Όροι χρήσης Logitech Jumpstart

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Pangea temporary hotfixes here

Όροι χρήσης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΤΟ JUMPSTART Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ LOGITECH ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ («Μεταπωλητής») Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ LOGITECH.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ («ΟΡΟΙ»). ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ («ΠΕΛΑΤΕΣ», «ΕΣΕΙΣ») ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ LOGITECH ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 (στ) ΚΑΤΩΤΕΡΩ («LOGITECH», «ΕΜΕΙΣ»). 

1.Καλυπτόμενο Προϊόν.

Τυχόν αναφορά στον όρο «Προϊόν» στους παρόντες Όρους σημαίνει στοιχεία υλισμικού που φέρουν την επωνυμία Logitech, στοιχεία υλισμικού τρίτων μερών που συνδυάζονται με τα στοιχεία λογισμικού της Logitech και συναφές λογισμικό της Microsoft , τα οποία πωλούνται ως νέα, με στάνταρ διαμόρφωση κατά τη στιγμή της αγοράς και περιλαμβάνουν τα προϊόντα που παρατίθενται στο Παράρτημα Α (Κατάλογος Προϊόντων).

Το λογισμικό που δεν ανήκει στην Microsoft ή το εξατομικευμένο λογισμικό της Microsoft και άλλα στοιχεία που δεν ανήκουν στο πακέτο Προϊόντος και πωλούνται από τον Μεταπωλητή στον Πελάτη εξαιρούνται από τους Όρους. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για Προϊόντα που αγοράζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου είναι τοπικά διαθέσιμο προς πώληση το Προϊόν μέσω συνεργαζόμενων διαύλων της Logitech (Καλυπτόμενες Χώρες). Ανατρέξτε στην ενότητα «Εξαιρέσεις» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

2.Πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας.

α) Κατόπιν αποδοχής εκ μέρους της Logitech ενός έγκυρου αιτήματος υποστήριξης και επιβεβαίωσης της επιλεξιμότητας για την παροχή της υπηρεσίας JumpStart, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει υποστήριξη στα Αγγλικά για 90 (ενενήντα) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.. Η Logitech θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να:

(i) παρέχει στον Πελάτη πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης συμβάντων υποστήριξης από την Logitech. Για μεγαλύτερη σαφήνεια, η Logitech δεν θα παρέχει καθήκοντα help desk/service desk στον Πελάτη·

(ii) παρέχει στον Πελάτη απομακρυσμένη πρόσβαση σε τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για τον προσδιορισμό ενός κατάλληλου επιπέδου υποστήριξης για κάθε συμβάν, θα αποκρίνεται σε κάθε συμβάν αναλόγως και θα παρέχει υποστήριξη για την επίλυση του συμβάντος ή/και ένα σχέδιο δράσης για την επαναφορά του Προϊόντος στη συνήθη λειτουργία·

(iii) ανταποκρίνεται στις ανάγκες εξυπηρέτησης του Πελάτη από Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ. (Ανατολική Επίσημη Ώρα, EST) για τη περιοχή της Βόρειας Αμερικής, 9:00 π.μ. έως 7:00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, CET) για την περιοχής της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), και από 3:30 π.μ. έως 7:00 μ.μ. (Επίσημη Ώρα Ινδίας, IST) για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένων των κατά τόπους αργιών («Τοπικές Ώρες»). Οι παρόντες Όροι αποσκοπούν σε μια πρώτη ανταπόκριση από την Logitech εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Η Logitech δεν δεσμεύεται για συγκεκριμένους χρόνους επίλυσης στο πλαίσιο της υπηρεσίας λόγω της περιπλοκότητας των εξ αποστάσεως λύσεων και προσπαθειών συντονισμού.

(iv) ο Πελάτης δύναται να μεταβιβάσει τους Όρους σε οποιονδήποτε αγοράσει το Προϊόν κατά την ισχύουσα περίοδο υποστήριξης της εν λόγω υπηρεσίας, εφόσον αρχικός αγοραστής της ήταν ο ίδιος ο Πελάτης και έχει ενημερώσει την Logitech εγγράφως για την εν λόγω μεταβίβαση παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας εκδοχέα, αριθμός επιβεβαίωσης Logitech ή/και σειριακός αριθμός Προϊόντος), υπό τον όρο ότι η περίοδος υποστήριξης δεν παρατείνεται πέραν της αρχικής ημερομηνίας έναρξης.

Η Logitech μπορεί να προσθέσει πρόσθετα χαρακτηριστικά, να προβεί σε αλλαγές στις υφιστάμενες υπηρεσίες ή να προσφέρει νέους τύπους υπηρεσιών στην προσφορά της, προβαίνοντας στις αντίστοιχες προσθήκες στο Παράρτημα Β, ανάλογα με την περίπτωση (Κατάλογος Υπηρεσιών). Οι παρόντες Όροι ισχύουν για τις νέες υπηρεσίες και για τυχόν αλλαγές στις υφιστάμενες υπηρεσίες. Ο τύπος υπηρεσίας που ισχύει για τον Πελάτη θα καταγράφεται στην εντολή αγοράς ή/και στο email επιβεβαίωσης.


β) Εξαιρέσεις. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ και αφορούν μόνο τα καλυπτόμενα Προϊόντα που βρίσκονται στις Καλυπτόμενες Χώρες, όπως ορίζεται από την Logitech. Η υποστήριξη παντός είδους θα παρέχεται εξ αποστάσεως. Η Logitech δεν υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη για:

(i) το πακέτο υπολογιστή (όπως NUC ή Microsoft Surface Pro), ούτε για τις συσκευές υλισμικού ή/και το λογισμικό, ακόμη και αν στάλθηκαν μαζί με το Προϊόν ή πωλήθηκαν από τον Μεταπωλητή συνδυαστικά με το Προϊόν, εκτός από τις συσκευές που φέρουν την επωνυμία Logitech (όπως Smart Dock, Tap, Conference Cam, επεκτάσεις καλωδίων, Flex). Ομοίως, η Logitech δεν παρέχει υποστήριξη για τυχόν συμβάντα που σχετίζονται με το Προϊόν, τα οποία προκαλούνται από συσκευές και λογισμικό τρίτων μερών που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία. Η Logitech συμπεριλαμβάνει στην ανάλυση συμβάντων ζητήματα που επηρεάζουν συσκευές τρίτων μερών που πωλήθηκαν συνδυαστικά με το Προϊόν (π.χ. NUC, Microsoft Surface Pro) και παρέχει στον Πελάτη μια διαδρομή επίλυσης που θα πραγματοποιηθεί, εντέλει, απευθείας με το εν λόγω τρίτο μέρος (π.χ. διαδικασία έγκρισης επιστροφής υλικού (RMA) τρίτου μέρους)·

(ii) κώδικα που δεν ανήκει στην Microsoft ή κώδικα που έχει προσαρμοστεί από την Microsoft και δεν περιλαμβάνεται ως μέρος της κύριας αρχιτεκτονικής αναφοράς (MRA)· συμβάντα τα οποία αφορούν λογισμικό που δεν συνιστά υποστηριζόμενο λογισμικό·

(iii) προϊόντα της Microsoft που δεν εμπίπτουν στη φάση βασικής υποστήριξης κατά την πλήρη διάρκεια ισχύος των παρόντων Όρων. Βλ. http://support.microsoft.com (ή διάδοχη τοποθεσία που προσδιορίζεται από την Microsoft)·

(iv) επισκευή ή επιτόπια συντήρηση των Προϊόντων. Σε περίπτωση που κατά την ανάλυση του συμβάντος αποκαλυφθεί κάποιο ελαττωματικό στοιχείο που χρειάζεται αντικατάσταση, η Logitech θα παράσχει τουλάχιστον μια διαδρομή επίλυσης, προσανατολίζοντας π.χ. τον Πελάτη στην κατάλληλη διαδικασία RMA·

(v) συμβάντα που αφορούν Προϊόντα τα οποία έχουν τροποποιηθεί από πρόσωπο πλην της Logitech·

(vi) Προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη από πυρκαγιά, υπέρταση ή άλλα συμβάντα πέραν του εύλογου ελέγχου της Logitech, εξαιρουμένης αμέλειας ή εσκεμμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς της Logitech, των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων αυτής·

(vii) συμβάντα που οφείλονται σε χρήση για την οποία δεν προορίζεται το Προϊόν·

(viii) ατύχημα, εσφαλμένη χρήση ή κατάχρηση του Προϊόντος ή οποιουδήποτε συστατικού μέρους αυτού (όπως, ενδεικτικά, χρήση εσφαλμένων γραμμών τάσης, χρήση εσφαλμένων ασφαλειών, χρήση μη συμβατών, ελαττωματικών ή κατώτερης ποιότητας συσκευών, προμηθειών ή εξαρτημάτων, αδυναμία τήρησης των οδηγιών λειτουργίας)·

(ix) ανεπαρκείς ή ελαττωματικές υποδομές IT, όπως, ενδεικτικά, έλλειψη εύρους ζώνης ή ελλιπής παροχή ρεύματος. Η Logitech συμπεριλαμβάνει στην ανάλυση συμβάντων πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τις υποδομές ΙΤ και παρέχει στον Πελάτη μια διαδρομή επίλυσης που θα πραγματοποιηθεί, εντέλει, με ένα τρίτο μέρος·

(x) ανωτέρα βία, όπως, ενδεικτικά, κεραυνός, πλημμύρα, τυφώνας, κυκλώνας και σεισμός·

(xi) εκτός των Τοπικών Ωρών.


γ) Περιορισμός ευθύνης. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ LOGITECH ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ή, ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΠΟΣΟ, ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΕΠ’ ΟΥΔΕΝΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η LOGITECH ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ.

3.Υποχρεώσεις Πελάτη.

α) Προσωπικό Υποστήριξης. Ο Πελάτης ορίζει έναν αντιπρόσωπο ο οποίος θα αποτελεί το ενιαίο σημείο επαφής (SPOC) του Πελάτη και θα ενεργεί ως το πρώτο σημείο αναφοράς για όλες τις επικοινωνίες της Logitech κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαχείρισης συμβάντων. Το ενιαίο σημείο επαφής είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη σε ζητήματα που άπτονται της υπηρεσίας. Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι το πρόσωπο αυτό είναι καθόλα εξουσιοδοτημένο να θέτει την υπογραφή του για την έγκριση οροσήμων και παραδοτέων. Ο Πελάτης ενημερώνει την Logitech για τυχόν αλλαγές αναφορικά με την εν λόγω ανάθεση εξουσίας. Το ενιαίο σημείο επαφής συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την ταξινόμηση του προβλήματος. Το ενιαίο σημείο επαφής παρέχει ένα δελτίο υποστήριξης μέσω των διαθέσιμων μεθόδων (ιστός) προς ειδικευμένους τεχνικούς στο γραφείο υποστήριξης της Logitech. Το ενιαίο σημείο επαφής είναι υπ’ ευθύνη του Πελάτη ή τρίτου μέρους που ορίζει ο Πελάτης. Επιπλέον, ο Πελάτης αναθέτει προσωπικό το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες επιχειρηματικές και τεχνικές γνώσεις για το Προϊόν, το ισχύον περιβάλλον ή τα εργαλεία και τις δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται για να συμμετέχει στη λειτουργία των υπηρεσιών.

β) Ενημέρωση· Συνεργασία. Ο Πελάτης παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται η Logitech για να ολοκληρώσει την υπηρεσία. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα εξής: (i) στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ονόματος, email, αριθμού τηλεφώνου, (ii) πληροφορίες Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου αριθμού επιβεβαίωσης της Logitech ή/και σειριακού αριθμού του Προϊόντος (συσκευή ή box), (iii) περιγραφή του συμβάντος. Οι πληροφορίες θα παρέχονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έργου που συμφωνείται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο Πελάτης συνεργάζεται εγκαίρως με την Logitech, ενώ ενδέχεται να του ζητηθεί από την Logitech να εκτελέσει προσδιορισμό του συμβάντος και δραστηριότητες επίλυσης. Επιπλέον, η εν λόγω συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, (iv) χρονικό προγραμματισμό και επιβεβαίωση της δέσμευσης των πόρων του Πελάτη· (v) παροχή, με εύλογα μέσα, προγραμματισμένης πρόσβασης σε πληροφορίες, συστήματα δεδομένων, δίκτυα, αποφάσεις· (vi) τήρηση όλων των προσδιορισμένων απαιτήσεων υλισμικού, δικτύου και λογισμικού, ανάλογα με τις ανάγκες· (vii) διατήρηση πλήρων αδειών διαχείρισης οποιουδήποτε ισχύοντος εσωτερικού περιβάλλοντος ανεξαιρέτως· (viii) παροχή επικοινωνιών, κατάρτισης και υποστήριξης στους τελικούς χρήστες. ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ JUMPSTART ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ LOGITECH.

γ) Άδειες χρήσης λογισμικού. Το σύνολο του λογισμικού, των υπηρεσιών λογισμικού και των μεταγενέστερων εκδόσεων που παρέχονται στον Πελάτη ή απαιτούνται για τη χρήση του Προϊόντος υπόκεινται στους όρους και στις προϋποθέσεις των συμφωνιών άδειας χρήσης που ισχύουν για το υποκείμενο λογισμικό ή στους τροποποιημένους όρους χρήσης που περιλαμβάνονται με τις εκδόσεις του λογισμικού. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των εν λόγω αδειών χρήσης σε ισχύ. Είναι ευθύνη του Πελάτη να αποφασίσει εάν θα εγκαταστήσει κάθε έκδοση λογισμικού όταν καθίσταται διαθέσιμη. Εντούτοις, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Logitech μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη να αναβαθμίσει το λογισμικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένα συμβάντα.

δ) Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για το λογισμικό και τα δεδομένα του Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί να εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία της ακεραιότητας και της ασφάλειας του λογισμικού και των δεδομένων του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και για την αναδόμηση τυχόν απολεσθέντων ή αλλοιωμένων αρχείων.

ε) Συμμόρφωση με τη νομοθεσία· Απαιτήσεις εξαγωγής. Ο Πελάτης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Logitech ρυθμίζονται από οργανισμούς των ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις, η οποία ρύθμιση απαγορεύει την εξαγωγή Προϊόντων και τεχνικών πληροφοριών σε ορισμένες χώρες. Ο Πελάτης εγγυάται πως δεν θα εξαγάγει, άμεσα ή έμμεσα, Προϊόντα ή/και τεχνικές πληροφορίες χωρίς να λάβει προηγουμένως όλες τις κυβερνητικές εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις ανωτέρω υποχρεώσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση της υπηρεσίας ή καταγγελία των παρόντων Όρων.

4.Αντικατάσταση υλισμικού/RMA.

Σε περίπτωση που η Logitech προσδιορίσει αστοχία υλισμικού η οποία επηρεάζει ένα συστατικό μέρος της Logitech, η Logitech θα ανακατευθύνει τον Πελάτη, στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης συμβάντων, στο να υποβάλει αίτημα έγκρισης επιστροφής υλικού (RMA) στον μεταπωλητή του ή, κατά περίπτωση, να υποβάλει ένα αίτημα RMA στο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης RMA της Logitech για περαιτέρω επικύρωση. Εάν η αστοχία επηρεάζει κάποιο συστατικό μέρος τρίτου μέρους που δεν φέρει την επωνυμία Logitech (π.χ. Microsoft Surface Pro), η Logitech θα ανακατευθύνει τον Πελάτη, στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου επίλυσης, στο να υποβάλει αίτημα RMA απευθείας στο εν λόγω τρίτο μέρος. Η επιλεξιμότητα για αξιώσεις RMA ή αξιώσεις εγγύησης θα επικυρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα χειρίζεται χωριστά στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας RMA ή εγγύησης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν περιλαμβάνει επισκευή ή αντικατάσταση υλισμικού και δεν αντικαθιστά ούτε συμπληρώνει τυχόν δικαιώματα επισκευής ή αντικατάστασης που κατέχουν ενδεχομένως οι Πελάτες δυνάμει της ισχύουσας τυπικής περιορισμένης εγγύησης της Logitech ή τρίτου μέρους

5.Προστασία απορρήτου δεδομένων.

Οι πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου της Logitech περιγράφονται στην Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα, την υπηρεσία ή παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες στην Logitech, ο Πελάτης αποδέχεται και συναινεί στις πρακτικές, στους όρους και στις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και σε τυχόν χωριστές δηλώσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας ενσωματώνεται διά παραπομπής στους παρόντες Όρους.

6.Γενικοί Όροι.

α) Διάρκεια ισχύος. Οι παρόντες Όροι και η υποστήριξη ξεκινούν από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, συνεχίζονται και λήγουν αυτόματα 90 (ενενήντα) ημέρες αργότερα.

β) Αξιώσεις εμπιστευτικότητας ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τυχόν πληροφορίες ή δεδομένα που αποκαλύπτονται ή αποστέλλονται στην Logitech ηλεκτρονικά, διά τηλεφώνου ή με άλλον τρόπο, δεν συνιστούν εμπιστευτικές ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες του Πελάτη.

γ) Ανάθεση υπεργολαβίας σε τρίτο μέρος Η Logitech επιφυλάσσεται του δικαιώματος εκχώρησης ή ανάθεσης με υπεργολαβία των παρόντων Όρων και της υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο μέρος που θα προσδιοριστεί από την Logitech χωρίς ειδοποίηση προς τον Πελάτη.

δ) Τροποποίηση των Όρων. Η Logitech δύναται να αλλάξει, τα τροποποιήσει, να επικαιροποιήσει ή να αφαιρέσει τμήματα των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης θα πρέπει να ελέγχει τους παρόντες Όρους κατά περιόδους για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών από τον Πελάτη μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών αποτελεί αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

ε) Εξαίρεση από την εγγύηση. Η Logitech δεν προβαίνει σε καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, όπως, ενδεικτικά, σε καμία σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η Logitech αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εγγύηση.

στ) Αναθέτων φορέας Logitech. Οι παρόντες Όροι χρήσης συνάπτονται από: (i) την Logitech Inc. εάν ο Πελάτης αγόρασε το Προϊόν στη Βόρεια Αμερική ή/και από κάποιον μεταπωλητή που είναι εγκατεστημένος στη Βόρεια Αμερική, (ii) από την Logitech Europe SA εάν ο Πελάτης αγόρασε το Προϊόν στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA) ή/και από κάποιον μεταπωλητή που είναι εγκατεστημένος στην ΕΜΕΑ, (iii) την Logitech Asia Pacific Ltd εάν ο Πελάτης αγόρασε το Προϊόν στην Ασία-Ειρηνικό (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας και της Κίνας), (iv) την Logicool Co. Ltd εάν ο Πελάτης αγόρασε το Προϊόν στην Ιαπωνία, (v) την αντίστοιχη περιφερειακή οντότητα της Logitech εάν ο Πελάτης αγόρασε το Προϊόν σε άλλη περιοχή.

ζ) Εφαρμοστέο δίκαιο, Δικαιοδοσία. Εάν ο Πελάτης βρίσκεται στις ΗΠΑ, οι παρόντες Όροι θα διέπονται αποκλειστικά από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ή να εφαρμόζονται οι κανόνες ή αρχές της επιλεγμένης νομοθεσίας. Εάν ο Πελάτης διαμένει εκτός ΗΠΑ, οι παρόντες Όροι θα διέπονται αποκλειστικά από τη νομοθεσία της Ελβετίας.

η) Ακυρότητα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων κριθεί άκυρο, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η εν λόγω ακυρότητα δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων τμημάτων, και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν, καλή τη πίστει, να συμφωνήσουν για την αντικατάσταση των άκυρων διατάξεων με μια έγκυρη διάταξη η οποία προσεγγίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το οικονομικό αποτέλεσμα και την πρόθεση της άκυρης διάταξης.

θ) Στοιχεία επικοινωνίας.

Logitech Inc.
3930 North First Street
San Jose, CA 95134

Logitech Europe SA
EPFL - Quartier de l’Innovation
CH - 1015 Lausanne, Switzerland

Η Logitech αναθεώρησε αυτούς τους Όρους στις 10 Μαΐου 2019.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  • Logitech SmartDock
  • Logitech Tap


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Διαχείριση επίλυσης συμβάντων βάσει συστήματος καταγραφής για την υπηρεσία JumpStart της Logitech