Logitech Education

Pangea temporary hotfixes here

UTFORMET FOR Å UTRETTE MER

Noen enkle forandringer i klasserommet kan gjøre undervisningen tilgjengelig og morsom for alle elever – uansett alder, lærestil eller plassering. De rette verktøyene kan bryte barrierer og få elevene til å samarbeide uten distraksjon. Givende læreopplevelser er alltid innen rekkevidde.

1

Deres verden.
Deres stemme.

Logitech utvikler verktøy som gir elevene bedre muligheter for læring og utvikling. De rette verktøyene i de rette hender kan styrke kunnskapen, lærevilligheten og resultatene. Enten elevene foretrekker å bruke hodet, skrive ned notater og diagrammer med en Crayon eller de skal fremføre noe med en presentasjonsenhet, kan de finne verktøyene – og undervisningsmetodene – som lyser opp tilværelsen.

2

Utvide deres verden

Deres verden vil utvide seg når elevene har de rette verktøyene til å lære, uttrykke seg og finne sine egne læremetoder. Bare det å tilføre mus og et eksternt tastatur kan gi betydelige fordeler for læreopplevelsen slik at det blir enklere å skrive og navigere.

DITT OPPSETT. VÅR LØSNING.

VERKTØY FOR ELEVENES FREMSKRITT

Elev med en hundetegning på iPad med digital blyant

Hjemme

Når elevene får hjemmeundervisning, vil bruk av mus, eksternt tastatur og hodesett med den bærbare datamaskinen sørge for at elevene kan navigere og kommunisere effektivt. Bruk av mus gjør at alle apper og oppgaver kan utføres uten distraksjoner og frustrasjoner. Et hodesett gjør at elevene kan høre og bli hørt, blokkerer bakgrunnsstøy og sørger for at de kan uttrykke seg best mulig i det virtuelle klasserommet.

3 barn som bruker tastatur og mus

I klasserommet

Elever lærer best når de kan uttrykke ideer på sin egen måte.  Bruk av mus med bærbar datamaskin kan gjøre navigeringen enklere. Med Rugged Folio kan elevene skrive, trykke og tegne med en skjermpenn, slik at de kan lære på måten som passer dem best. Med Crayon kan barna kan tegne eller skrive for hånd, slik at de kan lære på en mer intuitiv måte.

VERKTØY FOR LÆRERE

Undervise via nettet med tavle og hodesett

Hjemme

Ved undervisning over nettet er audiovisuell tydelighet viktig. Bruk et støydempende hodesett for å holde konsentrasjonen oppe, blokkere uønsket bakgrunnsstøy og sørge for at stemmen høres høyt og tydelig. Et eksternt webkamera sørger for at elevene kan se deg og kan i tillegg ha automatisk lysinnstilling.

Elever som bruker iPad ved undervisning i klasserommet

I klasserommet

Ved å inkludere en Blue-mikrofon sørger du for at elever som lærer hjemmefra, kan høre deg. Med verktøy som Logitech Crayon kan lærerne navigere direkte på skjermene, løse problemer og planlegge timer på en iPad eller samhandle direkte med elevene – mens de er på farten. 

Kontakt salgsavdelingen

THANK YOU FOR CONTACTING US

A product expert will reach out to you shortly.