Verkkoyhteisöjen ohjeet

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Verkkoyhteisöjä koskevat ohjeet

Logitechin tukifoorumeja, blogeja sekä luokituksia ja arvioita (“verkkoyhteisöt”) koskevat ohjeet

(päivitetty viimeksi: elokuussa 2009)

Kun rekisteröidyt käyttäjäksi, sitoudut noudattamaan näitä verkkoyhteisöjä koskevia ohjeita ("ohjeet") ja Logitechin käyttöehtoja, joihin tehdään ajoittain muutoksia. Ehtojen rikkominen saattaa johtaa verkkoyhteisöjen käyttöoikeuden keskeytymiseen tai päättymiseen. 

Jos et suostu noudattamaan kaikkia tässä mainittuja ohjeita ja käyttöehtoja, et saa käyttää verkkoyhteisöjä etkä postittaa niihin mitään tietoja.

Kuvaus ja tarkoitus

Verkkoyhteisöjä ovat käyttäjäfoorumit, blogit ja/tai luokitukset ja arviot. Verkkoyhteisöt ovat englanninkielisiä. Asiantuntijat ja käyttäjät voivat keskustella niissä Logitechin tuotteista ja palveluista. Voit osallistua keskusteluihin erilaisista tuotteista ja muista aiheista, parantaa työskentelytehoasi ja löytää ratkaisuja, niksejä, neuvoja ja paljon muuta. 

Verkkoyhteisöt ovat yhteydessä toisiinsa. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjiä. Verkkoyhteisöjen käytön tulisi olla mahdollisimman miellyttävää ja tehokasta. Muista, että verkkoyhteisöt on tarkoitettu pääasiassa käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen. Ne eivät ole oikea väylä saada nopeita vastauksia Logitechin tekniseltä tuelta.  

Jos sinulla on jotakin tuotetta koskeva kiireinen tekninen kysymys, katso löydätkö vastauksen Logitech-tuen verkkosivuilla olevista artikkeleista. Sieltä löydät myös lisätietoa tukisivuista.

Rekisteröityminen

Verkkoyhteisöjen käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Viestien jättämistä ja käyttäjäasetusten muuttamista varten kuitenkin pitää rekisteröityä ja kirjautua sisään. Rekisteröityessä pitää antaa voimassa oleva sähköpostiosoite sekä määrittää käyttäjätunnus ja salasana. Logitech käsittelee tietoja yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevan lausunnon mukaisesti.

Rekisteröitymisen yhteydessä sinulta kysytään henkilötietoja. Niitä ovat muun muassa sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. 

Muista käyttäjätunnusta valitessasi ja profiilia luodessasi, että aina, kun postitat viestejä yhteisön sivuille, käyttäjätunnuksesi, profiiliisi johtava linkki ja tilasi käyvät automaattisesti ilmi viestistäsi.

Logitechin edustus

Tukifoorumeissa toimii Logitechin teknisen tuen edustajia ja valvojia, jotka vastaavat parhaansa mukaan asiakkaitten kysymyksiin. Logitechin valtuutettuja edustajia tukifoorumeissa ovat ainoastaan Logitechin työntekijät ja kumppanit, joilla on tukifoorumikoulutus. Vaikka Logitechin työntekijät valvovatkin foorumeita, niiden pääasiallinen tarkoitus on toimia väylänä, jonka kautta jäsenet voivat keskustella suoraan keskenään. Hyväksyt, että postitettuja ja yksityisiä viestejä ei voida missään laillisessa mielessä tulkita Logitechin ilmoituksiksi. Tukifoorumit eivät korvaa suoraa yhteydenottoa Logitechin tekniseen tukeen tai lakiosastoon.

Ohjeet

Verkkoyhteisöt toimivat parhaiten, kun jäsenet noudattavat perusohjeita ja käyttäytymistapoja. Voit käyttää Logitechin verkkoyhteisöjä, jos hyväksyt niiden käyttöehdot. Käyttöehtoja voidaan päivittää aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöehdot alistetaan täten näiden ohjeiden sisältämiksi. Ohjeissa määrätään, miten verkkoyhteisöjä käytetään, minkälainen käytös on niissä hyväksyttävää ja minkälainen käyttö on kiellettyä. Nämä ehdot eivät ole tyhjentäviä, ja Logitech pidättää oikeuden tehdä niihin milloin tahansa muutoksia. Verkkoyhteisöjen käyttö on sallittua 13 vuotta täyttäneille.

Ohjeiden mukaisesti käyttäjä suostuu siihen, että hän ei:

(1) Ahdistele, uhkaile tai saata kiusalliseen asemaan muita Logitechin keskustelufoorumien osanottajia, käyttäjiä tai muita yksilöitä tai entiteettejä eikä aiheuta näille ahdistusta tai epämukavuutta.

(2) Välitä verkkoyhteisöjen kautta mitään tietoja, tekstejä, tiedostoja, linkkejä, ohjelmistoja, verkkojutteluviestejä tai muita viestejä tai materiaaleja ("sisältö"), jotka Logitech käsittää laittomiksi, vahingollisiksi, uhkaaviksi, loukkaaviksi, ahdisteleviksi, halventaviksi, mauttomiksi, säädyttömiksi, vihamielisiksi tai rodullisesti tai etnisesti tai jotenkin muuten paheksuttaviksi.

(3) Esitä verkkoyhteisöissä toista henkilöä, mukaan luettuna Logitechin edustajat, keskutelufoorumien vetäjät, oppaat sekä isännät, mutta ei rajoittuen pelkästään näihin.

(4) Käytä Logitech- tai Logi-nimiä, -toimialuenimiä, -tavaramerkkejä, -logoja tai -tunnuksia käyttäjätunnuksessaan tai näyttönimessään tai jotenkin muuten, josta syntyy vaikutelma, että käyttäjä on Logitechin työntekijä tai liittyy jotenkin muuten Logitechiin.

(5) Häiritse keskustelujen normaalia kulkua Logitechin keskustelufoorumeissa eikä toimi millään muulla tavalla, jolla on negatiivisia vaikutuksia muihin osallistujiin.

(6) Postita tai lähetä pyytämättä mainoksia, markkinointimateriaaleja tai muita kaupittelumuotoja Logitechin keskustelufoorumeihin eikä pyri millään muulla tapaa käyttämään foorumeita kaupallisessa tarkoituksessa.

(7) Käytä verkkoyhteisöjä tietoliikenteen luomiseen muille sivustoille. 

(8) Tahallisesti tai tahattomasti riko mitään soveltuvia paikallisia, osavaltion, valtion tai kansainvälisiä lakeja, mukaan luettuna säädökset, joilla on lainvoima verkkoyhteisöjä käytettäessä tai verkkoyhteisöjen käyttöön liittyen, mutta ei rajoittuen pelkästään edellä mainittuihin.

(9) Loukkaa kenenkään henkilön tai entiteetin yksityisyyttä tai henkilökohtaisia tai omistuksellisia oikeuksia.

(10) Esitä profiilissaan tietoja, jotka ovat epätarkkoja, valheellisia tai puutteellisia.

(11) Riko kenenkään henkilön tai minkään entiteetin immateriaalioikeuksia tai muita vastaavia oikeuksia, mukaan luettuna tekijänoikeudet ja tavaramerkit, mutta ei rajoittuen pelkästään näihin. 

Logitech pidättää oikeuden tulostaa uudelleen, poistaa tai jakaa käyttäjän postittaman viestin sekä muokata sitä. Logitech ei tarkista etukäteen tai muokkaa postitettuja viestejä, ennen kuin ne lähetetään Logitechin sivustolle. Logitech pidättää kuitenkin oikeuden poistaa viestin, jos se rikkoo näitä ohjeita. Logitech voi lisäksi poistaa käyttäjän tilin mistä tahansa syystä.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko