Πολιτική ανεπιθύμητων υποβολών

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Πολιτική ανεπιθύμητων υποβολών

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΜΗ ΖΗΤΗΘΕΊΣΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΤΗΣ LOGITECH

Η Logitech ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους της δεν δέχεται ούτε εξετάζει ανεπιθύμητες πληροφορίες ή ιδέες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιδεών για νέα προϊόντα, βελτιώσεις προϊόντων, νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, υλικά, υπηρεσίες, διαφημιστικές ή προωθητικές εκστρατείες, μάρκετινγκ ή νέα ονόματα προϊόντων. Μην υποβάλλετε εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες, μη ζητηθείσες ιδέες, προτάσεις, σχόλια ή υλικό σε οποιαδήποτε μορφή στη Logitech ή σε οποιονδήποτε υπάλληλό της. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η αποφυγή πιθανών παρεξηγήσεων ή διαφορών όταν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά ή οι στρατηγικές μάρκετινγκ της Logitech μπορεί να φαίνονται παρόμοια ή πανομοιότυπα με ιδέες που υποβάλλονται στη Logitech.

Εάν, παρά τη γνώση της πολιτικής της Logitech, υποβάλετε μη ζητηθείσες πληροφορίες ή ιδέες, συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που θα λάβετε μέσω αυτής της διαδικασίας θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη προστατευόμενες από τη Logitech. Συμφωνείτε επίσης ότι η υποβολή σας θα γίνει ιδιοκτησία της Logitech, ότι η Logitech μπορεί να χρησιμοποιήσει την υποβολή σας για οποιονδήποτε σκοπό και ότι η Logitech δεν θα υπογράψει συμφωνία μη αποκάλυψης ή εμπιστευτικότητας σχετικά με την υποβολή σας. Μοναδικός σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να αποφευχθούν πιθανές παρεξηγήσεις ή διαφωνίες σε περίπτωση που τα προϊόντα ή οι τεχνολογίες της Logitech φαίνονται παρόμοια με ιδέες που έχουν υποβληθεί στη Logitech.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν υποβάλετε τις ιδέες σας στη Logitech, τότε ανεξάρτητα από το τι μπορεί να αναφέρει η επιστολή, το email, το εξώφυλλο ή άλλη διαβίβαση, οι ακόλουθοι όροι θα ισχύουν για τις υποβολές σας.

ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΙΔΕΏΝ

Συμφωνείτε ότι:

  1. Οι υποβολές σας και το περιεχόμενό τους καθίστανται αυτομάτως ιδιοκτησία της Logitech, χωρίς καμία αποζημίωση (σε οποιαδήποτε μορφή) σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
  2. Η Logitech δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει εμπιστευτική ή απόρρητη την υποβολή σας και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη της υποβολής.
  3. Η Logitech μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να αναδιανείμει τις υποβολές και το περιεχόμενό τους για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς περιορισμούς ή υποχρεώσεις ειδοποίησης.
  4. Η Logitech δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, να εξετάσει, να διατηρήσει, να αναγνωρίσει ή να επιστρέψει την υποβολή ή οποιοδήποτε σχετικό υλικό.

ΒΟΉΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΆΡΧΟΝ ΠΡΟΪΌΝ ΣΑΣ

Η ομάδα υποστήριξής μας δεν μπορεί να δεχτεί τις μη ζητηθείσες υποβολές σας, αλλά αν χρειάζεστε βοήθεια ή συνδρομή με τα υπάρχοντα προϊόντα Logitech που διαθέτετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μέσω της διεύθυνσης https://support.logi.com. Μην αναφέρετε ανεπιθύμητες ιδέες σύμφωνα με την Πολιτική ανεπιθύμητων υποβολών της Logitech (που περιγράφεται παραπάνω) στην ομάδα υποστήριξής μας. Κάθε σχόλιο που παρέχετε στη Logitech ή στους υπαλλήλους της θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό. Η Logitech είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές απεριόριστα, χωρίς καμία αποζημίωση (σε οποιαδήποτε μορφή) σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο.