Logitechin monimuotoisuuden ja osallistamisen käytännöt

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

VASTUUNOTTO JA TOIMINTAAN RYHTYMINEN

Logitechin sitoumus monimuotoisuuden ja osallistamisen käytäntöihin

Logitech haluaa viimeaikaisten tapahtumien kannustamana korostaa yhtiön sitoutumista ja panostusta monimuotoisuuden ja osallistamisen käytäntöihin. Asiasta kertoi Logitechin toimitusjohtaja Bracken Darrell LinkedInissä 19.6.2020.

Tarkastelemme jo monella tavalla vaikutustamme työntekijöihin ja laajempaan yhteisöön. Lisäksi kiinnitämme useiden eri aliedustettujen ryhmien kohdalla huomiota osallistavaan kulttuuriin ja yhteenkuuluvuuteen, edustukseen, suhteisiin toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, monimuotoisuus- ja osallistamishankkeisiin, yhteisön palautteeseen ja moneen muuhun seikkaan. Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää. 

Erityisesti rasismin ja syrjinnän vastustamisen osalta ryhdymme toimenpiteisiin ja otamme vastuun seuraavista seikoista yhtiönlaajuisesti:
 

 1. Tuomme äänemme selkeästi kuuluviin:  Peräänkuulutamme muutosta samalla, kun muutumme itse.  Puhumme avoimesti ja aidosti rasismin kitkemisen puolesta. Logitech on usein yhtiönä vaiennut yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista, mutta jatkossa aiomme tuoda äänemme kuuluviin johdonmukaisemmin ja selkeämmin. Kerromme avoimesti, että olemme ryhtyneet toimiin ja että tehtävää riittää. Uskomme näin voivamme kannustaa muitakin samaan ja rohkaista läpinäkyvyyteen ja vastuunottoon. 

 2. Tuemme muita aktivisteja muutoksen aikaan saamisessa. Tarjoamme maailmanlaajuisesti palkallisia vapaaehtoispäiviä työntekijöillemme, ja lisäksi meillä on varainkeruuohjelma, jossa lahjoitamme työntekijän lahjoitusta vastaavan summan. Tämä on kuitenkin vasta alkua – jatkossa aiomme laajentaa toimenpiteitämme. Sitoudumme useaksi vuodeksi tukemaan organisaatioita, jotka selkeästi pyrkivät reiluuden edistämiseen ja rasismin kitkemiseen. Lisäämme alituettujen yhteisöjen kouluille ja ei-kaupallisille järjestöille tarjoamaamme tukea eli rahallisia avustuksia, vapaaehtoistyötä ja tuotelahjoituksia.  

 3. Tuemme yhteisöjämme. Olemme aikojen saatossa sijoittaneet ja mentoroineet yrittäjiä, mutta nyt aiomme tarkastella, mistä tämä panos muodostuu. Haluamme tällä varmistaa, että innovaatioita ja ideoita synnyttävät monenlaiset ihmiset. Aiomme tukea erityisesti mustien ja vähemmistöedustajien perustamia uusia yrityksiä (esim. yrityshautomot, pääomasijoitusrahastot, yhteisyritykset). Yhteistyössä Best Buyn kanssa rahoitamme ja tuemme kalifornialaisten nuortenseurojen nuorille suunnattua teknologiakeskusta. Lisäksi tarjoamme keskitetysti tukea muille STEAM (luonnontieteet, tekniikka, taide ja matematiikka) -keskuksille vähäosaisissa yhteisöissä. 

 4. Tuemme mustien, naisten ja vähemmistöedustajien omistamia toimitusketjuja ja yhteistyöorganisaatioita. Logitechilla on tuhansia eri toimittajia. Kehitämme jatkuvasti toimittajien monimuotoisuusohjelmaa ja analysoimme toimittajakantaamme. Alamme myös raportoida niistä yhtenä yhtiön mittapuuna. 
  Toimenpiteisiin ryhtyminen: katso seuraavat vaiheet täältä.

 5. Mittaamme yhtiön edistysaskelia ja raportoimme niistä läpinäkyvästi. Kehitymme sisältäpäin. Tarkastelemme jatkuvasti Logitechin edustuksen monimuotoisuutta ja panostamme siihen. Työntekijöidemme palkkaus on tasa-arvoista. Tehostamme suunnitelmia julkaista yhtiön lukuja ja tilastoja. Aiomme kasvattaa panostustamme mustien ja muiden aliedustettujen ryhmien rekrytoimiseen, kehittämiseen ja tukemiseen.  

 6. Tuemme koulutusta kaikilla tasoilla. Kehitys alkaa omasta yhtiöstämme: tarjoamme jatkossa säännöllisesti antirasismiin keskittyvää koulutusta johtajillemme ja työntekijöillemme. Tuemme myös koulujen valistustyötä, jotta tulevien sukupolvien ei tarvitse kokea tällaista epäoikeudenmukaisuutta.

 7. Teemme töitä herkeämättä. Teemme virheitä ja opimme niistä. Työ ei pääty ennen kuin tasa-arvo on taattu kaikille, mukaan lukien mustille ja ei-valkoisille (POC), LGBTQ+-ryhmien edustajille, naisille ja kaikille muille aliedustetuille ryhmille.
   

Emme anna koston tai provokaation pelon lamaannuttaa toimintaamme.  Pyydämme anteeksi virheitämme, pyrimme korjaamaan ne ja tähtäämme yhtiömme kehittämiseen. Logitechille kyseessä on ennen kaikkea vastuunotto ja toimintaan ryhtyminen. Lupaamme nostaa monimuotoisuuden etusijalle, kertoa onnistumisistamme ja epäonnistumisistamme läpinäkyvästi ja ottaa niistä vastuun.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko