Logitech- ja Adobe Affinity -tarjouksen ehdot

SIIRRY PÄÄSISÄLTÖÖN
Pangea temporary hotfixes here

LOGITECH- JA ADOBE AFFINITY -TARJOUS
KÄYTTÖEHDOT

TARJOUKSEN HYÖDYNTÄMINEN EDELLYTTÄÄ TUOTTEEN OSTAMISTA. TARJOUS EI OLE VOIMASSA PAIKOISSA, JOISSA SE ON KIELLETTY TAI RAJOITETTU LAILLA.

 1. KELPOISUUS. Logitechin ja Adobe Affinityn tarjous (”Tarjous”) on saatavana kaikille (ilmoittautumishetkellä) vähintään 18-vuotiaille Puolan asukkaille (”Osallistuja(t)”). Logitech Europe SA:n, sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten sekä Adobe INC:n (”Adobe”), sen tytäryhtiöiden ja sidosyritysten toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät sekä kaikki tämän Tarjouksen kehittämiseen, tuottamiseen tai jakeluun osallistuvat mainos- ja markkinointitoimistot ja henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä tai samassa kotitaloudessa asuvat henkilöt (sukulaisuussuhteesta riippumatta) eivät saa osallistua tähän Tarjoukseen. Osallistumalla Tarjoukseen Osallistuja ehdoitta hyväksyy nämä Tarjousehdot.

 2. MARKKINOIJA. Logitech Europe SA (”Markkinoija”), jonka rekisteröity osoite on EPFL Innovation Park, Daniel Borel Innovation Center, 1015 Lausanne, Sveitsi, on Tarjouksen markkinoija ja toteuttaja. Tarjousta koskevat kysymykset on lähetettävä osoitteeseen adobeaffinity@logitech.com. Mainitse viitteenä Tarjous. Tässä osoitteessa vastataan ainoastaan markkinointia koskeviin kyselyihin, eikä muita aiheita koskevia viestejä oteta vastaan.

 3. OSALLISTUMINEN. Osallistujat ostavat yhden (1) seuraavista Logitech-tuotteista: Logitech MX Master 3S for Mac, Logitech MX Mechanical Mini for Mac, Logitech MX Master 3S, Logitech MX Mechanical, MX Mechanical Mini, Logitech MX Anywhere 3, Logitech MX Anywhere 3 for Mac, Logitech MX Keys, Logitech MX Keys for Mac, Logitech MX Keys Mini, Logitech MX Keys Mini for Mac, langaton Logitech Craft -näppäimistö, Logitech MX Vertical tai Logitech MX Ergo (”Oikeuttava laite”) yksinomaan Logitechin viralliselta verkkosivustolta (www.logitech.com) (lisäehdot ovat voimassa) alla määritettynä Kampanja-aikana voidakseen osallistua Tarjoukseen ja lunastaa joko kahden (2) kuukauden ajaksi yhden (1) maksuttoman käyttöoikeuden Adobe Creative Cloud -valokuvausjäsenyyteen, joka sisältää Adobe Photoshopin, Adobe Photoshop Lightroomin, Adobe Lightroom Classicin, Adobe Sparkin ja 20 Gt pilvitallennustilaa, tai yhden (1) kuukauden ajaksi maksuttoman käyttöoikeuden Adobe Creative Cloud Kaikki sovellukset -jäsenyyteen, joka sisältää täyden Creative Cloud -ohjelmistopaketin, johon sisältyvät Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe XD ja Adobe Acrobat DC (”Lahja”). Osallistuja voi lunastaa yhden (1) Lahjan Tilausta (riippumatta tilattujen Oikeuttavien laitteiden määrästä) ja sähköpostiosoitetta kohti. Tarjousta ei voi yhdistää Markkinoijan tai Adoben toiseen samanaikaisesti tarjottuun tarjoukseen.

  Osallistujalle lähetetään tilausvahvistuksen mukana yksilöllinen linkki. Lahjan lunastamiseksi Osallistujan on seurattava tilausvahvistuksen mukana saamaansa yksilöllistä linkkiä. Linkki ohjaa lunastusportaaliin osoitteessa www.adobepartneroffer.com (lisäehdot ovat voimassa), jossa Osallistujaa opastetaan valitsemaan Lahja ja kirjautumaan sisään Adobe-tililleen tai luomaan itselleen tili. Lunastamatonta Lahjaa ei myönnetä Osallistujalle uudelleen.

 4. KAMPANJA-AIKA. Tarjous alkaa Puolan 3. joulukuuta 2020 klo 9.01 Keski-Euroopan aikaa ja päättyy 30. marraskuuta 2023 klo 23.59 Keski-Euroopan aikaa (”Kampanja-aika”).

 5. LUNASTAMISAIKA. Lahjan lunastamisaika alkaa 3. joulukuuta 2020 klo 9.01 Keski-Euroopan aikaa ja päättyy 31. tammikuuta 2024 klo 23.59 Keski-Euroopan aikaa (”Lunastamisaika”).

 6. KÄYTTÖOIKEUS. Osallistuja säilyttää omistusoikeudet ilmoittautumisiinsa mutta myöntää jokaisella ilmoittautumisellaan Markkinoijalle maailmanlaajuisesti ei-yksinomaisen, ikuisen, tekijänpalkkioista vapautetun, täysin maksetun, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, muokata, julkaista, kopioida, jaella, käyttää johdannaisteosten pohjana, näyttää julkisesti ja esittää Osallistujan ilmoittautumisen kokonaisuudessaan tai osittain Tarjouksen ja Logitech-tuotteiden markkinoinnin, mainonnan ja myynninedistämisen yhteydessä. Lisäksi Markkinoija voi käyttää Osallistujan lähettämää materiaalia (i) vähittäismarkkinoinnissa, kuten messukojuissa, katalogeissa, mainospostituksissa, ostopaikan ja muiden liikkeiden näyteikkunoissa sekä (ii) sähköisessä kaupankäynnissä, kuten Markkinoijan verkkosivustoilla kaikissa mediaformaateissa ja kaikkien medioiden ja sosiaalisten kanavien kautta.

 7. YLEISET EHDOT.. Lahjan korvaaminen, siirtäminen tai vaihtaminen käteiseksi ei ole sallittua muilta kuin Markkinoijalta, joka pidättää oikeuden korvata Lahjan vastaavan arvoisella tai arvokkaammalla. Lahjasta veloitettavat verot ja tullimaksut ovat yksin Osallistujan vastuulla.

  Jos Osallistuja palauttaa Oikeuttavan laitteen, hänen Lahjaa koskeva vaateensa mitätöityy, eikä Osallistujalla ole oikeutta vaatia tai saada Lahjaa tämän Tarjouksen nojalla. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos Osallistuja käyttää kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksiaan sen vuoksi, että Oikeuttava laite on viallinen.

  Markkinoijan päätökset ovat lopullisia ja sitovia kaikissa tähän Tarjoukseen liittyvissä asioissa. Markkinoija ja sen kumppanit eivät ole vastuussa epätäydellisistä, hävinneistä, kadotetuista, vahingoittuneista, myöhästyneistä tai epäselvistä rekisteröitymisistä tai sähköposteista, osallistumistietojen virheellisistä tai epätarkoista tallennuksista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tekniset viat, inhimillinen tai tekninen virhe, poisjättö, keskeytys, poistaminen, vika tai häiriö missä tahansa puhelin- tai tietokoneverkossa, tietokonelaitteistossa tai niiden yhdistelmässä.

  Vain täydellisesti täytetyt verkkorekisteröitymiset hyväksytään. Kaikista jätetyistä rekisteröitymisistä tulee Markkinoijan omaisuutta. Markkinoija pidättää oikeuden lopettaa tämän Tarjouksen ilman ennakkovaroitusta kokonaan tai osittain tai muuttaa tätä Tarjousta millä tahansa tavalla, mistä tahansa syystä sekä ilman rajoituksia, jos Markkinoija oman harkintansa mukaan toteaa, että petokset, tekniset viat tai muut kohtuuden rajoissa Markkinoijan hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat Tarjouksen eheyteen. Markkinoija pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan hylätä kenet tahansa, jonka havaitaan käsittelevän sovellusta luvattomasti tai toimivan näiden Tarjousehtojen vastaisesti. Minkä tahansa henkilön yritys vaikeuttaa tarkoituksellisesti Tarjouksen laillista toteuttamista on rikos- ja siviililain vastaista, ja tällaisten yritysten tapahtuessa Markkinoija varaa oikeuden hakea kyseiseltä henkilöltä vahingonkorvauksia lain sallimissa rajoissa.

  Sellaisen teon, laiminlyönnin, tapahtuman tai olosuhteen sattuessa, johon Markkinoija ei voi kohtuudella vaikuttaa ja joka estää Markkinoijaa toimimasta näiden Tarjousehtojen mukaisesti, Markkinoija ei ole vastuussa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä tai viivästyksistä velvollisuuksiensa täyttämisessä. Markkinoijalla on oikeus muokata, viivästyttää, lykätä tai peruuttaa Tarjous sellaisten olosuhteiden pakosta, joihin se ei voi kohtuudella vaikuttaa.

 8. JULKISUUSVAPAUTUS. Ellei lailla kielletä, Lahjan hyväksyminen merkitsee Osallistujan suostumista siihen, että Markkinoija voi käyttää hänen nimeään, valokuvaansa, osoitettaan, ääntään, ulkonäköään ja Lahjan tietoja mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoittamatta kaupallisiin, mainonnallisiin ja myyntiä edistäviin tarkoituksiin ilman lisämaksua tai korvausta.

 9. TIETOSUOJA; TIETOJEN KERÄÄMINEN. Osallistujan Tarjoukseen liittyen antamia tietoja koskee Markkinoijan tietosuojakäytäntö, joka on nähtävissä osoitteessa https://www.logitech.com/legal/web-privacy-policy.html.

 10. VOIMASSAOLON JATKUMINEN. Mikäli jokin näiden Tarjousehtojen lauseke todetaan laittomaksi, mitättömäksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, se on erotettava ja poistettava, ja jäljelle jääneiden lausekkeiden voimassaolo jatkuu.

 11. RIITA-ASIAT. Lähettämällä ilmoittautumisen Osallistuja hyväksyy, että (a) kaikki tästä Tarjouksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riita-asiat, vaateet ja kanneperusteet, paitsi Tarjouksen hallinnointiin liittyvät asiat, ratkaistaan yksilöllisesti ilman minkäänlaista ryhmäkannetta ja yksinomaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, (b) kaikkien vaateiden, tuomioiden ja myönnettyjen korvausten on rajoituttava aiheutuneisiin kuluihin, mukaan luettuina Tarjoukseen osallistumisesta aiheutuneet kulut mutta ei missään tapauksessa asianajajien palkkiot ja (c) Osallistuja ei missään tilanteessa saa hakea vahingonkorvauspäätöstä seuraamusluonteisista vahingoista, satunnaisista ja välillisistä vahingoista tai muista vahingoista, paitsi aiheutuneiden kulujen korvauksista, ja luopuu täten kaikista oikeuksistaan vaatia tällaisia korvauksia tai korvauksien moninkertaistamista tai muunlaista lisäämistä. Kaikkiin näiden Tarjousehtojen rakennetta, pätevyyttä, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskeviin kysymyksiin ja ongelmiin tai Osallistujan ja Markkinoijan tähän Tarjoukseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan ja niiden tulkinnassa käytetään Sveitsin lakeja lainvalintasääntöjä huomioon ottamatta. Kaikki näistä Tarjousehdoista aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan toimivaltaisissa tuomioistuimissa Sveitsin Lausannessa. Näillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta.

 12. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS. MARKKINOIJA EI ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA KOSKIEN LAHJAA TAI OSALLISTUJAN OSALLISTUMISTA TARJOUKSEEN. OSALLISTUMALLA TARJOUKSEEN OSALLISTUJA SUOSTUU VAPAUTTAMAAN JA SUOJAAMAAN MARKKINOIJAN JA SEN TYÖNTEKIJÄT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAJAT SEKÄ NIIDEN SIDOSYRITYKSET, TYTÄR- TAI EMOYHTIÖT, MAINOS- JA MARKKINOINTITOIMISTOT JA TOIMEENPANIJAT SEKÄ OIKEUDELLISET NEUVONANTAJAT TAPPIOILTA, VAHINGONKORVAUKSILTA, OIKEUKSILTA, VAATEILTA JA KAIKENLAISILTA KANTEILTA, JOTKA LIITTYVÄT TARJOUKSEEN TAI AIHEUTUVAT LAHJAN HYVÄKSYMISESTÄ, OMISTAMISESTA TAI KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUETTUINA RAJOITUKSETTA HENKILÖVAHINKOA, KUOLEMAA JA OMAISUUSVAHINKOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET SEKÄ JULKISUUSOIKEUKSIIN, KUNNIANLOUKKAUKSEEN TAI YKSITYISYYDEN LOUKKAUKSEEN PERUSTUVAT VAATEET.

Ostoskori

Ostoskori on tyhjä. Aloita ostosten teko