Teknologiens nye rolle for trivsel på arbeidsplassen

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

FRA PASSE BRA TIL VELDIG BRA

Virksomheter funderer på hvordan de kan forene arbeidstakernes ønsker om fleksibelt arbeid og økende tap av talenter. Oppsett for eksternt arbeid som installeres raskt på grunn av funksjon, ikke komfort og langvarig bruk, hjelper ikke. IT kan endre på det.

Oppdag hvorfor i følgende rapportsammendrag, og se deretter hvordan du kommer i gang med vår dybderapport.

Er produktivitetsgevinsten ved fjernarbeid under pandemien bærekraftig?

Stigende utbrenthet og gjennomtrekk blant arbeidstakere tyder ikke på det.

Alt er ikke bra i arbeidslivet.

USD 322
milliarder
USD

66 %
av globale arbeidstakere

sier at fjernarbeidsoppsettet påvirket ytelsen deres negativt«Global Employee Health Study», Aetna International, 2020.

Fysisk og mental trivsel er viktige dimensjoner som bidrar til bedre arbeidstakeropplevelse.

Men dårlige oppsett for fjernarbeid har forverret utfordringene på begge områder.

FYSISK TRIVSEL

Eksterne arbeidstakere jobber

flere dager hvert år enn de på kontoret«Fordelene ved å jobbe hjemmefra», Airtasker, 2020.

Det betyr at de jobber lengre dager, noe som åpner for fysiske plager på sikt hvis de eksterne arbeidsplassene ikke er riktig utstyrt.

«Det har vært en merkbar økning i muskel- og skjelettproblemer hos de som jobber eksternt i over et år med begrenset eller utilstrekkelig utstyrt arbeidsplass».

– Risk Management Magazine«Ergonomics and Remote Worker Behavioural Health», Risk Management Magazine, 2021.

«Det har vært en merkbar økning i muskel- og skjelettproblemer hos de som jobber eksternt i over et år med begrenset eller utilstrekkelig utstyrt arbeidsplass».

– Risk Management Magazine«Ergonomics and Remote Worker Behavioural Health», Risk Management Magazine, 2021.

MENTAL TRIVSEL

Eksterne arbeidstakere snakker med kollegaer om temaer utenom arbeidet 37 minutter mindre per dag enn de på kontoret. «The Benefits of Working From Home», Airtasker, 2020.

Det betyr at de mister øyeblikk med mellommenneskelig kontakt som styrker båndene og gir en følelse av tilhørighet, noe som påvirker den mentale trivselen på jobben.

av arbeidstakerne rapporterte at dårlig mental helse påvirket deres arbeidsprestasjon negativt siden pandemien startet«Global Employee Health Study», Aetna International, 2020.

Når dårlige oppsett for fjernarbeid og lengre arbeidstimer kolliderer, oppstår negative fysiske og mentale utfordringer for trivselen.

Konsekvensene brer seg fra arbeidstaker til arbeidsgiver.

Fysisk trivsel

Følger for arbeidstakerne: Økte plager

Følger for virksomhetene: Direkte og indirekte kostnader

Kan koste nesten
USD 65 000

Mental trivsel

Følger for arbeidstakerne: Økt stressnivå

Følger for virksomhetene: Kort- og langsiktige tap

Heltidsansatte som mistet mer enn 10 timers produktivitet per uke på grunn av psykiske helseproblemer, vokste fra 58 % til 65 % under pandemien2020 Behavioral Health Impact Update, The Standard, 2020.

Arbeidsgivere planlegger å reagere med differensierte trivselsstrategier.

Eksterne arbeidsplasser bør inngå i disse planene.

av arbeidsgivere vil ha en differensiert trivselsstrategi om tre år for å konkurrere om talenter«Survey Provides Insights into Priorities Companies Place on Employee Well-Being», Forbes, 2022.

«Vedvarende arbeid med utilfredsstillende utstyr og verktøy medfører fallende produktivitet, frustrasjon og til syvende og sist frafall av ansatte».

– Internasjonal arbeidsorganisasjon«Teleworking During the COVID-19 Pandemic and Beyond», International Labour Organization (ILO), 2020.

MEN HUSK: ÉN STØRRELSE PASSER IKKE FOR ALLE.

Virksomheter har en unik og presserende mulighet til å anerkjenne de supplerende rollene som samarbeid på kontoret og produktivitet på hjemmekontoret kan spille for fremtidens arbeidsstyrke.

Og utstyre eksterne arbeidsplasser deretter.

DETTE ØYEBLIKKET KREVER NYE LØSNINGER FOR ARBEIDSPLASSER.

En der dagens eksterne arbeidsplasser transformeres.

Fra «passe bra» til veldig bra.

Organisasjoner som griper øyeblikket, får muligheten: Oppnå en skikkelig konkurransefordel når det gjelder deres mest verdifulle aktiva – menneskene.

FINN UT HVORDAN DU TRANSFORMERER HVER ARBEIDSPLASS

Arbeidstakernes trivsel er alltid viktig. I dag er produktivitet og forretningssuksess på lang sikt avhengig av det. 

Last ned hele rapporten nå for:

  • En dypere undersøkelse av arbeidstakernes økte trivsel siden pandemien

  • Strategier for transformasjon som støtter økt fysisk og mental trivsel

  • En modell fra forskning på arbeidsplasser som er enkel å gjenskape i din egen bedrift

FÅ HELE RAPPORTEN

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå