Logitechin luovat, neuvokkaat ja innovatiiviset ihmiset

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

ME TUEMME POSITIIVISTA MUUTOSTA

Logitech vaalii oppimisen kulttuuria, jotta sen työntekijät tuntevat voivansa kehittää mieliään, haastaa ajatuksia ja tehdä asioita entistä paremmin. Työntekijöidemme osallistumisen keskeisiä pilareita ovat usko yrityksen tarkoitukseen ja mahdollisuus merkittävien panosten antamiseen. 

Monimuotoinen eri-ikäisten ja erilaisia etnisiä taustoja edustavien työtovereiden ryhmä keskustelee

MONIMUOTOISUUS, YHDENVERTAISUUS JA OSALLISTAMINEN

Logitechin missiona on kasvattaa ja vaalia monipuolista ja osallistavaa yrityskulttuuria, joka pyrkii oikeudenmukaiseen edustukseen ja etenemismahdollisuuksiin yrityksen kaikilla tasoilla. Uskomme, että aliedustettuja työntekijöitämme ja yhteisöjämme tukemalla ja voimaannuttamalla sekä liiketoimintakäytäntöjämme uudistamalla pystymme luomaan entistä yhdenvertaisemman toimialan ja vastaamaan yhä monipuolisempiin asiakastarpeisiin.

Monipuolinen ryhmä eri-ikäisiä ja eri etnisiä työtovereita kokoontuu työskentelyyn pöydän ympärillä.

TOIMITTAJIEN MONIMUOTOISUUS JA SUKUPUOLINEN TASA-ARVOON TOIMIVAT HANKINTAT

Arvoihin perustuvana organisaationa meille on menestyksemme kannalta tärkeää, että alihankkijamme edustavat oikeita arvoja. Toimittajien monimuotoisuutta ja tasa-arvoa koskevien oikeudenmukaisten hankintaohjelmiemme taustalla on uudet sisäiset käytännöt ja toimittajiamme koskevat ulkoiset sopimusvelvoitteet, joiden avulla voimme siirtyä voimallisista sanoista voimallisiin tekoihin.

Nuoret tytöt nauravat ja käyttävät vaaleanpunaista M325-hiirtä ja C270-verkkokameraa

VAPAAEHTOISTYÖ

LogiCares-ohjelman kautta palvelemme yhteisöjä, joissa elämme ja työskentelemme. Rakennamme yhdessä muiden kanssa menestyviä yhteisöjä ja pienennämme ympäristöjalanjälkemme. Tehostaaksemme vaikutustamme ja kohdentaaksemme lahjoituksemme jatkossa tarkemmin perustimme LogiCares Fund -rahaston yhdessä Tides Foundationin kanssa.

Yhteisötaideprojekti, jossa ihmiset maalaavat seinälle

YHTEISÖN VASTAUS

Me tuemme yhteisöjämme. Olipa kyse rahan ja tuotteiden lahjoittamisesta eri tarkoituksiin, yhteistyöstä muiden kanssa suurempien hankkeiden tukemiseksi tai yksilöllisistä luovuuden ja ystävällisyyden osoituksista – olemme ylpeitä yhteisestä vaikutuksestamme ja vastaamme tuleviin haasteisiin samalla tavoin.

Kaksi tutkijaa konetekniikkalaboratoriossa

TOIMITTAJAKEHITYS

Tehtaamme hankkii osia useilta osien toimittajilta, yhteissuunnitteluvalmistajilta ja sopimusvalmistajilta. Menestyksemme on riippuvainen toimittajiemme jatkuvasta menestyksestä. Pyrimme luomaan kestävät suhteet joukkoon keskeisiä toimittajia, joilla on yhteiset eettiset arvot ja käytännöt ja jotka noudattavat RBA-vaatimuksia. Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa varmistaaksemme, että kaikki Logitechin tuotteet tuotetaan kansainvälisten laatua ja kestävyyttä koskevien standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Käytössämme on uusien toimittajien esivalintaprosessi: Kaikki mahdolliset uudet toimittajat auditoidaan sen varmistamiseksi, että ne vastaavat kestävyysvaatimuksiamme.

Yhteistyö neuvottelutilassa

LAHJAKKUUDEN KEHITTÄMINEN

Kehitysohjelmamme auttaa työntekijöitämme hankkimaan taitoja ja saamaan oivalluksia, joilla on merkitystä heidän elämässään. Heille tarjotaan resursseja, kuten työpajoja, puheita ja valmennusta sekä kasvotusten että verkossa. Ohjaajamme etsivät tilaisuuksia lahjakkuuden tukemiseen ja säilyttämiseen. Tuotantopaikallamme sijaitseva erillinen koulutuskeskus tarjoaa työpaja- ja esitystilat sekä harjoitustuotantolinjat, joilla työntekijät voivat harjoitella uusia taitoja. Uusille työntekijöille tarjotaan kattava orientaatio ja koulutus erityisissä taidoissa, kuten hitsaamisessa, kokoonpanossa, testaamisessa, pakkaamisessa ja laaduntarkistuksessa. Taitoja ylläpidetään verkkoharjoituksin sekä työn ohella ja kertauksena suoritettavin koulutuksin.

Monimuotoinen ryhmä liike-elämän edustajia, jotka puhuvat ja hymyilevät kokouksessa.

ETIIKKA

Me harjoitamme liiketoimintaa reilusti, rehellisesti ja avoimesti. Noudatamme poikkeuksellisen vaativia eettisiä standardeja ja käytäntöjä. Se auttaa meitä varmistamaan, että toimintamme on pitkällä tähtäimellä sidosryhmiemme eduksi. Sitoutumisemme avoimuuteen ja hyviin eettisiin käytäntöihin motivoi meitä tunnistamaan, vähentämään ja hallitsemaan toiminnallisia riskejä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin mahdollisuuksia.

Elektroniikkatuotteiden laadunvarmistus

IHMISOIKEUDET JA TYÖVOIMA

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein, ja olemme valmiit avoimeen ja kunnioittavaan keskusteluun siitä, mikä toimii ja mikä ei. Teemme aktiivista yhteistyötä RBA liittoumakumppaniemme kanssa eettisen säännöstön kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen, työkalujen ja koulutuksen jakamiseksi. Edellytämme, että kaikissa toimittajayrityksissämme on käytössä henkilöstön hallintaohjelma ja työntekijöiden iän vahvistus. Varmistamme tämän – kuten myös sen, että yrityksessä ei käytetä pakkotyötä – suorittamalla auditointeja paikan päällä.

Kaksi teollisuustyöntekijää tarkastaa mineraalimalmia digitaalitabletilla

VASTUULLISTA MINERAALIEN HANKINNAT

Logitechin tuotteista 100 prosenttia noudattaa konfliktivapausstandardeja. Responsible Business Alliancen (RBA) ja Responsible Minerals Initiativen (RMI) sitoutuneena jäsenenä käytämme alan johtavia parhaiden käytäntöjen työkaluja ja prosesseja edistääksemme vastuullista hankintaa ja konfliktimineraalien välttämistä koko maailmanlaajuisessa toimitusketjussamme.

Tietokonehiirten kokoonpanolinja

TYÖSUOJELU JA -TURVALLISUUS

Jatkuvan menestyksemme käyttövoimana ovat luovat, neuvokkaat ja innovatiiviset ihmiset Logitechin omissa riveissä ja toimittajiemme palveluksessa. Pyrimme takaamaan jokaisen työntekijämme turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin. Haluamme kaikkien tuntevan, että heistä huolehditaan ja että he voivat turvallisesti ja luovasti vastata markkinoiden nopeatempoisiin haasteisiin.

Noudatamme RBA-säännöstöä ja ISO 45001 -standardissa määriteltyjä parhaita käytäntöjä taataksemme turvallisen työympäristön kaikille. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa auttaaksemme heitäkin omaksumaan samat tai vastaavat standardit maailmanlaajuisesti.

Kannettava tietokone, jonka päällä on lukoin suojattu yhteyskaavio

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA

Sidosryhmien luottamuksen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Me kunnioitamme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme yksityisyyttä ja henkilötietoja. Ylläpidämme tietosuoja- ja tietoturvajärjestelmiä varmistaaksemme, että sidosryhmät voivat käyttää Logitechin järjestelmiä, tuotteita ja palveluita luottavaisin mielin.

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko