Logitech Jumpstart szolgáltatási feltételek

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

Logitech Jumpstart szolgáltatási feltételek

KÉRJÜK, OLVASSA EL EZEKET A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, HA MEGVÁSÁROLTA A LOGITECH ÁLTAL SZÁLLÍTANDÓ JUMPSTART VAGY BÁRMELY MÁS LOGITECH-SZOLGÁLTATÁST EGY VISZONTELADÓTÓL („Viszonteladó”).

A SZOLGÁLTATÁS MEGVÁSÁRLÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK TARTJA AZ ITT ISMERTETETT FELTÉTELEK („A FELTÉTELEK”) BETARTÁSÁT. EZEK A FELTÉTELEK MEGÁLLAPODÁST JELENTENEK ÖN („VEVŐ”, „ÖN”) ÉS A 6. (f) SZAKASZBAN ALÁBB FELSOROLT LOGITECH ENTITÁS KÖZÖTT („LOGITECH”, „MI”).

1. Érintett termék.

A „Termék” a jelen Feltételekben Logitech márkájú hardverelemeket, ezekkel összecsomagolt külső gyártók hardverelemeit és kapcsolódó Microsoft-szoftvert jelent, amelyeket újként értékesítenek szabványos konfigurációban a vásárlás időpontjában, amely az Ütemterv A (terméklista) listában felsorolt termékeket tartalmazza.

A nem a Microsofttól származó szoftverek, illetve a testre szabott Microsoft-szoftverek és egyéb elemek nem képezik a Viszonteladó által a Vevőnek eladott csomagolt termék részét, és nem tartozik a Feltételek hatálya alá. Ezek a Feltételek az Egyesült Államokban és más országokban érvényesek, ahol a Termék helyileg értékesíthető a Logitech kiskereskedelmi partnerein keresztül (érintett országok). További részletek az alábbi Kivételek szakaszban találhatók.

2. A szolgáltatás hatóköre.

a) Miután a Logitech jóváhagyja a támogatásra vonatkozó érvényes kérelmet, és megerősíti jogosultságát a JumpStart szolgáltatásra, a Vevő a jelen Feltételek értelmében a vásárlás dátumától számított 90 (kilencven) nap során angol nyelvű támogatásra jogosult. A Logitech minden üzletileg észszerű erőfeszítést megtesz, hogy:

(i) a Vevőnek online jegyrendszerhez való hozzáférést biztosítva támogatási incidenseket kezdeményezzen a Logitechhel. A tiszta helyzet érdekében a Logitech nem biztosít terméktámogatást/ügyfélszolgálatot a Vevőnek;

(ii) a Vevőnek hozzáférést biztosít a távoli műszaki személyzethez, akik a Vevővel együttműködve meghatározzák az egyes incidensek megfelelő szintjét, ennek megfelelően választ adnak az egyes incidensekre, és az incidens megoldására vonatkozó támogatást és/vagy a Termék normál használatára irányuló műveleti tervet adnak;

(iii) válaszoljon a Vevő szolgáltatási igényére hétfőtől péntekig 09:00 és 21:00 óra között a keleti téli idő szerint az észak-amerikai régióban, 09:00 és 19:00 óra között a közép-európai idő szerint az európai, közel-keleti és afrikai régióban, valamint 3:30 és 19:00 óra között az indiai téli idő szerint Ázsia és a Csendes-óceáni térségben, a helyi ünnepek kivételével („helyi idők”). A jelen Feltételek szándéka szerint a Logitech egy (1) munkanapon belül válaszol a közvetlen megkeresésre. A Logitech nem vállal kötelezettséget a megoldási időkre a szolgáltatás részeként az összetett jelleg és együttműködési erőfeszítések miatt egy konferenciamegoldási telepítésen belül.

(iv) A Vevő bárkinek átadhatja a Feltételeket, aki megvásárolja a Terméket az érintett szolgáltatás alkalmazható támogatási időszaka során, feltéve, hogy a Vevő saját maga az eredeti vásárló, és írásban értesítette a Logitechet az ilyen átadásról az összes szükséges információval együtt (az átadás kedvezményezettjének neve és kapcsolattartási adatai, a Logitech visszaigazolási száma és/vagy a termék sorozatszáma), és hogy a támogatási időszak eredeti kezdő dátuma nem hosszabbítható meg.

A Logitech további funkciókat vehet fel, módosíthatja a meglévő szolgáltatásokat vagy új típusú szolgáltatásokat ajánlhat fel az ajánlataihoz ezek hozzáadásával az Ütemterv B listához, szükség szerint (Szolgáltatások listája). Ezek a Feltételek vonatkoznak az új szolgáltatásokra és a meglévő szolgáltatások módosításaira. A Vevő számára elérhető szolgáltatás típusa a megrendelésében és/vagy e-mailes visszaigazolásában lesz rögzítve.

b) Kivételek. EZEK A FELTÉTELEK KORLÁTOZOTT IDŐTARTAMRA ÉS JOGOKRA VONATKOZNAK, és csak a Logitech által meghatározott érintett országokon belül az érintett termékekre terjednek ki. Minden támogatást távolról biztosítunk. A Logitech nem köteles támogatást nyújtani az alábbiakhoz:

(i) a csomagba tartozó számítógép (például NUC vagy Microsoft Surface Pro), sem a hardvereszközök és/vagy szoftverek, még ha a Termékkel együtt adták is vagy a Viszonteladó a Termékkel csomagolva szállította is, és nem Logitech márkájú eszközök (például a Smart Dock, a Tap, konferenciakamera, kábelhosszabbítók, Flex). Hasonlóképpen, a Logitech nem nyújt támogatást az ilyen harmadik felektől származó, a szolgáltatás hatálya alá nem tartozó eszközök és szoftverek által okozott semmilyen incidens esetén sem. A Logitech szerepeltetni fogja a Termékkel (pl. NUC, Microsoft Surface Pro) összecsomagolva eladott harmadik felek eszközeit érintő incidenselemzési problémákat, és a Vevőnek megoldáshoz vezető utat fog biztosítani, amely közvetlenül az említett harmadik félnél fog megtörténni (pl. a harmadik fél árucikk-visszaküldési (RMA) folyamata;

(ii) nem a Microsofttól származó kód, illetve a Microsoft által testre szabott kód, amely nem része a fő referenciaarchitektúrának (MRA); nem támogatott szoftverrel kapcsolatos incidensek;

(iii) Microsoft-termékek, amelyek nem esnek bele az alapvető technikai támogatási fázisba a jelen Feltételek teljes időszaka alatt. Lásd: http://support.microsoft.com (vagy a webhely Microsoft által megnevezett utódja);

(iv) a Termékek javítása vagy helyszíni karbantartása. Amennyiben az incidens kivizsgálása során olyan hibás cikket találnak, amelyet cserélni kell, a Logitech minimálisan a megoldáshoz vezető utat fog biztosítani, például az alkalmazható árucikk-visszaküldési (RMA) folyamat felé fogja irányítani a Vevőt;

(v) olyan Termékekkel kapcsolatos incidensek, amelyeket nem a Logitech módosított;

(vi) A Terméknek a Logitech érdemleges befolyásán túlmenő, tűz, vírus, teljesítményimpulzus vagy más esemény miatt bekövetkezett károsodása, amely nem a Logitech vagy ügynökei, illetve alkalmazottai hanyagsága vagy szándékos visszaélése miatt lépett fel;

(vii) a Termék nem rendeltetésszerű használatából származó incidensek;

(viii) baleset, a Termék vagy bármely összetevőjének helytelen használata, azzal való visszaélés (többek között, de nem kizárólag a nem megfelelő feszültség használata, nem megfelelő biztosítékok használata, nem kompatibilis, hibás vagy gyenge minőségű eszközök, tartozékok és kiegészítők használata, a működtetési utasítások megszegése);

(ix) elégtelen vagy hibás informatikai infrastruktúra, többek között, de nem kizárólag internetes sávszélesség vagy áramellátás hiányossága. A Logitech szerepeltetni fogja az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos incidenselemzési problémákat, és a Vevőnek megoldáshoz vezető utat fog biztosítani, amely közvetlenül az említett harmadik félnél fog megtörténni;

(x) vis maior eset, ideértve, de nem kizárólag a villámlást, árvizet, tornádót, hurrikánokat és földrengéseket;

(xi) a helyi időkön kívül.

c) A felelősség korlátozása. A LOGITECH E FELTÉTELEKKEL ÉS A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ FELELŐSSÉGE ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET A VEVŐ AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT TÁMOGATÁSÉRT FIZETETT, ILLETVE HA NEM TÖRTÉNT KIFIZETÉS, A GYÁRTÓ ADOTT IDŐPONTBAN AKTUÁLIS, A SZOLGÁLTATÁSÉRT JAVASOLT KISKERESKEDŐI ÁRRA. A LOGITECH SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL A VEVŐT VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLYT ÉRT ESETLEGES KÁROKÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ADATOK ELVESZTÉSÉT VAGY SÉRÜLÉSÉT, ILLETVE AZ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HELYETTESÍTÉSÉNEK BESZERZÉSI KÖLTSÉGÉT, A JELEN FELTÉTELEK KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ BÁRMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS JOGCÍM ALAPJÁN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A TERMÉK(EK) HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY A TERMÉK(EK) VÉGREHAJTÁSÁNAK MEGHIÚSULÁSA MIATT FELLÉPŐ, AZ ALÁBBIAKBAN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS VAGY BÁRMILYEN MÁS OK KÖVETKEZTÉBEN FELMERÜLŐ KÁRÉRT.

3. Vevő kötelezettségei.

a) Támogatási személyzet. A Vevő kinevez egy képviselőt a Vevő kizárólagos kapcsolattartójaként, aki az incidenskezelési folyamat során a Logitechhel folytatott minden kommunikáció során első és központi szerepet tölt be. A kizárólagos kapcsolattartónak jogában áll a Vevő nevében eljárni a szolgáltatással kapcsolatos ügyekben. A Vevő biztosítja, hogy ez a személy minden szükséges aláírási jogosultsággal rendelkezzen a határidők és átadandó anyagok jóváhagyásához. A Vevőnek értesítenie kell a Logitechet a feladatot érintő minden módosításról. A kizárólagos kapcsolattartó minden szükséges információt és részletet összegyűjt, amely a probléma besorolásához szükséges. A kizárólagos kapcsolattartó támogatási jegyet nyit meg az elérhető módszereken (weben) keresztül a Logitech ügyfélszolgálatának kinevezett szakértőihez. A kizárólagos kapcsolattartó a Vevő vagy a Vevő által megbízott harmadik fél hatáskörébe tartozik. A Vevő ezenkívül a Termékről, az aktuális környezetről vagy eszközökről megfelelő üzleti és műszaki tudással rendelkező, és a szolgáltatások indításában való részvételhez szükséges kommunikációs készségekkel bíró személyzetet nevez ki.

b) Információ; együttműködés. A szolgáltatás teljesítéséhez a Vevőnek információkat kell megadni a Logitech részére. Ezen információk közé tartoznak minimálisan az alábbiak: (i) A Vevő kapcsolattartási adatai, többek között a neve, e-mail-címe, telefonszáma; (ii) a Termék adatai, beleértve a Logitech visszaigazolási számát és/vagy a Termék (eszköz vagy doboz) sorozatszámát; (iii) az incidens leírását. Az információkat a projekt mindkét fél által elfogadott ütemtervével összhangban kell megadni. A Vevő kellő időben együttműködik a Logitechhel, és a Logitech kérésére incidensmeghatározást hajt végre, és megoldási tevékenységet végez. Ideértve és minden korlátozás nélkül az ilyen együttműködésbe beletartozik (iv) a Vevő erőforrásaira vonatkozó elkötelezettség ütemezése és megerősítése; (v) észszerű kereteken belül hozzáférés biztosítása az információkhoz, adatrendszerekhez, hálózatokhoz, döntésekhez a tervezett módon; (vi) az összes megadott hardvernek, hálózatnak vagy szoftverkövetelménynek való megfelelőség, szükség szerint; (vii) teljes felügyeleti engedélyek kezelése bármely és az összes alkalmazható belső környezethez; (viii) kommunikáció, képzés és támogatás biztosítása a végfelhasználóknak. A JUMPSTART SZOLGÁLTATÁS MEGÁLLAPODÁS SZERINTI ÜTEMTERVNEK MEGFELELŐ SZÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VEVŐADATOK MEGADÁSÁNAK VAGY AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKNEK A MEGHIÚSULÁSA KÉSÉSEKHEZ VEZETHET, AMELY NEM A LOGITECHNEK TUDHATÓ BE.

c) Szoftverlicencek. A Vevőnek biztosított vagy a Termék használatához szükséges minden szoftver, szoftverszolgáltatás és ezt követő kiadás azon licencszerződések feltételeinek hatálya alá tartozik, amelyek a szóban forgó szoftverre vagy a szoftverkiadásokhoz tartozó módosított licencfeltételekre vonatkoznak. A Vevő felelős az ilyen licencek meglévő jó státuszának fenntartásáért. A Vevő felelőssége annak eldöntése, hogy telepít-e minden szoftverkiadást a megjelenésekor. A Vevő azonban elfogadja, hogy a Logitech bizonyos incidensek elkerülése érdekében kérheti a Vevőt a szoftver frissítésére.

d) Adatok biztonsági mentése. A Vevő felelős a Vevő szoftvereiért és adataiért. A Vevő elfogadja, hogy a Vevő szoftvereinek és adatainak integritása és védelme biztosításához, a jogosulatlan hozzáférések megakadályozásához és az elveszett vagy módosított fájlok helyreállításához szükséges eljárásokat megvalósítja.

e) Törvénynek való megfelelőség; exportálási követelmények. A Vevőnek meg kell felelnie az összes vonatkozó törvénynek és szabályozásnak. A Vevő elfogadja és egyetért azzal, hogy Ő és a Logitech amerikai egyesült államokbeli és egyéb kormányzati szabályozások hatálya alá tartozik, amelyek tiltják a Termékek és műszaki információk exportálását egyes országokba. A Vevő garantálja, hogy sem közvetve, sem közvetlenül nem exportál semmilyen Terméket és/vagy műszaki információkat anélkül, hogy erre először kormányzati jóváhagyást ne kért volna. A fenti kötelezettségek teljesítésének elmulasztása a szolgáltatás késésével vagy a jelen Feltételek megszűnésével járhat.

4. Hardvercsere / Visszáru (RMA).

Abban az esetben, ha a Logitech egy Logitech-összetevőt érintő hardverhibát állapít meg, a Logitech az incidens megoldása részeként átirányítja a Vevőt, hogy egy visszáru küldésére irányuló kérelmet adjon be a viszonteladójához vagy ha alkalmazható, a Logitech RMA-jegyrendszeréhez adjon be egy visszáru küldésére irányuló kérelmet további ellenőrzés céljából. Ha a hiba egy harmadik féltől származó, nem Logitech márkájú összetevőt érint (pl. Microsoft Surface Pro), a Logitech a javasolt megoldási terv részeként átirányítja a Vevőt, hogy visszáru küldésére vonatkozó kérelmet adjon be közvetlenül az említett harmadik félnek. A visszáru vagy bármely garanciális igény jogosultságát a kompetens példányok fogják ellenőrizni és kezelni külön az alkalmazható visszáru vagy garanciális folyamatok során. Minden kétség kizárása érdekében a jelen Feltételek szerinti szolgáltatás nem tartalmazza a hardver javítását vagy cseréjét, és nem helyettesít vagy egészít ki semmilyen javítási vagy cserére vonatkozó jogot, amellyel a Vevő egyéb esetben rendelkezhet a Logitech vagy a harmadik fél alkalmazható szokásos korlátozott garanciája hatálya alatt.

5. Adatvédelem.

A Logitech adatvédelmi gyakorlatát az adatvédelmi nyilatkozatunk ismerteti. A Termék, a szolgáltatás használatával vagy a személyes adatainak a Logitech számára történő megadásával Ön hozzájárul és elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban és a különálló adatvédelmi nyilatkozatokban szereplő gyakorlatokat, irányelveket és feltételeket. Tájékoztatás céljából az Adatvédelmi nyilatkozatunk a Feltételek között is megjelenik.

6. Általános feltételek.

a) Feltétel. Ezek a Feltételek és a támogatás a Termék vásárlási dátumától számított 90 (kilencven) napig érvényesek, majd automatikusan lejárnak.

b) Titoktartási igények vagy tulajdonosi jogok. A Vevő egyetért azzal, hogy a Logitechnek elektronikus formában, telefonon vagy más módon elküldött bármilyen információ vagy adat nem bizalmas, illetve nem a Vevő tulajdonát képezi.

c) Alvállalkozásba adás harmadik félnek. A Logitech fenntartja a jogot, hogy a Vevő értesítése nélkül hozzárendelje vagy alvállalkozásba adja ezeket a Feltételeket vagy a szolgáltatást akár egészben, akár részben a Logitech által kijelölt harmadik félnek.

d) A Feltételek módosítása. A Logitech a Feltételeket bármikor megváltoztathatja, módosíthatja és frissítheti, illetve új feltételeket támaszthat vagy eltávolíthatja egyes részeit. A Vevőnek érdemes rendszeresen ellenőriznie a feltételek változásait. Amennyiben a változások közzétételét követően a Vevő továbbra is használja a szolgáltatásokat, az a változások elfogadását jelenti.

e) Garancia kizárása. A Logitech nem vállal garanciát, sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát, de nem kizárólag az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra való vélelmezett garanciára vonatkozóan. A Logitech kifejezetten kizár minden garanciát.

f) Logitech Ajánlatkérő. A Szolgáltatási feltételek szerződő felei: (i) Logitech Inc., ha a Vevő Észak-Amerikában és/vagy Észak-Amerikában alapított viszonteladótól vásárolta meg a Terméket; (ii) Logitech Europe SA, ha a Vevő Európa, Közel-Kelet és Afrika országaiban vagy Európa, Közel-Kelet és Afrika országaiban alapított viszonteladótól vásárolta meg a Terméket, (iii) Logitech Asia Pacific Ltd., ha a Vevő Ázsia és a Csendes-óceáni térség országaiban (Japánt és Kínát kivéve) vásárolta meg a terméket, (iv) Logicool Co. Ltd., ha a Vevő Japánban vásárolta meg a terméket, (v) a Logitech megfelelő regionális entitása, ha a Vevő bármely más régióban vásárolta meg a terméket.

g) Irányadó jog; bíróság. Amennyiben a Vevő az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, jelen Feltételek kizárólag az Amerikai Egyesült Államok és Kalifornia állam jogszabályainak hatálya alá esnek, tekintet nélkül a feltételek között szereplő jogszabályokra vagy jogelvekre. Amennyiben a Vevő az Amerikai Egyesült Államokon kívül tartózkodik, a Feltételek kizárólag Svájc jogszabályainak hatálya alá esnek.

h) Érvénytelenség. Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelen, a felek egyetértenek abban, hogy az ilyen érvénytelenség nincs hatással a fennmaradó rész érvényességére, és a feleknek jóhiszeműen egyetértésre kell jutniuk az érvénytelen rendelkezések érvényes rendelkezésekkel való helyettesítésében, amelyek a legközelebb állnak az érvénytelen rendelkezés gazdasági hatásához és szándékához.

i) Kapcsolattartás.
Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL – Quartier de l’Innovation
CH – 1015 Lausanne, Svájc

A Logitech ezeket a Feltételeket 2019. május 10-én vizsgálta felül.
ÜTEMTERV A
TERMÉKLISTA

  • Logitech SmartDock
  • Logitech Tap


ÜTEMTERV B
SZOLGÁLTATÁSLISTA

  • Logitech JumpStart jegyalapú incidenskezelés

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése