Käyttöehdot

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: tammikuu 2022
Pääset aikaisempien versioiden arkistoon napsauttamalla tästä.

Nämä käyttöehdot (”ehdot”) ovat lainvoimainen sopimus asiakkaan ja Logitechin välillä ja niissä on määritelty tavat, joilla asiakas saa käyttää tätä web-sivustoa joko vierailijana, sisällöntuottajana tai rekisteröitynä käyttäjänä. Tämän web-sivuston avaaminen, käyttäminen ja tietojen lähettäminen sille riippuvat näiden ehtojen noudattamisesta, joten asiakkaan tulee lukea ne tarkkaan ennen sivuston käyttämistä. Logitech pidättää oikeuden koska tahansa rajoittaa asiakkaan pääsyoikeutta web-sivustoon tai evätä sen kokonaan tai lakkauttaa asiakkaan rekisteröidyn tilin pysyvästi tai tilapäisesti, mikäli asiakas on laiminlyönyt sivustolle kirjattuja ehtoja ja toimintaohjeita, mukaan lukien nämä käyttöehdot, tai muusta syystä.

AVAAMALLA TÄMÄN WEB-SIVUSTON JA KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ MILLÄ TAHANSA TAVALLA HYVÄKSYT SITOUTUVASI NÄIHIN EHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA EHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ TÄLLÄ WEB-SIVUSTOLLA OLEVIA TIETOJA ÄLÄKÄ LÄHETÄ WEB-SIVUSTOLLE TIETOJA MILLÄÄN TAVALLA.


Muutokset näihin ehtoihin

Logitechilla on oikeus muuttaa, muokata ja päivittää näitä ehtoja sekä tehdä niihin lisäyksiä ja poistoja koska tahansa. Asiakasta pyydetään tarkastamaan nämä ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Jos web-sivustolle tehdään muutoksia ja asiakas jatkaa sivuston käyttöä kyseisten muutosten jälkeen, tämän katsotaan ilmaisevan, että hän hyväksyy kyseiset muutokset.


Tähän web-sivustoon tehdyt muutokset

Logitech pyrkii jatkuvasti parantamaan tätä web-sivustoa ja sen hyödyllisyyttä asiakkaalle. Näin ollen se voi lisätä sivustolle ylimääräisiä palveluja tai tehdä muutoksia nykyisiin palveluihin. Mikäli Logitech tekee kyseisiä muutoksia, näitä ehtoja sovelletaan uusiin palveluihin ja mihin tahansa muutoksiin, joita nykyisiin palveluihin on tehty.


Käyttäjää koskevat tiedot

Tiettyjen tämän web-sivuston osien käyttäminen edellyttää, että asiakas antaa itseään koskevia tietoja, esimerkiksi etunimensä, sähköpostiosoitteensa, salasanansa, kaupunkinsa, maansa ja postinumeronsa. Tilin tietojen, myös salasanan, pitäminen salassa on täysin asiakkaan vastuulla. Asiakas on myös täysin vastuussa kaikista tilin tapahtumista. Asiakas hyväksyy, että hänen on ilmoitettava Logitechille viipymättä kaikesta käyttäjätilin tai salasanan luvattomasta käytöstä ja kaikista muista tietosuojan loukkauksista. Asiakas saattaa olla vastuussa menetyksistä, joita Logitechille tai kenelle tahansa muulle tämän web-sivuston käyttäjälle koituu siitä, että joku käyttää hänen Logitech-tunnustaan, tiliään tai salasanaansa.

Asiakas ei saa käyttää kenenkään muun Logitech-tunnusta, salasanaa tai käyttäjätiliä ilman kyseisen Logitech-tunnuksen, salasanan tai käyttäjätilin haltijan suostumusta. Logitech ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas on laiminlyönyt näitä velvollisuuksia.


Tietosuojakäytäntö

Logitech kunnioittaa asiakkaan tietosuojaa ja suojaa parhaansa mukaan asiakkaan Logitechille luovuttamia tietoja. Logitechin tietosuojakäytäntö on nähtävissä osoitteessa www.logitech.com/privacy. Käyttämällä tätä web-sivustoa asiakas hyväksyy tietosuojakäytäntömme ehdot.

Logitechilla on käytössään tietoturvatoimia, jotka suojaavat Logitechin haltuun luovutettuja tietoja menetykseltä, väärinkäytöltä ja muuntamiselta. Nämä tietoturvatoimet on kuvattu tietosuojakäytännössämme.

Vaikka Logitech on ryhtynyt tietosuojakäytännössä kuvailtuihin toimiin sen varmistamiseksi, että asiakkaan henkilökohtaiset tiedot välitetään ja luovutetaan ainoastaan tietosuojakäytännön mukaisesti, Logitech ei takaa, että muut osapuolet eivät voi siepata asiakkaan antamia henkilökohtaisia tietoja ja purkaa niiden salausta.


Tukifoorumit, blogit ja luokitukset sekä arviot

Logitech on luonut toistaiseksi englanninkielisiä tukifoorumeita, blogeja, yhteisöalueita ja ryhmäkeskusteluita, jotta asiakkaat voivat mm. jakaa kokemuksiaan, esittää kysymyksiä ja vastata toisten kysymyksiin sekä jakaa arvioitaan Logitechin tuotteista ja palveluista (näihin viitataan vastedes ”verkkoyhteisöinä”). Me tiedämme, että Logitechin verkkoyhteisöt heijastavat käyttäjiensä monimuotoisuutta ja tarjoavat kiinnostavan paikan jakamiselle, oppimiselle ja vuorovaikutukselle. Tässä yhteisöllisessä hengessä olemme laatineet englanninkieliset perussäännöt ja -ohjeet, joita kaikkien jäsenten, osallistujien, sisällöntuottajien ja käyttäjien on noudatettava. Nämä ohjeet on sisällytetty näihin ehtoihin, ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.logitech.com/support/guidelines.


Sisältö

Logitech omistaa kaiken seuraavan tällä web-sivustolla olevan sisällön, tai sillä on oikeus valvoa kyseistä sisältöä tai sillä on kyseiseen sisältöön omistusoikeus: tekstit, grafiikat, käyttöliittymät tai graafiset käyttöliittymät, tavaramerkit, logot, musiikki, äänet, kuvamateriaali, valokuvat ja tietokonekoodit (”sisältö”), mukaan lukien muun muassa suunnittelu, rakenne, koordinointi, ilmaisu ja käyttötuntuma. Lisäksi Logitech omistaa kyseisen sisällön asettelun tai sillä on oikeus valvoa kyseisen sisällön asettelua tai sillä on omistusoikeus kyseisen sisällön asetteluun. Kaikki kyseinen sisältö on suojattu visuaalista ulkoasua, tekijänoikeutta, patenttia ja tavaramerkkiä koskevalla lainsäädännöllä ja monilla muilla teollisoikeuksilla sekä epärehellistä kilpailua koskevalla lainsäädännöllä. Ellei tietty sisältö kuulu jonkin toisen sopimuksen piiriin (esim. ohjelmiston käyttöoikeussopimus, palveluehdot tms.), Logitech myöntää asiakkaalle rajoitetun luvan käyttää sisältöä näiden ehtojen puitteissa, kunhan tämän sisällön käyttö tapahtuu ainoastaan asiakkaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin informatiivisiin tarkoituksiin.

Sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, esittää, lähettää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, mukaan lukien muun muassa sähköisessä tai mekaanisessa muodossa, monistamalla, äänittämällä tai muilla keinoilla ilman Logitechin ja/tai omistajan erityistä kirjallista ennakkosuostumusta, ellei tätä ole erityisesti sallittu sovellettavassa sopimuksessa tai sisällössä itsessään. Käyttäjä ei myöskään saa ”peilata” mitään tällä web-sivustolla tai millään muulla palvelimella olevaa sisältöä ilman Logitechiltä saatua kirjallista ennakkosuostumusta.


Käyttäjäsisällön lähettäminen

Asiakas voi mahdollisesti lähettää tietyille tämän web-sivuston alueille sisältöä, esim. omia kokemuksiaan, neuvoja, suosituksia, mielipiteitä, tietoja, viestejä tai muuta materiaalia (”oma sisältö”). Asiakkaan on syytä pitää mielessään, että nämä alueet ovat julkisia ja yleisesti luettavissa. Asiakas saa lähettää omaa sisältöään vain julkisille alueille ja silloin, kun se on sallittua. Näitä ehtoja tai kolmannen osapuolen oikeuksia rikkovan sisällön lähettäminen on kiellettyä.

Logitechillä ei ole omistusoikeutta mihinkään asiakkaan lähettämään omaan sisältöön. Lähettämällä omaa sisältöään web-sivuston julkisille alueille asiakas antaa kuitenkin Logitechille ja sen tytäryhtiöille sekä kumppaneille ja jälleenmyyjille pysyvän, peruuttamattoman ja maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, näyttää, esittää, jaella, muokata, käyttää johdannaisteosten pohjana, alilisensoida ja markkinoida asiakkaan omaa sisältöä missä tahansa viestintävälineessä ja millä tahansa tavalla sekä käyttää ja alilisensoida asiakkaan nimeä, kuvaa, biografisia tietoja, ääntä, videokuvaa ja valokuvaa (soveltuvin osin) liittääkseen asiakkaan lähettämät tiedot asiakkaaseen. Asiakkaan oman sisällön lisäksi otamme mielellämme vastaan palautetta. Asiakas hyväksyy, että Logitech voi käyttää kaikin tavoin ja rajoituksetta kaikkia asiakkaan lähettämiä kommentteja, neuvoja, suosituksia, ehdotuksia, valituksia ja muuta palautetta, joka koskee tätä web-sivustoa, Logitechin tuotteita ja/tai palveluita, ja että Logitech omistaa kaikkien asiakkaan palautteen pohjalta tehtyjen tai asiakkaan palautetta osana käyttävien ratkaisujen immateriaalioikeudet.


Ei lainvastaista tai kiellettyä käyttöä

Käyttäessään tätä web-sivustoa asiakas EI saa tehdä seuraavaa:

 • estää toisia käyttäjiä käyttämästä tätä web-sivustoa tai haitata sen käyttöä
 • julkaista tai lähettää lainvastaista, vilpillistä, herjaavaa, halventavaa, rasistista, seksististä, siveetöntä, pornografista, rienaavaa, uhkaavaa, solvaavaa, vihamielistä, loukkaavaa tai muuten sopimatonta tietoa
 • julkaista tai lähettää sellaista käytöstä sisältävää tietoa, joka on rikollista, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen, on ammatillisen palvelun valtuuttamatonta harjoittamista tai muuten rikkoo paikallisia, alueellisia, kansallista tai muiden maiden lakeja, muun muassa Yhdysvaltain vientilakeja ja -asetuksia, tai kehottaa sellaiseen käytökseen
 • käyttää ”Logitech”- tai ”Logi”-nimiä, -toimialuenimiä, -tavaramerkkejä, -logoja tai -tunnuksia käyttäjä- tai näyttönimessään tai muuten antaa ymmärtää, että asiakkaalla on Logitechiin työ- tai kumppanuussuhde
 •  teeskennellä olevansa joku muu tai jonkun muun edustaja tai tekeytyä muuksi henkilöksi tai tahoksi
 • loukata toisen käyttäjän tai tahon yksityisyyttä tai henkilökohtaisia oikeuksia tai omistusoikeuksia
 • lähettää pyytämättä mainoksia, markkinointimateriaaleja, ketjukirjeitä, pyramidi- tai Ponzi-huijauksia, sijoitustilaisuuksia tai -ohjelmia tai muita kaupallisia viestejä (ellei Logitech ole niitä nimenomaan sallinut) tai osallistua roskapostin lähettämiseen, tietojen kalasteluun tai palvelunestohyökkäyksiin
 • julkaista, lähettää, monistaa, jaella tai millään tavalla hyödyntää tämän web-sivuston kautta saamiaan tietoja, ohjelmistoja tai muita materiaaleja kaupallisiin tarkoituksiin (paitsi siinä tapauksessa, että tietojen, ohjelmistojen tai muun materiaalin tarjoaja on sen nimenomaisesti sallinut)
 • käyttää web-sivustoa luomaan liikennettä muille sivustoille
 • loukata kenenkään henkilön tai minkään tahon immateriaalioikeuksia tai vastaavia oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit ja patentit
 • ladata, lähettää, julkaista, kopioida tai jaella millään tavalla tämän web-sivuston kautta saamiaan tietoja, ohjelmistoja tai muuta materiaalia, joka kuuluu tekijänoikeuksien tai muiden omistusoikeuksien piiriin, tai näistä johdettuja teoksia ilman tekijänoikeuksien haltijan tai oikeuksien omistajan suostumusta 
 • ladata, julkaista, monistaa, lähettää tai millään tavalla jaella mitään tämän web-sivuston osaa tai niistä johdettuja teoksia ilman Logitechin kirjallista ennakkosuostumusta, sillä tämä web-sivusto on suojattu Yhdysvaltain ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla
 • ryhtyä toimiin, jotka tuottavat kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen tämän web-sivuston tai Logitechin järjestelmien tai verkkojen tai muiden tähän web-sivustoon tai Logitechiin liittyvien järjestelmien tai verkkojen infrastruktuurille
 • väärentää otsikkoja tai muuten muokata tunnisteita minkä tahansa sellaisen viestin tai lähetyksen alkuperän väärentämiseksi, joka lähetetään Logitechille tällä web-sivustolla tai tämän web-sivuston kautta tai minkään tällä web-sivustolla tai tämän web-sivuston kautta tarjottavan palvelun kautta
 • käyttää mistään syystä mitään hakurobottia, spider- tai scraper-hakuohjelmaa tai muuta automaattista keinoa käydä tässä web-sivustossa tai palveluissa ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme; tämä kohta ei kuitenkaan koske hakukoneiden suorittamaan indeksointia tai päivittämistä
 • julkaista tai lähettää tietoja tai ohjelmistoja, jotka sisältävät viruksen, troijalaisen, madon tai muun haitallisen komponentin
 • julkaista tai lähettää tietoja, tiedostoja tai ohjelmistoja, jotka sisältävät muun muassa viruksen, troijalaisen, madon, mainosohjelman, vakoiluohjelman, rikosohjelman, verkkograffitiohjelman, dropper-ohjelman, rootkit-ohjelman, näppäinpainallusten tallennusohjelman, botin tai muun haitallisen ohjelmiston tai ohjelmistoelementin.

Linkit kolmannen osapuolen web-sivustoihin ja palveluihin

Tämä web-sivusto voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen sivustoille, jotka eivät ole Logitechin valvonnassa. Näiden linkkien tarkoitus on tarjota asiakkaalle kattava ja hyödyllinen resurssivalikoima. Logitech ei ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai niillä tarjotuista tuotteista, tai linkitettyjen sivustojen sisältämistä linkeistä, tai tällaisiin sivustoihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Logitech tarjoaa nämä linkit asiakkaitaan hyödyttävänä palveluna, eikä linkin sisällyttäminen web-sivustoon merkitse, että Logitech antaa suosituksia tai takuita tai hyväksyy minkäänlaista vastuuta näiden kolmannen osapuolen sivustojen sisällöstä tai niillä tarjotuista palveluista.

Käyttäessään tätä web-sivustoa asiakas voi nähdä tietoja palveluista, tuotteista, tarjouksista ja kampanjoista, joiden tarjoaja on kolmas osapuoli, ei Logitech. Jos asiakas päättää käyttää kolmannen osapuolen palveluita tai tuotteita, hänen vastuullaan on lukea ja ymmärtää näiden kolmannen osapuolen palveluiden tai tuotteiden käyttöön liittyvät ehdot. Asiakas hyväksyy, että vastuu kolmannen osapuolen palveluiden tai tuotteiden laadusta kuuluu kolmannelle osapuolelle, ei Logitechille. Logitech esimerkiksi käyttää YouTubea videoiden isännöintialustana, ja tämän seurauksena asiakasta koskevat YouTuben käyttöehdot (nähtävillä osoitteessa https://www.youtube.com/t/terms), Googlen tietosuojakäytäntö mukaan luettuna (nähtävissä osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy).


Ei valvontavelvollisuutta

Logitechilla on oikeus mutta ei velvollisuutta valvoa ja/tai poistaa muiden web-sivustolle tuottamaa sisältöä. Joitakin yhteisöalueita ja muita alueita saatetaan valvoa sisällön asiaankuuluvuuden varmistamiseksi, mutta meillä ei ole velvollisuutta tarkastaa sisältöä etukäteen emmekä ole vastuussa tällaisen sisällön lähettämisestä. Pidätämme oikeuden evätä tietojen lähettämislupa, muokata lähetettyä sisältöä ja poistaa sisältöä mistä tahansa syystä. Logitech ei myöskään ole vastuussa tietojen poistamiseen liittyvistä ongelmista tai viivästyksistä.


Tekijänoikeusrikkomuksista valittaminen

Logitech kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Jos asiakas uskoo, että hänen tekijänoikeudella suojattua teostaan on kopioitu ja että se on käytettävissä web-sivustolla tavalla, joka voidaan tulkita tekijänoikeusrikkomukseksi, pyydämme asiakasta ilmoittamaan mahdollisesta tekijänoikeusrikkomuksesta meille. Ottaessaan yhteyttä meihin asiakkaan tulee antaa Logitechin tekijänoikeusedustajalle seuraavat tiedot:

 • täydellinen kuvaus tekijänoikeudella suojatusta teoksesta tai immateriaalioikeudesta, jota asiakkaan mukaan on rikottu
 • tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden haltijan valtuuttaman edustajan sähköinen tai fyysinen allekirjoitus
 • kuvaus siitä, missä asiakkaan mukaan tekijänoikeutta rikkova materiaali sijaitsee verkkosivustolla 
 • asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • vakuutus siitä, että olet vilpittömässä mielessä vakuuttunut siitä, että tekijänoikeuden haltija, sen edustaja tai laki eivät ole valtuuttaneet tekijänoikeudella suojatun teoksen käyttöä
 • asiakkaan allekirjoittama oikeudellisesti sitova vakuutus, että yllä mainitut ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa ja että asiakas on tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden haltija, tai että hänet on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden haltijan edustajana.

 

Logitechin edustaja on tavoitettavissa seuraavien yhteystietojen kautta:

Yhdysvalloissa
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Yhdysvaltojen ulkopuolella
Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Sähköpostitse 
http://support.logitech.com/response-center

Vain tekijänoikeusrikkomusilmoituksia koskeviin tiedusteluihin vastataan.


TAKUUTA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

ELLEI NIMENOMAISESTI TOISIN MÄÄRÄTÄ, TÄMÄ WEB-SIVUSTO JA KAIKKI TÄMÄN WEB-SIVUSTON SISÄLTÄMÄT TAI SILLÄ LINKITETYT MATERIAALIT, TIEDOT, LÄHETYKSET, MIELIPITEET TAI PALVELUT ANNETAAN KÄYTETTÄVÄKSI ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA LAIN SALLIMISSA ENIMMÄISRAJOISSA, EIVÄTKÄ LOGITECH TAI SEN TOIMITTAJAT, KOLMANSINA OSAPUOLINA OLEVAT HANKKIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT (JOIHIN VIITATAAN VASTEDES ”TOIMITTAJINA”) ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA EIVÄTKÄ NIMENOMAISIA JA KONKLUDENTTISIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI KONKLUDENTTISET TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA JA KÄYTTÖKELPOISUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA SEKÄ OMISTUSOIKEUTTA. LOGITECH EI TAKAA WEB-SIVUSTOLLE KIRJATTUJEN, SILLE LADATTUJEN TAI SEN KAUTTA LEVITETTYJEN NEUVOJEN, MIELIPITEIDEN, LAUSUNTOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, AJANKOHTAISUUTTA TAI LUOTETTAVUUTTA. LOGITECH TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ TÄMÄ WEB-SIVUSTO TÄYTTÄÄ ASIAKKAAN VAATIMUKSET TAI ODOTUKSET, ETTÄ TÄMÄ WEB-SIVUSTO TAI SILLÄ LINKITETYT TIEDOT, LÄHETYKSET, MIELIPITEET TAI PALVELUT OVAT KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, SUOJATUSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, TAI ETTÄ TÄLLAISEN KÄYTÖN TULOKSET OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI LUOTETTAVIA TAI ASIAKKAAN TARKOITUKSIIN SOVELTUVIA. LOGITECH EI VOI TAATA, ETTÄ MITKÄÄN TÄLTÄ WEB-SIVUSTOLTA LADATUT TIEDOSTOT TAI MUUT TIEDOT EIVÄT SISÄLLÄ MINKÄÄNLAISIA VIRUKSIA, HAITTAOHJELMIA, TARTUNTOJA TAI HAITALLISIA ELEMENTTEJÄ, MUKAAN LUETTUNA ESIMERKIKSI KAIKKI VIRUKSET, HAITTAOHJELMAT, TROIJALAISET, MADOT, MAINOSOHJELMAT, VAKOILUOHJELMAT, CRIMEWARE-OHJELMAT, VERKKOGRAFFITIOHJELMAT, DROPPER-KOODIT, ROOTKIT-OHJELMAT, KEYLOGGER-OHJELMAT, BOTTIOHJELMAT TAI MUUT HAITTAOHJELMAT TAI HAITALLISET OHJELMAELEMENTIT. LOGITECH EI MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAN TAI KUMPPANIN TOIMINNASTA INTERNETISSÄ TAI MUUTOIN. MITKÄÄN LOGITECHILLE TAI SEN TOIMITTAJILLE SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI TAI MUUTEN TOIMITETUT TIEDOT EIVÄT MUUTA TÄTÄ VASTUUVAPAUTUSLAUSEKETTA. Jotkin oikeusjärjestykset eivät hyväksy näitä rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä päde kaikilla lainkäyttöalueilla.


KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ LOGITECH (TAI LOGITECHIN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, SIJOITTAJAT, TYTÄRYHTIÖT, TOIMITSIJAT, VALTUUTETUT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, KUMPPANIT TAI TYÖNTEKIJÄT) EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUETTUNA ESIMERKIKSI VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTETTÄVYYDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ (SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ LOGITECHILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA), TAI JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN WEB-SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA, TÄMÄN WEB-SIVUSTON POISTAMISESTA TAI SULKEMISESTA, ASIAKKAAN LÄHETYSTEN TAI TIETOJEN OIKEUDETTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA, VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA TÄMÄN WEB-SIVUSTON SISÄLLÖSSÄ, KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI TOIMINNASTA TÄLLÄ WEB-SIVUSTOLLA, TÄMÄN WEB-SIVUSTON SISÄLTÄMISTÄ TAI SILLÄ LINKITETYISTÄ OHJEISTA, TIEDOISTA TAI PALVELUISTA, TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA TÄHÄN WEB-SIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ SYYSTÄ. LOGITECHIN JA SEN TOIMITTAJIEN YHTEINEN KORVAUSVELVOLLISUUS MISSÄÄN TÄMÄN WEB-SIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄSSÄ VAATIMUKSESSA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ EDELLISEN VUODEN KULUESSA KYSEISESTÄ PALVELUSTA MAHDOLLISESTI MAKSETTUA HINTAA TAI 100,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA SIITÄ RIIPPUEN, KUMMAN KORVAUSSUMMAN ARVO ON VÄHÄISEMPI. Jotkin lainkäyttöalueet, kuten New Jersey, eivät hyväksy näitä rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät päde New Jerseyssä eivätkä välttämättä muilla lainkäyttöalueilla.


Vastuusta vapauttaminen

Asiakas vapauttaa Logitechin, sen tytäryhtiöt ja näiden molempien toimihenkilöt, työntekijät ja toimitsijat kaikista vaatimuksista, vahingonkorvausvaatimuksista, kustannuksista ja korvausvelvollisuudesta, mukaan lukien kohtuulliset lakimieskulut, jotka kolmas osapuoli on esittänyt asiakkaan tekemisten tai tekemättä jättämisten vuoksi, jotka johtuvat tämän web-sivuston käytöstä. Logitech pidättää oikeuden puolustautua yksin kaikissa muutoin asiakkaan vastuusta vapauttamista edellyttävissä tapauksissa ja ottaa ne hallintaansa, ja asiakas suostuu tekemään yhteistyötä kohtuullisessa määrin Logitechin puolustautuessa vaatimuksilta. Edellä olevaa korvausehtoa ei sovelleta siltä osin kuin vaatimukset, vaatimukset, vahingot, kustannukset tai vastuut ovat seurausta Logitechin omasta huolimattomuudesta, petoksesta, tahallisesta vahingosta tai tahallisesta lainrikkomuksesta.


Käyttötietojen luovuttaminen

Logitech voi luovuttaa kaikki sen hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot (mukaan luettuna asiakkaan henkilöllisyys), kaikki asiakkaan lähettämät tiedot ja viestit sekä asiakkaan tämän web-sivuston tai tällä web-sivustolla tarjottujen palvelujen käyttöä koskevat tiedot, jos toteamme, että näiden tietojen luovutus on välttämätöntä, koska (1) ne liittyvät oikeusprosessiin, (2) ne liittyvät asiakkaan web-sivuston käyttöä koskevan tutkimukseen tai valitukseen, (3) kyseessä on näiden käyttöehtojen noudattamisen valvonta, (4) meidän on vastattava väitteisiin, joiden mukaan nämä tiedot loukkaavat muiden oikeuksia tai (5) meidän on suojeltava Logitechin, sen työntekijöiden ja tämän web-sivun vierailijoiden tai käyttäjien, mukaan lukien Logitechin asiakkaat, sekä yleisön oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta.

Logitech pidättää kaikkina aikoina oikeuden paljastaa tietoja, mikäli Logitech pitää tätä välttämättömänä sovellettavan lainsäädännön, säädöksen, oikeusprosessin tai hallitukselta tulleen vaatimuksen noudattamiseksi. Logitechillä on myös oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja, kun Logitech katsoo, että sovellettava lainsäädäntö vaatii tätä tai sallii kyseisten tietojen luovuttamisen, mukaan lukien yritysten ja järjestöjen välillä tapahtuva tietojen vaihto, jolla pyritään torjumaan petoksia.


Sopimuksen päättyminen

Asiakas hyväksyy, että Logitech voi harkintansa mukaan ja ilman aiempaa ilmoitusta evätä asiakkaalta pääsyn web-sivustolle ja/tai estää vastaisuudessa asiakkaan pääsyn web-sivustolle, jos asiakkaan on todettu rikkoneen näitä käyttöehtoja tai muita web-sivuston käyttöön liittyviä sopimuksia tai ohjeistoja, tai muusta syystä, mukaan luettuna esimerkiksi (1) poliisiviranomaisten tai muiden viranomaisten esittämä pyyntö, (2) asiakkaan esittämä pyyntö tilin poistamisesta, (3) web-sivuston tai jonkin sillä tai sen kautta tarjotun palvelun sulkeminen tai olennainen muuttaminen, tai (4) odottamattomat tekniset ongelmat.

Siinä tapauksessa, että tämä sopimus päättyy, web-sivuston sisältöä tai sen sisältämää materiaalia koskevat rajoitukset ja näissä käyttöehdoissa mainitut takuut, vastuusta vapauttamiset ja korvausvastuun rajoitukset pysyvät voimassa päättymisenkin jälkeen. Mikäli asiakas on tyytymätön web-sivustoon tai Logitechin tarjoamaan palveluun, hänen ainoa oikeutensa on päättää tämä sopimus.

Jos Logitech ryhtyy oikeustoimiin asiakasta vastaan näiden käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, Logitechilla on oikeus saada Logitechille myönnettyjen kieltomääräysten lisäksi asiakkaalta hyvitys kaikista kohtuullisista lakimieskuluista ja oikeustoimikuluista, ja asiakas suostuu korvaamaan ne. Asiakas hyväksyy, että Logitech ei ole korvausvelvollinen asiakasta tai kolmatta osapuolta kohtaan web-sivuston käyttöoikeuden epäämisestä asiakkaalta.


Sovellettava laki

Nämä ehdot ja web-sivuston käyttö kuuluvat Yhdysvaltain ja Kalifornian osavaltion lakien ja asetusten piiriin lainvalintamääräyksistä huolimatta; kaikki vaatimukset ja kanteet on tuotava oikeaan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimeen, joka sijaitsee Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa; lisäksi käyttäjä hyväksyy ja sallii kyseisten oikeusistuinten lainkäyttövallan, jotta kyseisiä vaatimuksia ja kanteita voidaan käsitellä. Käyttäjä luopuu kaikesta henkilökohtaisen toimivallan ja toimipaikan puutteen puolustamisesta.


Muut

Logitech voi osoittaa nämä käyttöehdot kaikkina aikoina mille tahansa tytär- tai sisaryhtiölle tai osana myyntiä, fuusiota tai muuta Logitechin siirtotoimenpidettä toiselle entiteetille. Asiakkaalla ei ole oikeutta osoittaa tätä sopimusta. Nämä käyttöehdot muodostavat koko asiaa koskevan sopimuksen asiakkaan ja Logitechin välillä, ja asiakas käyttää web-sivustoa niiden mukaan. Se, että Logitech jättää panematta täytäntöön jonkin näissä käyttöehdoissa mainitun oikeuden tai määräyksen, ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä luopumista. Mikäli jokin näiden ehtojen määräys todetaan pätemättömäksi, osapuolet hyväksyvät silti, että osapuolten tarkoitusperät määräyksessä tarkoitetulla tavalla ja näiden ehtojen muut määräykset ovat edelleen päteviä ja voimassa. New Jerseyn osavaltiota lukuun ottamatta kaikki kanteet tai syyt oikeustoimenpiteisiin, jotka johtuvat tästä web-sivustosta tai näistä käyttöehdoista tai liittyvät tämän web-sivuston käyttöön, on kirjattava mistä tahansa toisin määräävästä säädöksestä tai lainsäädännöstä riippumatta yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun kyseisille kanteille tai oikeustoimenpiteille on ilmennyt syy. Muuten kannevalta menetetään pysyvästi.


Logitech omistaa tämän sivuston ja ylläpitää sitä.

Logitech muutti näitä ehtoja tammikuussa 2022.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko