Peacci ja Logitech -tarjous

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECHIN JA PEACCIN TARJOUS

Ehdot

OSALLISTUMINEN EDELLYTTÄÄ OSTAMISTA. TARJOUS EI OLE VOIMASSA PAIKOISSA, JOISSA SE ON KIELLETTY TAI RAJOITETTU LAILLA.

1. KELPOISUUS. Logitechin ja Peaccin tarjous (”Tarjous”) on avoin kaikille vähintään 18-vuotiaille (tarjouksen käyttöpäivänä) henkilöille, jotka asuvat laillisesti liitteen 1 mukaisilla alueilla (”osallistujat”). Markkinoijan ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä Daisy's Nail Company Ltd:n Peaccin (”Peacci”) ja sen tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden sekä kaikkien tarjouksen materiaalien kehittämiseen, tuotantoon tai jakeluun osallistuvat mainos- ja myynninedistämistoimistojen henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä tai samassa taloudessa asuvat henkilöt (sukulaisuussuhteesta riippumatta) eivät voi osallistua tähän Tarjoukseen. Osallistumalla Tarjoukseen Osallistuja hyväksyy nämä Ehdot ehdoitta.

2. MARKKINOIJA.Liitteessä 1 määritetty Markkinoija(”Markkinoija”) markkinoi ja toteuttaa Tarjousta. Jos sinulla on kysyttävää tästä Tarjouksesta, siirry osoitteeseen support.logi.com. Tässä sähköpostiosoitteessa vastataan ainoastaan markkinointia koskeviin kyselyihin, eikä muita aiheita koskevia viestejä oteta vastaan.

3. OSALLISTUMINEN. Osallistujan tulee ostaa vähintään (1) yksi Logitech MK380 TAI (1) yksi Logitech Pebble 2 Mouse M350S + Logitech Pebble 2 Keyboard M380S (”Oikeuttava laite”)yksinomaan Logitechin viralliselta verkkosivustolta (www.logitech.com ja muut Logitechin paikalliset sivustot) (lisäehtoja sovelletaan) Kampanja-aikana alla määritetyllä tavalla (”Tilaus”) osallistuakseen Tarjoukseen ja saadakseen 25 %:n alennuksen Peaccin verkkosivustolla ostaessaan Peacci-tuotteita (lisäehtoja sovelletaan) (”Lahja”). Osallistuja voi lunastaa vain yhden (1) Lahjan Tilausta kohti (riippumatta tilattujen Oikeuttavien laitteiden määrästä). Tarjousta ei voi yhdistää Markkinoijan tai Peaccin toiseen samanaikaisesti tarjottuun tarjoukseen.

Osallistuja saa tilausvahvistuksessa yksilöllisen koodin ja linkin Peacci.comiin (lisäehtoja sovelletaan). Lunastaakseen lahjan Osallistujan on siirryttävä Peacci.comiin (lisäehtoja sovelletaan), valittava haluamansa Peacci-tuotteet, siirryttävä kassalle, syötettävä Logitechin sähköpostilla lähettämä tarjouskoodi ja siirryttävä maksamaan. Lunastamatonta Lahjaa ei myönnetä Osallistujalle uudelleen.

4. KAMPANJA-AIKA. Kampanja-ajat voivat vaihdella alueittain ja ne löytyvät liitteessä 1 (”Kampanja-aika”). 

5. LUNASTAMISAIKA. Lunastamisajat voivat vaihdella eri alueilla ja ne löytyvät liitteestä 1 (”Lunastusaika”).

6. YLEISET EHDOT. Lahjan korvaaminen, siirtäminen tai vaihtaminen käteiseksi ei ole sallittua muilta kuin Markkinoijalta, joka pidättää oikeuden korvata Lahjan vastaavan arvoisella tai arvokkaammalla lahjalla. Lahjasta veloitettavat verot ja tullimaksut ovat yksin Osallistujan vastuulla.

Tarjousta ei voi yhdistää muihin, samanaikaisesti voimassa oleviin Markkinoijan tarjouksiin ja/tai lisäalennuksiin, kuponkeihin, kampanjoihin tai alennushintoihin.

Oikeuttavan laitteen toimitus- ja käsittelykulut sekä verot ja tullimaksut ovat Osallistujan vastuulla.

Tarjous on mitätön, missä se on kielletty.

Jos Osallistuja palauttaa Oikeuttavan laitteen, hänen Lahjaa koskeva vaateensa mitätöityy, eikä Osallistujalla ole oikeutta vaatia tai saada Lahjaa tämän Tarjouksen nojalla. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos Osallistuja käyttää kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksiaan sen vuoksi, että Oikeuttava laite on viallinen.

Markkinoijan päätökset ovat lopullisia ja sitovia kaikissa tähän Tarjoukseen liittyvissä asioissa. Markkinoija ja sen kumppanit eivät ole vastuussa epätäydellisistä, hävinneistä, kadotetuista, vahingoittuneista, myöhästyneistä tai epäselvistä rekisteröitymisistä tai sähköposteista, osallistumistietojen virheellisistä tai epätarkoista tallennuksista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tekniset viat, inhimillinen tai tekninen virhe, poisjättö, keskeytys, poistaminen, vika tai häiriö missä tahansa puhelin- tai tietokoneverkossa, tietokonelaitteistossa tai niiden yhdistelmässä.

Markkinoija pidättää oikeuden lopettaa tämän Tarjouksen ilman ennakkovaroitusta kokonaan tai osittain tai muuttaa tätä Tarjousta millä tahansa tavalla, mistä tahansa syystä sekä ilman rajoituksia, jos Markkinoija oman harkintansa mukaan toteaa, että petokset, tekniset viat tai muut kohtuuden rajoissa Markkinoijan hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat Tarjouksen eheyteen. Markkinoija pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä kenet tahansa, jonka havaitaan käsittelevän sovellusta luvattomasti tai toimivan näiden Ehtojen vastaisesti. Minkä tahansa henkilön yritys vaikeuttaa tarkoituksellisesti Tarjouksen laillista toteuttamista on rikos- ja siviililain vastaista (sovellettavien paikallisten lakien mukaan), ja tällaisten yritysten tapahtuessa Markkinoija varaa oikeuden hakea kyseiseltä henkilöltä vahingonkorvauksia lain sallimissa rajoissa.

Sellaisen teon, laiminlyönnin, tapahtuman tai olosuhteen sattuessa, johon Markkinoija ei voi kohtuudella vaikuttaa ja joka estää Markkinoijaa toimimasta näiden Ehtojen mukaisesti, Markkinoija ei ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä tai viivästyksistä velvollisuuksiensa täyttämisessä. Markkinoijalla on oikeus muokata, viivästyttää, lykätä tai peruuttaa Tarjous sellaisten olosuhteiden pakosta, joihin se ei voi kohtuudella vaikuttaa.

Markkinoija pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

7. TIETOSUOJA; TIETOJEN KERÄÄMINEN. Osallistujan Tarjoukseen liittyen antamia tietoja koskee Markkinoijan tietosuojakäytäntö, joka on nähtävissä osoitteessa  https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html

8. VOIMASSAOLON JATKUMINEN. Mikäli jokin näiden Ehtojen lauseke todetaan laittomaksi, mitättömäksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, se on erotettava ja poistettava, ja jäljelle jääneiden lausekkeiden voimassaolo jatkuu.

9. RIITA-ASIAT. Lähettämällä ilmoittautumisen Osallistuja hyväksyy, että (a) kaikki tästä Tarjouksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riita-asiat, vaateet ja kanneperusteet, paitsi Tarjouksen hallinnointiin liittyvät asiat, ratkaistaan yksilöllisesti ilman minkäänlaista ryhmäkannetta ja yksinomaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, (b) kaikkien vaateiden, tuomioiden ja myönnettyjen korvausten on rajoituttava aiheutuneisiin kuluihin, mukaan luettuina Tarjoukseen osallistumisesta aiheutuneet kulut mutta ei missään tapauksessa asianajajien palkkiot, ja (c) Osallistuja ei missään tilanteessa saa hakea vahingonkorvauspäätöstä seuraamusluonteisista vahingoista, satunnaisista ja välillisistä vahingoista tai muista vahingoista, paitsi aiheutuneiden kulujen korvauksista, ja luopuu täten kaikista oikeuksistaan vaatia tällaisia korvauksia tai korvauksien moninkertaistamista tai muunlaista lisäämistä. Kaikkiin näiden Ehtojen rakennetta, pätevyyttä, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin tai Osallistujan ja Markkinoijan tähän Tarjoukseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan ja niiden tulkinnassa käytetään Liitteessä 1 mainitun maan lakeja lainvalintasääntöjä huomioon ottamatta. Kaikki näistä Ehdoista aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan toimivaltaisissa tuomioistuimissa, kuten Liitteessä 1 esitetään. Näillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta.

10. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS. MARKKINOIJA EI ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA KOSKIEN OIKEUTTAVAN LAITTEEN SAATAVUUTTA, LAHJAA TAI OSALLISTUJAN OSALLISTUMISTA TARJOUKSEEN. OSALLISTUMALLA TARJOUKSEEN OSALLISTUJA SUOSTUU VAPAUTTAMAAN JA SUOJAAMAAN MARKKINOIJAN JA SEN TYÖNTEKIJÄT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAJAT SEKÄ NIIDEN SIDOSYRITYKSET, TYTÄR- TAI EMOYHTIÖT, MAINOS- JA MARKKINOINTITOIMISTOT JA TOIMEENPANIJAT SEKÄ OIKEUDELLISET NEUVONANTAJAT TAPPIOILTA, VAHINGONKORVAUKSILTA, OIKEUKSILTA, VAATEILTA JA KAIKENLAISILTA KANTEILTA, JOTKA LIITTYVÄT TARJOUKSEEN TAI AIHEUTUVAT OIKEUTTAVAN TUOTTEEN HYVÄKSYMISESTÄ, OMISTAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUETTUINA RAJOITUKSETTA HENKILÖVAHINKOA, KUOLEMAA JA OMAISUUSVAHINKOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET SEKÄ JULKISUUSOIKEUKSIIN, KUNNIANLOUKKAUKSEEN TAI YKSITYISYYDEN LOUKKAUKSEEN PERUSTUVAT VAATEET.

 

LIITE 1

ALUE- TAI MAAKOHTAISET EHDOT

LOGITECHIN JA PEACCIN TARJOUKSEEN

Alueet
Markkinoija ja osoite
KAMPANJA-AIKA
LUNASTUSAIKA
Lainsäädäntö
Itävalta, Saksa, Suomi, Ruotsi, Belgia, Ranska, Espanja, Norja, Tanska, Alankomaat, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Tšekki, Unkari ja Puola Logitech Europe SA, EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Switzerland Tarjous alkaa 6.9.2023 klo 9.00 CET ja päättyy 31.10.2023 klo 23.59 CET Lahja voidaan lunastaa 6.9.2023 klo 9.00 CET ja 30.11.2023 klo 23.59 CET välisenä aikana Sveitsin laki, Lausannen tuomioistuin, Sveitsi

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko