IE8/IE9/IE10 wordt niet meer ondersteund als browser. Gebruik een recentere browser om onze site te bekijken.

Advies over bescherming van uw gehoor

Luisteradvies om gehoorschade te voorkomen

Wanneer u via een koptelefoon, earbuds of een headset naar muziek met een hoog volume luistert, kan dit permanent gehoorverlies veroorzaken. Hoe hoger het volume, des te sneller uw gehoor aangetast kan worden.

Denk eraan dat geluid misleidend kan zijn. Het comfortniveau van uw gehoor past zich op den duur aan hogere geluidsvolumen aan. Hierdoor kan geluid dat u normaal en comfortabel vindt, in feite uw gehoor beschadigen. Voorkom dit door uw apparatuur op een veilig niveau te zetten voordat uw gehoor zich aanpast.

Zo bepaalt u wat een veilig volumeniveau is:

  1. Zet de volumeregelaar op de laagste stand wanneer u uw apparatuur start.
  2. Verhoog het volume geleidelijk tot u een aangenaam, duidelijk en vervormingsvrij niveau bereikt.
  3. Zet het volume niet zo hoog dat u gesprekken en andere soortgelijke geluiden om u heen niet meer kunt horen.

Zodra u een comfortabel geluidsniveau hebt gevonden, laat u de regelaar op dat niveau staan. Als uw oren piepen, het geluid ongemak veroorzaakt of spraak gedempt klinkt, verlaagt u het volume of stopt u met luisteren en laat u uw gehoor testen.

Gehoorexperts adviseren het volgende om uw gehoor te beschermen:

  • Gebruik uw earbuds of koptelefoon niet te lang op hoog volume.
  • Zet het volume niet hoger in rumoerige omgevingen.
  • Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.