Ultimate Ears egyéni fülmonitor korlátozott garanciája

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

Ultimate Ears egyéni fülmonitor korlátozott garanciával

Ultimate Ears egyéni fülmonitor korlátozott garanciával  

Az Ultimate Ears az első vásárlás dátumától számított harminc (30) napig garanciát vállal az összes egyéni fülmonitor („egyéni termék”) hibás illeszkedésére. Az Ultimate Ears ezen felül a vásárlás napjától számított egy (1) évig garanciát vállal arra, hogy az Ultimate Ears egyéni termékek külső borítása és belső alkatrészei anyag- és kivitelezésbeli hibáktól mentesek maradnak. A jelen garancia nem ruházható át, és kizárólag a termék eredeti vásárlója érvényesítheti, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek. A garancia meghatározott jogokat biztosít a vásárlónak, amelyek a vonatkozó helyi törvényi szabályozás alapján egyéb jogokkal is kiegészülhetnek.

Amennyiben a garanciában foglaltak nem teljesülnek, az Ultimate Ears saját belátása szerint kizárólag a következő formában vállalja a kártérítést: (1) az egyéni termék javítása vagy cseréje, vagy (2) a teljes vételár visszafizetése. Az egyéni terméket a vásárlást igazoló nyugta vagy számla másolatával együtt vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy el kell juttatni az Ultimate Ears által meghatározott egyéb helyre. A szállítási és kezelési költségek a vevőt terhelik, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok kifejezetten másként rendelkeznek. Az Ultimate Ears saját belátása szerint új, javított vagy használt alkatrészeket egyaránt felhasználhat az egyéni termékek javításához vagy cseréjéhez, amennyiben azok megfelelően működnek. Az Ultimate Ears a csereként adott egyéni termékre az eredeti garanciális időtartam lejártáig vagy harminc (30) napig vállal garanciát (attól függően, hogy melyik időtartam a hosszabb), kivéve, ha a vonatkozó helyi jogszabályok ennél hosszabb garanciális időtartam vállalását kötik ki.

Jelen garancia nem terjed ki a következőkből eredő meghibásodásokra vagy problémákra: (1) baleset, helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat, illetve nem hivatalos szerviz által végzett javítás, átalakítás vagy szétszerelés; (2) helytelen karbantartás vagy használat, a termék használati utasításainak meg nem felelő használati módok, illetve nem megfelelő áramforráshoz való csatlakoztatás; (3) egyéb, nem az Ultimate Ears által szállított fogyasztási cikkekkel, például kábelekkel történő használat.

A garanciához, javításhoz vagy cseréhez kapcsolódó támogatás igénybe vétele

Ha garanciális igényt kíván benyújtani, javasoljuk, hogy először kérjen segítséget a www.logitech.com webhely támogatási lapján. A (garanciális vagy garancián kívüli) javítási és csereigényeket a vásárlás helyén kell benyújtani. Az egyéni termék a garancia lejártát követően is javítható, a javítás költségét pedig kérésre megbecsülik. Ha az egyéni terméket garanciális szerviz vagy javítás céljából vissza kell küldenie, hívja ügyfélszolgálatunkat a 800-589-6531-es számon, és kérjen termék-visszaküldési számot (RMA#). Az egyéni terméket az eredeti, vagy ahhoz hasonló védelmet nyújtó csomagolásban, a termék-visszaküldési számmal együtt, a szállítási díj előre történő kifizetése mellett küldje vissza az alábbi címre: Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618 . Mellékelje a probléma leírását, a visszaküldési címet és elérhetőségi adatait. A garanciálisan javított terméket ingyenesen, földi szállítással juttatjuk vissza Önnek.

A garanciális igényeket közvetlenül a támogatási lapon kell benyújtani, a következő címen: www.logitech.com . Az Ultimate Ears címei és kapcsolatfelvételi adatai a termékhez mellékelt dokumentációban és az alábbi webhelyen találhatók: www.logitech.com .

A felelősség korlátozása

AZ ULTIMATE EARS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMINEMŰ EGYEDI, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A BEVÉTELKIESÉST, NYERESÉG- VAGY ADATVESZTÉST (LEGYEN AZ AKÁR KÖZVETETT, AKÁR KÖZVETLEN), ILLETVE A TERMÉK BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSÁNAK MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜZLETI KÁROKAT, AKKOR SEM, HA AZ ULTIMATE EARS ELŐZETESEN ÉRTESÜLT A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A beleértett garancia tartama

A GYÁRTÓ A JELEN EGYEDI TERMÉK ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGÉVEL ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁVAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI BELEÉRTETT GARANCIA ÉS FELTÉTEL IDŐTARTAMÁT A VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZZA, KIVÉVE, HA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ E KORLÁTOZÁS JELEN EGYEDI TERMÉKRE TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁT.

További jogok

Néhány állam törvényei tiltják a beleértett garancia időtartamának korlátozását, illetve a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre. A garancia meghatározott jogokat biztosít a vásárlónak, melyek a vonatkozó helyi (országonként, megyénként vagy más joghatóságonként eltérő) törvényi szabályozás alapján egyéb jogokkal is kiegészülhetnek.

Nemzetközi törvényes jogok

A fogyasztó nemzetközi árukereskedelmi szabályozás által biztosított jogait a jelen korlátozott garancia kikötései és feltételei nem érintik.

Az egyéb garanciák kizárása

Az Ultimate Ears egyetlen kereskedője, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult arra, hogy a garanciát bármilyen módon módosítsa, meghosszabbítsa vagy kiterjessze.

Garanciális időtartamok

Az Európai Unió területén a két évnél rövidebbnek jelzett garanciális időtartamok két évre hosszabbodnak.

Cím:

Ultimate Ears, 3 Jenner, Suite 180, Irvine, CA 92618

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése