A Logitech védjegyeire vonatkozó irányelvek

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

A Logitech-védjegyekkel kapcsolatos irányelvek

A Logitech védjegyekkel kapcsolatos irányelvei

Ezek az irányelvek többek között azokra vonatkoznak, akik Logitech-licenccel rendelkeznek, illetve a Logitech hivatalos kereskedői, forgalmazói, viszonteladói, fejlesztői és olyan ügyfelei, akik promóciós, hirdetési, oktatási vagy tájékoztató anyagokban, weblapokon, termékeken vagy azok csomagolásán illetve bármely más, jelen irányelvekben külön nem említett módon használni kívánják a Logitech védjegyeit.

Az irányelvekben foglaltak betartásával védi a Logitech védjegyekhez fűződő jogait és erősíti a Logitech vállalati és márkaarculatát. A Logitech-védjegyek használatával tudomásul veszi, hogy e védjegyek kizárólagos tulajdonosa a Logitech, és vállalja, hogy nem sérti meg a Logitech adott védjegyre vonatkozó jogait, nem akadályozza a Logitech vállalatot az adott védjegynek a világ bármely országában történő használatára, bejegyeztetésére vagy bejegyzésének kezdeményezésére vonatkozó jogainak gyakorlásában; vállalja emellett, hogy semmiféle módon nem fogja megsérteni, illetéktelenül használni vagy rossz fényben feltüntetni a Logitech védjegyeit vagy más velük összetéveszthető elnevezést vagy jelzést. Ha egy Logitech-védjegy használatával nyereségre tesz szert, e nyereség automatikusan a Logitech vállalatot illeti: az átadás lebonyolítása érdekében Önnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, és el kell készítenie a megfelelő dokumentumokat.

Minden olyan esetben használhatja a Logitech-védjegyeket és -termékneveket, amikor azok kifejezetten valamely Logitech-termékre utalnak. A Logitech engedélyezi, hogy Ön a Logitech védjegyeire vagy termékneveire utaljon (nem értendők ide az emblémák és a tervezési minták), amennyiben követi a védjegyek használatára vonatkozó alábbi irányelveket, és az adott utalás nem vet rossz fényt a Logitech vállalatra. Ügyelnie kell ezen felül arra is, hogy az Ön által tett utalás ne tévessze meg a nyilvánosságot az Ön cégének, termékeinek vagy szolgáltatásainak a Logitech által történő támogatása, illetve a Logitech vállalattal való kapcsolata tekintetében.

1. A Logitech-védjegyek megfelelő azonosítása

A Logitech-védjegyek megfelelő azonosítása azt jelenti, hogy azokat a webhelyünk terméklistáján látható védjegyszimbólummal (® vagy TM) kell megjelölni, és a helyes termékleírást/gyűjtőnevet kell használni. Nem megengedett az írásmód megváltoztatása, a ragok használata, illetve a védjegy közszóként vagy igeként történő alkalmazása. Megengedett a név aláhúzással, dőlt vagy félkövér betűvel történő szedése.

Ne utaljon az ® regisztrációs szimbólummal a Logitech vállalatra. Csak akkor használja, ha konkrét Logitech termékekre vagy szolgáltatásokra utal. A védjegyszimbólumokat (® és TM) felső indexbe kell helyezni, és a Logitech termék vagy szolgáltatás nevénél kevésbé szembetűnővé kell tenni.

2. Védjegyjelzések használata

A szövegben az első és legszembetűnőbb előfordulásnál, vagy ha ez nem lehetséges, úgy a lehető leghamarabb írja ki a termék teljes nevét, és használja a megfelelő védjegyjelzés(eke)t. A dokumentáció, csomagolás és reklámanyagok forrásjelölésében jelezze, hogy a védjegy a Logitech tulajdonában áll. A megfelelő formátum a következő:

 

 „A Logitech, a Logi és az emblémái a Logitech Europe S.A. és/vagy USA-ban vagy más országokban lévő leányvállalatainak bejegyzett védjegyi vagy védjegyei.” 

 

3. Kompatibilitás<

Ha a Logitech termék kompatibilis az Ön termékével, ezt a következő kifejezésekkel jelezheti: „társítható”, „használható” vagy „kompatibilis”, de a megfogalmazásban ügyelnie kell arra, hogy a forrásra vagy a gyártó cégre vonatkozó információ ne legyen félreérthető. A Logitech védjegye nem lehet a terméknév része, annak a termék nevénél kevésbé szembetűnőnek kell lennie. Nem tehet a Logitech vállalattal vagy annak termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban olyan állításokat, melyek szándékosan tévesek, félrevezetőek, pontatlanok, tisztességtelenek vagy a Logitech vállalatra vagy annak leányvállalatára nézve sértőek.

4. Kiadványok, szemináriumok és konferenciák

Akkor hivatkozhat a Logitech vállalatra vagy valamely Logitech termékre, ha (a) a kiadvány, szeminárium vagy konferencia összefügg a Logitech vállalattal vagy egy Logitech-termékkel; (b) saját neve és emblémája valamennyi kapcsolódó nyomtatott anyagon szembetűnőbben jelenik meg a Logitech nevénél vagy emblémájánál; (c) az anyagok tartalmaznak olyan nyilatkozatot, melyben leírja, hogy a Logitech nem társvállalata, pártfogója vagy támogatója cégének; (d) csatol egy, a fentiekben leírt formátumnak megfelelő védjegyjelzést.

