Logitechin tavaramerkkejä koskevat ohjeet

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Logitech-tuotemerkin käyttöohjeet

Logitech-tuotemerkin käyttöohjeet

Nämä ohjeet ovat kaikille, mukaan lukien – muttei näihin rajoittuen – Logitechin käyttöoikeuden omistajat, valtuutetut jälleenmyyjät, jakelijat, jälleenmyyjät, kehittäjät ja asiakkaat, jotka haluavat käyttää Logitechin tuotemerkkejä kampanja-, mainos-, opetus- tai viitemateriaaleissa verkkosivustoilla, tuotteissa tai pakkauksissa tai jollakin muulla tavalla tai jossakin muussa ominaisuudessa kuin näissä ohjeissa on erikseen mainittu.

Näiden ohjeiden noudattaminen suojaa Logitechin tuotemerkkioikeuksia ja vahvistaa Logitechin yritys- ja brändi-identiteettiä. Käyttämällä Logitechin tuotemerkkiä tunnustat, että Logitech on kyseisen tuotemerkin ainoa omistaja, että et sekaannu Logitechin oikeuksiin käyttää tuotemerkkiä mukaan lukien haasta Logitechin oikeutta käyttää, rekisteröidä tai hakea rekisteröintiä tuotemerkilleen missään päin maailmaa ja että et vahingoita, väärinkäytä tai saata huonoon maineeseen Logitechin tuotemerkkejä tai mitään sanaa tai merkkiä, joka muistuttaa erehdyttävästi Logitechin tuotemerkkejä. Jos käyttäessäsi Logitechin tuotemerkkejä hankit positiivista julkisuutta jollekin näistä merkeistä, kaikki tämä positiivinen julkisuus siirtyy automaattisesti Logitechille ja sinun tehtävänäsi on tehdä toimenpiteet tai saattaa voimaan asiakirjat, jotka ovat tarpeen tälle siirrolle.

Voit käyttää Logitechin tuotemerkkejä tai tuotenimiä, jos viittaat suoraan Logitechin tuotteisiin. Logitech ei vastusta sitä, että viittaat Logitechin tuotemerkkeihin tai tuotenimiin (mutta ei logoihin ja designmerkkeihin), mikäli noudatat alla olevia tuotemerkin käyttöä koskevia ohjeitamme ja mikäli viitekäyttö ei esitä Logitechia väärässä valossa. Tämän lisäksi et saa antaa yleisölle harhaanjohtavaa kuvaa Logitechin sponsorisuhteesta, kytköksistä tai tuesta yrityksellesi, sen tuotteille tai sen palveluille.

1. Merkitse Logitechin tuotemerkit asianmukaisesti

Logitech-tuotemerkkien asianmukainen merkitseminen tarkoittaa sitä, että tuotemerkit merkitään asianmukaisella tuotemerkkisymbolilla (® tai TM) verkkosivustollamme julkaistujen tuoteluetteloiden antaman mallin mukaisesti ja että käytössä ovat oikeat tuotekuvaukset ja yleisnimet. Älä muuta tuotemerkin kirjoitusasua, käytä omistus- tai monikkomuotoa tai käytä tuotemerkkiä substantiivina tai verbinä. Voit alleviivata tai lihavoida nimen tai kirjoittaa sen kursiivilla.


Älä käytä ®-rekisteröintisymbolia, kun viittaat Logitechiin yrityksenä. Käytä symbolia 
vain, kun viittaat Logitechin tuotteisiin ja palveluihin. Molemmat tuotemerkkisymbolit (® ja TM) tulee kirjoittaa yläindeksiin ja niiden tulee olla huomaamattomampia kuin Logitechin tuotteen tai palvelun nimi.

2. Käytä tuotemerkki-ilmoituksia

Sinun tulee viitata koko tuotenimeen ja käyttää asianmukaisia tuotemerkkisymboleita tuotemerkki(e)mme kanssa ensimmäisellä ja huomiota herättävimmällä mainintakerralla tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Sisällytä maininta Logitechin omistussuhteesta tuotemerkkiin käyttöohjeiden, pakkauksen tai mainoksen osioon, jossa luetellaan oikeuksia. Tuotemerkkimaininnan oikea muotoilu on seuraava:

“Logitech, Logi ja vastaavat logot ovat Logitech Europe SA:n ja/tai sen yhdysvaltalaisten tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.” 

3. Yhdenmukaisuus

Voit mainita, jos tämä on totta, että Logitechin tuote on yhteensopiva yrityksesi tuotteen kanssa, käyttämällä sopivaa ilmaisua, kuten “voidaan käyttää [...] kanssa,” “käyttö [...] kanssa” tai "yhteensopiva [...] kanssa” , kunhan käyttämäsi ilmaisutapa ei herätä hämmennystä tuotteiden alkuperästä tai valmistajasta. Logitechin tuotemerkki ei saa olla osa tuotteesi nimeä, ja sen on oltava vähemmän huomiota herättävä kuin oma tuotenimesi. Et saa tahallaan antaa Logitechia tai Logitechin tuotteita tai palveluja koskevia lausuntoja, jotka ovat perättömiä, harhaanjohtavia, virheellisiä, vilpillisiä tai mahdollisesti vahingollisia Logitechille ja sen tytäryhtiöille.

4. Julkaisut, seminaarit ja konferenssit

Voit viitata Logitechiin ja Logitechin tuotteisiin, jos (a) julkaisu, seminaari tai konferenssi liittyy Logitechiin tai Logitechin tuotteeseen; (b) nimesi ja logosi ovat Logitechin vastaavia näkyvämmin esillä kaikissa esitykseen liittyvissä tulostetuissa materiaaleissa; (c) sisällytät esitykseen Logitechin sponsorisuhdetta, kytköksiä ja tukea koskevan vastuuvapauslausekkeen ja (d) sisällytät esitykseen tuotemerkkimaininnan, joka noudattaa yllä mainittua ilmoitusmuotoa.

5. Kauppatavarat 

Älä valmista, myy tai luovuta kauppatavaroita, mukaan lukien (muttei näihin rajoittuen) mukeja, t-paitoja jne., joissa on Logitechin tuotemerkkejä, mukaan lukien logoja, paitsi jos olet saanut Logitechin nimenomaisen kirjallisen suostumuksen tuotemerkin käyttöön.

6. Visuaalinen ilme

Älä jäljittele Logitechin logoja, visuaalista ilmettä tai muita Logitechin tuotteiden, tuotepakkausten tai verkkosivuston ominaisuuksia missään materiaaleissasi, mukaan lukien (muttei näihin rajoittuen) mainoksissa, tuotepakkauksissa, verkkosivuilla ja kampanjamateriaaleissa.

7. Sloganit ja iskulauseet

Älä käytä tai jäljittele Logitechin sloganeita tai iskulauseita.

8. Toimialuenimet

Et saa käyttää Logitechin tuotenimen kanssa identtistä tai lähes identtistä ilmaisua toimialuenimenä tai toisen tason toimialuenimenä

9. Muut kehittäjät

Minkä tahansa Logitechin tuotemerkin käytön tulee olla yhdenmukaista Logitechin tuotemerkin käyttöä koskevien ohjeiden kanssa. Erityisen tärkeää on käyttää oikeaa Logitechin tuotemerkkiä kokonaisuudessaan. Älä lyhennä sitä millään tavalla, käytä sen johdannaista tai sisällytä sitä sanaleikkiin:

Älä myöskään viittaa Logitechin tuotemerkillä tuoteryhmään.  Älä myöskään käytä Logitechin tuotteen kuvausta, ellei sovellusta käytetä vain kyseisen Logitechin tuotteen kanssa.

Logitechin yrityslogon ja designmerkkien käyttöä koskevia ohjeita

Logitechin yrityslogoa ja muita designmerkkejä ei tule käyttää mihinkään tarkoitukseen ilman Logitechin nimenomaista kirjallista suostumusta tuotemerkin käyttöön. Nämä merkit ovat nimenomaan tarkoitukseensa suunniteltuja merkkejä, ja niitä ei saa latoa uudelleen eikä muokata millään tavoin. Alla ovat yrityslogon ja designmerkkien käyttöä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet.

1. Yrityslogon ja designmerkkien yhdistäminen muihin graafisiin merkkeihin

Logitech-logo ja Logitechin designmerkit eivät koskaan esiinny minkään muun symbolin tai kuvakkeen kanssa eikä niitä sijoiteta neliön, ympyrän tai minkään muun muodon sisäpuolelle.

2. Käyttö

Logitech-logoa ja designmerkkejä voidaan käyttää vain silloin, kun viitataan Logitechiin tai Logitechin tuotteisiin tai palveluihin. Yllä mainittujen väriä, kokoa ja sijoittamista koskevien sääntöjen lisäksi kolmansien osapuolten on hyväksyttävä myös seuraavat käyttöehdot, kun he käyttävät yrityslogoamme ja designmerkkejämme. Sellainen yrityslogon ja designmerkkien käyttö, joka ei ole näiden käyttöehtojen mukaista, on ankarasti kielletty:

  1. Logitech-logoa ja designmerkkejä voidaan käyttää vain Logitechin tai Logitechin tuotteiden tai palveluiden merkitsemiseen.
  2. Logitechin logoa ja designmerkkejä ei saa käyttää tavalla, joka vihjaa, että yrityksesi on Logitechin sponsoroima tai tukema tai että sillä on kytköksiä Logitechiin.
  3. Logitechin logoa ja designmerkkejä ei saa käyttää tavalla, joka vihjaa, että yrityksesi tarjoamat tuotteet, palvelut tai verkkosivustot ovat Logitechin sponsoroimia tai tukemia tai että niillä on kytköksiä Logitechiin.
  4. Logitechin logoa ja designmerkkejä ei saa käyttää tavalla, joka väheksyy Logitechia tai sen tytäryhtiöitä, tuotteita tai palveluja.
  5. Logitechin logon ja designmerkkien ei tule koskaan esiintyä suurempana ja/tai huomiota herättävämpänä kuin yrityksesi kauppanimi, palvelunimi tai tuotemerkki missään yrityksesi tuottamassa tai toimittamassa materiaalissa.
  6. Logitechin logon ja designmerkkien tulee esiintyä yhdessä seuraavan alaviitteen kanssa: “(Tuotemerkki) on Logitechin rekisteröity tuotemerkki tai tuotemerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.”
  7. Logitechin logoa ja designmerkkejä tulee käyttää Logitechin tarjoamassa muodossa tekemättä muutoksia väriin tai muotoiluun. Digitaalista tai tulostusvalmista kuvamateriaalia tarjotaan vain monistustarkoituksiin.
  8. Logitech varaa oikeuden vastustaa tuotemerkkiensä epäoikeudenmukaista käyttöä tai väärinkäyttöä tai muita soveltuvan lain rikkomuksia.

 

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko