle stemmene og sørger for at alle elevene deltar i samtalen og føler seg sett. 

En presentasjonsfjernkontroll gjør at læreren kan fremheve viktige punkter og rette oppmerksomheten mot det som er viktig og få med seg alle elevene.

Med skjermpenn – Crayon eller Logitech Pen – kan lærerne gå rundt i klasserommet og foreta notater rett på iPaden til hver enkelt elev og gi tilbakemelding i sanntid. Og ingen paring er nødvendig!

 

Verktøy:

VERKTØYENE

Elev som bruker et trådløst tastatur tilkoblet smarttelefon og bærbar datamaskin

NYTTIGE MØTER

Enten det dreier seg om lærernes regulære foreldresamtaler, ukentlige lærerråd eller møter for å drøfte spesielle situasjoner, kan lærerne ha behov for å møtes over nettet – men det bør aldri være til hinder for kvaliteten på samtalene eller utbyttet av dem.

Et videokonferansekamera kobler lærerkollegiet til personell som er fysisk sammen med dem som befinner seg et annet sted slik at alle kan bidra.

Et personlig webkamera gjør at lærerne kan delta i relevante samtaler uansett hvor de befinner seg og gir fleksibiliteten til å bevege kameraet for å dele elevenes arbeid med foreldre eller kollegaer.

 

Verktøy:

Kontakt salgsavdelingen

TAKK FOR AT DU KONTAKTET OSS

En produktekspert kontakter deg snart.

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå