Rajoitettu laitteistotakuu

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Logitechin rajoitettu laitteistotakuu

Logitech takaa Logitech-laitteen alkuperäiselle ostajalle, että tuotteessa ei esiinny materiaali- tai valmistusvikoja tuotteen pakkauksessa ja/tai käyttäjän dokumentaatiossa ilmoitettuna aikana joko tuotteen ostohetkestä tai toimitushetkestä alkaen sen mukaan, mitä lainsäädäntöalueella edellytetään. Samat tiedot löydät valitsemalla tuotteesi sivuston support.logi.com verkkotukea käsittelevästä kohdasta. Mikäli sovellettava laki ei sitä nimenomaisesti kiellä, takuuta ei voi siirtää toiselle laitteelle ja se koskee vain alkuperäistä ostajaa. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet. Muut mahdolliset oikeudet, kuten mainittua pidempi takuuaika, voivat vaihdella paikallisten lakien mukaan.

Aluksi

Jos uskot, että sinun pitäisi tehdä takuukorvausvaatimus, vieraile ensimmäiseksi osoitteessa support.logi.com ja tutustu tukisivuihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin, joista voit saada apua teknisiin ongelmiin.

Jos et löydä ongelmaasi ratkaisua sivustolta, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Kelvolliset takuukorvausvaatimukset tulee yleensä välittää käsiteltäviksi jälleenmyyjän myyntipisteen kautta.

Jos takuukorvausvaatimusta ei voi välittää käsiteltäväksi jälleenmyyjän myyntipisteen kautta, ota yhteyttä asiakastukeen. Yhteystiedot löytyvät Tukitakuun usein esitetyt kysymykset -osiosta.

Korvaukset

Logitechin koko vastuu ja asiakkaan yksinomainen oikeus takuun puitteissa rajoitetaan Logitechin valinnan mukaan (1) laitteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tai (2) laitteesta maksetun hinnan korvaamiseen edellyttäen, että laite palautetaan ostopisteeseen tai Logitechin osoittamaan paikkaan yhdessä ostokuitin kopion tai päivätyn kauppakirjan kanssa. Logitech saattaa periä toimituskuluja, mikäli sovellettava laki ei sitä kiellä. Logitech saattaa näin valitessaan käyttää laitteen korjaamiseen tai sen osien korvaamiseen uusia, korjattuja tai käytettyjä osia. Takuu kattaa korvaavat laitteet alkuperäisen takuukauden loppuun asti tai kolmenkymmenen (30) päivän ajan, sen mukaan, kumpi näistä on pidempi. Takuukausi saattaa olla tätä pidempi paikallisen lainsäädännön mukaan.

Takuu ei kata ongelmia tai vaurioita, jotka ovat seurausta (1) onnettomuudesta, väärästä tai virheellisestä käytöstä tai siitä, että laitetta on huoltanut, siihen on tehnyt muutoksia tai sen on purkanut muu kuin valtuutettu huoltoteknikko, (2) laitteen virheellisestä käytöstä tai huoltamisesta, käytöstä, joka ei noudata laitteen mukana tulevia ohjeita, tai siitä, että laite on liitetty epäasianmukaiseen virtalähteeseen, (3) jos laitteessa on käytetty muita kuin Logitechin toimittamia lisälaitteita, esimerkiksi akkuja, paitsi tapauksissa, joissa tällaiset rajoitukset ovat sovellettavan lainsäädännön kieltämiä, (4) kadonneista osista, jotka toimitettiin alun perin Logitech-laitteen mukana, (5) muiden valmistajien kuin Logitechin laitteista, osista tai lisälaitteista, vaikka ne olisi myyty Logitech-laitteen mukana, (6) muiden kuin Logitechin tarjoamista palveluista, joita Logitech-laitteella voi käyttää tai hallita, tai (7) normaalista kulumisesta käytössä.

Rajoitettu takuu ei kata missään tilanteessa minkään sellaisen elektronisen laitteen tai omaisuuden korvaamista vaihtotuotteella tai rahalla, joka ei ole Logitechin tuote. Tämä takuu ei myöskään kata Logitechin tuotteita, joita yritykset käyttävät tarjotakseen loppukäyttäjille internet-yhteyden maksua vastaan.

Korvausvastuun rajoitus

LOGITECH EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN (SUORASTI TAI EPÄSUORASTI) MENETETYT LIIKEVOITOT TAI TIEDOT TAI KAUPALLISET TAPPIOT, JOTKA OVAT SEURAUSTA ILMAISTUISTA TAI OLETETUISTA TUOTETTA KOSKEVISTA TAKUISTA, VAIKKA LOGITECHIA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. Jotkin oikeusjärjestykset eivät hyväksy erityisten, satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske kaikkia asiakkaita.

Takuun kesto

SIINÄ MÄÄRIN, MISSÄ SOVELLETTAVA LAKI EI SITÄ KIELLÄ, OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT LAITTEISTOTUOTTEEN KAUPALLISTA SOVELTUVUUTTA TAI SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RAJOITTUVAT KESTOLTAAN TUOTTEEN ILMAISTUUN SOVELLETTAVAAN TAKUUN KESTOAIKAAN. Jotkin oikeusjärjestykset eivät hyväksy oletetun takuun keston rajoittamista, jolloin yllä kuvatut rajoitukset eivät välttämättä koske asiakasta.

Kansalliset asetuksenmukaiset oikeudet

Kuluttajilla on kulutustuotteiden myyntiä koskevan aluekohtaisen lainsäädännön määräämät oikeudet. Tässä rajoitetussa takuussa myönnetyt takuut eivät vaikuta näihin oikeuksiin.

Ei muita takuita

Kenelläkään Logitechin jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeutta muuttaa, laajentaa tai pidentää tätä takuuta.

Takuuajat

Huomaa, että Euroopan unionin sisällä kaikki alle kahden vuoden pituiset takuukaudet pidennetään kahden vuoden mittaisiksi.

Logitechin osoite

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko