Samantha Harnett – juridisk direktør i Logitech

GÅ TIL HOVEDINNHOLD
Pangea temporary hotfixes here

⟨   LEDELSE    /    SAMANTHA HARNETT

Samantha Harnett

Samantha Harnett

Juridisk direktør


Samantha Harnett startet i Logitech i juni 2020 som juridisk direktør med ansvar for selskapets juridiske forhold globalt, blant annet eierstyring og selskapsledelse, immateriell eiendom, rettstvister, fondsforvaltning og personvern.

Før hun kom til Logitech hadde Sam flere stillinger innen juss og ledelse hos Eventbrite, Inc., blant annet som juridisk leder og driftsdirektør. Hun hadde lederstillinger både innen juss og bedriftsutvikling hos ZipRealty, Inc., og før hun ble ansatt der var hun privatpraktiserende hos Wilson Sonsini Goodrich and Rosati, P.C.

Sam sitter i styret for GLAAD.

Sam har en bachelorgrad fra California State University og en dr.jur. fra Santa Clara University School of Law.