5. Reklámcikkek

Csak abban az esetben gyárthat, árusíthat vagy ajándékozhat a Logitech védjegyeit és emblémáit tartalmazó reklámcikkeket (például bögréket és pólókat), ha erre kifejezett, írásos engedélyt kapott a Logitech vállalattól.

6. Arculati jegyek<

Ne másolja a Logitech emblémáit, arculati jegyeit vagy a Logitech termékeinek, illetve a termékek csomagolásának vagy a weboldalnak egyéb elemeit saját termékeire (például hirdetésekre, termékcsomagolásra, weboldalakra és promóciós anyagokra).

7. Szlogenek és jelmondatok

Ne használja vagy utánozza a Logitech szlogenjeit és jelmondatait.

8. Tartománynevek

A Logitech valamely védjegyével megegyező vagy majdnem megegyező elnevezés nem használható tartománynévként vagy második szintű tartománynévként.

9. Külső fejlesztők

A Logitech védjegyeinek használatának összhangban kell lennie a Logitech védjegyekkel kapcsolatos további irányelveivel. Különösen ügyeljen arra, hogy a teljes és megfelelő Logitech védjegyet használja. A védjegyet semmilyen módon ne rövidítse, ne alakítsa át, és semmilyen más módon ne módosítsa:

Arra is ügyeljen, hogy ne használja a Logitech védjegyeit termékkategóriákra történő hivatkozásra.  Ne használja továbbá a Logitech termékek ábráit sem, kivéve ha az alkalmazás kizárólag az adott Logitech termékhez készült.

A Logitech vállalati emblémájának és tervezési mintáinak használatával kapcsolatos irányelvek

A Logitech vállalati embléma és egyéb formatervezési minták kizárólag akkor használhatók bármilyen célra, ha erre kifejezett, írásos engedélyt kapott a Logitech vállalattól. Mivel ezek kifejezetten erre a célra tervezett minták, nem megengedett másképpen szedni vagy bármilyen más módon megváltoztatni őket. Az emblémára és a tervezési mintákra vonatkozó irányelvek az alábbiakban olvashatók.

1. Embléma és tervezési minták más grafikai elemekkel történő kombinálása<

A Logitech-embléma és formatervezési minták soha nem jelennek meg más szimbólummal vagy ikonnal együtt, sem valamely négyzetbe, körbe vagy egyéb alakzatba foglalva.

2. Használat

 A Logitech-embléma és a tervezési minták használata csak a Logitech vállalatra, illetve Logitech termékekre és szolgáltatásokra történő utalás esetén megengedett. Ha harmadik fél kívánja használni a vállalati emblémát vagy a tervezési mintákat, az alábbiakban leírt színekre, méretre és elhelyezésre vonatkozó irányelvek mellett az alábbi feltételeket is be kell tartania. Az emblémának és a formatervezési mintáknak mindennemű, az alábbi feltételekben leírtaktól eltérő használata szigorúan tilos: 

  1. A Logitech embléma és a tervezési minták használata kizárólag a Logitech, illetve a Logitech termékek és szolgáltatások azonosítása céljából megengedett.
  2. Nem engedélyezett a Logitech embléma és a tervezési minták olyan alkalmazása, amely arra engedhet következtetni, hogy a Logitech az Ön cégét támogatja vagy annak társszervezete.
  3. Nem engedélyezett a Logitech embléma és a tervezési minták olyan alkalmazása, amely arra engedhet következtetni, hogy a Logitech az Ön cége által gyártott termékeket, az általa nyújtott szolgáltatásokat vagy cégének weblapjait támogatja vagy azokkal kapcsolatban áll.
  4. Nem engedélyezett a Logitech embléma és a tervezési minták olyan alkalmazása, amely rossz fényben tünteti fel a Logitech vállalatot, leányvállalatait, vagy termékeit vagy szolgáltatásait.
  5. Az Ön cége által gyártott vagy forgalmazott anyagokon a Logitech emblémájának és tervezési mintáinak mindig az Ön kereskedelmi nevénél, szolgáltatásnevénél vagy védjegyénél mindig kisebb méretben és/vagy kevésbé szembetűnően kell megjelennie.
  6. A Logitech emblémáját és tervezési mintáit a következő lábjegyzettel kell kiegészíteni: „A (védjegy) a Logitech vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona.”
  7. A Logitech emblémáját és tervezési mintáit a Logitech által megadott formában kell használnia, a színekben és a grafikában semmiféle változtatás nem történhet. Digitális vagy fényképezéshez megfelelő minőségű változatot csak reprodukciós célokra tudunk biztosítani.
  8. A Logitech fenntartja a jogot arra, hogy kifogással éljen, ha tudomására jut, hogy védjegyeit illetéktelenül vagy helytelen módon használták fel, illetve hogy egyéb, a vonatkozó jogszabályokat megsértő cselekmény történt.

 

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése