Trivselssjekk: Sinnet, kroppen, museforbindelsen

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here
Mann som jobber ved skrivebordet

Mental helse på dagens arbeidsplasser har blitt en stor bekymring for arbeidstakere.

Illustrasjon av en kvinne foran en bærbar datamaskin

av arbeiderne sier dårlig mental helse har påvirket deres arbeidsprestasjon negativt siden starten av pandemien«Global Employee Health Study», Aetna International, 2020.

Arbeidsgivere bør også være bekymret. Reduksjonen i arbeidstakernes prestasjon på grunn av mentale helsepåvirkninger kan resultere i tapt produktivitet. Siden pandemien begynte har flere fulltidsansatte i USA mistet mer enn 10 timers produktivitet per uke på grunn av mental helse.«2020 Behavioral Health Impact Update», The Standard, 2020.

Disse tapene på kort sikt summerer seg. Og de kan medføre uopprettelig skade på ansattes engasjement, tilfredshet og generelle trivsel i det lange løp. Utbrenthet var hovedårsaken til at ansatte som startet i ny jobb i 2021 forlot sin gamle.«What’s Behind the Great Resignation? Blame Burnout», HR-ansvarlig, 2021.

Korrekt arbeidsplassopplevelse for redusert belastning hos arbeidstakere

Arbeidstakeropplevelse har blitt et våpen mot slike trivselsrelaterte utfordringer og problemer med å beholde talenter. Jo bedre arbeidstakeropplevelsen er, desto bedre blir bedriftsresultatet. I følge en rapport resulterte hver $1 USD et firma bruker på medarbeideropplevelse i $5 USD tilbake "i økt medarbeiderproduktivitet, organisatorisk smidighet og kundetilfredshet."«Invest in Employee Experience (EX), Drive Your Bottom Line Growth», Forrester, 2020.

Beregn bedriftens kostnader til usunne arbeidsplasser

Selv om IT-ledere ikke kan støtte den mentale helsen til arbeidstakere direkte, kan de redusere barrierene for å jobbe sømløst og samtidig bidra til en bedre arbeidstakeropplevelse.

I det minste kan stress rundt tekniske problemer lindres ved å utstyre arbeidstakere med maskinvare som fungerer under lading, sørge for trådløs tilkobling av bedriftsklasse og velge programvarestøttede verktøy som strømlinjeformer en arbeidsflyt ut fra sluttbrukerens personlige preferanser.

Ved å fokusere på å forbedre arbeidstakernes tilfredshet med teknologi, har mange IT-ledere sett en betydelig forbedring i sine ansattes opplevelsesscore.«Invest in Employee Experience (EX), Drive Your Bottom Line Growth», Forrester, 2020.

Illustrasjon av stolpediagram

60 %
av IT-beslutningstakere sa at en arbeidstakers tilfredshet med teknologi hadde en positiv innvirkning på arbeidstakerens opplevelse«Invest in Employee Experience (EX), Drive Your Bottom Line Growth», Forrester, 2020.

Myke kompetansemål, smart maskinvare

For å støtte mental trivsel i organisasjonen har mange bedriftsledere også begynt å oppgradere ledere og arbeidstakere på mellommenneskelige områder. En global undersøkelse av McKinsey fant at noen av de største hoppene i fokus på kompetanseutvikling fra 2019 til 2020 falt i sosiale og emosjonelle kategorier. Bedrifter som adresserer mellommenneskelig og empatisk kompetanse nærmest doblet seg år over år.«McKinsey Global Surveys 2021: A Year in Review,” 2021.

IT-ledere utvider denne innsatsen til en ny dimensjon. Arbeidsplassteknologi kan ha en positiv innvirkning på arbeidstakernes trivsel utover fysisk komfort, spesielt når den har to mulige utfall:

  1. Sluttbrukers autonomi: Evnen til å utføre sine oppgaver effektivt og trygt.

  2. Sluttbrukers mestring: Potensialet til å bli enda bedre på oppgavene sine.

Autonomi og mestring er viktige faktorer for arbeidstakeres trivsel som er oversett.«The overlooked essentials of employee well-being», McKinsey & Company, 2018. Disse attributtene til arbeidstakeropplevelsen bidrar til at folk føler seg som tiltrodde, kompetente og verdifulle medlemmer av teamet. Mus og tastaturer som gir arbeidstakerne mulighet til å oppnå begge deler er bare én måte IT kan bidra til bredere trivselstiltak.

Arbeidstakere som samarbeider i et møterom

Tilhørighet utover sosialt samvær

Når arbeidstakere føler tilhørighet, føler de seg bedre og presterer bedre på jobben. Det å skape en tilhørighetskultur gjennom organisk kontakt ansikt-til-ansikt er en ny utfordring for spredte team. Men det finnes andre veier mot tilhørighet.

Illustrasjon av to personer som sitter sammen

Arbeidsplasstilhørighet fører til en

56 % økning-ikon

økning i jobbprestasjon

Ett eksempel: Stolthet. En av de største driverne til at arbeidstakerne føler tilhørighet er å «dele organisasjonens formål, visjon og verdier», i henhold til undersøkelsen Deloitte’s 2020 Global Human Capital Trends.«The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward», Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2020.

Bedriftsfordelene er ubestridelige. Hele 93 % av de spurte i den samme undersøkelsen var enige om at en følelse av tilhørighet styrer organisasjonens prestasjon – en av de høyeste andelene av konsensus om viktighet som Deloitte har sett på et tiår med funn.«The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward», Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2020.

Illustrasjon av et diagram med 93 %-ikon

av bedrifter sier at arbeidstakernes følelse av tilhørighet driver organisasjonens prestasjon«The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward», Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2020.

IT kan utnytte disse dataene ved å utstyre eksterne arbeidsplasser med teknologi som oppfyller verdiene arbeidsstyrken bryr seg om, for eksempel miljøansvar, rettferdig produksjonspraksis eller inkluderende og ergonomiske designprinsipper.

På denne måten kanvalg av arbeidsplassteknologi få ansatte utenfor kontoret til å føle seg sosialt og følelsesmessig engasjert i arbeidsfellesskapet. Selv når de ikke kan være sammen personlig.

Fysisk og mental trivsel henger direkte sammen

Trivsel på arbeidsplassen er ofte reaktiv, idet forbedringer kommer gjennom helsefordeler etter en skade eller en tilfelle av utbrenthet. Det er verdt å spørre: Kan en del av en bedrifts trivselsbudsjett brukes til å proaktivt utstyre arbeidstakeres arbeidsplass for å fremme trivselen?

Arbeidstakere med eksterne trådløse mus oppnår produktivitetsfordeler, men mange IT-organisasjoner gir dem fortsatt ikke en bærbar datamaskin. En studie fra Logitech Ergo Lab fant at folk er 50 % mer produktive og 30 % raskere med en standard mus sammenlignet med å bruke pekeplaten på en bærbar datamaskin.Logi Ergo Lab-forskning, Logitech, Logitech standardmus sammenlignet med standard innebygd styreflate, 2019.

Illustrasjon av en hånd med en hjerne og et 84 %-diagram

av arbeidstakere sa at deres mentale helse var viktigere for dem enn året før«Global Employee Health Study», Aetna International, 2020.

Ikke bare er disse arbeidstakerne mer produktive, de har det også mer komfortabelt. Eksterne mus og tastaturer reduserer muskelaktivitet i nakke, skulder og underarm.

Når komforten øker, er det muligheter for bedre fysisk og mental trivsel, siden sinn og kropp påvirker hverandre direkte: Deprimerte pasienter har tre ganger den gjennomsnittlige risikoen for å utvikle kroniske smerter, ifølge forskning ved Harvard Medical School.«Hurting bodies and suffering minds often require the same treatment» Harvard Medical School, 2017.

En sømløs teknologiopplevelse er én bekymring mindre.

Arbeidstakeropplevelse er summen av alle interaksjoner en arbeidstaker har med bedriften sin, så det er viktig å gjenkjenne daglige interaksjoner på arbeidsplassen mellom arbeidstakere og teknologien. Hvis en arbeidsplass er dårlig utstyrt, kan det få konsekvenser for både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Tilsynelatende små IT-beslutninger kan faktisk være en flott mulighet til å si noe til arbeidstakere om selskapets verdier og samtidig støtte deres fysiske og mentale trivsel.

Logitech for Business-serien gir en sømløs teknologiopplevelse i en hybridverden. Alle produktene våre fungerer med ledende operativsystemer og apper for bedrifter, noe som gir sømløs global distribusjon samtidig som makten ligger i ITs hender.

MUS OG TASTATURER ER SNARVEIEN TIL TRIVSEL

Sjekkliste for Mus og tastaturer er snarveien til trivsel

Last ned sjekklisten

Handlekurv

Handlekurven din er tom. Begynn å handle nå