Logitech Jumpstartin käyttöehdot

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Palveluehdot

LUE NÄMÄ PALVELUEHDOT, JOS OLET OSTANUT JÄLLEENMYYJÄLTÄ (”Jälleenmyyjä”) JUMPSTARTIN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN LOGITECH-PALVELUN, JONKA TOIMITTAA LOGITECH.

OSTAMALLA PALVELUN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ HYVÄKSYT EHDOT (”EHDOT”) JA SITOUDUT NIIHIN TÄSTÄ ETEENPÄIN. NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT SOPIMUKSEN SINUN (”ASIAKAS”, ”SINÄ”) JA ALLA OSIOSSA 6 (f) ILMOITETUN LOGITECH-YKSIKÖN VÄLILLE (”LOGITECH”, ”ME”).

1.Sopimuksen kohde. Näiden Ehtojen viittauksella ”Tuotteeseen” tarkoitetaan Logitech-merkkisiä laitteistotuotteita, niiden kanssa yhteispaketissa tulevia kolmannen osapuolen laitteistotuotteita sekä niihin liittyviä Microsoft-ohjelmistoja, jotka myydään uutena, joissa on ostohetkellä vakiokokoonpano, ja joihin kuuluvat Tuotteet, jotka on lueteltu kohdassa A-luettelo (tuoteluettelo).

Muut kuin Microsoftin ohjelmistot, mukautetut Microsoftin ohjelmistot ja muut tuotteet, jotka eivät ole osa Jälleenmyyjän Asiakkaalle myymää Tuotepakettia, eivät kuulu näiden Ehtojen piiriin. Nämä Ehdot ovat voimassa Tuotteille, jotka on ostettu Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa Tuote on saatavana Logitechin kanavakumppanilta (Sopimusmaat). Katso alta Poikkeukset-osiosta lisätietoja.

2.Palvelun laajuus.

a) Logitechin hyväksyttyä kelvollisen tukipyynnön ja vahvistettua kelpoisuuden JumpStart-palveluun Asiakkaalla on oikeus saada englanninkielistä tukea 90 (yhdeksänkymmentä) päivää Tuotteen ostopäivästä näiden Ehtojen mukaisesti. Logitech pyrkii taloudellisesti katsoen kohtuullisesti varmistamaan, että

(i)Asiakas pääsee verkkotukipyyntöjärjestelmään, jossa hän voi panna vireille tukitapauksen Logitechille. Selvennyksen vuoksi: Logitech ei tarjoa tuki- tai asiakaspalvelutehtäviä Asiakkaalle;

(ii) Asiakas voi käyttää etätukihenkilöstön palveluita. Henkilöstö määrittää yhdessä Asiakkaan kanssa sopivan tason kullekin tapaukselle, hoitaa kunkin tapauksen asianmukaisesti ja tarjoaa tukea tapauksen ratkaisuun ja/tai toimintasuunnitelman Tuotteen normaalikäytön palauttamiseksi;

(iii) Asiakkaan palvelutarpeisiin vastataan maanantaista perjantaihin kello 9–21 itäistä normaaliaikaa Pohjois-Amerikan alueella, kello 9–18 Keski-Euroopan aikaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueilla sekä kello 3.30–19.00 Intian standardiaikaa Aasian ja Tyynenmeren alueella, lukuun ottamatta paikallisia vapaapäiviä (”Paikalliset ajat”). Näiden Ehtojen tarkoituksena on, että Logitech vastaa yhteydenottoon yhden (1) työpäivän kuluessa. Logitech ei sitoudu ratkaisuaikoihin osana palvelua johtuen neuvotteluratkaisun käyttöönoton monimutkaisesta luonteesta ja koordinointipyrkimyksistä.

(iv) Asiakas voi siirtää nämä Ehdot kenelle tahansa, joka ostaa Tuotteen asianosaisen palvelun tukiaikana edellyttäen, että Asiakas on itse alkuperäinen ostaja, ja hän on ilmoittanut Logitechille kirjallisesti siirrosta kaikkine tietoineen (siirron vastaanottajan nimi ja yhteystiedot, Logitechin vahvistusnumero ja/tai Tuotteen sarjanumero), ja että tukiaikaa ei pidennetä alkuperäisestä alkamispäivästä.

Logitech voi lisätä lisäominaisuuksia, tehdä muutoksia nykyisiin palveluihin tai tarjota uudentyyppisiä palveluita valikoimassaan lisäämällä ne B-luetteloon (Palveluluettelo). Näitä Ehtoja sovelletaan uusiin palveluihin ja mihin tahansa muutoksiin, joita nykyisiin palveluihin on tehty. Asiakasta koskeva palvelun tyyppi tallennetaan ostotilaukseen ja/tai sähköpostivahvistukseen.

b) Poikkeukset. NÄITÄ EHTOJA SOVELLETAAN RAJOITETUN AJAN RAJOITETTUIHIN TUOTTEISIIN, ja ne pätevät vain sopimuksen Tuotteisiin Sopimusmaissa Logitechin määrittelyn mukaisesti. Kaikki tuki on saatavana etäpalveluna. Logitechilla ei ole velvollisuutta tarjota tukea seuraaville tuotteille tai seuraavissa tapauksissa:

(i) pakettiin kuuluva tietokone (esimerkiksi NUC tai Microsoft Surface Pro) tai laitteisto tai ohjelmisto, vaikka ne olisi toimitettu yhdessä Tuotteen kanssa tai Jälleenmyyjä olisi myynyt ne yhteispaketissa Tuotteen kanssa, lukuun ottamatta Logitech-merkkisiä laitteita (kuten SmartDock, Tap, ConferenceCam, jatkojohdot, Flex). Logitech ei myöskään tarjoa tukea Tuotetta koskevissa ongelmatapauksissa, jotka palvelun piiriin kuulumattomat kolmannen osapuolen laitteet ja ohjelmistot ovat aiheuttaneet. Logitech sisällyttää tapausanalyysiin ongelmia, jotka vaikuttavat kolmannen osapuolen laitteisiin, jotka on myyty yhteispaketissa Tuotteen kanssa (kuten NUC, Microsoft Surface Pro), ja tarjoaa Asiakkaalle ongelmanratkaisuväyliä, jotka vaikuttavat suoraan kolmanteen osapuoleen (esimerkiksi kolmannen osapuolen palautusprosessiin);

(ii) muu kuin Microsoftin koodi tai Microsoftin mukauttama koodi, joka ei ole osa pääviittausarkkitehtuuria (MRA); ongelmatapaukset, joiden ohjelmisto ei ole tuettu;

(iii) Microsoft-tuotteet, jotka eivät kuulu päätukivaiheeseen näiden Ehtojen koko voimassaoloajan. Katso sivusto http://support.microsoft.com (tai Microsoftin määrittämä korvaava sivu);

(iv) Tuotteiden korjaus tai paikan päällä tapahtuva huolto. Jos tapausanalyysissä paljastuu viallinen kohde, joka pitää vaihtaa, Logitech tarjoaa vähintään ongelmanratkaisuväylän, kuten Asiakkaan ohjaamisen palautusprosessiin;

(v) tapaukset, joissa Tuotteita on muokannut joku muu kuin Logitech;

(vi) Tuotteet, joille tuli, virus, virtapiikki tai muut tapahtumat ovat aiheuttaneet vahinkoa, jonka syntymiseen tai estämiseen Logitech ei ole voinut kohtuullisesti katsoen vaikuttaa muutoin kuin Logitechin, sen edustajan tai työntekijän aiheuttamalla laiminlyönnillä tai tahallisella rikkomuksella;

(vii) tapaukset, jotka on aiheuttanut Tuotteen tarkoitusta mukailematon käyttö;

(viii) Tuotteen tai sen komponentin vahingoittuminen, väärinkäyttö tai rikkominen (kuten väärän verkkojännitteen käyttö; väärän sulakkeen käyttö; väärän, viallisen tai huonolaatuisen laitteen, lisäosan tai varusteen käyttö; käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen);

(ix) puutteellinen tai viallinen IT-infrastruktuuri, mukaan lukien riittämätön kaistanleveys tai virtalähde. Logitech sisällyttää tapausanalyysiin mahdollisia IT-infrastruktuuriin liittyviä ongelmia ja tarjoaa Asiakkaalle ongelmaratkaisuväylän, joka vaikuttaa kolmanteen osapuoleen;

(x) ylivoimaiset esteet, mukaan lukien salamanisku, tulva, tornado, hurrikaani ja maanjäristys;

(xi) Paikallisten aikojen ulkopuolella.

c) Korvausvastuun rajoitus. NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUVA TAI NIIHIN LIITTYVÄ LOGITECHIN KORVAUSVASTUU RAJOITTUU TÄSTÄ ETEENPÄIN KERROTTUUN ASIAKKAAN TUESTA MAKSAMAAN SUMMAAN TAI, JOS MINKÄÄNSUURUISTA SUMMAA EI MAKSETTU, SENHETKISEEN VALMISTAJAN EHDOTTAMAAN PALVELUN JÄLLEENMYYNTIHINTAAN. LOGITECH EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVASTUUSSA ASIAKKAALLE TAI MUULLE HENKILÖLLE MISTÄÄN HAITOISTA, JOIHIN KUULUVAT NIIHIN RAJOITTUMATTA MENETETYT TUOTOT, MENETETYT TAI VIOITTUNEET TIEDOT TAI KORVAAVIEN TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, TAI MISTÄÄN NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUVISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ HAITOISTA MILLÄÄN VASTUUPERUSTEELLA, JOKA JOHTUU RAJOITUKSETTA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ, TUOTTEEN TOIMIMATTOMUUDESTA, JÄLJEMPÄNÄ MAINITUN PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI MUUSTA SYYSTÄ.

3.Asiakkaan velvollisuudet.

a) Tukihenkilöt. Asiakkaan tulee määrätä edustaja, joka toimii Asiakkaan yhteyshenkilönä ja jonka kanssa Logitech ensisijaisesti viestii tapauksenhallintaprosessin aikana. Yhteyshenkilöllä tulee olla valtuutus toimia Asiakkaan puolesta palvelua koskevissa asioissa. Asiakkaan tulee varmistaa, että tällä henkilöllä on tarvittavat valtuudet allekirjoittaa sopimuksia, jotta henkilö voi antaa hyväksyntänsä eri vaiheissa. Asiakkaan tulee ilmoittaa Logitechille kaikista yhteyshenkilömuutoksista. Yhteyshenkilön tulee koota kaikki tarvittavat tiedot ongelman luokittelemiseksi. Yhteyshenkilö jättää tukipyynnön saatavina olevin keinoin (verkossa) Logitechin tukiasiantuntijoille. Yhteyshenkilö on Asiakkaan tai Asiakkaan määräämän kolmannen osapuolen vastuulla. Lisäksi Asiakkaan tulee määrätä henkilöt, jotka tuntevat Tuotteen tarvittavat liiketaloudelliset ja tekniset ominaisuudet ja jotka hallitsevat senhetkisen ympäristön tai työkalut sekä viestintätaidot, joita palvelun aloittamiseen osallistuminen edellyttää.

b) Tiedot ja yhteistyö. Asiakkaan tulee tarjota tiedot, jotka Logitech tarvitsee palvelun loppuun viemiseen. Tietoihin kuuluvat vähintään seuraavat: (i) Asiakkaan yhteystiedot, mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero; (ii) Tuotteen tiedot, mukaan lukien Logitechin vahvistusnumero ja/tai Tuotteen sarjanumero (laitteessa tai pakkauksessa); (iii) tapauksen kuvaus. Tiedot tarjotaan molempien osapuolten sopiman projektin aikajanan mukaisesti. Asiakkaan tulee tehdä ajoissa yhteistyötä Logitechin kanssa, ja häneltä saatetaan edellyttää ongelman määrittämistä ja ratkaisutoimia Logitechin kehotuksen mukaisesti. Lisäksi tähän yhteistyöhön sisältyy rajoituksetta (iv) Asiakkaan resurssien käytön aikataulutus ja vahvistus; (v) pääsyn takaaminen tietoihin, tietojärjestelmiin, verkkoihin ja päätöksiin kohtuullisissa rajoissa ja suunnitelman mukaisesti; (vi) kaikkiin määriteltyihin laitteistoihin, verkkoihin ja ohjelmistoihin sitoutuminen tarpeen mukaan; (vii) kaikkien asianmukaisten sisäisten ympäristöjen hallintaoikeuksien ylläpito; (viii) viestinnän, koulutuksen ja tuen tarjoaminen loppukäyttäjille. JOS JUMPSTART-PALVELUN TOIMITUKSEN EDELLYTTÄMIÄ ASIAKKAAN TÄYDELLISIÄ TIETOJA EI ANNETA TAI YHTEISTYÖTOIMIA EI SUORITETA SOVITUSSA AIKATAULUSSA, SAATTAA AIHEUTUA LOGITECHISTA JOHTUMATTOMIA VIIVÄSTYKSIÄ.

c) Ohjelmistojen käyttöoikeudet. Kaikkia Asiakkaalle tarjottavia tai Tuotteen käyttöä edellyttäviä ohjelmistoja, ohjelmistopalveluita ja myöhempiä julkaisuja koskevat edeltäviin ohjelmistoihin pätevät käyttöoikeussopimusten ehdot tai ohjelmistojulkaisuiden mukana tulevat korjatut käyttöoikeusehdot. Asiakkaan vastuulla on ylläpitää näitä käyttöoikeuksia asianmukaisesti. Asiakkaan vastuulla on päättää, asennetaanko jokainen saataville tuleva ohjelmistojulkaisu. Asiakas kuitenkin tiedostaa, että Logitech saattaa vaatia Asiakasta päivittämään ohjelmiston tiettyjen tapausten käsittelyä varten.

d) Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaan vastuulla on Asiakkaan ohjelmisto ja tiedot. Asiakas suostuu käyttämään toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä Asiakkaan ohjelmiston ja tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä sekä kadonneiden tai muutettujen tiedostojen korjaamiseksi.

e) Lakien noudattaminen ja vientivaatimukset. Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy sen, että Asiakkaan ja Logitechin toimista määrätään Yhdysvaltain hallinnollisten toimijoiden laatimissa säädöksissä, joissa kielletään Tuotteiden ja teknisten tietojen vienti tiettyihin maihin. Asiakas suostuu siihen, ettei hän joko suoraan tai epäsuorasti vie maasta mitään Tuotteita ja/tai teknisiä tietoja ennen kaikkien hallinnollisten toimijoiden hyväksyntää. Edellä kerrottujen velvoitteiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa palvelun viivästymiseen tai näiden Ehtojen voimassaolon päättymiseen.

4. Laitteiston vaihtaminen ja palautus. Jos Logitech havaitsee Logitechin komponenttiin vaikuttavan laitteistovian, Logitech neuvoo osana ongelmanratkaisua Asiakasta lähettämään palautuspyynnön jälleenmyyjälle tai lähettämään palautuspyynnön Logitechin palautuspyyntöjärjestelmässä jatkokäsittelyä varten. Jos vika vaikuttaa kolmanteen osapuoleen, muuhun kuin Logitech-merkkiseen komponenttiin (esimerkiksi Microsoft Surface Prohon), Logitech neuvoo osana ongelmanratkaisusuunnitelmaa Asiakasta lähettämään palautuspyynnön suoraan kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Palautuspyyntö ja takuuvaatimukset vahvistetaan pätevissä tahoissa ja käsitellään erikseen soveltuvan palautuspyyntö- tai takuuprosessin mukaisesti. Näiden Ehtojen mukaiseen palveluun ei kuulu laitteiston korjaus tai vaihtaminen eivätkä ne korvaa tai täydennä korjaus- tai vaihto-oikeuksia, joita Asiakkaalla saattaa muutoin olla Logitechin tai kolmannen osapuolen tavanomaisen rajoitetun takuun mukaan.

5.Tietosuoja. Logitechin tietoturvatoimet on kuvattu tietosuojakäytännössämme. Käyttämällä Tuotteita tai palveluita tai antamalla Logitechille henkilökohtaisia tietoja Asiakas hyväksyy tietosuojakäytännössä tai muissa erillisissä tietosuojalausunnoissa kuvatut käytännöt ja ehdot ja suostuu niihin. Tietosuojakäytäntö sisältyy viitteenä näihin Ehtoihin.

6.Yleiset ehdot.

a) Ehto. Nämä Ehdot astuvat voimaan ja tuki alkaa Tuotteen ostopäivänä. Ne jatkuvat 90 (yhdeksänkymmentä) päivää siitä hetkestä ja lakkaavat sitten automaattisesti.

b) Salassapitovelvollisuus ja omistusoikeudet. Asiakas suostuu siihen, että mitkään Logitechille sähköisesti, puhelimitse tai muutoin ilmaistut tai lähetetyt tiedot eivät ole salassa pidettäviä tai Asiakkaan omaisuutta.

c) Luovuttaminen kolmannelle osapuolelle. Logitech pidättää oikeuden siirtää tai luovuttaa nämä Ehdot ja palvelut kokonaisuudessaan tai osittain Logitechin osoittamalle kolmannelle osapuolelle ilman ilmoitusta Asiakkaalle.

d) Ehtojen muutokset. Logitechilla on oikeus muuttaa, muokata ja päivittää näitä ehtoja sekä tehdä niihin lisäyksiä ja poistoja koska tahansa. Asiakkaan tulisi tarkastaa nämä Ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Jos palveluihin tehdään muutoksia ja Asiakas jatkaa sovellusten käyttöä kyseisten muutosten jälkeen, tämän katsotaan ilmaisevan, että hän hyväksyy kyseiset muutokset.

e) Takuun poissulkeminen. Logitech ei anna mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Logitech kieltää kaikki takuut.

f) Logitechin sopimusyksikkö. Näiden Palveluehtojen osapuolina ovat: (i) Logitech Inc., jos Asiakas on ostanut Tuotteen Pohjois-Amerikassa ja/tai Pohjois-Amerikassa toimivalta jälleenmyyjältä; (ii) Logitech Europe SA, jos Asiakas on ostanut Tuotteen EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) ja/tai EMEA-alueella toimivalta jälleenmyyjältä; (iii) Logitech Asia Pacific Ltd, jos Asiakas on ostanut Tuotteen Aasian ja Tyynenmeren alueella (poikkeuksena Japani ja Kiina); (iv) Logicool Co. Ltd, jos Asiakas on ostanut Tuotteen Japanissa; (v) asianmukainen Logitechin paikallisyksikkö, jos Asiakas on ostanut Tuotteen missä tahansa muualla.

g) Lainsäädäntö. Yhdysvalloissa nämä Ehdot ovat yksinomaan Yhdysvaltain ja Kalifornian osavaltion lainsäädännön alaisia, huolimatta lain sovellutuksesta tai valituista laeista tai periaatteista. Yhdysvaltain ulkopuolella Ehdot ovat yksinomaan Sveitsin lainsäädännön alaisia.

h) Pätemättömyys. Jos näiden Ehtojen osa katsotaan pätemättömäksi, osapuolet sopivat, että pätemättömyys ei vaikuta muiden osien pätevyyteen, ja pyrkivät sopimaan pätemättömän säännöksen korvaamisesta pätevällä säännöksellä, joka on taloudellisilta vaikutuksiltaan ja tarkoitukseltaan lähimpänä pätemätöntä säännöstä.

i) Yhteystiedot.

Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH - 1015 Lausanne, Sveitsi

Logitech on muuttanut näitä Ehtoja 10. toukokuuta 2019.

 

A-LUETTELO
TUOTELUETTELO

  • Logitech SmartDock
  • Logitech Tap


B-LUETTELO
PALVELULUETTELO

  • Logitech JumpStartin pyyntöön perustuva tapausratkaisuhallinta

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko