Aanpak op basis van de productlevenscyclus | Duurzaam design van Logitech

GA NAAR HOOFDINHOUD
Pangea temporary hotfixes here

END-TO-END-AANPAK

We evalueren de mogelijke milieu-effecten in elke fase van de productontwikkeling – van materiaal en ontwerpkeuze tot productie, klanttevredenheid en recycling aan het einde van de levenscyclus.

Berg getoond door een kruis overlay

Klimaatactie

We verminderen onze CO2-impact in onze waardeketen en neutraliseren elk jaar de resterende uitstoot van broeikasgassen, met investeringen in onafhankelijk gecertificeerde CO2-compensaties en CO2-verwijderingen. Tegen 2030 beloven we om onze ecologische voetafdruk met meer dan de helft te verminderen en alle resterende uitstoot te neutraliseren, om meer koolstof te verwijderen dan we creëren.

Duurzaam ontwerpen

DUURZAAM ONTWERPEN

We weten dat de grootste kansen op een kleinere klimaatimpact vroeg in het ontwerpproces liggen, omdat dan de belangrijkste beslissingen voor het product worden genomen.

Ons doel is het creëren van geweldige productervaringen die het leven van mensen verbeteren. Dit betekent dat we bij elke beslissing in het ontwerp rekening moeten houden met duurzaamheid. Een echt duurzaam ontwerp houdt rekening met de ecologische en sociale impact vanaf het winnen van grondstoffen tot het einde van de levenscyclus van een product.

CO2-labeling op de zijkant van een doos met een Logitech-gamingproduct

Koolstofhelderheid

We zijn ons bewust van de urgentie om actie te ondernemen voor een beter klimaat. Door open en transparant te zijn over onze voetafdruk zorgen we voor betere besluitvorming in onze teams tijdens de ontwerpfase en voor beter geïnformeerde koopbeslissingen onder onze consumenten.

In 2020 hebben we ons als eerste bedrijf in de consumentenelektronica ertoe verplicht de verpakking van de producten in ons assortiment te voorzien van labels met informatie over de CO2-uitstoot. We nodigen andere bedrijven uit om zich bij ons aan te sluiten bij het stimuleren van positieve verandering door CO2-impactlabels op hun producten aan te brengen. Alleen als iedereen in de branche meewerkt, kunnen we een verschil maken.

Draadloze muis, gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede kunstharsen

NEXT LIFE PLASTICS

We hebben een programma voor gerecycled plastic in het leven geroepen dat het gebruik van gerecycled plastic (PCR) als alternatief voor nieuw plastic in onze apparaten bevordert. We gebruiken PCR om verbruikt plastic een tweede leven te geven en onze CO2-voetafdruk te verkleinen. We gebruiken PCR op schaal in het hele bedrijf en richten ons in de eerste plaats op onze omvangrijkste productassortimenten voor een zo groot mogelijke impact op CO2-reductie.

Logitech-product dat is verpakt met milieuvriendelijke, duurzame materialen en toch goed is beschermd

VERANTWOORD VERPAKT

De verpakking speelt een cruciale rol, omdat deze de producten beschermt op hun reis van de fabrieksvloer naar de consument en de eerste 'look-and-feel' van de productervaring bepaalt. We verbeteren voortdurend het ontwerp van onze verpakkingen om de milieu-impact van onze ontwerpen te verkleinen door het gewicht te minimaliseren, het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen te maximaliseren en de herbruikbaarheid van onze materialen te garanderen. We maken gebruik van internationaal erkende praktijken om de klimaatimpact van verpakkingen steeds kleiner te maken.

Recycling van elektronisch afval

CIRCULARITEIT

We willen consumenten de mogelijkheid geven de levensduur van elektronische apparaten, componenten en materialen te verlengen. We financieren recyclingprogramma's over de hele wereld en werken aan de innovatie en ontwikkeling van meer circulaire productie- en consumptiesystemen, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van consumenten naar elektronica. Daarnaast gaan we in op de noodzaak om natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en koolstofputten in stand te houden.

Een persoon die een boom plant

BIODIVERSITEIT

We erkennen de essentiële noodzaak om de biodiversiteit te beschermen als een van de kritieke processen van het aardsysteem die essentieel zijn voor de voortdurende menselijke ontwikkeling.

We zijn ook van mening dat het behoud van biodiversiteit een belangrijk onderdeel is van klimaatactie en we ondersteunen wereldwijde inspanningen om ontbossing een halt toe te roepen en om te keren en inzicht te krijgen in de gevolgen van biodiversiteit.

We geloven dat we het voortouw kunnen nemen door rekening te houden met de volledige levenscyclusimpact van onze activiteiten en activiteiten en door programma's te ontwikkelen om de negatieve impact op de biodiversiteit te verminderen en positieve verandering te creëren.

Toetsen van een computertoetsenbord

VERANTWOORDE PRODUCTIE

Ons governancemodel voor verantwoord produceren is gebaseerd op onze verplichting tot naleving van de wet, naleving van de gedragscode en audits van de Responsible Business Alliance (RBA) alsook de internationaal geaccepteerde standaarden ISO 14001 en ISO 45001. Omdat een aanzienlijk deel van onze omzet voortkomt uit de producten die we in onze fabriek produceren, dagen we onszelf voortdurend uit om de stappen in onze productiefaciliteit waarbij afval ontstaat en geen waarde wordt toegevoegd te elimineren om onze klimaatimpact te minimaliseren.

Ingenieurs beoordelen en testen productonderdelen

GECONTROLEERDE STOFFEN

De productie van randapparatuur voor computers en elektronische apparaten vereist honderden verschillende onderdelen, materialen en componenten. De materialen die we in onze producten gebruiken, worden gegenereerd door een wereldwijde bevoorradingsketen.

We werken samen met onze leveranciers om materiaalspecificaties te controleren, producten en componenten te testen en mogelijke risico's voor de gezondheid en het milieu tijdens de levenscyclus van onze producten te bepalen. We kijken bij de ecologisch gevolgen niet alleen naar activiteiten tijdens de winning en productie, maar ook naar typische scenario's aan het einde van de levenscyclus.

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg. Ga nu winkelen