Ilmastopositiivisuus

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

Planeettamme ei voi odottaa

Meidän on toimittava tulevien sukupolvien puolesta nyt. Voimme vielä vaikuttaa tulevaisuuteen, mutta kaikkien on osallistuttava. Myös meidän.

Mihin olemme sitoutuneet ja missä olemme nyt

Vuodesta 2021 alkaen kaikki tuotteemme ovat hiilineutraaleja. Se on hienoa, mutta se ei riitä. Maailmassa on ennennäkemättömiä ilmastonmuutoksesta johtuvia haasteita, ja vaikutuksia on välittömästi vähennettävä entisestään ilmastonmuutoksesta kärsivien yhteisöjen auttamiseksi ja luonnon suojelemiseksi.

Viime vuosina olemme keskittyneet tuotteidemme hiilipäästöjen vähentämiseen ja samalla siirtyneet uusiutuvaan energiaan, ennallistaneet metsiä ja tukeneet ilmastovaikutuksista kärsiviä yhteisöjä. Nyt haluamme mennä pidemmälle, jotta voimme ottaa käsittelyyn koko arvoketjumme vaikutukset ja päästä tilanteeseen, jossa poistamme ilmakehästä enemmän hiiltä kuin mitä sinne päästämme. Pyrimme luomaan positiivisen nettovaikutuksen, jotta voimme yhdessä ennallistaa yhteistä maapalloamme.

Strategiamme

Olemme toistaneet vähentämisen, kierrättämisen ja ennallistamisen mantraa yli vuosikymmenen ajan. Nyt on aika korottaa ääntä.

Vihreä jalanjälkikuvake

VÄHENTÄMINEN

Suunnittelemme kestävästi saavuttaaksemme kunnianhimoisia päästövähennyksiä tuotteissa, toiminnoissa ja toimitusketjussa.

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kuvake

KIERRÄTTÄMINEN

Tuemme uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöönottoa toiminnoissa ja toimitusketjussa. Suunnittelemme tuotteemme siten, että niissä käytetään kiertomateriaaleja.

Vihreä puukuvake

ENNALLISTAMINEN

Edistämme metsäalueiden ja ilmastonmuutoksesta kärsivien yhteisöjen ennallistamista tukemalla vähäpäästöisiä projekteja ja kehittämällä luontoon perustuvia ratkaisuja.

Vähentäminen

Suurin osa hiilijalanjäljestämme syntyy tuotteiden ja pakkausten valmistuksesta ja niihin tarvittavien raaka-aineiden hankinnasta. 1,5 ℃ asteen ilmastolupauksemme mukaisesti olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin, tieteeseen perustuviin hiilen vähentämistavoitteisiin. Ohjelman keskiössä on kestävä suunnittelu. Suunnittelemme parempia tuotteita ja prosesseja hiilivaikutusten vähentämiseksi mahdollisimman paljon ennen niiden syntymistä.

Carbon Clarity -kuva

Luvut kertovat kaiken

Olemme ensimmäinen kulutuselektroniikkayritys, joka on asettanut tuotteisiinsa yksityiskohtaiset merkinnät hiilivaikutuksista. Vuoteen 2025 mennessä kaikissa tärkeimmissä tuoteryhmissämme on lisäksi hiilijalanjälkimerkintä.

Kierrättäminen

Liiketoiminnassamme tarvitaan energiaa, siitä ei päästä mihinkään. Mutta varmistamme, että kaikki sähkö saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten tuuli-, aurinko- ja muista uusiutuvista energiahankkeista. Olemme edistyneet merkittävästi omassa toiminnassamme, ja kannustamme ahkerasti myös toimittajiamme ja kumppaneitamme toimiin.

Elinkaarianalyysin avulla selvitämme energian kokonaisvaikutuksen alkaen materiaalien hankinnasta tuotteiden hallintaan niiden käyttöiän lopussa.

Uusiutuva energia hiilijalanjäljessämme

100 %

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö tuotannossamme

100 %

Uusiutuvalla energialla täysin tuotettua sähköä Sveitsin, Yhdysvaltojen, Intian ja Kiinan toimipisteissämme

92 %

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö maailmanlaajuisesti

Maailmankartta
Maailmankartta
map-desktop-text-v5
kuvakekartan vihreä kuva

Tärkeä toimisto

kuvakekartan sininen kuva

Tuotantolaitos

Ennallistaminen

Hiilineutraaliuden saavuttaminen tänä vuonna on ensimmäinen askel kohti paljon suurempaa tavoitettamme saavuttaa ilmastopositiivisuus. Jotta voimme poistaa enemmän hiiltä kuin päästämme, ennallistamme luonnollisia ympäristöjä ja yhteisöjä, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa. Teemme tämän investoimalla metsänsuojelu- ja toimeentulohankkeisiin sekä sähköverkon uusiutuviin energialähteisiin siirtäviin hankkeisiin. Lisäksi investoimme hiilen talteenottoprojekteihin, joiden tarkoituksena on poistaa hiiltä suoraan ilmakehästä.

Toteutus

Tutustu tarkemmin joihinkin viime vuoden Vähennä, kierrätä, ennallista ‑aloitteisiin, niin saat tietää, miten toteutamme nämä sitoumukset.

Vähentäminen

Tietokonehiirten kokoonpanolinja

Kiina

Hiilivähennykset tuotantolaitoksessamme

Hiilineutraaliuden saavuttaminen energiatehokkuusohjelmien ja uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön avulla omassa tuotantolaitoksessamme

Vuonna 2013 asetimme tavoitteeksi vähentää tuotantolaitoksemme hiilijalanjälkeä 20 prosentilla vuoteen 2018 mennessä. Saavutettuamme tämän tavoitteen päätimme mennä pidemmälle ja sitouduimme siirtymään kokonaan uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön ja käsittelemään 100 % jäljelle jäävästä jalanjäljestä laadukkaasti sertifioidulla hyvityksellä. Näillä toimilla tulisimme saavuttamaan hiilineutraaliuden.

Ja niin kävi. Laitostasolla tässä auttoivat lukuisat energiatehokkuusohjelmat, esimerkiksi ohjelmat, joilla vähennettiin absoluuttista energiankulutusta korvaamalla T5-valaistus LED-valoilla, ilmakompressorien käytön optimointi ja aikakytkinten asentaminen valaistuksen ja juomavesiautomaattien sammuttamiseen. Jatkoimme myös mittausohjelmamme kehittämistä, jotta voimme seurata ja ymmärtää energiankäytön ongelmakohtia ja tunnistaa vähennysmahdollisuuksia, jotta voimme keskittyä niihin. Vuonna 2021 tuotantolaitoksessamme esimerkiksi korvattiin yksi vanhempi kompressori kaksivaiheisella, tehokkaalla kompressorilla, mikä paransi tehokkuutta noin 11 prosentilla. Päivitimme myös kaksi jäähdytintä. Yksin näissä projekteissa säästyi hiilipäästöjä arviolta 630 tonnia CO2e.

Logitechin tuoteperhe

Kuluttajakäytön jälkeen kierrätetty muovi

Tuotteiden kiertävyyden parantaminen käyttämällä kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia

Haluamme tehdä Logitechin tuotteista kiertävämpiä. Ensiömateriaaleja tulisi välttää ja niiden sijasta tulisi käyttää kierrätysmateriaaleja. Käytämme kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia antaaksemme käytetylle muoville uuden elämän ja pienentääksemme hiilijalanjälkeämme. Kierrätettyä muovia käytetään koko yrityksessä ja erityisesti suurimmissa tuoteryhmissämme, jotta hiilidioksidipäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon.

Kierrätysmuovien käyttö on olennainen osa Logitechin kestävän suunnittelun pyrkimyksiä. Käytämme kierrätysmuovia yhä enemmän myydyimmissä hiirissämme, näppäimistöissämme, verkkokameroissamme ja kaiuttimissamme. Vuoden 2021 loppuun mennessä yli puolet suurimman tuoteluokkamme eli Luovuus ja tuottavuus -luokan hiiristä ja näppäimistöstä valmistetaan kierrätysmuovista. Vuositasolla siis ensiömuovia käytetään noin 7 100 tonnia vähemmän ja hiilijalanjälki pienenee 11 000 tonnilla.

Langaton M185-hiiri

Langaton M185-hiiri

Myydyimmän hiiren M185:n hiilijalanjäljen pienentäminen

Vuonna 2020 päivitimme myös myydyimmän langattoman M185-hiiremme. Pienensimme merkittävästi sen ympäristöjalanjälkeä seuraavilla toimilla:

  • Vallankumouksellinen alustan piirilevymuotoilu
  • Vierityspyörämoduulin pienempi vaikutus
  • Tehokkaampi muotoiluprosessi
  • Osien suunnittelun hienosäätö painon vähentämiseksi


Nämä parannukset pienensivät hiilijalanjälkeä noin 15 % verrattuna M185:n edelliseen versioon.

Langaton M190-hiiri

Täysikokoinen ja langaton M190-hiiri

Täysikokoisen M190-hiiren hiilijalanjäljen pienentäminen

Vuonna 2020 julkaistiin täysikokoinen langaton M190-hiiri, jossa on paras mahdollinen käyttömukavuus kummallekin kädelle, viiveetön langaton yhteys, tarkka seuranta ja 18 kuukauden pariston kesto.

M190 hyödyntää myös uutta lähestymistapaa piirilevyjen suunnitteluun. Järkeistämällä erilaisten piirilevyjen suunnittelua uusien ja nykyisten tuotesarjojen, kuten M190:n, hiilivaikutus väheni merkittävästi. Tämä innovaatio yhdessä tehokkaampien antureiden kanssa auttaa vähentämään tuotteen hiilivaikutusta 10 prosentilla M170-hiireen verrattuna.

G Pro X Superlight -pelihiiri

Logitech G Pro X SUPERLIGHT

Logitech G Pro X SUPERLIGHT -hiiren hiilijalanjäljen pienentäminen

Vuonna 2021 esittelimme Logitech G PRO X SUPERLIGHT -hiiren. Uusi PRO X SUPERLIGHT, joka on huolellisesti uudistettu ja suunniteltu kevyemmäksi ja samalla tehokkaammaksi, painaa alle 63 grammaa ja on lähes 25 % kevyempi kuin langaton Logitech PRO. Painon vähentäminen onnistui käyttämällä 7,5 % vähemmän muovia, pienempää piirilevyä, pienempiä magneetteja, vähemmän ruuveja ja jopa kevyempää johtoa.

G PRO X SUPERLIGHT -hiiren kevyen arkkitehtuurin ansiosta hiilipäästöjä säästyy vuosittain noin 260 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Lisäksi PRO X SUPERLIGHT ‑hiiressä on Logitech G:n HERO 25K ‑anturi, jossa älykäs virranhallintajärjestelmä säätää kuvataajuuksia jatkuvasti hiiren liikkeen mukaan virrankulutuksen minimoimiseksi. Suurillakin resoluutioilla HERO kuluttaa 10 kertaa vähemmän virtaa kuin aiemmat Logitech G -anturit, mikä tarkoittaa, että vuodessa säästyy päästöjä noin 117 tonnia CO2e.

 

Paperipohjaiset ripustustarrat

Paperipohjaiset ripustustarrat

Uusi paperipohjainen muotoilu, joka on täysin kierrätettävä

Vuonna 2021 otimme käyttöön myös innovatiivisen suunnitteluratkaisun – täysin paperipohjaiset ripustustarrat, jossa valettu paperimassa korvaa aiemmin käytetyn muovin tai tavallisen pahvin. Toisin kuin muissa paperipohjaisissa ripustustarroissa, näitä on erityisesti vahvistettu repeytymisriskin vähentämiseksi.

Koska uusi muotoiltu ripustustarra on täysin paperipohjainen, se on myös täysin kierrätettävä.

Verkkokameran pakkaukset

Verkkokameran pakkaukset

Uusi paperipohjainen muotoilu, joka on täysin kierrätettävä

Vuonna 2021 vähensimme merkittävästi verkkokamerapakkausten kokoa, painoa ja materiaalin käyttöä. Lopullinen pakkauskoko pieneni jopa 71 % tuotesarjasta riippuen. Tämä muutos on myös auttanut meitä vähentämään kuhunkin lähetykseen tarvittavia kuormalavoja – lavaan mahtuu nyt 30–60 % enemmän yksiköitä kuin aiemmin. Kaikki tämä työ on vähentänyt hiilipäästöjä noin 1 773 tonnia vuodessa

Ruskea hiiren pakkaus

Eroon kertakäyttöisistä muoveista: simpukankuoret

Tehostamme ponnisteluja kertakäyttöisen muovin käytön lopettamisessa

Vuonna 2021 tehostimme pyrkimyksiämme poistaa kertakäyttöinen muovi pakkauksistamme. Kehitimme kertakäyttöisen muovin käytännön, jossa korostetaan sitoumustamme vähentää muovipakkauksia kaikissa tuotesarjoissa niin paljon kuin on teknisesti mahdollista. Pitkän aikavälin tavoitteena on poistaa muovipakkaukset kokonaan.

Vaihdoimme verkossa myytävien tuotteiden pakkauksen ruskeaan laatikkoon, ja onnistuimme tänä vuonna poistamaan valikoimastamme yli 1,1 miljoonaa muovista simpukkaa.

Ei kertakäyttöistä muovia Logitechin pakkauksissa

Kertakäyttöisten muovien poistaminen käytöstä: muovipussit jakelussa

Tehostamme ponnisteluja kertakäyttöisen muovin käytön lopettamisessa

Vuonna 2021 tehostimme pyrkimyksiämme poistaa kertakäyttöinen muovi pakkauksistamme. Kehitimme kertakäyttöisen muovin käytännön, jossa korostetaan sitoumustamme vähentää muovipakkauksia kaikissa tuotesarjoissa niin paljon kuin on teknisesti mahdollista. Pitkän aikavälin tavoitteena on poistaa muovipakkaukset kokonaan.

Vaihdoimme pakkauslaatikoiden suojana jakelussa käytetyn muovin pehmopaperikääreeseen useissa tuotesarjoissa. Tämän seurauksena nykyisistä tuotesarjoistamme poistui yli 2,6 miljoonaa muovipussia, ja lisäksi 3 miljoonaa juuri julkaistujen tuotteiden osalta.

Näppäimistön pakkauksen hajotuskuva

Kertakäyttöisten muovien poistaminen käytöstä: muovipussit vähittäismyyntipakkauksen sisällä

Tehostamme ponnisteluja kertakäyttöisen muovin käytön lopettamisessa

Vuonna 2021 tehostimme pyrkimyksiämme poistaa kertakäyttöinen muovi pakkauksistamme. Kehitimme kertakäyttöisen muovin käytännön, jossa korostetaan sitoumustamme vähentää muovipakkauksia kaikissa tuotesarjoissa niin paljon kuin on teknisesti mahdollista. Pitkän aikavälin tavoitteena on poistaa muovipakkaukset kokonaan.

Olemme myös poistaneet muovipussit myyntipakkausten sisältä useissa tuotesarjoissa ja suojanneet tuotteen ja lisätarvikkeet sen sijaan pehmeillä paperipohjaisilla pusseilla. Tämän myötä väheni 5,8 miljoonaa muovipussia lisää.

M575 ERGO -hiiri pakkauksessa, jonka hiilijalanjälkeä on pienennetty

ERGO M575 -pakkaus

Tehostamme ponnisteluja kertakäyttöisen muovin käytön lopettamisessa

Vuonna 2021 julkaistiin ERGO M575, jonka innovatiivisen pakkausratkaisun hiilijalanjälki on 34 % pienempi kuin sen edeltäjän M570:n. Myös kertakäyttöisen muovin paino on 98 % pienempi.M575-hiiren jäljellä oleva muovi: Suojausmerkintä (0,05 g) ja polypropeenilaminaatti myyntipakkauksessa (noin 1 g).

Yhdistämällä ympäristövaikutusten arvioinnit koko suunnittelu- ja kehittämisprosessissa tiimi löysi ratkaisun, jossa muovialustaa tai ‑pussia ei tarvittu ollenkaan. Sen sijaan sisäpuolella käytetään paperista suojakäärettä tuotteen suojaamiseen. Ympäristövaikutusta ja materiaalijätettä vähennettiin vielä painamalla kaikki asennusohjeet suoraan tähän suojaavaan paperipohjaiseen kääreeseen.

Kierrättäminen

Teknikko testaa Logitechin tuotetta

Kiina

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö tuotannossamme

Sähköjalanjäljen tasapainottaminen kokonaan

Vuonna 2018 päätimme neutraloida 100 % tuotantolaitoksemme sähkönjalanjäljestä ostamalla ulkoisen tahon sertifioimaa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Olemme siitä lähtien käyttäneet pelkästään uusiutuvaa energiaa, ja maailmanlaajuisesti uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus on 92 %, mikä on tuonut meidät yhä lähemmäs 100 prosentin tavoitetta. Tämä ohjelma on arviomme mukaan säästänyt päästöjä noin 14 615 tonnia CO2 tänä vuonna, ja olemme hyvittäneet jäljelle jääneet päästöt hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

3 henkilöä neuvotteluhuoneessa, jossa käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä

Maailmanlaajuinen

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö toimitiloissamme

Sähköjalanjäljen tasapainottaminen kokonaan

Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Irlannissa, Alankomaissa, Intiassa ja Kiinassa sijaitsevien toimitilojemme sähköjalanjälki on nyt yhdistetty uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ostoon. Vuonna 2021 meillä oli ilo saada Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirastolta (EPA) tunnustus vihreän energian kumppanina, koska olemme sitoutuneet uusiutuvaan sähköön Yhdysvalloissa. Koska tuotantolaitoksessamme ja näissä toimitiloissa käytetään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, uusiutuvan energian osuus on nyt maailmanlaajuisesti 92 %. Näin olemme entistä lähempänä 100 prosentin tavoitettamme. Tämä ohjelma on arviomme mukaan säästänyt päästöjä noin 14 615 tonnia CO2 tänä vuonna, ja olemme hyvittäneet jäljelle jääneet päästöt hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Pyrimme saamaan ulkoisen toimijan sertifioinnin hiilineutraalisuudesta toimitiloissamme.

Tuulipuistot

Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö toimitusketjussamme

Kannustamme toimittajiamme käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä

Vuonna 2020 kutsuimme tärkeimmät toimittajamme siirtymään kanssamme uusiutuvaan energiaan. Toimittajiemme avuksi ja tueksi perustimme uusiutuvan energian portaalin ja ostajien klubin, jotka kannustavat Logitechin tuotteita valmistavia tehtaita ostamaan joukkohankintana laadukasta ja ulkoisen tahon sertifioimaa, uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.

Raportointikaudella 2020 toimittajat kohdensivat 186 246 MWh sähköä Logitechin valmistustoimintaan ja ostivat 70 599 MWh uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä uusiutuvan energian portaalista (97 %) tai muista lähteistä (3 %) sähköjalanjäljen neutraloimiseksi. Tämän seurauksena hiilipäästöjä säästyi noin 41 871 tonnia CO2.

RE100-ilmastoryhmä

Vaikuttaminen

Edistetään maailmanlaajuista siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin

Edistämme jatkossakin fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa osana RE100-aloitetta, ja pyrimme vauhdittamaan laajaa muutosta kohti päästöttömiä sähköverkkoja.

RE100-ryhmää johtaa Climate Group yhteistyössä CDP:n kanssa. RE100:n tavoitteena on vauhdittaa maailmanlaajuista siirtymistä puhtaan energian ja päästöttömien sähköverkkojen käyttöön, mikä tuo kaikille puhtaamman ja terveemmän tulevaisuuden. RE100:n jäsenet pyrkivät yhdessä edistämään uusiutuvalla energialla täysin tuotetun sähkön saatavuutta maailmanlaajuisesti ja mahdollisimman lyhyessä ajassa sekä ratkaisemaan yhteistyössä poliittisia ja markkinahaasteita.

Liityimme RE100-aloitteeseen marraskuussa 2019, jotta voimme yhteistyössä muiden teollisuusjohtajien kanssa luoda maailmanlaajuisen liikkeen, joka edistää kokonaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöä.

Ennallistaminen

Kosteikot ja sateenkaari

BRASILIA

ENVIRA AMAZONIA -SADEMETSÄNSUOJELUHANKE

Osallistumme metsäkadon vastaiseen kamppailuun, suojelemme maailman monimuotoisimpia elinympäristöjä ja tuemme samanaikaisesti kestäviä ja yhteisökeskeisiä elinkeinoja.

Tämä hanke on yksi maailman suurimmista REDD+-projekteista ja yksi harvoista hankkeista, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja todentaa VCS-CCB-sertifiointi Triple Gold -kunnianosoituksella. Hanke suojelee noin 200 000 hehtaaria koskemattomia sademetsiä metsäkadolta Amazonin altaassa ja toimii siellä asuvien maanviljelijöiden kanssa heidän elinkeinonsa tukemiseksi. Sen lisäksi, että hanke vähentää hiilipäästöjä noin 1,2 miljoonaa tonnia CO2 vuosittain metsäkadon estämisen kautta, se tarjoaa myös koulutusmahdollisuuksia paikallisille yhteisöille esimerkiksi tarjoamalla maatalouden jatkokoulutusta, perustamalla paikallisen pääkonttorin paikallisen apteekin ja terveyskeskuksen kanssa, rakentamalla yhteisiä käymälöitä sekä myöntämällä paikallisille yhteisöille maanomistusoikeuden ja perustamalla vaihtoehtoista taloudellista toimintaa kuten lääkekasvien ja paranassaipalmun keräämisen kaupallistaminen.

Aurinkopuisto

NINH THUAN, VIETNAM

MY SON HOAN LOC SOLAR

Vietnamin uusiutuvien energialähteiden vallankumous aurinkoenergian avulla.

Tämä aurinkoenergialaitos Vietnamin aurinkoisessa Ninh Thuanin maakunnassa auttaa nopeuttamaan Vietnamin siirtymistä kohti vihreämpää ja vähähiilistä tulevaisuutta. Se tarjoaa vaihtoehdon, uusiutuvan energian, jolla korvataan perinteisten fossiilisten polttoaineiden tarve. Se vahvistaa lisäksi paikallista taloutta palkkaamalla paikallisen yhteisön jäseniä ja maksamalla kestäviä palkkoja köyhyyden poistamiseksi.

ulubelu-maalämpökentät

INDONESIA

ULUBELU-MAALÄMPÖ

Indonesian geotermisten esiintymien hyödyntäminen puhtaan, uusiutuvan energian tuottamiseen.

Ulubelun geoterminen voimala, joka sijaitsee Lampungin maakunnassa Sumatran saaren eteläkärjessä, tuottaa Indonesian Sumatran yhteenliitetylle sähköverkolle sähköä uusiutuvalla energialla yli 860 GWh. Päästöjen vähentämisen lisäksi tämä hanke edistää kestävää kehitystä ja helpottaa Indonesian siirtymistä vähähiiliseen energiaan.

oranki

KESKI-KALIMANTAN, INDONESIA

RIMBA RAYAN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN SUOJELUALUE

Tuemme 65 000 hehtaarin laajuisen metsäalueen ja uhanalaisen borneonorangin suojelua ja luomme samalla paikallisille yhteisöille elinkeinomahdollisuuksia.

Rimba Rayan luonnon monimuotoisuuden suojelualue on Borneon saarella Indonesiassa sijaitseva trooppinen suoalue. Tämä projekti suojaa 65 000:ta hehtaaria hiilitiheitä trooppisia metsiä ja suoalueita estämällä alun perin palmuöljyplantaaseiksi kaavailtujen sademetsäalueiden hakkuut. Tätä hanketta tukemalla Logitech auttaa REDD+-hiilinielun ja 105 000 uhanalaisen borneonorangin suojelemista. Hanke tarjoaa myös koulutuksen ja peltometsäviljelyn kautta elinkeinomahdollisuuksia yli 2 500:lle projektialueella elävälle taloudelle, mikä parantaa paikallisten ruokaturvaa, tulomahdollisuuksia, terveydenhoitoa ja koulutusta. Kaikki tämä tapahtuu hiilirahoituksen tuella.

Istutettujen puiden rivi

KIINA

HENAN FANGCHENGIN JA TANGHEN METSITTÄMINEN

Edistämme hiilidioksidin talteenottoa nettonollan saavuttamiseksi.

Tässä hankkeessa luodaan uutta metsätaloutta istuttamalla puita alueille, jotka olivat joutomaita vähintään 10 vuotta ennen hankkeen toteuttamista. Hankkeeseen sisältyvällä alueella ei enää sallita muun muassa intensiivistä maataloutta, laiduntamista tai puunkorjuuta, ja ne on korvattu puiden istuttamisella ja metsänhoidolla. Hanke luo työllistymismahdollisuuksia paikallisille asukkaille, jotka hankkivat tarvittavat metsänistutus- ja hoitotaidot ammatillisen koulutuksen avulla. Näiden metsäekosysteemien ennallistamisella hanke auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja vettä sekä vähentämään maaperän eroosiota. Samalla autetaan paikallisia yhteisöjä siirtymään kohti kestävämpiä elinkeinoja.

Kaukainen vuorijono

KIINA

METSITYS QINGHAISSA

Poistamme hiiltä nettonollan saavuttamiseksi.

Qinghain maakunta sijaitsee Tiibetin ylängöllä yli 3 000 metriä merenpinnan yläpuolella. Tällä ”maailman katoksi” ja ”Aasian vesitorniksi" kutsutulla ylängöllä elää harvinaisia eläinlajeja, ja Kiinan hallituksen suunnitelmana on luoda alueelle luonnonsuojelualueita metsien, ruohomaiden ja kosteikkojen suojelemiseksi. Qinghaijärvi on Kiinan suurin järvi. Se sijaitsee useiden Aasian poikki lentävien muuttolintulajien reittien risteyksessä. Järven itäpuolella sijaitsevan projektin tarkoituksena on ennallistaa 14 000 hehtaarin kokoinen karu ja maaperältään huonontunut alue istuttamalla sille paikallisia puulajeja, kuten kuusta, katajaa, mäntyä, poppelia, koivua ja tammea niille kohdin, missä ennallistumista tai metsittymistä ei ole tapahtunut itsestään. Projektilla pyritään myös tukemaan paikallista yhteisöä tarjoamalla koulutusta ja opettamalla teknisiä taitoja.

Tuulipuistot lahden rannalla

KIINA

Cixi Wind

Tuemme uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Kiinassa lisäämällä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia lisääntyvän energiantarpeen kattamiseksi.

Shanghai Cixi Wind -hanke tuottaa uusiutuvalla energialla sähköä Hangzhounlahdella. Kolmekymmentäkolme 1,5 megawatin turbiinia tuottavat yhteensä vuosittain noin 105 GWh, mikä vastaa noin 100 000 tonnia CO2 vuodessa. Tuottamalla sähköä uusiutuvalla energialla tämä hanke auttaa Kiinaa saavuttamaan kansallisen tavoitteensa eli tuottamaan 35 % maassa käytetystä sähköstä uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 mennessä.

mongolian metsä

KIINA

WU’ERQIHANIN PARANNETTU METSÄTALOUDEN HALLINTA

Suojelemme Sisä-Mongolian metsiä, jotta niistä on iloa tulevillekin sukupolville.

Tämän projektin tavoitteena on hakkuualueiden muuttaminen suojelumetsäksi. Kohteen pinta-ala on 20 526 hehtaaria, ja suojellut lajit ovat koivu (Betula platyphylla) ja lehtikuusi (Larix gmelinii). Ennen projektin alkua metsää hakataan hallituksen hyväksymän metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Hankkeen alkaessa metsä muuttuu suojelluksi metsäksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Hankkeella edistetään ympäristösuojelua (biodiversiteetin säilyttämistä ja maaperän eroosion torjuntaa) ja tuetaan siten kestävää kehitystä.

aurinkokeittimet, joita käytetään veden lämmittämiseen

KIINA

HENAN FUNIUSHANIN AURINKOKEITTIMET

Tarjoamme vähävaraisille kotitalouksille aurinkokeittimiä polttoaineen käyttötarpeen vähentämiseksi ja perheen terveyden parantamiseksi.

Henanin maakunta on Kiinan köyhimpiä alueita, missä paikalliset käyttävät yleisesti hiililämmitteisiä liesiä. Tämän projektin yhteydessä jaetaan aurinkokeittimiä perheille kahdeksassa maaseutukylässä Henanin maakunnassa hiilen käytön vähentämiseksi ruoanlaitossa. Tämä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, parantamaa ilmanlaatua ja säästää perheiden aikaa ja rahaa, joka muuten käytettäisiin polttoaineen keräämiseen ja ostamiseen.

zhangyen kaupungin metsitys kotoperäisillä puulajeilla

KIINA

ZHANGYEN METSITYS

Metsitys hiilinielujen lisäämiseksi

Metsitysprojekti kattaa kotoperäisten puulajien istuttamisen yli 23 397,8 hehtaarin alueelle Zhangyen kaupungissa. Projektin tavoitteena on lisätä hiilinieluja ja edistää paikallista kestävää kehitystä. Metsityshankkeen toteutus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lieventää ilmastonmuutosta. parantaa maaperän ja veden suojelua sekä metsäpeitettä, lisää paikallista biodiversiteettiä parantamalla metsäalueiden välisiä yhteyksiä ja tuo tuloja ja työpaikkoja paikallisille yhteisöille ja asukkaille.

mongolian ximeng zheligentun tuulipuistoprojekti

KIINA

XIMENG ZHELIGENTUN TUULIVOIMA

Rahoitus uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen Kiinassa

Sisä-Mongolian Ximeng Zheligentun tuulipuistoprojektin vaihe 1 sisältää tuulipuiston rakentamisen Kiinan Sisä-Mongoliaan. Tuulipuisto hyödyntää sähköntuotannossa tuulivoimaa, ja projektissa tuotettu sähkö myydään läntisen Sisä-Mongolian sähköverkolle, joka on olennainen osa Pohjois-Kiinan sähköverkkoa. Ehdotetun projektin arvioitu vuotuinen nettosähköntuotanto on 99,48 GWh ja keskimääräinen vuotuinen päästövähennys 104 941 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa.

wujierin tuulipuisto

KIINA

WUJIERIN TUULIVOIMA

Rahoitus uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen Kiinassa

Sisä-Mongolian Wujier-tuulivoimaprojekti on verkkoon yhdistetty uusiutuvan energian hanke Ordosin kaupungissa Kiinan Sisä-Mongoliassa. Projektin tarkoituksena on hyödyntää tuulivoimalaitosta kasvihuonekaasupäästöttömän sähkön tuottamiseksi Pohjois-Kiinan sähköverkkoon ja korvata sen avulla hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa sähköntuotantoa. Projektin odotetaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä arviolta 120 508 tonnilla hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa ensimmäisen hyvityskauden aikana.

henkilö, joka valmistaa ruokaa kotona biokaasulla

KIINA

HAIKOUN MAASEUDUN METAANIMÄDÄTTÄMÖT

Biokaasun talteenotto ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

Haikoun maaseudun metaanimädättämöprojekti sijaitsee Haikoun kaupungissa Kiinan Hainanin maakunnassa. Projekti auttaa viljelijöitä rakentamaan metaanimädättämöjä, joiden avulla voidaan varmistaa, että orgaaninen aines, myös lanta ja jätteet, hajoaa anaerobisesti. Projekti vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kahdella tavalla: 1) biokaasun talteenotto mädätetystä lietteestä biokaasumädättämössä ja sen hyödyntäminen ja 2) biokaasun käyttö lämpöenergiana sen fossiilisen polttoaineen (hiili) sijasta, jota tällä hetkellä käytetään kattamaan kotitalouksien päivittäisen energiantarpeen.

SAAMAMME SERTIFIOINNIT

Secondary Nav HTML Hack LOGIWEB-2111