Logi Circlen palveluehdot

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Palveluehdot
Logi Circle

 

Kiitos mielenkiinnostasi Logitechin tai Login tuotteisiin, ohjelmistoihin ja sovelluksiin sekä asiakkuudestasi. Logitech ja sen tytäryhtiöt (yhteiseltä nimeltään "Logi") tuottavat tai saattavat tuottaa: (1) mobiililaitteelle ladattavia ohjelmistoja, joiden avulla voi käyttää palveluja ("mobiilisovellukset"), (2) tuotekohtaisia web-sivustoja ("sivusto"), (3) Logi-käyttäjätilin, jota voi käyttää mobiilisovellusten tai sivuston kautta ja (4) tilauspalvelun (yhteiseltä nimeltään "palvelut"). Nämä kaikki ovat tarkoitettu käytettäviksi yhdessä Login kuluttajatuotteiden kanssa ("tuotteet"). Nämä palveluehdot ("ehdot") ovat lainvoimainen sopimus asiakkaan ja Login välillä ja niissä on määritelty tavat, joilla asiakas saa käyttää palveluja. Palvelujen avaaminen ja käyttäminen edellyttävät näiden ehtojen noudattamista, joten asiakkaan tulee lukea ehdot tarkkaan ennen palvelujen käyttämistä. Logi pidättää oikeuden koska tahansa rajoittaa asiakkaan pääsyoikeutta palveluihin tai evätä sen kokonaan tai lakkauttaa asiakkaan rekisteröinnin tai tilin pysyvästi tai tilapäisesti, mikäli asiakas on laiminlyönyt näiden ehtojen noudattamisen, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.

VALITSEMALLA "OK" SEKÄ AVAAMALLA PALVELUT JA KÄYTTÄMÄLLÄ NIITÄ HYVÄKSYT SITOUTUVASI NÄIHIN EHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA EHTOJA, ÄLÄ AVAA TAI KÄYTÄ PALVELUITA MILLÄÄN TAVALLA, IRROTA TUOTE JÄRJESTELMÄSTÄSI JA PALAUTA TUOTE ALKUPERÄISESSÄ PAKKAUKSESSAAN MYYNTIKUITIN KANSSA 30 PÄIVÄN KULUESSA TAI OSTOPAIKAN PALAUTUSKÄYTÄNTÖJEN MUKAISESTI, NÄISTÄ PIDEMMÄN AJAN SISÄLLÄ. JOS OLET LADANNUT OHJELMISTON, SINUN ON LOPETETTAVA OHJELMISTON KÄYTTÖ JA TUHOTTAVA (LAITTEELTASI TAI LAITTEILTASI) KAIKKI OMISTAMASI JA HALLITSEMASI OHJELMISTON KOPIOT.

Muutokset näihin ehtoihin

Logilla on oikeus muuttaa, muokata ja päivittää näitä ehtoja sekä tehdä niihin lisäyksiä ja poistoja koska tahansa. Käyttäjää pyydetään tarkastamaan nämä ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Jos palveluihin tehdään muutoksia ja asiakas jatkaa sovellusten käyttöä kyseisten muutosten jälkeen, tämän katsotaan ilmaisevan, että hän hyväksyy kyseiset muutokset.

Palveluihin tehdyt muutokset

Logi pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluita ja niiden hyödyllisyyttä asiakkaalle. Näin ollen se voi julkaista ylimääräisiä toimintoja tai tehdä muutoksia nykyisiin palveluihin. Mikäli Logi tekee tällaisia muutoksia, näitä ehtoja sovelletaan uusiin palveluihin ja mihin tahansa muutoksiin, joita nykyisiin palveluihin on tehty.

Käyttäjää koskevat tiedot; tili

Palvelujen käyttö edellyttää, että asiakas rekisteröityy saadakseen käyttäjätilin ("tili") ja antaa itsestään joitakin palvelun rekisteröintilomakkeen edellyttämiä tietoja, kuten käyttäjänimen, sähköpostiosoitteen ja salasanan (yhteiseltä nimeltään "tunnistetiedot"). Asiakas sitoutuu (1) antamaan tarkat ja oikeat tiedot, (2) pitämään kyseiset tiedot ajantasaisina, (3) lukemaan palveluehdot niin, että ymmärtää ne, ja hyväksymään ehtoihin sitoutumisen, (4) noudattamaan ehtoa siitä, että on vähintään 18-vuotias, (5) käyttämään palveluja niin, ettei käyttö loukkaa Yhdysvaltain lakeja tai säädöksiä (esimerkiksi asiakas ei saa olla maassa, joka on kauppasaarrossa, ja asiakas ei saa olla missään soveltuvien vientiä säätelevien lakien tai säädösten alaisuuteen kuuluvissa Yhdysvaltain hallinnon kiellettyjen tai rajoitettujen tahojen luetteloissa). Jos asiakas ei hyväksy tai ei voi noudattaa kaikkia ehtoja, hänen ei tule käyttää tai avata palveluita.

Tunnistetietojen pitäminen salassa on täysin asiakkaan vastuulla. Asiakas on myös täysin vastuussa kaikista tilin tapahtumista. Asiakas sitoutuu käyttämään "vahvaa" salasanaa (tällaiseen salasanaan sisältyy sekä isoja että pieniä kirjaimia, numeroita sekä erikoismerkkejä) ja säilyttämään tunnistetietonsa tietoturvallisesti, jotta hänen tiliään ei päästä käyttämään luvatta. Asiakas hyväksyy, että hänen on ilmoitettava Logille viipymättä kaikesta käyttäjätilin luvattomasta käytöstä ja kaikista muista tietosuojan loukkauksista. Asiakas saattaa olla vastuussa menetyksistä, joita Logille tai kenelle tahansa muulle näiden palveluiden käyttäjälle koituu siitä, että joku käyttää hänen tiliään. Logi ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas on laiminlyönyt edellä mainittuja velvollisuuksia.

Palveluiden käyttöoikeus

Näiden ehtojen alaisena asiakas saa Logilta oikeuden avata palvelut ja käyttää niitä, asentaa ja käyttää mobiilisovelluksia mobiililaitteella yhdessä käytettävän tuotteen kanssa, mutta ainoastaan kyseisen tuotteen käyttö- ja valvontatarkoituksessa. Oikeus ei ole eksklusiivinen eikä sitä voi siirtää muille.

Palveluihin otetaan yhteys ja niitä käytetään ei-kriittisen tiedon vuoksi ja tuotteiden suorittaman valvonnan vuoksi. Logi pyrkii tarjoamaan luotettavia palveluita, mutta palveluiden ei ole tarkoitus olla 100-prosenttisen luotettavia kaiken aikaa.

Palveluihin voi tulla keskeytyksiä ja vikoja eri syistä, joihin Logi ei voi vaikuttaa. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi Wi-Fi-vastaanoton, palveluntarjoajien, operaattoreiden ja muiden toiminta. Asiakas tiedostaa nämä rajoitukset ja hyväksyy, että Logi ei ole vastuussa vahingoista, joiden väitetään johtuvan palveluissa esiintyvästä viasta tai viiveestä, kun syy ei ole Login hallittavissa.

Palveluita ja tuotteita tulee käyttää ainoastaan maissa, joissa ne ovat myynnissä. Jos asiakas päättää käyttää palveluita tai tuotteita muissa maissa kuin missä ne ovat myynnissä, asiakas tekee sen omalla riskillään ja on yksin vastuussa paikallisten sovellettavien lakien noudattamisesta. Nämä ehdot sitovat asiakasta avattiinpa palvelut tai käytettiinpä niitä missä tahansa.

Ohjelmistopäivitykset

Logi saattaa aika ajoin oman harkintansa mukaan kehittää ja tarjota uusia versioita, päivityksiä, korjaustiedostoja, virheiden korjauksia ja muita muutoksia palveluiden ja/tai tuoteohjelmistojen suorituskyvyn parantamiseksi ("päivitykset"). Päivitykset saattavat myös muuttaa tai poistaa kokonaan joitakin toimintoja tai toiminnallisuuksia. Asiakas hyväksyy, ettei Logilla ole velvollisuutta toimittaa päivityksiä tai jatkaa tai pitää käytössä mitään toimintoja tai toiminnallisuuksia. Jos päivityksiä toimitetaan, ne saatetaan asentaa automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta tai erillisen hyväksynnän vastaanottoa. Asiakas hyväksyy automaattisen päivityksen. Jos asiakas ei halua tällaisia päivityksiä, hän voi irtisanoa tilinsä ja lopettaa palvelujen ja tuotteen käytön. Jos aiemmin luotua tiliä ei irtisanota, päivitykset tehdään automaattisesti. Asiakas hyväksyy, että palvelujen ja tuotteen käyttö saattaa edellyttää päivitysten asentamista, ja lupautuu asentamaan tarjotut päivitykset ripeästi. Jos asiakas jatkaa palveluiden ja tuotteen käyttöä, hän hyväksyy nämä palveluihin liittyvät ehdot sekä päivitettyyn tuoteohjelmistoon liittyvät loppukäyttäjän käyttösopimuksen ehdot.

Avoin lähdekoodi

Palveluihin ja tuotteisiin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen koodia. Tällainen kolmannen osapuolen koodi on julkisen GNU Lesser General Public License (LGPL) ‑käyttöoikeuden alaista ja/tai avoimen lähdekoodin käyttöoikeuden alaista (yhteiseltä nimeltään "avoimen lähdekoodin ohjelmistot"). Avoimen lähdekoodin ohjelmistot lisensoidaan sen käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti, joka kyseiseen avoimen lähdekoodin ohjelmistoon liittyy. Näissä Login ehdoissa mikään ei rajoita oikeuksiasi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltuvien loppukäyttäjän käyttöehtojen ehtoja tiukemmiksi tai laajenna oikeuksiasi kyseisiä ehtoja laajemmiksi.

Tietosuoja ja tietoturva

Logi kunnioittaa asiakkaan tietosuojaa ja suojaa parhaansa mukaan asiakkaan Logille luovuttamia tietoja. Palvelun kautta saatavissa oleva yksityisyydensuojalauseke kertoo, miten Logi kerää, käyttää, säilyttää ja käsittelee tietoja, kun asiakas käyttää palveluita. Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy yksityisyydensuojalausekkeen sisältämät ehdot.

Logilla on käytössään tietoturvatoimia, jotka suojaavat Login haltuun luovutettuja tietoja menetykseltä, väärinkäytöltä ja muuntamiselta. Vaikka Logi on ryhtynyt yksityisyydensuojalausunnossa kuvailtuihin toimiin sen varmistamiseksi, että asiakkaan henkilökohtaiset tiedot välitetään ja luovutetaan ainoastaan yksityisyydensuojalausunnon mukaisesti, Logi ei takaa, että muut osapuolet eivät voi siepata asiakkaan antamia henkilökohtaisia tietoja ja purkaa niiden salausta.

Rajoitukset

Palvelun rajoitukset. Palveluiden käytön ehtona on, että asiakas ei käytä palveluita tavalla, joka (1) on kielletty näissä ehdoissa, (2) rikkoo lakia tai loukkaa sovellettavaa liittovaltion, osavaltion tai paikallisen tason lakia tai määräystä tai (3) ei ole sovellettavien yhteisönormien mukaista. Asiakas ei saa käyttää palveluita millään sellaisella tavalla, joka saattaa vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa tai vaurioittaa Login palvelimia tai verkkoa tai aiheuttaa häiriöitä muille tahoille palveluiden käytössä. Asiakas ei saa tavoitella luvatonta pääsyä Login palvelimille, verkkoon tai palveluihin hakkeroinnin, salasanan sieppauksen tai muiden keinojen avulla. Asiakas ei saa mitään kautta hankkia tai yrittää hankkia materiaalia tai tietoa, joka ei ole palveluiden kautta tarkoituksellisesti käytettävissä. Asiakas ei saa kopioida, myydä edelleen tai levittää palveluita mistään syystä. Asiakas ei saa käyttää palveluita tulojen tuottamiseksi palveluiden kautta. Asiakas ei saa käyttää palveluita niiden kanssa merkitsevästi samankaltaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinointiin.

Asiakas suostuu noudattamaan täysin kaikkia palveluiden ja tuotteiden käyttöön liittyviä liittovaltion, osavaltion tai paikallisen tason lakeja, mukaan lukien esimerkiksi paikalliset valvontalait. Logilla ei ole velvollisuutta valvoa asiakkaan minkään palveluiden käyttöä. Logi kuitenkin pidättää oikeuden tarkkailla materiaalia, joka välitetään Login palvelimien tai verkon kautta, ja poistaa mitä tahansa materiaalia oman harkintansa mukaan.

Sisällön rajoitukset. "Sisältö" tarkoittaa kaikkea viestintää, tekstiä, ääntä, videota, grafiikkaa ja muuta materiaalia. Asiakas ei saa käyttää palveluita epäasiallisen sisällön tai materiaalin välittämiseen, jakamiseen tai julkaisemiseen, mukaan lukien esimerkiksi viruksia tai muuta haitallista koodia sisältävät materiaalit, ei-toivotut sähköpostiviestit (roskaposti), tekijänoikeuksilla suojatut materiaalit, joihin asiakkaalla ei ole asiaankuuluvia oikeuksia, seksuaalista sisältöä esittävät kuvat, pornografia tai muu sisältö, joka loukkaa yhteisön normeja tai on haitallista alaikäisille, haitalliset, lainvastaiset, rivot, säädyttömät, vihamieliset, loukkaavat tai herjaavat materiaalit, materiaalit, jotka saattavat loukata toisten immateriaalioikeuksia tai muita kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten tavaramerkki-, tekijänoikeus-, liikesalaisuus- ja patenttioikeuksia tai henkilöllisiin oikeushyviin ja yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksia, ja muut materiaalit, jotka ovat kiellettyjä sovellettavien kansainvälisten, liittovaltion, osavaltion tai paikallisten lakien ja säädösten perusteella. Asiakas suostuu noudattamaan täysin kaikkia palveluiden käyttöön liittyviä liittovaltion, osavaltion tai paikallisen tason lakeja yksityisyydensuojasta. Logilla on oikeus mutta ei velvollisuutta tarkastella asiakkaan palveluiden käyttöä. Jos Login tietoisuuteen tulee, että asiakas käyttää palveluita muunlaisen kuin Login mielestä asiallisen sisällön välittämiseen, Logi saattaa ilmoittaa asiakkaalle tällaisen sisällön välittämisen olevan kiellettyä. Tässä osiossa määritettyjä kieltoja sovelletaan edellä kuvatun kaltaiseen sisältöön välittömästi ilmoituksen tullessa. Logilla on oikeus myös estää asiakkaan palvelujen käyttö tai poistaa palvelut asiakkaan käytöstä, jos kuvattuja rajoituksia rikotaan. Tämä voidaan tehdä välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta.

Maksut

Palvelussa saatetaan tarjota tuotetarjouksia tai lisätallennustilan tilauksia ("tilaus"). Jos asiakas päättää ostaa tilauksen, hän sitoutuu maksamaan soveltuvat maksut säännöllisesti. Tällaiset maksut erääntyvät ja ovat maksettavissa etukäteen, niitä ei palauteta ja niihin ei sisälly liittovaltion, osavaltion tai paikallisen tason veroja.

Maksut veloitetaan samalla maksutavalla, jonka asiakas antoi valitessaan tilauksen. Asiakas sitoutuu pitämään palvelujen käyttöjakson ajan yllä voimassa olevan maksutavan.

Palvelujen käyttöön liittyy datan välittämistä langattoman palvelun operaattorin tai internet-palveluntarjoajan kautta. Asiakas on vastuussa kaikista operaattori-, tekstiviesti- ja datamaksuista sekä muista kuluista, jotka asiakkaalle tulee palvelun käytöstä langattoman palvelun operaattorilta tai internet-palveluntarjoajalta. Logilla ei ole vastuuta maksaa asiakkaalta perittäviä kuluja.

Järjestelmävaatimukset

Palvelut edellyttävät toimiakseen (1) tiliä, (2) tuettua henkilökohtaista mobiililaitetta, (3) Wi-Fi-verkkoa, (4) internet-laajakaistayhteyttä ja (5) muita Login mahdollisesti määrittelemiä järjestelmän elementtejä. On asiakkaan vastuulla varmistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat järjestelmän elementit ja että ne ovat yhteensopivia ja määritetty oikein. Asiakas ymmärtää, että palvelut eivät välttämättä toimi kuvatulla tavalla, jos järjestelmä- ja yhteensopivuusvaatimuksia ei noudateta.

Login sisältö

Logi omistaa kaiken palveluiden suorittaman tai esittämän Login sisällön, tai sillä on oikeus valvoa kyseistä sisältöä tai sillä on kyseiseen sisältöön omistusoikeus. Sisältö kattaa tekstit, grafiikat, käyttöliittymät tai graafiset käyttöliittymät, tavaramerkit, logot, musiikin, äänet, kuvamateriaalin, valokuvat, videot ja tietokonekoodit ("Login sisältö"), mukaan lukien muun muassa suunnittelu, rakenne, koordinointi, ilmaisu ja käyttötuntuma. Lisäksi Logi omistaa palveluiden suorittaman tai esittämän Login sisällön asettelun tai sillä on oikeus valvoa kyseisen sisällön asettelua tai sillä on omistusoikeus kyseisen sisällön asetteluun. Kaikki kyseinen Login sisältö on suojattu visuaalista ulkoasua, tekijänoikeutta, patenttia ja tavaramerkkiä koskevalla lainsäädännöllä ja monilla muilla teollisoikeuksilla sekä epärehellistä kilpailua koskevalla lainsäädännöllä. Ellei tietty Login sisältö kuulu jonkin toisen sopimuksen piiriin, Logi myöntää asiakkaalle rajoitetun luvan käyttää Login sisältöä näiden ehtojen puitteissa, kunhan tämän Login sisällön käyttö tapahtuu ainoastaan asiakkaan henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin informatiivisiin tarkoituksiin.

Login sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, uudelleenjulkaista, ladata, esittää, lähettää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, mukaan lukien muun muassa sähköisessä tai mekaanisessa muodossa, monistamalla, äänittämällä tai muilla keinoilla ilman Login ja/tai omistajan erityistä kirjallista ennakkosuostumusta, ellei tätä ole erityisesti sallittu sovellettavassa sopimuksessa tai Login sisällössä itsessään. Käyttäjä ei myöskään saa "peilata" mitään tällä web-sivustolla tai millään muulla palvelimella olevaa Login sisältöä ilman Logilta saatua kirjallista ennakkosuostumusta.

Palaute

Logi kannustaa asiakkaita antamaan palautetta. Asiakas hyväksyy, että Logi voi käyttää kaikin tavoin ja rajoituksetta kaikkia asiakkaan lähettämiä kommentteja, neuvoja, suosituksia, ehdotuksia, valituksia ja muuta palautetta, jotka koskevat tuotteita ja/tai palveluita, ja että Logi omistaa kaikkien asiakkaan palautteen pohjalta tehtyjen tai asiakkaan palautetta osanaan käyttävien ratkaisujen immateriaalioikeudet.

Linkit kolmannen osapuolen tuotteeseen ja palveluihin

Palvelut saattavat olla riippuvaisia kolmannen osapuolen tuotteista ja palveluista tai toimia yhdessä niiden kanssa, ja ne eivät ole Login valvonnassa. Tarkoituksena on tarjota asiakkaalle kattava ja hyödyllinen resurssivalikoima. Logi ei vastaa minkään kolmannen osapuolen tuottamista tuotteista tai palveluista. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että palveluiden käyttö ja käytettävyys riippuu kolmannen osapuolen tuotteesta tai palvelusta ja että Logi ei vastaa näiden kolmannen osapuolen palveluiden ja/tai tuotteiden toiminnan tai toimimattomuuden aiheuttamista vahingoista ja/tai menetyksistä.

Immateriaalioikeuksien omistaminen

Asiakas hyväksyy, että kaikki tuotteen ja palveluiden immateriaalioikeudet, mukaan lukien esimerkiksi tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, ovat Login, sen tytäryhtiöiden, sen toimittajien tai lisenssinantajien omaisuutta. Kun asiakas omistaa tuotteen tai pääsee käyttämään tai käyttää tuotetta ja palveluita, hänelle tai kolmannelle osapuolelle ei siirry mitään oikeuksia, omistusoikeuksia tai etua immateriaalioikeuksiin liittyen. Logi ja sen tytäryhtiöt sekä lisenssinantajat ja toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita näissä ehdoissa ei ole myönnetty. Asiakkaalle tarjotaan palvelujen käyttöoikeutta, palveluja ei myydä asiakkaalle.

Tekijänoikeusrikkomuksista valittaminen

Logi kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Jos asiakas uskoo, että hänen tekijänoikeudella suojattua teostaan on kopioitu ja että se on käytettävissä palvelussa tavalla, joka voidaan tulkita tekijänoikeusrikkomukseksi, pyydämme asiakasta ilmoittamaan mahdollisesta tekijänoikeusrikkomuksesta osoitteessa http://support.logitech.com/response-center. Ottaessaan yhteyttä meihin asiakkaan tulee antaa Login tekijänoikeusedustajalle seuraavat tiedot:

  • täydellinen kuvaus tekijänoikeudella suojatusta teoksesta tai immateriaalioikeudesta, jota asiakkaan mukaan on rikottu
  • tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden omistajan valtuutetun edustajan sähköinen tai fyysinen allekirjoitus
  • kuvaus siitä, missä asiakkaan mukaan tekijänoikeutta rikkova materiaali sijaitsee web-sivustolla 
  • asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • asiakkaan vakuutus, että hänellä on vilpitön syy uskoa, että kiistan kohteena oleva käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, tämän edustajan tai lain sallimaa
  • asiakkaan allekirjoittama oikeudellisesti sitova vakuutus, että yllä mainitut ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa ja että asiakas on tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden haltija, tai että hänet on valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden haltijan edustajana.

Login edustaja on tavoitettavissa seuraavien yhteystietojen kautta:

Yhdysvallat

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Muu maailma

Logitech Copyright Agent
c/o Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
1015 Lausanne, Sveitsi

Vain tekijänoikeusrikkomusilmoituksia koskeviin tiedusteluihin vastataan.

TAKUUTA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

ELLEI NIMENOMAISESTI TOISIN MÄÄRÄTÄ, PALVELUT JA KAIKKI PALVELUIDEN SISÄLTÄMÄT TAI NIISTÄ LINKITETYT MATERIAALIT, TIEDOT, JULKAISUT, MIELIPITEET TAI PALVELUT ANNETAAN KÄYTETTÄVÄKSI "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JA LOGI TAI SEN TOIMITTAJAT, MUUT PALVELUNTARJOAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT (JOIHIN VIITATAAN VASTEDES "TOIMITTAJINA") EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA, KONKLUDENTTISIA TAI MUITA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI KONKLUDENTTISET TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA JA KÄYTTÖKELPOISUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI OMISTUSOIKEUTTA. LOGI EI TAKAA PALVELUIHIN KIRJATTUJEN, NIIHIN LADATTUJEN TAI NIIDEN KAUTTA LEVITETTYJEN NEUVOJEN, MIELIPITEIDEN, LAUSUNTOJEN TAI MUIDEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, AJANKOHTAISUUTTA TAI LUOTETTAVUUTTA. LOGI TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ PALVELUT TÄYTTÄVÄT ASIAKKAAN VAATIMUKSET TAI ODOTUKSET, ETTÄ PALVELUT TAI NIIHIN LINKITETYT TIEDOT, JULKAISUT, MIELIPITEET TAI PALVELUT OVAT KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, SUOJATUSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ TÄLLAISEN KÄYTÖN TULOKSET OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI LUOTETTAVIA TAI ASIAKKAAN TARKOITUKSIIN SOVELTUVIA. LOGI EI VOI TAATA, ETTÄ MITKÄÄN PALVELUISTA LADATUT TIEDOSTOT TAI MUUT TIEDOT EIVÄT SISÄLLÄ MINKÄÄNLAISIA VIRUKSIA, HAITTAOHJELMIA, TARTUNTOJA TAI HAITALLISIA ELEMENTTEJÄ, MUKAAN LUETTUNA ESIMERKIKSI KAIKKI VIRUKSET, HAITTAOHJELMAT, TROIJALAISET, MADOT, MAINOSOHJELMAT, VAKOILUOHJELMAT, CRIMEWARE-OHJELMAT, VERKKOGRAFFITIOHJELMAT, DROPPER-KOODIT, ROOTKIT-OHJELMAT, KEYLOGGER-OHJELMAT, BOTTIOHJELMAT TAI MUUT HAITTAOHJELMAT TAI HAITALLISET OHJELMAELEMENTIT. LOGI EI MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA MINKÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUNTARJOAJAN TAI KUMPPANIN TOIMINNASTA INTERNETISSÄ TAI MUUTOIN. MITKÄÄN LOGILLE TAI SEN TOIMITTAJILLE SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI TAI MUUTEN TOIMITETUT TIEDOT EIVÄT MUUTA TÄTÄ VASTUUVAPAUTUSLAUSEKETTA. Jotkin oikeusjärjestykset eivät hyväksy näitä rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia asiakkaita.

LOGI EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT SUOJAISIVAT HYÖKKÄYKSILTÄ, OMAISUUDEN MENETTÄMISELTÄ, OMAISUUTEEN KOHDISTUVILTA VAHINGOILTA, HENKILÖVAMMOILTA TAI HENGEN MENETYKSELTÄ TAI LISÄISIVÄT TURVALLISUUTTA MITENKÄÄN. LOGI KIELTÄÄ VASTUUT, JOTKA LIITTYVÄT PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÖN MAHDOTTOMUUTEEN. Logi ei vastaa palveluidensa vikatiloista tai toimimattomuudesta, jos ne aiheutuvat syistä, jotka eivät ole Login hallittavissa, mukaan lukien esimerkiksi sähkökatkokset, tietokoneen viat, käyttäjän virheet, internetin ei-käytettävyys, laitevirheet ja kolmannen osapuolen toimittajien kuten internet-palveluntarjoajien, matkapuhelinoperaattoreiden ja tietokeskusten aiheuttamat palveluiden häiriöt tai katkokset. Edellä mainitut rajoitukset eivät ole voimassa henkilövahinkotapauksissa, sikäli kun ja siinä määrin kuin sovellettava laki edellyttää mainittua vastuuta. Tämän kappaleen sisältö on voimassa näiden ehtojen päättymisen jälkeenkin.

LOGI EI VALVO TAI MUOKKAA VIDEOSISÄLTÖÄ, JONKA ASIAKAS SAA PALVELUIDEN KAUTTA, EIKÄ VASTAA SISÄLLÖSTÄ, VAIKKA ASIAKKAALLE VÄLITETTY SISÄLTÖ LOUKKAISI EHTOJA. LOGI EI ANNA TAKUITA ASIAKKAAN PALVELUIDEN KAUTTA SAAMAN SISÄLLÖN SUHTEEN. ASIAKAS HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI, ETTÄ TÄSSÄ TAKUUTA KOSKEVASSA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEESSA "LOGI" SISÄLTÄÄ LOGIN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, OSAKKEENOMISTAJAT, EDUSTAJAT, LISENSSINANTAJAT JA ALIHANKKIJAT.

KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ LOGI (TAI LOGIN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, SIJOITTAJAT, TYTÄRYHTIÖT, VALTUUTETUT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, KUMPPANIT TAI TYÖNTEKIJÄT) EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI VAROITTAVAN LUONTEISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUETTUNA ESIMERKIKSI VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTETTÄVYYDEN, TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA AINEETTOMISTA MENETYKSISTÄ (SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ LOGILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA) TAI JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA, PALVELUIDEN POISTAMISESTA TAI SULKEMISESTA, ASIAKKAAN LÄHETYSTEN TAI TIETOJEN OIKEUDETTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA, VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA PALVELUIDEN SISÄLLÖSSÄ, MUUN TAHON LAUSUNNOISTA TAI TOIMINNASTA PALVELUISSA, PALVELUIDEN SISÄLTÄMISTÄ TAI NIIHIN LINKITETYISTÄ OHJEISTA, TIEDOISTA TAI PALVELUISTA, TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA PALVELUIHIN LIITTYVÄSTÄ SYYSTÄ. LOGIN JA SEN TOIMITTAJIEN YHTEINEN KORVAUSVELVOLLISUUS MISSÄÄN TÄMÄN PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄSSÄ VAATIMUKSESSA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ EDELLISEN VUODEN KULUESSA KYSEISESTÄ PALVELUSTA LOGILLE MAHDOLLISESTI MAKSETTUA HINTAA. Jotkin oikeusjärjestykset eivät hyväksy näitä rajoituksia, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia asiakkaita.

Vastuusta vapauttaminen

Asiakas vapauttaa Login, sen tytäryhtiöt ja näiden molempien toimihenkilöt, työntekijät ja toimitsijat kaikista vaatimuksista, vahingonkorvausvaatimuksista, kustannuksista ja korvausvelvollisuudesta, mukaan lukien kohtuulliset lakimieskulut, jotka kolmas osapuoli on esittänyt asiakkaan tekemisten tai tekemättä jättämisten vuoksi, jotka johtuvat näiden palveluiden käytöstä. Logi pidättää oikeuden puolustautua yksin kaikissa muutoin asiakkaan vastuusta vapauttamista edellyttävissä tapauksissa ja ottaa ne hallintaansa, ja asiakas suostuu tekemään yhteistyötä kohtuullisessa määrin Login puolustautuessa vaatimuksilta.

Sopimuksen päättyminen

Asiakas hyväksyy, että Logi voi harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta evätä asiakkaalta pääsyn palveluihin ja/tai estää vastaisuudessa asiakkaan pääsyn palveluihin, jos asiakkaan on todettu rikkoneen näitä ehtoja tai muita palveluiden käyttöön liittyviä sopimuksia tai ohjeistoja, tai muusta syystä, mukaan luettuna esimerkiksi (1) poliisiviranomaisten tai muiden viranomaisten esittämä pyyntö, (2) asiakkaan esittämä pyyntö tilin poistamisesta, (3) palveluiden tai jonkin sillä tai sen kautta tarjotun palvelun sulkeminen tai olennainen muuttaminen tai (4) odottamattomat tekniset ongelmat.

Siinä tapauksessa, että tämä sopimus päättyy, palveluiden sisältöä tai sen sisältämää materiaalia koskevat rajoitukset ja näissä ehdoissa mainitut takuut, vastuusta vapauttamiset ja korvausvastuun rajoitukset pysyvät voimassa päättymisenkin jälkeen. Mikäli asiakas on tyytymätön palveluihin, hänen ainoa oikeutensa on päättää tämä sopimus.

Asiakas hyväksyy, että Logi ei ole korvausvelvollinen asiakasta tai kolmatta osapuolta kohtaan palvelun käyttöoikeuden epäämisestä asiakkaalta.

Sovittelu

Käyttäjän ja Login välille syntyvät mahdolliset riita-asiat käsitellään käyttämällä lopullista ja sitovaa sovittelumenettelyä, joka noudattaa American Arbitration Association ‑järjestön kuluttajasovittelun sääntöjä (Consumer Arbitration Rules, tästä eteenpäin "säännöt"). Kuitenkin jos riita-asia muutoin kuuluisi tuomioistuimessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn alaisuuteen, voi asian tuoda jonkin osapuolen niin halutessa pätevään vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn tuomioistuimeen ennen sovittelijan määrittämistä. Sovittelua ohjaa yksi sovittelija, jonka osapuolet ovat joko yhdessä hyväksyneet tai joka on valittu sääntöjen määrittämän valintaprosessin avulla. Sovittelun tapahtumapaikka on Kaliforniassa sijaitseva Alamedan piirikunta, ellei sovittelija päätä, että reilun ja asianmukaisen menettelyn periaatteet edellyttävät jonkin toisen tapahtumapaikan käyttöä. Sovittelun kulut jaetaan osapuolten kesken sääntöjen määrittämällä tavalla. Sovittelijan päätös on lopullinen ja osapuolia sitova, ja siihen ei ole valitusoikeutta.

KÄYTTÄJÄN ON OTETTAVA LOGIIN YHTEYTTÄ YHDEN (1) VUODEN KULUESSA HYVITYSVAATIMUKSEN SYNNYTTÄNEESTÄ TAPAHTUMASTA TAI TIETOJEN SAANNISTA. MUUTOIN KÄYTTÄJÄ LUOPUU OIKEUDESTAAN TAVOITELLA HYVITYSTÄ KYSEISESTÄ TAPAHTUMASTA TAI TIEDOISTA.

Muut

Logi voi osoittaa nämä käyttöehdot milloin tahansa mille tahansa tytär- tai sisaryhtiölle tai osana myyntiä, fuusiota tai muuta Login siirtotoimenpidettä toiselle entiteetille. Asiakkaalla ei ole oikeutta osoittaa tätä sopimusta kenellekään. Nämä käyttöehdot muodostavat asiaa koskevan koko sopimuksen asiakkaan ja Login välillä, ja asiakas käyttää palveluita niiden mukaan. Se, että Logi jättää panematta täytäntöön jonkin näissä käyttöehdoissa mainitun oikeuden tai määräyksen, ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä luopumista. Mikäli toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden ehtojen määräyksen pätemättömäksi, osapuolet hyväksyvät silti, että tuomioistuimen tulisi pyrkiä toteuttamaan osapuolten tarkoitusperät määräyksessä tarkoitetulla tavalla ja että muut näiden ehtojen määräykset ovat edelleen päteviä ja voimassa. Kaikki kanteet tai syyt oikeustoimenpiteisiin, jotka johtuvat tästä web-sivustosta tai näistä käyttöehdoista tai liittyvät tämän web-sivuston käyttöön, on kirjattava mistä tahansa toisin määräävästä säädöksestä tai lainsäädännöstä riippumatta yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun kyseisille kanteille tai oikeustoimenpiteille on ilmennyt syy. Muuten kannevalta menetetään pysyvästi.

Logitech Europe S.A. omistaa nämä palvelut ja ylläpitää niitä.

Logi on muuttanut näitä ehtoja October 12, 2016

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko