Gebruiksvoorwaarden

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Januari 2022
Klik hiervoor het archief met vorige versies.

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Logitech en bepalen uw gebruik van deze Website als bezoeker, inhoudsbijdrager of geregistreerde gebruiker. Het gebruik van, het posten van informatie op en de toegang tot deze Website is onderworpen aan uw navolging van deze Voorwaarden. Lees deze voorwaarden dus zorgvuldig voordat u deze Website gebruikt. Logitech behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze Website te beperken of te beëindigen of om uw registratie te onderbreken wanneer u niet voldoet aan deze voorwaarden en beleidsregels die op deze Website zijn gepost, inclusief deze Voorwaarden, of om welke reden dan ook en op elk moment.

WANNEER U DEZE WEBSITE OP WELKE WIJZE DAN OOK OPROEPT EN GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AKKOORD GAAT, MAG U OP GEEN ENKELE MANIER INFORMATIE OP DEZE WEBSITE POSTEN OF GEBRUIKEN.


Wijzigingen in deze voorwaarden

Logitech mag te allen tijde delen van deze Voorwaarden wijzigen, aanpassen, bijwerken, toevoegen of verwijderen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Wanneer u deze Website blijft gebruiken nadat de wijzigingen gepost zijn, geeft u aan deze wijzigingen te accepteren.


Wijzigingen aan deze website

In ons streven deze Website en zijn bruikbaarheid doorlopend te verbeteren, kunnen we extra services toevoegen of bestaande services wijzigen. In het geval dat Logitech dergelijke wijzigingen aanbrengt, zijn deze Voorwaarden van toepassing op de nieuwe services en de wijzigingen van bestaande services.


Gegevens van gebruikers

Voor het gebruik van bepaalde delen van deze Website kunt u worden gevraagd om persoonlijke informatie op te geven, zoals uw voornaam, e-mailadres, wachtwoord, plaats, staat, landcode of postcode. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw accountgegevens, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt erin toe Logitech onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder niet-geautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere beveiligingsinbreuk. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die Logitech of een andere gebruiker van of bezoeker aan deze Website heeft opgelopen door gebruik van uw Logitech-id, wachtwoord of account door een ander.

U mag nooit de Logitech-id, het wachtwoord of de account van iemand anders gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en autorisatie van de eigenaar van betreffende Logitech-id, wachtwoord of account. Logitech kan niet en zal niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade voortkomend uit uw falen om aan deze verplichtingen te voldoen.


Privacybeleid

Logitech respecteert uw wens voor privacy en neemt maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, te beschermen. U kunt het privacybeleid van Logitech vinden op www.logitech.com/privacy. Door deze Website te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Logitech heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om het verlies, misbruik en wijzigen van de informatie onder het beheer van Logitech te beschermen. Deze beveiligingsmaatregelen worden beschreven in ons privacybeleid.

Hoewel Logitech de stappen heeft ondernomen die zijn beschreven in het privacybeleid om te verzekeren dat uw persoonlijke informatie uitsluitend geleverd en openbaar gemaakt wordt in overeenstemming met het privacybeleid, geeft Logitech geen garantie dat de persoonlijke informatie die u geeft niet door anderen wordt ondervangen en gedecodeerd.


Ondersteuningsforums, blogs, beoordelingen en reviews

Logitech heeft (voorlopig) Engelstalige ondersteuningsforums, blogs, communitygebieden en groepsdiscussies gecreëerd, zodat u uw ervaringen kunt delen, vragen kunt stellen en/of beantwoorden, reviews van Logitech-producten en -services kunt delen en meer (gezamenlijk 'Online community's' genoemd). De Online community's van Logitech weerspiegelen de diversiteit van de gebruikers en zijn een interessante plek om te delen, te leren en contact te hebben met anderen. In overeenstemming met het karakter van een dergelijke community hebben we een aantal principes en richtlijnen opgesteld (in het Engels) die door alle leden, deelnemers, inhoudsbijdragers en gebruikers moeten worden opgevolgd. Deze richtlijnen maken delen uit van deze Voorwaarden en kunnen worden geraadpleegd op www.logitech.com/support/guidelines.


Inhoud

Alle tekst, graphics, visuele of gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo's, muziek, geluiden, artwork, foto's en computercode ('Inhoud'), inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, expressie, 'look and feel' en de rangschikking van dergelijke Inhoud die zich op deze Website bevindt, is eigendom van, onder beheer van of gelicentieerd door Logitech. Al dergelijke Inhoud is beschermd door het handelsrecht, auteursrecht, patent- en merkenrecht en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie. Tenzij er een andere overeenkomst van toepassing is op bepaalde Inhoud (bijv. Softwarelicentieovereenkomst, Servicevoorwaarden, etc.), verleent Logitech u hierbij beperkte rechten voor het gebruik van de Inhoud onderhevig aan deze Voorwaarden, mits gebruik van dergelijke Inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik is.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een toepasselijke overeenkomst of inzake de Inhoud zelf, mogen geen delen van de Inhoud, in welke vorm of via welk middel dan ook, worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgebracht, gedownload, weergegeven, bekendgemaakt of overgedragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elektronische, mechanische, kopieer-, opname- of andere middelen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Logitech en/of de desbetreffende eigenaar. Tevens mag u geen Inhoud die op deze Website of enige ander server is opgenomen 'weergeven' zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Logitech.


Posten van gebruikerscontent

Op bepaalde gebieden van deze Website mag u inhoud plaatsen, waaronder ervaringen, advies, aanbevelingen, meningen, informatie, berichten of ander materiaal ('Uw inhoud'). We willen u erop wijzen dat dergelijke gebieden openbaar zijn en niet vertrouwelijk. U mag Uw inhoud alleen op openbare gebieden posten en daar waar u toestemming hebt om inhoud te posten. U mag geen inhoud posten die inbreuk maakt op deze Voorwaarden of rechten van derden.

Logitech eist niet het eigendom op van Uw inhoud die u op de Website post. Wanneer u echter Uw inhoud op openbare gebieden op de Website plaatst, geeft u Logitech, zijn gelieerde ondernemingen, partners en distributeurs het eeuwigdurende, onherroepelijke en royaltyvrije recht om Uw inhoud te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, aan te passen en te promoten en om van Uw inhoud afgeleide werken te maken en deze in sublicentie te geven, op welke manier dan ook, en om uw naam, gelijkenis, biografie, stem, video en foto (indien van toepassing) te gebruiken en in sublicentie te nemen om datgene wat u post aan u toe te schrijven. We vragen u niet alleen om Uw inhoud te posten, maar ook om feedback te geven. U gaat ermee akkoord dat we alle opmerkingen, advies, aanbevelingen, suggesties, klachten en andere feedback, die u verstrekt in verband met deze Website en de producten en/of services van Logitech, op willekeurig welke manier en zonder beperking mogen gebruiken, en dat Logitech het recht toekomt van alle intellectuele eigendom die we creëren op basis van of door het opnemen van uw feedback.


Geen onwettig of verboden gebruik

Bij gebruik van deze Website hebt u GEEN toestemming voor het volgende:

 • Andere gebruikers te verbieden deze Website te gebruiken en te ervaren of hierin beperken
 • Onrechtmatige, frauduleuze, smadelijke, lasterlijke, racistische, seksistische, obscene, pornografische, godslasterlijke, bedreigende, beledigende, hatelijke, aanstootgevende of anderszins ongewenste informatie van welke soort dan ook te posten of over te dragen
 • Informatie te posten of over te dragen die gedrag inhoudt of aanmoedigt dat een misdrijf inhoudt, dat zou leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid, dat een onbevoegde uitoefening van een professionele dienst zou inhouden of dat op andere manier wetgeving op lokaal, staats- of nationaal niveau of buitenlandse wetgeving zou schenden, inclusief zonder enige beperking de exportwetgeving en -regelgeving in de V.S.
 • De Logitech- of Logi-namen, -domeinnamen, -handelsmerken, -logo's of -symbolen in uw gebruikers- of schermnaam of op andere manier te gebruiken, waarmee u zou impliceren dat u werkt bij of gelieerd bent aan Logitech
 •  U voor te doen als iemand anders of te pretenderen dat u iemand anders vertegenwoordigt, of u uit te geven voor een andere persoon of entiteit
 • De privacy of de persoonlijke of eigendomsrechten van een persoon of entiteit te schenden
 • Advertenties, verzoeken, kettingbrieven, piramide- of Ponzi-systemen, investeringskansen of -programma's, of andere ongevraagde communicatie (behalve waar jeitdrukkelijk goedgekeurd door Logitech) te posten of over te dragen, of spamming, phishing, of 'denial of service'-aanvallen uit te voeren
 • Informatie, software of andere materialen verkregen via deze Website voor commerciële doeleinden te posten, te publiceren, te reproduceren, te distribueren of op andere manier uit te buiten (behalve waar dit uitdrukkelijk is toegestaan door de provider van dergelijke informatie, software of andere materialen)
 • De Website te gebruiken voor het genereren van verkeer voor andere sites
 • Inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken en patenten
 • Informatie, software of andere materialen verkregen via deze Website, of afgeleide werken hiervan, die worden beschermd door copyright of andere eigendomsrechten, op welke manier dan ook te uploaden, te posten, te publiceren, te reproduceren of te distribueren, zonder toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het copyright of de rechten 
 • Onderdelen van deze Website zelf of afgeleide werken hiervan op welke manier dan ook te uploaden, te posten, te publiceren, te reproduceren, over te dragen of te distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Logitech, aangezien deze Website wordt beschermd door internationale copyrightwetten en copyrightwetten in de V.S.
 • Actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt op de infrastructuur van deze Website of de systemen of netwerken van Logitech, of systemen of netwerken die met deze Website of met Logitech zijn verbonden
 • Headers (kopregels) te vervalsen of identificatiekenmerken op andere manier te manipuleren om de oorsprong te vermommen van berichten of transmissies die u naar Logitech verstuurt op of via deze Website of een service die op of via deze Website wordt aangeboden
 • Robots, spiders, schrapers of andere geautomatiseerde methoden te gebruiken om deze Website of services op te roepen voor willekeurige doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; deze voorziening is echter niet van toepassing op de indexering of het bijwerken van zoekmachines
 • Informatie of software die een virus, Trojaans paard, worm of ander schadelijk onderdeel bevat te posten of over te dragen
 • Informatie, bestanden of software te posten of over te dragen die een virus, Trojaans paard, worm, adware, spyware, crimeware, onlinegraffiti-tagger, dropper, rootkit, keylogger, bot of andere schadelijke software of software-elementen te posten of over te dragen

Links naar websites en services van derden

In ons streven om u uitgebreide en nuttige resources te bieden, kan deze Website links bevatten naar websites van derden die niet onder het beheer van Logitech vallen. Logitech is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of producten die worden aangeboden door een gelinkte site of een link op een gelinkte site, of enige wijziging of update van dergelijke sites. Logitech verstrekt deze links alleen voor uw gemak, en de opname van een link impliceert niet dat Logitech de inhoud of producten op dergelijke sites van derden onderschrijft, garandeert of er verantwoordelijkheid voor accepteert.

In verband met uw gebruik van deze Website wordt u mogelijk op de hoogte gebracht van services, producten, aanbiedingen en promoties die worden geleverd door derden en niet door Logitech. Als u besluit om services of producten van derden te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op services of producten van derden. U gaat ermee akkoord dat de derde partij, en niet Logitech, verantwoordelijk is voor de prestaties van de services of producten van derden. Logitech gebruikt bijvoorbeeld YouTube als hostingplatform voor onze video's en als gevolg daarvan bent u onderworpen aan de Servicevoorwaarden van YouTube (beschikbaar op https://www.youtube.com/t/terms) inclusief het Privacybeleid van Google (beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy).


Geen plicht om te controleren

Logitech heeft het recht, maar niet de verantwoordelijkheid, om Website-inhoud die is verstrekt door anderen, te controleren en/of te verwijderen. Hoewel sommige community-gebieden en andere gebieden kunnen worden gecontroleerd op relevantie, hebben we niet de plicht om inhoud vooraf te screenen en zijn we niet verantwoordelijk voor het posten van dergelijke content. We behouden ons het recht voor om ingediende inhoud te weigeren, te bewerken en te verwijderen om welke reden dan ook. Verder is Logitech niet verantwoordelijk voor het mislukken van of vertraging bij het verwijderen van content.


Procedure voor het indienen van claims die betrekking hebben op de inbreuk op auteursrechten

Bij Logitech respecteren we de intellectuele eigendommen van anderen. Indien u vermoedt dat uw auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd en toegankelijk is op de Website, waarbij het auteursrecht is geschonden, neem dan contact met ons op om de mogelijke inbreuk op het auteursrecht te melden. We verzoeken u de Logitech-vertegenwoordiger voor auteursrechten de volgende informatie te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt:

 • een volledige beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander intellectueel eigendom dat volgens u is geschonden
 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de houder van het auteursrecht of enige andere intellectuele eigendomsbelangen te handelen
 • een beschrijving van de plaats waar het materiaal, onderwerp van de inbreuk, zich op deze Website bevindt 
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • een verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet
 • een door u, op straffe van meineed, ondertekende verklaring, dat de bovenstaande informatie waarvan u hebt kennis genomen accuraat is en dat u de houder van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht bent, of gemachtigd bent om namens de houder van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht te handelen

 

De vertegenwoordiger van Logitech kan worden bereikt via de contacten die hieronder worden vermeld:

Binnen de V.S.
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Buiten de V.S.
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Per e-mail 
http://support.logitech.com/response-center

Verzoeken die geen betrekking hebben op de claim voor auteursrechtovertreding zullen niet worden beantwoord.


AFWIJZING VAN GARANTIE

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD EN TOT DE HOOGSTE MATE DIE WORDT TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DEZE WEBSITE EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, BERICHTEN, MENINGEN EN DIENSTEN OP DEZE WEBSITE OF VIA EEN LINK OP DEZE WEBSITE GELEVERD “ZOALS DEZE ZIJN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE GARANTIE, EN LOGITECH EN ZIJN LEVERANCIERS, EXTERNE LEVERANCIERS EN PARTNERS (IN HET NAVOLGENDE GEZAMENLIJK “LEVERANCIERS” GENOEMD”) WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ENIGERLEI SOORT AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, STATUTAIRE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING EN TITEL. LOGITECH GARANDEERT OF ONDERSCHRIJFT NIET DE JUISTHEID, ACTUALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE ADVIEZEN, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT WEERGEGEVEN, GEÜPLOAD OF GEDISTRIBUEERD VIA DE WEBSITE. LOGITECH EN ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF VERWACHTINGEN; DAT TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OF INFORMATIE, BERICHTEN, MENINGEN OF SERVICES VIA LINKS OP DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN; OF DAT RESULTATEN VAN DERGELIJK GEBRUIK ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN OF GESCHIKT ZULLEN ZIJN VOOR UW DOELEINDEN. LOGITECH KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DEZE WEBSITE, VRIJ ZULLEN ZIJN VAN ALLE VIRUSSEN, MALWARE, CONTAMINATIE OF VERNIETIGENDE FUNCTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, WORMEN, ADWARE, SPYWARE, CRIMEWARE, ONLINEGRAFFITI-TAGGERS, DROPPERS, ROOTKITS, KEYLOGGERS, BOTS OF ANDERE SCHADELIJKE SOFTWARE OF SOFTWARE-ELEMENTEN. BOVENDIEN IS LOGITECH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG VAN EEN SERVICEPROVIDER VAN EEN DERDE PARTIJ, OF PARTNER, HETZIJ ONLINE, HETZIJ OFFLINE. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE DIE DOOR LOGITECH OF ZIJN LEVERANCIERS WORDT ONTVANGEN OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN, ZAL DEZE DISCLAIMER WIJZIGEN. Aangezien sommige rechtsgebieden deze beperkingen niet toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op uw rechtsgebied.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT LOGITECH (OF FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, INVESTEERDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, PARTNERS OF WERKNEMERS VAN LOGITECH) NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR DIRECTE SCHADE OF SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS LOGITECH OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF HET ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, VERWIJDERING OF BEËINDIGING VAN DEZE WEBSITE, ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGINGEN VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD OP DEZE WEBSITE, VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDE PARTIJEN OP DEZE WEBSITE, INSTRUCTIE, INFORMATIE OF SERVICES GELEVERD DOOR OF VIA LINKS OP DEZE WEBSITE, OF ANDER MATERIAAL DAT BETREKKING HEEFT OP DEZE WEBSITE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGITECH EN ZIJN LEVERANCIERS VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE HET TOTALE BEDRAG AAN KOSTEN OVERSCHRIJDEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DAT U AAN LOGITECH HEEFT BETAALD GEDURENDE HET JAAR VOORAFGAAND AAN DE BETREFFENDE SPECIFIEKE SERVICE, OF $100,00, AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG HET LAAGSTE IS. Sommige rechtsgebieden, zoals New Jersey (VS), staan deze beperkingen niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing in New Jersey en zijn mogelijk niet van toepassing in uw rechtsgebied.


Schadeloosstelling

U zult Logitech, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, werknemers en agenten vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor enige en alle claims, eisen, schade, kosten en aansprakelijkheden, waaronder redelijke advocaatkosten, die zijn opgelopen door een derde partij vanwege of voortkomend uit uw handelingen of nalatigheden voortkomend uit uw gebruik van deze Website. Logitech behoudt zich het recht voor om het exclusieve verweer en beheer aan te nemen over elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u gaat akkoord zo volledig mogelijk uw medewerking te verlenen als redelijkerwijs wordt vereist in de verdediging van elke claim. De voorgaande vrijwaringsbepaling is niet van toepassing voor zover claims, eisen, schadevergoedingen, kosten of aansprakelijkheden het gevolg zijn van Logitechs eigen nalatigheid, fraude, opzettelijke schade of opzettelijke overtreding van de wet.


Openbaarmaking van gebruik

Logitech kan informatie die we over u hebben (waaronder uw identiteit), eventuele overdrachten of berichten van u en uw gebruik van deze Website of diensten die op deze Website beschikbaar zijn, openbaar maken, indien wij bepalen dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om (1) aan wettelijke processen te voldoen, (2) te voldoen aan een onderzoek of klacht betreffende uw gebruik van deze Website, (3) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (4) te reageren op claims dat dergelijke gegevens de rechten van anderen hebben geschonden, of (5) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Logitech, zijn werknemers en bezoekers aan of gebruikers van deze Website te beschermen, inclusief klanten van Logitech en het publiek.

Logitech behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie bekend te maken die Logitech nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van de overheid. Logitech kan ook uw informatie vrijgeven als Logitech bepaalt dat toepasselijke wetten dergelijke vrijgave vereisen of toestaan, waaronder uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude.


Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat Logitech, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Website kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de Website kan blokkeren als we bepalen dat u deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen met betrekking tot uw gebruik van de Website heeft geschonden, of om andere redenen inclusief maar niet beperkt tot (1) verzoeken van rechtshandhavinginstanties of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek van u om uw account te verwijderen, (3) stopzetting of materiële wijziging van de Website of een service die wordt aangeboden op of via de Website, of (4) onverwachte technische kwesties of problemen.

In het geval deze overeenkomst wordt beëindigd, zullen de beperkingen met betrekking tot Inhoud of materialen die in de Toepassingen worden weergegeven, en de vertegenwoordigingen en garanties, schadeloosstellingen en beperkingen van aansprakelijkheden die in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezet zijn, na beëindiging van kracht blijven. In het geval u niet tevreden bent met de Website of services die door Logitech kunnen worden geleverd, is de beëindiging van deze overeenkomst uw enige verhaalmogelijkheid.

Als Logitech juridische actie tegen u onderneemt als gevolg van uw overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden, is Logitech gerechtigd om bij u te verhalen, en gaat u akkoord om te betalen, alle redelijke advocaatkosten en kosten van een dergelijke actie, in aanvulling op een eventueel rechterlijk bevel of onpartijdige ontheffing verleend aan Logitech. U gaat ermee akkoord dat Logitech niet aansprakelijk is naar u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de Website.


Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en uw gebruik van deze Website zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de staat Californië, zonder verwijzing naar conflicten van wetsvoorzieningen; alle claims en acties moeten voor het gemachtigde federale of staatsgerechtshof in Santa Clara County, Californië gebracht worden; en u gaat akkoord en onderwerpt zich aan de uitoefening van persoonlijke jurisdictie van dergelijke gerechtshoven met het doel om een dergelijke claim of actie aanhangig te maken. U doet afstand van alle argumenten ter verdediging van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en locatie.


Diversen

Logitech kan deze Voorwaarden op elk moment overdragen aan een dochteronderneming of enig gelieerd bedrijf of als onderdeel van de verkoop aan, fusie met, of andere overdracht van Logitech aan een andere entiteit. U mag deze overeenkomst niet overdragen. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Logitech betreffende deze inhoud en bepalen uw gebruik van deze Website. Indien Logitech enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden niet aanwendt of niet op de naleving toeziet van deze voorwaarden, houdt dat niet in dat afstand wordt gedaan van dergelijke rechten of bepalingen. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling en de andere bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Ongeacht tegenstrijdige statuten of wetten, moet elke claim of reden voor actie die ontstaat door of verband houdt met gebruik van de Website of deze Voorwaarden worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden voor actie ontstond of voor eens en altijd uitgesloten worden.


Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Logitech.

Logitech heeft deze Voorwaarden in januari 2022 herzien.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen