Logitech és Adobe Affinity Ajánlati Feltételek

UGRÁS A FŐ TARTALOMRA
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH ÉS ADOBE AFFINITY AJÁNLAT
AJÁNLATI FELTÉTELEK

A RÉSZVÉTELHEZ VÁSÁRLÁS SZÜKSÉGES. AZ AJÁNLAT SEMMIS AZOKON A TERÜLETEKEN, AHOL JOGSZABÁLYI TILTÁSBA ÜTKÖZIK.

 1. JOGOSULTSÁG A Logitech és Adobe-affinitás-ajánlata („Ajánlat“) minden 18 évet betöltött, az Magyarország területén állandó lakhellyel rendelkező személy (a „Résztvevők“) számára érvényes. Az Ajánlattal nem élhetnek a Logitech Europe SA és leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak, az Adobe INC. („Adobe”) és leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak, valamint a hirdető ügynökségek és a tisztviselői, igazgatói és alkalmazottai, az Ajánlat anyagainak kidolgozásában, előállításában és terjesztésében részt vevő személyek, azok közvetlen családtagjaik vagy velük egy háztartásban élők (akár függetlenek tőlük, akár nem). A jelen Ajánlatban való részvétellel a Résztvevő feltétel nélkül vállalja, hogy a jelen Ajánlati Feltételekhez tartják magukat.

 2. A PROMÓTER A Logitech Europe SA („Promóter”), amelynek székhelye: EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Svájc, támogatja és lebonyolítja az Ajánlatot. Az Ajánlattal kapcsolatos bármely kérdést küldje e-mailben az adobeaffinity@logitech.com címre az Ajánlatra hivatkozva. A cím kizárólag a támogatással kapcsolatos érdeklődésre szolgál, és egyéb írásos kommunikációt nem fogad.

 3. A RÉSZVÉTEL MÓDJA A Résztvevőnek meg kell vásárolnia egyet (1) az alábbi Logitech-termékek közül: Machez készült Logitech MX Master 3S, Machez készült Logitech MX Mechanical Mini, Logitech MX Master 3S, Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini, Logitech MX Anywhere 3, Machez készült Logitech MX Anywhere 3, Logitech MX Keys, Machez készült Logitech MX Keys, Logitech MX Keys Mini, Machez készült Logitech MX Keys Mini, Logitech Craft vezeték nélküli billentyűzet, Logitech MX Vertical vagy Logitech MX Ergo („Az ajánlatba bevont eszközök”) kizárólag a Logitech hivatalos webhelyén (www.logitech.com) (további feltételek érvényesek) az Ajánlatban való részvételre alább ismertetett promóciós időszak alatt, és igényt tarthatnak vagy egy (1) ingyenes hozzáférésre az Adobe Creative Cloud Fotós csomaghoz két (2) hónapig, amely csomag tartalmazza az Adobe Photoshop, az Adobe Photoshop Lightroom, az Adobe Lightroom Classic, az Adobe Spark alkalmazásokat és 20 GB felhőtárhelyet vagy egy (1) ingyenes hozzáférést az Adobe Creative Cloud Összes alkalmazás csomaghoz egy (1) hónapig, amely csomag tartalmazza a teljes Creative Cloud programcsomagot, benne az Adobe Photoshop, az Adobe InDesign, az Adobe Premiere Pro, az Adobe Illustrator, az Adobe XD és az Adobe Acrobat DC alkalmazásokat („Ajándék”). A Résztvevő e-mail-címenként és Rendelésenként csak (1) Ajándékra tarthatnak igényt (függetlenül a rendelt Ajánlatba bevont eszközök számától). Ez az Ajánlat nem vonható össze a Promóter vagy az Adobe egyidejűleg érvényes egyéb ajánlatával.

  A Résztvevő a rendelés visszaigazolásában egyedi hivatkozást fog kapni. Az Ajándék igényléséhez a Résztvevőnek követnie kell a rendelés visszaigazolásában kapott egyedi hivatkozást. A hivatkozás az www.adobepartneroffer.com webhelyen lévő beváltási portálra vezet (további feltételek érvényesek), ahol a Résztvevő utasításokat talál az Ajándék kiválasztására, és be kell jelentkeznie Adobe-fiókjával vagy létre kell hoznia azt. A nem igényelt Ajándék nem lesz újra kiküldve a Résztvevőnek.

 4. PROMÓCIÓS IDŐSZAK Az Ajánlat a Magyarország 2020. december 17-án 09:01-kor kezdődik és 2023. November 30-én 23:59-ig tart (közép-európai idő szerint)(„Promóciós időszak”).

 5. BEVÁLTÁSI IDŐSZAK Az Ajándék 2020. december 17-án 09:01-től 2024. január 31-én 23:59-ig (közép-európai idő szerint)(„Beváltási időszak”) igényelhető.

 6. LICENC BIZTOSÍTÁSA A Résztvevő megtartja minden nevezésére vonatkozó tulajdonjogát, azonban a Résztvevő minden nevezése részletei és egésze vonatkozásában egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, örökös, jogdíjmentes, teljesen fizetett, továbbengedélyezhető és átruházható licencet ad a Promóternek és kapcsolt vállalkozásainak az Ajánlattal kapcsolatos használati, adaptálási, módosítási, közzétételi, sokszorosítási, terjesztési, származtatottmunka-készítési, nyilvános megjelenítési, az Ajánlattal kapcsolatos vagy a Logitech-termékek marketingjével, reklámjával és promóciójával kapcsolatos tevékenységre. A fenti közzétételeket a Promóter használhatja (i) kiskereskedelmi marketing erőfeszítéseihez, beleértve a kiállítási standokat, katalógusokat, postai küldeményeket, vásárlási helyeket vagy egyéb üzletek kiállításait; és (ii) e-kereskedelmi erőfeszítéseihez, beleértve a Promóter webhelyeit bármely médiaformátumban és bármely média- vagy közösségi csatornán keresztül is.

 7. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Az Ajándék nem helyettesíthető, nem ruházható át és nem váltható pénzegyenértékre, kivéve ha ezt a Promóter teszi, aki fenntartja a jogot az Ajándék összemérhető vagy magasabb értékkel való helyettesítésére. Az Ajándékkal kapcsolatos minden adó és vám kizárólag a Résztvevőt terheli.

  Amennyiben a Résztvevő visszaküldi az Ajánlatba bevont eszközt, az Ajándékra vonatkozó igénye érvényét veszti, és a Résztvevő nem lesz jogosult Ajándék igénylésére vagy kézhezvételére jelen Ajánlat keretei között. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Résztvevő a Fogyasztóvédelmi törvény alapján gyakorolja törvényes jogait, mert az Ajánlatba bevont eszköz hibás.

  A Promóter döntései véglegesek és minden szempontból kötelezőek az Ajánlattal kapcsolatos minden kérdésben. A Promóter és partnerei nem vállalnak felelősséget a hiányos, elveszett, nem fellelhető, sérült, késedelmes, késleltetett vagy elrontott regisztrációkért vagy e-mailekért, valamint a nevezési információk helytelen vagy pontatlan rögzítéséért, ideértve, de nem kizárólagosan a telefonvonalak vagy számítógép-hálózatok, a számítástechnikai eszközök vagy ezek kombinációjának működésében történő műszaki meghibásodások, emberi vagy műszaki hibák, mulasztások vagy megszakítások okozta eseteket.

  Csak a teljesen kitöltött online regisztrációk fogadhatók el. Minden beküldött regisztráció a Promóter tulajdona. A Promóter fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül felmondja az Ajánlatot, részben vagy egészben, vagy bármilyen módon és bármilyen okból módosítsa az Ajánlatot, beleértve korlátozás nélkül is, ha a Promóter saját belátása szerint megállapítja, hogy csalás, technikai hibák vagy bármely más, a Promóter észszerű ellenőrzésén kívül eső tényező csökkenti az Ajánlat integritását. A Promóter fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon bármely személyt, ha az szerinte manipulálja az alkalmazást, vagy a jelen Ajánlati Feltételek megsértésével jár el. Bármely személynek az Ajánlat törvényes lebonyolításának szándékos aláásására tett kísérlete a büntetőjog és a polgári jog megsértését jelenti, és ha ilyen kísérlet történne, a Promóter fenntartja a jogot, hogy a törvény által megengedett legnagyobb mértékű kártérítést kérjen az ilyen személytől.

  Ha a Promóter észszerű ellenőrzésén kívül eső olyan cselekmény, mulasztás, esemény vagy körülmény következik be, amely megakadályozza a Promótert a jelen Ajánlati Feltételek betartásában, a Promóter nem vállal felelősséget kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelméért. A Promóter fenntartja a jogot az Ajánlat módosítására, késleltetésére, elhalasztására vagy visszavonására, amennyiben az észszerű ellenőrzésén kívül eső körülmények merülnek fel.

 8. NYILVÁNOSSÁGI KÖZLEMÉNY Az Ajándék elfogadása, amennyiben törvény nem tiltja, a Résztvevő beleegyezését jelenti ahhoz, hogy a Promóter bármilyen célra felhasználhatja nevét, fényképét, címét, hangját, képmását és Ajándékadatait, korlátozás nélkül beleértve kereskedelmi, reklám és promóciós célokat további fizetés vagy kompenzáció nélkül.

 9. ADATVÉDELEM; ADATGYŰJTÉS A Résztvevő által az Ajánlattal kapcsolatosan biztosított információkra a Promóter https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html címen olvasható adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

 10. FENNMARADÓ HATÁLY Ha a jelen Ajánlati Feltételek bármely pontja törvénytelennek, érvénytelennek vagy egyéb módon végrehajthatatlannak bizonyul, akkor annak megszüntetése és törlése mellett a fennmaradó rendelkezések fennmaradnak és hatályban maradnak.

 11. JOGVITÁK A nevezés elküldésével a Résztvevő beleegyezik, hogy: (a) az Ajánlatból eredő vagy azzal összefüggő, de az Ajánlat lebonyolításán kívüli minden jogvitát, követelést és kereseti okot külön kell megoldani, bármilyen formájú csoportos keresethez folyamodás nélkül, és kizárólag az illetékes bíróság által; (b) minden követelés, ítélet és kártérítés a tényleges felmerült készpénzkiadásokra korlátozódik, ideértve az Ajánlatra nevezéssel kapcsolatos költségeket is, de semmiképpen sem az ügyvédi díjakat; és (c) a Résztvevő semmilyen körülmények között nem kaphat kártalanítást, és a résztvevő ezennel lemond a büntető, járulékos és következményes és minden egyéb kártérítés igénylésének jogáról, a tényleges készpénzkiadások kivételével, valamint a károk megsokszorozásához vagy egyéb módon való növeléséréhez való minden jogáról. A jelen Ajánlati Feltételek felépítését, értelmezését és végrehajthatóságát vagy Résztvevő és a Promóter ezen Ajánlattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit érintő minden problémát és kérdést Svájc törvényei irányítanak és értelmeznek a jogválasztás vagy a nemzetközi jogi normák érvényre juttatása nélkül. A jelen Ajánlati Feltételekből eredő bármely jogviták rendezésében a svájci Lausanne-i bíróságok illetékesek. Ezek a bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

 12. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA A PROMÓTER SEM KIFEJEZETT, SEM RÁUTALÓ MÓDON NEM VÁLLAL AZ AJÁNLATBAN SEMMINEMŰ KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT VAGY GARANCIÁT AZ AJÁNDÉKOKRA VAGY A RÉSZTVEVŐ RÉSZVÉTELÉRE VONATKOZÓAN. AZ AJÁNLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL A RÉSZTVEVŐ ELFOGADJA, HOGY MENTESÍTI A PROMÓTERT, ALKALMAZOTTAIT, TISZTSÉGVISELŐIT, IGAZGATÓIT, RÉSZVÉNYESEIT, ÜGYNÖKEIT, KÉPVISELŐIT, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAIT, ANYAVÁLLALATAIT, REKLÁM-, PROMÓCIÓS ÉS VÉGREHAJTÁSI ÜGYNÖKSÉGEIT ÉS JOGTANÁCSOSAIT MINDEN VESZTESÉGTŐL, KÁRTÓL, JOGOKTÓL, IGÉNYEKTŐL ÉS CSELEKEDETEKTŐL, AMELY AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN VAGY VALAMELY AJÁNDÉK ELFOGADÁSÁBÓL, BIRTOKLÁSÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, HALÁLT, DOLOGBAN OKOZOTT KÁRT ÉS NYILVÁNOSSÁGI JOGOKON, JÓ HÍRNÉV VAGY A MAGÁNSZFÉRA MEGSÉRTÉSÉN ALAPULÓ KÖVETELÉST.

Bevásárlókocsi

Az Ön bevásárlókocsija jelenleg üres. Vásárlás kezdése